Tietäjän tarinoita

Teemana luottamus

Maanantai 13.8.2018 klo 20:28

Norjan ryhmämatkan toinen yksi vahva teema oli myös luottamus. Ryhmässä oleminen, jakaminen, muiden huomioinen ja läsnäolo vaativat luottamusta. Monilla on ns. huonoja kokemuksia ja vaikeuksia olla avoin ja luottavainen omien herkkien kohtiensa kanssa. Matkalla saatiin hyviä ja positiivisia kokemuksia ryhmän tuesta ja myötätunnosta ja se varmasti lisää luottamusta näihin ystäviin ja yleensäkin hyvyyteen ihmisessä. Omia turvarajoja siis laajennettiin ja tultiin silti hyväksytyksi ja moni uskalsi myös olla läsnä toisen vaikealla hetkellä. Juuri niin kuin kuuluukin..

Laajemmin luottamusteemaa nostettiin esille,  kun kyselin matkamme palautetta Yläkerrasta. 
Monet ihmiset kokevat vahvan luonnon, meren voiman ja maiseman karuuden puhdistavana ja rauhoittavana. Tulee turvallinen ja ihana olotila. Kokee yhteyttä luontoon ja Äitimaahan. Nousee halu jäädä tai jopa muuttaa tänne Äitimaan voimapaikkaan.

Maan päällä sielut ovat harjoitelleet luottamusta elämään ja Yläkertaan Äitimaahan luottamisen kautta. On opittu luottamaan, että maa antaa turvaa, suojaa ja ravintoa. Se on ollut polku oppia luottamaan Yläkertaan, Jumalaan. Kun ihmiset vähitellen ovat menettäneet yhteyden luontoon, suuri osa on myös kadottanut luottamuksensa tuohon Korkeimpaan voimaan.
Siksi tällaisissa paikoissa, missä luonto on vahvaa, voimakasta ja myrskyjen piiskaamaa ja oma pienuus läsnä, voi sielussa herätä muisti, mikä herättää luottamuksen kaipuun ja ikävän. Moni kokikin, että Norjan vuonojen karuille rannoille olisi hyvä jäädä, että Jumala olisi siellä lähempänä ja oma olo parempi. 
Se mitä energiatasolla tapahtuu tällaisessa paikassa, on karun maan tallentama muistin läsnäolo, joka herättää myös ihmisen sielussa muistin, joka oikeasti on Jumalan kaipausta, ei tämän maan kaipausta.
Meidän sielumme muistaa tuon turvan, jota luottamus maahan toi, mutta kaipauksen kohde ei ole maa, vaan Jumala. 
Me emme voi palata aikojen alkuun, vaan nyt meidän on etsittävä se turva ja luottamus arjessamme Yläkerrasta ja tuotava se omaan elämäämme, missä sitten olemmekin. Emme voi paeta tähän avaruuteen ympärillämme, vaan se on löydettävä sisältämme, vaikka sielumme kuinka tänne ikävöisi.

Hiljaiset hetket tai pidemmät retriitit näissä Äitimaan voimapaikoissa ovat kuitenkin tarpeen. Me voimme niissä vahvistaa omaa luottamustamme elämään, Yläkertaan ja saada sisimpäämme voimaa etsiä sitä samaa arkipäivässä. YK suositteli pieniä, muutaman päivän retriittejä kaikille, jotka kaipaavat, mutta ymmärryksellä, että muutos on tie eteenpäin. Kiinnipitäminen maasta ja hetkistä pitää paikoillaan, eikä anna mahdollisuutta muuttaa niitä kohtia, jotka muutettava on. Kukin reppunsa mukaisesti. 

Me olemme lapsia, joiden kaipuu on ilmentää Henkeä kehossa ollessamme. Kaipaamme Isän antamaa turvaa ja Äidin antamaa kotia. Äitimme antaa meille kehot ja kodin ja Isämme puhaltaa kaikkeen elämän. Meidän tehtävämme maan päällä on pitää tuo elämän liekki hengissä ja lisätä sen voimaa elämässämme. Näin saamme turvan ja voimme elää luottavaisina, mitä elämässämme tapahtuukin. 

Äitimaa. Isä Taivas. Kiitos.

Maailman laidalla

Maanantai 13.8.2018 klo 17:17 - Eija

Matkalla maailman laidalle

Tämän kertainen matkamme suuntautui koko Suomen läpi aina Jäämeren rantaan saakka.
Kuten aiemmin jo kerroin, monia syviä teemoja tiivistyi tähän aikaan ja myös tähän matkaan. Henkilökohtaisia teemoja oli monella matkaan osallistuneella ja monia ilon ja oivalluksen hetkiä koettiin yhdessä ja omassa rauhassa Yläkerran kanssa. 

Suurempaa kuvaa, ikiaikaista väärää ohjelmointia myös oman työmme kautta puhdistettiin. Ikiaikainen teema näyttäytyi meille jo reilusti ennen tämän matkan alkua. Meitä on vuosien varrella pommittanut mm. sähköpostein eräs uskon"lahko", kristityt ihmiset. Emme ole aiemmin vastanneet kovinkaan innokkaasti, sillä ymmärrämme, ettei yhteistä kieltä ole kovinkaan helppo löytää, koska meidän ajatusmaailmamme on niin erilainen ja laaja, ettei sitä siihen perehtymättä ole mahdollista ymmärtää. Kun on jo oma, peruskristillinen näkökulma asioihin, ei tahtoa perehtyä toisenlaisiin maailmankuviin ole. 
Vastasimme tällä kertaa kuitenkin hiukan enemmän ja pyrimme kertomaan omasta elämäntavastamme ja sillä tavalla yritimme puhdistaa niitä monia vääriä olettamuksia, joita he pitivät totena, vaikka eivät ole koskaan keskustelleet kanssamme.
Tiesimme kyllä ns. hakkaavamme päätämme seinään, sillä tuominta tuolla puolella, näillä nimenomaisilla ihmisillä oli jo vahvana olemassa, meitä kuulematta. Uhkailuja, tarvetta konkreettisesti puuttua meidän elämäämme ym., on ollut heidän tapansa osoittaa ymmärrystään lähimmäisen rakkaudesta ja siitä, mitä Kristus opetti..
Älkää tuomitko, jotta teitä ei tuomittaisi. Vaikka opetamme ja elämme toisin, emme puutu kenenkään muun tapaan etsiä Jumalaa, omaa polkuaan. Niinhän sen kuuluisi olla, varsinkin uskonnon vapauden maassa. Me emme tuomitse mitään suuntausta tai uskontoa, vaan näemme ne mahdollisina polkuina kohti Valoa. Emme itse (minä ja P) kuulu mihinkään uskontokuntaan, vaikka rakastamme esimerkiksi vanhoja kirkkoja ja tunnustamme Kristuksen Jumalan poikana. MUtta tunnustamme myös Buddhan Jumalallisen opin välittäjänä ja kunnioitamme kaikkea pyhää, mitä mikä tahansa muu uskonto, taikka elämäntapa tuo.
Olemme nähneet maailmaa jo jonkun verran, ja varsinkin Patrick on kiertänyt tutustumassa maailman kaikkiin pyhiin paikkoihin ja eri uskontoihin ja ymmärrämme, että vain hedelmistään puu tunnetaan. Vahvin merkki Jumalallisen läsnäolosta on yksilön oma esimerkki siitä, miten elää ja suhtautuu muihin ihmisiin ja miten puhdistaa omia negatiivisia tunteitaan, ajatuksiaan ja toimintaansa. Ei itse omilla voimillaan, vaan Valon, JUmalan avulla. Jumala ei meillä liity mihinkään uskontoon, vaan kaikkitietävään,ikuiseen luovaan voimaan ja loppumattomaan Valon lähteeseen, joka ei tuhoa, vaan ylläpitää elämää. Tämä on "uskovaisten" mielestä meidän "syntimme", johon on radikaalisti puututtava. En tahdo tässä edes toistaa, miten kovin sanoin meitä kehoitettiin tekemään parannus ja tunnustamaan sairautemme heidän edessään..

Tämä prosessi heidän kanssaan huipentui juuri ennen lähtöämme konkreettiseen hyökkäykseen, joka kohdistui meihin, jotka asumme samassa talossa. Hyökkäys päättyi poliisin väliintuloon. Meidän kotiväkemme ymmärsi ja käsitteli tilanteen hyvin, kiitos vuosien oman henkisen työn. Se laittoi myös alulle syvemmän pohdiskelun ja ymmärryksen siitä, että tässä kohtaa juuri tämän ajan negatiivinen energia sai tiedostamattomilla sieluilla toiminnan tason aktiivisen muodon. Se oli kuin malliesimerkkinä kaikelle aiemmin blogatulle, miten negatiivinen energia nousee esille.
Me saimme syvän vahvistuksen myös sille, että tässä on kollektiivisesti paljon puhdistettavaa ja sitä työtä nousi monella henkilökohtaisella tasolla paljon esille matkan aikana. Onneksi on työkalut ja tieto siitä, että kaikki lähtee itsestä, omasta työstä ja kasvusta. 

JOtta maailma voisi muuttua suvaitsevaisemmaksi, rakkaudellisemmaksi ja tasapuolisemmaksi, on katse kohdistettava koko ajan itseen, ei siihen tikkuun toisen silmässä vaan tukkiin omassaan. Me voimme työstää omaa henkistä viisauttamme ja avata sydäntämme kaikille. Ymmärrämme myös, että hyökkäykset johtuvat yksilöistä, ei niinkään kristillisyydestä, vaikka sen alla nyt ilmeneekin. Ainahan on eri uksontojen nimissä hyökätty, kidutettu, raiskattu, murhattu sekä sodittu. Tätä kaikkea tapahtuu maailmassamme koko ajan nytkin, sillä muinoin luotua enerigaa, vihaa ja vallanhalua ei ole ihmiskunnan muistista puhdistettu. Tätä työtä teimme itsemme kautta hyvin paljon koko matkamme ajan. 

Yläkerta ohjasi meitä myös Vårdöhön, Norjan itäisimmälle rannalle. Siellä törmäsimme "vahingossa" noitavainojen muistomerkkiin, jonka Norjan valtio oli joku vuosi sitten pystyttänyt kuin anteeksipyynnöksi noille mielivaltaisille murhille ja kidutuksille, joita oli yli sata naista ja kymmenkunta miestä saanut kokea kirkon taholta keskiajalla. 
Kirkko kantaa valtavaa menneisyyden "synti"taakkaa, joka silloin tällöin edelleenkin näkyy yksittäisten ihmisten väärinä tekoina. 

Monet kokivat anteeksiannettavaa ja puhdistettavaa omalla kohdallaan, myös omaan menneisyyteen, menneisiin elämiin liittyen. Ja monet myös vapautuivat ja löysivät tien myötätuntoon ja ymmärrykseen mikä kirkon palvelijoihin liittyi. Koimme vahvasti, että vallankäyttö ja ylemmyys, jota monet kristityt ovat kautta vuosisatojen luoneet, on nyt syytä muuttaa positiiviseksi. Mutta me voimme tehdä työn vain omalla kohdallamme, putsata Yläkerran kanssa ne negatiiviset tunteet, joita kaikki tämä meissä herätti. Niin emme ainakaan ruoki tuota kirkon väärää energiaa lisäämällä vihaa, katkeruutta tai anteeksiantamattomuutta. Tämä oli uuden tason askel kaikille mukana olleille. 

Mukanamme oli myös lapsia, jotka olivat omissa touhuissaan ja leikeissään matkan ajan, mutta ehkäpä myös heille aikanaan avautuu uusi, suvaitsevaisempi näkemys ihmiskuntaan, vaikka eivät nyt osallistuneetkaan tähän henkiseen työhön. Meri ja pyöreät kivet kiinnostivat aikuisten touhuja enemmän, mutta toivomme, että jotain kuitenkin energiatasolla tallentuu ja he voivat aikanaan olla niitä isoja esimerkkejä lähimmäisen rakkaudesta myös arjen tasolla.

Auringonpimennystä lähdettiin vastaanottamaan Båtfjordin pikkukylään. Ikävä kyllä satoi vettä, eikä itse tapahtumaa voitu nähdä. Pienessä tihkusateessa kiipesimme pienen matkan, ylöspäin ponnistellen ja asetuimme rinteeseen kuulostelemaan itseämme ja hiljennyimme sisäisen äänen äärelle samalla, kun kosmos avasi voimakasta yhteyttä hienoihin energioihin. Tuo vajaan tunnin yhteinen hiljaisuus oli kaunis ja koskettava ja liitti kaikkia meitä syvemmin yhteen. Tunsin myös kaikki ne sielut, jotka tuossa hetkessä olivat kanssamme luomassa uutta ajatusta, energiaa kohti toisistamme huolehtimista.
Yhteys kotiimme, Äitimaahan, oli vahva ja pyysimme saada auttaa ja tukea myös tätä planeettaa, jotta se vielä voisi olla kotimme, vaikka me sitä emme siinä määrin kunnioitakaan, kuin kuuluisi. Rakkaus tähän uskomattoman ihanaan planeettaan, sen luontoon ja voimaan oli noissa hetkissä läsnä.
Samoin Äidin Rakkaus meitä, Hänen lapsiaan kohtaan oli suuri. Erään osallistujan sanoin: "Jag förlåter". Äitimaa tietoisuutena rakastaa ja antaa anteeksi ihmisille, vaikka odottaakin parannustamme. Myös hän on Jumalan luoma ja se viisaus on hänessä. Sen saman viisauden toivoisi olevan myös meissä ihmisissä.

Hiljentymishetken jälkeen kiipesimme vielä hiukan ylöspäin ja eteemme avautui laaja näkymä alas vuonolle ja aavalle merelle. Kulkekoon pyhä informaatio meressä kaikkialla maailman ääriin, jotta jokainen heräisi ja alkaisi Rakkauden puhdistustyön omassa arjessaan.

Lapset ja äidit nauttivat norjalaisia leivoksia vuorikiipeilyn jälkeen ja me muut, tiukemmalla ruokavaliolla olevat nautimme heidän ilostaan ja herkutteluistaan.

Matkamme oli antoisa ja varsin opettava, monella tasolla. Yhteisöllisyys, yhteen hiileen puhaltaminen sekä tuki janrakkaus välillämme, viime vuosien teeman mukaan, tuli taas kerran todeksi elettyä. Niin suuri kiitollisuus.... nämä kokemukset palkitsevat ja auttavat jaksamaan tässä haastavassa, mutta palkitsevassa työssä, johon meidät on ohjattu. Niin on monien osallistujienkin kanssa. He ovat paimenia yhteisessä laumassa, mutta välillä myös lampaita. Lammasmetafora tuli kuin itsestään kaikkien näiden Norjalaisten lammaslaumojen keskellä oleskelusta.

Ihanan karu ja kaunis luonto avautui koko ajan ympärillämme ja loppusanoiksi jaan teille Hicsin syvällisen sanoman meille, kun P kanssa tutkimme paikkoja ennen ryhmän tuloa. Tutkittavaksi myös teille kaikille, jotka tämän blogiin ääreen ohjauduitte.

"Nyt kun olette täällä maailman äärillä, eristyksissä, katsokaa, miten avaraa kaikki on."

Unkarin kuulumisia & Kesän tapahtumia

Maanantai 11.6.2018 klo 20:53

Unkarin kuulumisia
Kuuma kesä jatkuu edelleen Taalintehtaalla ja saamme nauttia siitä kotioloissa parin viikon ajan ennen seuraavaa matkaa.
Unkarin matka on nyt takanamme ja iso kiitollisuus sydämessä. Matkamme ulottui turkoosilta Balaton-järveltä Pilisin metsiin ja pikku vuorille ja näimme ihanien ihmisten lisäksi huikeita maisemia sekä paikallista henkisyyttä ihan arjen tasolla. Budabestin lähellä kyläilimme hobbiti-talossa, ja se kyllä teki suuren vaikutuksen. Talo oli maan sisään rakennettu, mutta uskomattoman valoisa katossa olevien ikkunoiden sekä siellä asuvien ihmistenkin tähden. Tämä nuori perhe oli valinnut elää niin erillään yhteiskunnasta ja niin omavaraisesti kuin mahdollista. Rohkea valinta! 
Pilisin rinteitä ravattiin ristiin rastiin etsien oikeaa kohtaa, jossa Äitimaan sydänchakran piste olisi. Saimme onneksi hienoa ohjausta (jälleen kerran) ja löysimme alueen, jota etsimme. Meillä oli mukanamme unkarilaisia heränneitä auttajia ja yhdessä kokosimme yhteen kaiken tiedon, mihin suunnistaa. Tietoa asiasta ei ole niin paljoa, ainoastaan muutama nepalilaisten munkkien ja dalai laman julkaisu Unkarin aarteesta. 
Unkarilaiset ystävämme saivat sitten selkeät ohjeet paikan varjelemiseksi ja energian ylläpitämiseksi. Palaamme sinne vielä, se on melko varmaa. 

Kesäpäivän seisaus lähestyy, mutta ennen sitä on uuden kuun hetki, joka on oivaa luomisen aikaa. Uuden kuun pv on 13.6 kaksosissa ja teemana voisi olla vaikkapa vielä hetkisen keskittyä niihin asioihin, tavaroihin ja tapoihin, jotka ovat aikansa eläneitä. Uutta, vastuullisempaa pohjaa vain rakentamaan keskiviikon aikana. 

Meidän seuraava matkamme kesäpäivän seisaushetkeä viettämään suuntautuu Laatokan Karjalaan. Jollain tapaa se nostattaa minussa samanaikaisesti surumielisyyttä ja iloa. Ei tuo seisaushetki, vaan Karjalassa olevat juureni. Isäni on karjalainen ja kotoisin Harlusta, Laatokan ylärannoilta. Niissä maisemissa olen käynyt vain kerran aikaisemmin ja tunsin siellä vahvana Äitimaan pyhän voiman ja oman yhteyteni siihen. Maaperä siellä kuitenkin kantaa suurta surua ja haikeutta, sillä niin monet suomalaiset joutuivat sieltä viimeisen kerran äkkilähtemään. Laajoilla alueilla on aika pysähtynyt, kaikki jäänyt niille sijoilleen. Edelleen aika siellä kulkee verkkaan ja siitä pidän hyvin paljon. Kävin energiatasoilla katselemassa tulevan matkamme kohteita ja odotan tätä erityisen suurella mielenkiinnolla. Luvassa on Äitimaan kertomuksia.
Ehkäpä matkan aikana tapaamme myös vanhat Pietarilaiset ystävämme. 

Kesäpäivän seisaushetki on siis 21.6. klo 13.07. Teemana tuolla hetkellä on Jumallinen yhteys minussa, Jumalan ohjauksen kuuleminen ja sen kautta muiden auttaminen, viisauden jakamine ja opettaminen. Suositellaan jotain pyhää paikkaa, portaalia tai esimerkiksi keskiaikaista kirkkoa, jonka sijainti on muinaisella pyhällä linjalla. Yhteenliittyminen on aina paikallaan kesän kaikissa tapahtumissa, sillä luomisen voimakin kasvaa yksilöiden yhteenliittymisen myötä. 

Kesän pimennyksiä

Seuraavana uuden kuun päivänä 13.7. klo 05.02 Suomen aikaa on kesän ensimmäinen auringon pimennys ravussa. Osittainen pimennys ei näy täällä, mutta kuten ennenkin, vaikutus tuntuu kyllä. Pimennyksen teema on keho-sielu-henki ja kokonaisuus meissä onkin se, mihin tulee kiinnittää huomiota. Miten ilmennät omaa korkeintasi kehon ja arjen tasolla... Kesäpäivän seisauksen teema, yhteys Jumalaan vahvistukoon pimennyksen hetkellä. Pyyntö Yläkertaan riittää. Yhdistä itsesi jumalalliseen itseesi ja polkuusi olisi teema toisilla kauniilla sanoilla kerrottuna. Veden läheisyys voimistaa hetkeä. Ennen hetkeä pyrin tyhjäämään astiani niin, että olisin mahdollisimman puhdas ja kirkas uuden hienon väreilyn vastaanottaja. 

27.7. klo 22.22 on täälläkin nähtävänä kuun pimennyksen täydellisin hetki. Kuu pimenee aina täyden kuun aikaan ja tällä kertaa kauriissa. Tämänkin hetken energeettinen vaikutus on suuri. Me voimme jatkaa kesän aiempia rajoista vapautumis teemoja ja päästä luopumaan putsaamisen kautta niistä varjoista, joita sielumme kantaa. Päästän irti, pyydän apua ja vapaudun, kiitos universumin tuen. Vapautumalla voi rakentaa uutta, vahvempaa pohjaa omalle polulleen, myös konkreettisella tasolla. Läsnäollen, tukevasti Äitimaan yhteydessä ja omasta Korkeimmastaan ammentaen voi jokainen vahvistaa jumalallista ohjaustaan, lujasti korkeammalle tasolle kurkottaen. Kollektiivienergia tiettävästi vahvistuu tänä aikana, joten sekin on hyvä muistaa, sillä sen värähtely vetää lujasti konkreettiselle tasolle jumittamaan.  Jokin korkea Äitimaan kohta meren rannalla tukee tätä hetkeä. 

Minun ohjaukseni on hehkuttanut kovasti etukäteen tätä seuraavaa auringonpimennystä leijonan merkissä 11.8. Ja h-hetki on 12.21. Pimennys näkyy ihan pohjoisimmassa osassa Skandinaviaa ja mekin suuntaamme neljänkymmenen hengen porukalla Norjan pohjoisosaan pimennystä vastaanottamaan. Vuoden teemat huipentuvat tähän hetkeen pimennyshetkeen teemalla eheydyn täydelliseksi itsekseni. Kokonaisuus, keho-sielu-henki saa lopullisen vahvistuksensa. Tulvivaa Valoa suoraan suuresta keskuksesta. 

Näistä tapahtumista jatkamme sitten kohti syyspäivän tasausta ja sen valon täyttämää hetkeä. Tasaushetken teema huipentaa entisestään tämän koko vuoden aiheita. Valaistuminen tavoitteena. Palaan aiheeseen tuonnempana. 

Nyt toivotan kaikille ihania ja valoisia kesän huippuhetkiä.

Syvään hengityksen aikaa

Torstai 31.5.2018 klo 1:57

31.5,2018

Toukokuun viimeiselle vuorokaudelle kierähdettiin tunti sitten suuren täyden kuun loisteessa. Me matkaamme kohti kotia vielä kahden ja puolen tunnin ajan. Koen täyden kuun voiman hyvin lempeänä ja suojaavana kun se valaisee tietämme. Viime viikot olemme jälleen nähneet niin monia teitä. Uuden kuun aikaan olimme vielä Ruotsin puolella ja nyt palaamme Pohjanmaalta.
Göteborgissa olimme viikon tulkintoja ja hoitoja tehden, sekä opetusta ja tietoa jakaen. Meillä oli siellä pari info-iltaa tästä putsausmetodista ja liitimme siihen tällä kertaa myös ajatuksia Illuminatista sekä siitä, miten positiivisella tavalla taistella sen voimaa vastaan. Yllätyksemme oli melkoinen, sillä se tavoitti monia uusia sieluja. Idea uusien työkalujen tuomiseen negatiivista eliittiä vihaaville, tuli Göteborgilaiselta ystävältämme, joka siellä päässä kokoaa ihmisiä yhteen putsityön merkeissä. Iltojen aikana kerroimme Hicsin avulla, miten kaikki se viha, jonka ihmiset kohdistavat negatiivista eliittiä, Illuminatia kohtaan, vain lisää niiden voimaa, jotka maailmaamme hallitsevat. Sanomamme otettiin hienosti vastaan, kiitos siitä Valon Auttajillemme, jotka ohjasivat iltojamme hienosti. Jälkeen päin kuulimme, että aiheemme oli laitettu laajastikin merkille. Ehkäpä astuimme varpaille, jotka vielä saattavat antaa kuulua itsestään. Luotamme suojaukseemme ja jatkamme työtämme.

Tiedon jakamisen lisäksi vierailimme monissa energiapisteissä, joista muutamat olivat aivan upeita. Ley-linja piste, joka tuli suoraan Stonehengestä, sekä ikimetsä-alue öljynjalostamojen välissä! Muutama keskiaikainen kirkko kytkettiin Kultaiseen verkkoon ja jatulintarhan mustan magian voima puhdistettiin yhteisvoimin. 
Sydän on niin kiitollinen tästä työstä, joka yhdistää, sitoo yhteen ihimisiä yli rajojen ja kielimuurien. Palaamme jälleen syyskuussa jatkamaan yhteistyötä Göteborskien kanssa.

Matkamme rapakon taakse poiki myös tämän iltaisen lähtömme Unkariin. Unkarissa, Budabestin ympäristössä vietämme seuraavat viisi päivää. Sielläkin on sieluja, jotka kaipaavat näitä todellisia työkaluja omaan henkiseen etenemiseensä. Teemme nyt Unkariin ensimmäisen vierailumme ja sen aikana käymme myös sen maan upeissa energiakohteissa. Nepalilaisten buddhalaismunkkien vuonna 2005 julkistaman pyhän tiedon mukaan Unkarissa sijaitsee Äitimaan varjeltu todellinen sydänchakra. Se on myös tutustumiskohteemme. Odotamme pian alkavaa matkaa innolla ja ehkäpä matkakertomustakin seuraa.

Kello on puoli 2 yöllä ja viimeisten kilometrien aikana on eteemme pomppinut monia läheltäpiti nelijalkaisia. Enkelisuojaus ja kupla auton ympärillä ovat todellakin tarpeen. Väsymys ei kummallakaan vielä onneksi paina, vaikka takanakin on lyhyesti nukuttuja öitä ja monia tapaamisia ja hoitosessioita. Jälleen kerran toteamme, ettei tätä työtä ja tahtia jaksaisi omilla voimilla eikä ilman jatkuvaa energiatukea ylhäältä. Tiedämme kyllä vanhastaan, että kun työputki heikkenee kotiin päästessä, keho ilmoittaa kyllä itsestään. Juuri nyt ei lepoon ole paljon aikaa, sillä viimeistään kahdelta iltapäivällä on startattava Helsinki-Vantaata kohti. 

Me olemme siitä siunattuja, että ympärillämme on monia ihania, uupumattomia työmme tukijoita. Kun muutama päivä sitten tuli varmistus, että lähdemme työn kanssa Budabestiin, oli kotisivuillemme jo parin tunnin päästä valmiina englanninkieliset käännökset tärkeimmistä linkeistä. Myös blogitekstit ym. kääntyvät nopeasti ruotsin kielelle, siitäkin pidetään huolta. Meitä ja tätä työtä tuetaan niin monella, pyyteettömällä tavalla, että voimme vain nöyrästi kiittää teitä kaikkia.
Kaikki tällainen vahvistaa koko ajan yhteistä päämääräämme, joka tähtää maailman muuttumiseen, kaikkien hyväksi, vain ottamalla vastuun omasta värähtelystään. 
Jokainen tuo oman osaamisensa, tärkeän panoksensa eikä kenenkään osa ole toista vähäisempi. kaikkia tarvitaan..

Jälleen kerran on aika keskittyä hengittämään syvään ja vahvistamaan läsnäoloa hetkessä.
Syvähengitys ja oman hengityksen seuraaminen sen jälkeen on parasta meditaatiota. Hetkessä oleminen taas avaa tietoisuutta omiin värähtelyihin ja niiden tunnistamiseen.
Pari viime kuukautta on kollektiivinen ajatuskenttä ollut hyvin vahva ja samalla myös siinä olevat ohjelmoinnit. Omat ajatukset ovat siis helposti voineet ohjautua ulkoapäin, ihan huomaamatta. Rahahuolet, pelot, ahdistus, välinpitämättömyys mm. ovat tyypillistä kollektiivienergiaa, joka laskee värähtelyä aktivoituessaan. Jos ei ole varma, mistä ihmeestä nämä oudot, ikävät ajatukset omaan päähän tunkeutuu, voi aina henkisten lakien mukaisesti mielessään käskeä kaikkia ylimääräisiä, ei omaan kenttään kuuluvia negatiivisia energioita poistumaan. Valon, Jumalan nimeen, kolmeen kertaan toistaen, on negatiivisen poistuttava. Samoin jos omasta mielestä lähtee negatiivinen ajatus johonkin kohteeseen, sen voi vetää takaisin mielessään anteeksi pyytämällä. Näin ei saastuta muita, vaan ottaa vastuun omista kököistään.

Tulossa on kesäpäivän seisaus 21.6. klo 13.07 suomen aikaa. Jälleen kerran voi avautua vastaanottamaan suuren keskusauringon voimaa. Teemana on jumalallinen yhteys, Jumalan ääni minussa. Odotamme voimallista vuodatusta. Suosittelemme yhteenliittymistä jossain pyhemmässä pisteessä, missä jumalallinen voima vielä vaikuttaa. Avoin, vilpitön ja luottavainen etsijän sydän on paras mahdollinen astia tuolle virtaavalle voimalle.
Puhdasta, hyvää keskikesän hetkeä kaikille! On syvään hengityksen aika.

LINNUNRADAN UUTISIA 1

Lauantai 17.3.2018 klo 12:40

Tänään 17.3. on uuden kuun päivä, uusien alkujen aika. Tämän päivän hyvyys, ilon aiheet ja kiitollisuus kantavat pitkälle ja vauhdittuvat tiistaina päivän ja yön tasatessa vuorokauden. Energiaa tiivistyy myös sunnuntaille, sillä silloin on luvassa lisää kosmista voimaa auringon kautta. Suurilla aalloilla siis kellumme lähipäivinä ja ainoa, mitä kannattaa tehdä, on antaa oikeasti virran viedä, olla hereillä ja vastaanottavaisena.

Ensi viikolla, tiistaina saavutamme jälleen vuoden ensimmäisen tasauspisteen. Kevätpäiväntasaushetki on tiistaina 20.3. klo 18.15. Silloin olemme jälleen kuulolla, herkkinä ja aistien tuon hetken virtaa maan päälle. Avaudumme ja ponnistamme tuota energiaa vastaan.
Tasaushetken piste antaa energian ja teeman tulevalle ajalle, sen mukaan mihin tähtijärjestelmään se osoittaa. Pohjoinen akseli näyttää suunnan ja ottaa ensimmäisenä sen energian myös vastaan. Vesimiehen aika on nyt ja sen ajan teemat vahvistuvat.

Viime viikkoina on paljon noussut esille uutisia, joissa kerrotaan, että magneettiset navat huojuvat jo melkoisen hurjaa vauhtia. Paljon on puhetta ja spekulaatiota siitäkin, olisiko napojen vaihtuminen nyt lähellä, vai mitä tämä huojunta enteilee. 
Koen, että suuri suunnitelma etenee omaa tahtiaan, muutokset tulevat ajallaan ja meidän pienten ihmisten tehtävä on tehdä oma osamme, sillä olemme palikoita suuressa kokonaisuudessa, jota Aurinkokunnaksi kutsutaan. Aika näyttää, mitä on tulossa, mutta on hyvä tehdä parhaansa niin kauan kuin Äitimaa vielä kulkee kanssamme tasaista polkua.

Tasaushetken energia avautuu tuhtina, kuten auttajat sen ilmaisivat. Saamme vastaanottaa tuhdin annoksen kosmoksen energiaa ja se totisesti vahvistaa kaikkea meissä olevaa. Saan viestiä, että tämä hetki voi muuttaa energiakenttää vahvasti värähtelyn nousun suuntaan. Kuin lisälahjana voimme saada vauhtia parantumisprosesseihin. Henkisenä teemana on vahvistaa tahtoa kulkea totuudessa ja valossa. Näillä sanoilla voi itse kukin lähestyä tasaushetkeä. Elementteinä ovat ilma ja tuli, joten uutta luovat ajatukset vauhdittuvat voimalla. Kannattaa siis ylläpitää itsesi parhaita ominaisuuksia ja luoda suuria, positiivisia ja yhteistä hyvää kehittäviä suuntia. Itse hetki tasapainottuu maan energialla, joten jos mahdollista, iske jalkasi kalliolle, nojaa puuhun, jos vietät hetken ulkona. Maadoittuminen on kehossa hetkessä olemista, joten kehon kautta lähdetään kurkottamaan ylöspäin.

Tässä ajassa tapahtuu siis paljon ja onkin hyvä muistuttaa itselleen, ainakin silloin, kun se rankka päivä tulee eteen, että tietoisena oleminen vauhdittaa omaa kehitystä ja valoon kulkemista. Ravistelua on ollut ilmassa, eikä välttämättä helppoja hetkiä omien tuskien kanssa, mutta ilman ravistelua ei saa uusia näkymiä itseensä. Syvältä kaivetaan, jotta totuus tulisi esiin ja pimeät kohdat puhdistettavaksi. Maailmankaikkeuden voimat ovat nyt siis entistä suurempana apunamme.

Suuret, kosmiset tuulet puhaltavat nyt meidän galaksimme ulkopuoleltakin ja niitä tiedemiehetkijn ihmettelevät. Space Weatherin mukaan hyvin hienon hienoa fotoni- ja sub-atomaarista energiaa on mitattu viime viikolla mm. kuun ympärillä. Ei siis ihme, että meidänkin magneettikenttämme reagoi. Tälläkin hetkellä se on aktiivinen ja lisää aktiivisuutta on luvassa. Aurinkokuntamme kiitää nyt vyöhykkeellä, joka on ihmiskunnalle seikkailua uudessa maailmassa, ennen kokemattomalla polulla. 

Meidän tuntemamme maailma on muuttumassa hurjaa vauhtia ja niin meidänkin olisi hyvä tehdä. Oman repun keventäminen, valon ja positiivisuuden lisääminen, kiitollisuus ja nöyryys kohottavat värähtelyä parhaalla tavalla.
Aika ja sen kokeminen muuttuu, ihmisenä oleminen muuttuu, luomisemme todentuvat nopeasti ja värähtelyymme vastataan saman tien.. muutamia kohtia mainitakseni. 

Muutos on kuitenkin yksi universaali laki eikä sitä tule pelätä, sillä se vie meitä kohti kehityksen kiihtymistä ja uusia suurempia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä Valon kanssa, Rakkaudella. 

Kohti Valoa siis, kevät koittaa pian! 

Avainsanat:

Kuolemaa ei ole

Sunnuntai 28.1.2018 klo 15:58

kehosta_irtautuminen.jpg

28.1.2018

Kuoleman kohtaaminen ja tuonpuoleinen

Kuolemanlähikokemukseni

Kiidän hurjaa vauhtia valopyörretunnelissa ja tunnen, tiedostan että lentoani tuossa valoputkessa ohjaa kaksi suurta valo-olentoa. Valo-olennot, auttajani ovat kummallakin puolellani. Vauhti on sanoin kuvaamatonta, mutta en osaa määrittää mihin suuntaan kiidän. Tiedostan vain suunnattoman värähtelyn nopeuden. Ehkäpä se tosiaan on vain värähtelyn kiihtymistä ja korkeammalle tasolle siirtymistä.

Saavumme ”tilaan”, jossa on pelkkää väreilevää, kristallimaista valoa ja uskomaton rauha ja rakkaus. Tuo sama välittyy myös edelleen lähelläni olevista kirkkaista auttajistani. Koen syvää onnea ja rauhaa.

Tiedostan, että olen ”kaukana” omasta kehostani, joka tällä hetkellä makaa jossain kriittisessä tilassa, lääkärien ja hoitajien ympäröimänä. Auttajani säteilevät suurta rakkautta ja antavat minun ymmärtää, että olen kuoleman ensimmäisellä portilla. Minut täyttää suuri ymmärrys, tietoisuus Jumalasta, Rakkaudesta. Se on kaikki, mitä milloinkaan olen kaivannut.

Koko olemukseni ja sieluni pyytää, että saisin jäädä tuohon tilaan, mutta he viestivät, että minun palattava, eikä vähiten lasteni tähden, joista nuorimman eloonjäämiseksi tuolla jossain parhaillaan kamppaillaan.

Ihanat auttajani viestivät myös, että on aika näyttää minulle elämäntehtäväni. Rauha ja ilo ympärilläni tiivistyy ja pian, kuin projektiona näen tuossa tilassa seuraavanlaisen kuvan: Edessäni aukeaa pitkä pöytärivi. Tarkemmin kun katson, huomaan, ettei se pääty missään, vaan jatkuu ja jatkuu. Loppumatonta pöytäriviä peittävät valkeat, hohtavat liinat ja jokaisella pöydällä on ruskea savinen kukkaruukku ja kaikissa on suloinen, keväänvihreä pieni taimi, joissa aukeaa kaksi, kolme pientä terälehteä.

Tunnen, miten auttajani hymyilevät minulle ja viestivät sitten, että tämä symboliikka oli otettu minulle sen tähden, että he tietävät (tottakai!) rakkauteni puutarhaan ja kasveihin. He myös kertovat, että tehtäväni maan päällä on opettaa taimia kasvamaan, sillä tänä aikana ne eivät enää tiedä, miten kasvaminen tapahtuu.

Näky painuu syvälle sydämeeni ja sieluuni, mutta koen samalla suurta, musertavaa surua ja pyydän, että saisin jäädä, mutta he viestivät, että tehtäväni tähden en voi jäädä..
Yhtäkkiä Valo ikään kuin ottaa minut valtaansa ja kadotan tajuntani ja tietoisuuden tuosta tilasta ja hetkestä.

Kun sitten aikojen päästä herään leikkauksesta, en heti muista tuota tapausta, mutta kuulen lääkäreiltä, miten minun ja oman pienen ihmistaimeni hengestä oli taisteltu. Sektio oli ollut hyvin vaikea, sillä kohtuni oli supistusten aikana revennyt ja pikkuiseni oli vatsassani poikittain. Koko henkilökunnan mukaan oli todellinen ihme, että me kumpikin selvisimme hengissä, sillä yleensä molemmat menehtyvät. Muutaman päivän ajan koin erikoista kehon ulkopuolella olemista, enkä ihan ymmärtänyt, etten olekaan kuollut.
Pitkä toipuminen alkoi ja vähitellen muistini noista tapahtumista nousivat pintaan. Muistin nähneeni noin kaksitoista henkilöä leikkaussalissa sekä jossain viereisessä huoneessa vanhemman miehen, jonka polvileikkaus oli minun tähteni siirretty, vaikka sitä oli jo valmisteltu. Tarkistin tämän kaiken myöhemmin ja muistikuvani pitivät paikkansa.

Kehosta irtaantuminen ei ollut minulle ensimmäinen kerta tuolloin, mutta kuolemanlähikokemus sitä vastoin oli. Minulle avattiin tuolloin, vuonna -92 tiettyä tarkoitusta varten sellaisia ovia, jotka muutoin ovat lukittuina. Vaikka en ymmärtänytkään tehtävääni silloin vielä täysin, ymmärsin kokemani syvyyden ja tärkeyden henkiselle kehitykselleni. Sanalla sanoen, koko elämäni muuttui.

Kehosta irtaantumiset olivat alkaneet muutamaa vuotta aiemmin, oikeastaan välittömästi ufokokemukseni jälkeen. Tuo kohtaaminen ufon kanssa tapahtui kotimme lähellä ja sen sain kokea tuolloin 4v. esikoiseni kanssa. Me saimme kohdata hyvin tyypillisen valoilmiön, ufon, jonka jälkeen minun henkinen heräämiseni alkoi toden teolla. Koko yhdeksänkymmentäluku oli hyvin tiivistä henkistä opetusaikaa, vaikkakin siihen mahtuu myös yrityksiä olla ihan tavallinen äiti ja ihminen muiden joukossa. Ne yritykset kuitenkin vain pitkittivät oppiaikaani ja alensivat värähtelyäni. En enempää kerro nyt matkoistani taikka kohtaamistani tähtitietoisuuksista, sieppauksista tai muista kokemuksistani. Se voi olla toinen aihe, toisella kertaa.

Tuon kokemuksen jälkeen luin joitain kirjoja kuolemankokemuksista, mutta siihen aikaan ei kovin montaa kirjaa vielä ollut. Nykyäänhän tuollaisia kirjoja voi ostaa joka kirjakaupasta tai vaikka huoltoasemalta. Parhaimmat selitykset sain buddhalaisten bardotiloja koskevista kuvauksista.
Monet asiat silti vaivasivat minua. Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Miten prosessit etenevät, miten sielun henkinen kokemus vaikuttaa jne, jne.. Tarpeeksi syviä selityksiä en kuitenkaan löytänyt ja vähitellen tuo kokemus jäi taka-alalle. Henkinen herääminen sitä vastoin ei. Voin vilpittömästi sanoa, että elämäni, käsitys itsestäni ja koko maailmankatsomukseni muuttui tuon kokemuksen ja sitä seuranneiden tapahtumien jälkeen.

Kun nelisen vuotta sitten löysin Patrickin kehittämän putsityön, alkoivat palaset hiljalleen loksahdella paikoilleen. Olimme törmänneet toisiimme näissä piireissä jo aiemminkin vuosien aikana, mutta emme olleet kunnolla tutustuneet toisiimme. Kun hän sitten toi luokseni ”mummonmökkiin” nämä työkalut, tiesin, että vihdoinkin puuttuva linkki omaan kehitykseen oli löytynyt.

Mummoilu jäi ja sain melko nopeasti astua siihen tehtävään, jonka auttajani olivat yli kaksikymmentä vuotta sitten minulle näyttäneet. Yrityksiä tehtävän suuntaan oli vuosien aikana ollut useita, mutta työkaluni olivat olleet puutteelliset. Nyt elämäni on omistettu henkiselle tiedolle ja sen jakamiselle. Todellakin yritän kertoa kaikille taimille, miten kasvaa kohti omaa Henkeä. Yritämme yhdessä Patrickin kanssa myös kastella, koulia ja vahvistaa uusia taimia, Hengen etsijöitä. Nyt vihdoin teen sitä, mitä tänne olen tullut tekemään tässä elämässä, tässä kehossa ja monen elämän kokemuksella.

Noin puoli vuotta sitten kuoleman teema palasi ja sain uutta näkemystä kuolemanjälkeisistä olotiloista ja siitä, mihin olisi hyvä valmistautua ja miten prosessi rajan takana etenee. Olin kuitenkin hyvin hämilläni, sillä monikaan nykykirja, esimerkiksi kuuluisien meedioiden tai tutkijoiden kirjoittamat eivät tukeneet minun kokemuksiani kuin osaksi. Tarvitsin lisätietoa ja kokemusta!

Yhtäkkiä syvässä meditaatiotilassa lähdin ihan ”varoittamatta” tuohon valopyörteeseen, samalla kuitenkin tiedostaen kehoni tuolilla, kaukana jossain. Koin jälleen puhdasta laajentumista ja suurta rakkautta. Valopyörre vei minut tilaan, joka kuitenkin yhtäkkiä muuttui pimeäksi ja hetken aikaa koin lähes paniikkia, sillä en tiennyt, miten edetä tuossa tilassa. Sain myös kokea, miten syvä voi olla pelko, kun tiedostaa, ettei paluuta kehoon enää ole. Koin tuon kaiken muutamassa hetkessä samalla tajuten, että tuossa tilassa olen täydellisen yksin. Hapuilin hetken ja tyynnytin itseäni rukoilemalla ja pyytämällä Valoa avukseni. Jumala auta, en tiedä mihin ”mennä”, miten edetä. Tyhjyys ympärilläni tuossa tilassa oli valtava ja todellakin täysin tyhjä. Vain minä, sieluni, joka tavoitteli Valoa, omaa Henkeäni..

Sitten avautui näkymä, jossa maapallo oli kaukana alapuolellani, kuin kallellaan ja sain tiedon, että ei olisi mitään mahdollisuutta palata enää, ei ollut enää mitään, ei kehoa, ei ”paikkaa”. Hetken rauhan jälkeen tuli jälleen hätäännys ja sitten suuri tuska, koska tiesin niin monen sielun harhailevan yksin, vailla päämäärää, kuolemanhetkellään. Enkä voinut enää auttaa, olin jo poissa. Muistin lapseni ja suruni syveni. Samalla koin, miten sielustani lähti kuin lankoja, jotka kulkivat niihin ihmisiin, joista kannoin tuolla hetkellä huolta.. muita lankoja en itsessäni havainnut. Ymmärsin, että nuo langat sitoivat eteenpäin pääsyäni, kohti Valoa ja Korkeimpaan yhdistymistä. Tahdoin vapautua niistä! Kaikki muihin ihmisiin lähtevät langat pystyin irrottamaan, mutta lapsiini lähtevät olivat niin vahvat, etten kyennyt niitä irrottamaan. Syyllisyys valtasi tilaani yhä vahvemmin ja olin vajota yhä syvemmälle suruun ja sen kautta tahmeampaan ja matalampaan olotilaan. Tiedostin silti siinä hetkessä, että minua opetetaan nyt tulevaa varten. Kuin korkeampi itseni olisi ohjannut tapahtumia sivussa..  Turvallinen olotila palasi ja samalla ympärilläni olevan tilan tiedostaminen.

Käänsin selkäni maapallolle ja tunsin, että minun olisi jatkettava matkaani tuossa kuoleman jälkeisessä tilassa. Edessäni oli kuin portti, jonka sain tietää olevan alku sille matkalle, jossa jokainen sielu käy läpi tämän elämän aikana keräämäämme ja sieluumme tallentamaamme energiaa. Minun olisi käytävä läpi tämän kertaista elämääni ja matkani alkaisi niin, että saisin ensin tarkastella kaikkein matalimmat energiani, pelkoni, tunteeni ja ajatukseni. Jos tunne saisi minusta ylivallan, oli todennäköistä, että jäisin sitä vastaavaan tilaan pitkäksi aikaa.. Olisi kurkotettava kohti Valoa uskoen ja luottaen. Ja tiesin siinä hetkessä, että tuo matka olisi jokaisen sielun yksin läpi käytävä ja ymmärrettävä omat tunne- ja ajatusenergiansa seuraavaa elämää varten. Ymmärsin, että sielumme kokemukset ovat kuin magneetti kuolemanjälkeisille tapahtumille.  

Yhtäkkiä olin sitten tietoisena omalla tuolillani ja kirkkaana mielessäni nuo kokemukseni. Ihmettelin kovasti, miten noissa muutamassa minuutissa tuolla jossain, oli kulunut yli tunti fyysisessä tilassa.
Tunsin, miten tieto kokemuksesta oli tallentunut värähtelyyni ja olin jälleen kiitollinen korkeasta avusta, jota sain.

Tein muutama viikko sitten jälleen samanlaisen meditaatiomatkan, jonka aikana entistä tarkempaa tietoa virtasi. Aihe alkoi kiinnostaa taas uudelleen ja aloin janota kokonaiskuvaa, jos suinkin mahdollista. Pyysin ymmärrystä moniin yhteneväisyyksiin, mutta myös kulttuurillisiin eroavaisuuksiin kuolemankokemuksiin liittyen. Mikä olisi totuus, se logiikka, joka ilman epäilystä tässäkin täytyy olla.
Sen tiedän, että Korkeampi Viisaus, Luova Voima noudattaa kosmisia lakeja ja kaikessa on järjestelmällisyys, ns. punainen lanka, joka näyttää sen, miten kosmiset lait toimivat. Niin ylhäällä kuin alhaalla, makrokosmos, mikrokosmos jne.. Uskon siihen, ettei ihmissielu muutu enkeliksi kuoltuaan, vaan se värähtelytaajuus, johon yksilö on yltänyt elämässään, määrittää kuoleman jälkeisen olotilan ja kokemukset, jotka on läpikäytävä. Vetovoiman laki toimii varmasti kehon ulkopuolellakin. Eihän kehokaan ole se, joka elämän aikana vetää puoleensa tapahtumia ja ihmisiä, vaan sielun tila, värähtely, oma energiakenttämme.

Tällä hetkellä kerään yhteen omia tietojani, kokemuksiani sekä muiden kokemuksia ja tutkielmia eri kirjojen kautta. Yritän saada aikaan sellaisen kokonaisuuden, jossa tuo ”punainen lanka” toimisi. Jokin suurempi logiikka, jota en vielä tavoita, vaan joka nyt on paloiteltuna eri kulttuurien, uskonnollisten ohjelmointien ja omien odotusten ja toiveiden palapeliksi. Isoja kysymyksiä on mm se, miksi länsimaissa seurustellaan kuolleiden kanssa, miksi heidät voi tavoittaa esim. meedio jostain kuolemanjälkeisestä tilasta.. miksi länsimaissa kuolleiden kanssa seurustelusta on tullut vähän kuin epäkunnioittavaa showta, mitä täällä etsitään noiden meedioistuntojen kautta.. miksi monet tahtovat takertua vainajiin.. Missä vaiheessa nuo meedioiden tavoittamat sielut uudelleen syntyvät..  Tai mikä on tuo energia, jonka meedio tavoittaa.. Mietin myös, miksi ei edelleenkään täällä vain luoteta ja uskota, että kuoleman jälkeen elämä jatkuu ja sielu siirtyy eteenpäin.. Tai: miksi buddhalaiset eivät näe enkeleitä kuoleman hetkellään.. ja miksi he tahtovat valmistautua siihen koko elämänsä ajan, jos he ovat todellisia buddhalaisia.. jne, jne.. Paljon siis irrallisia paloja, jotka odottavat omaa paikkaansa suuressa kokonaiskuvassa, Totuudessa, joka on ja on aina oleva.
Minulla on itsellänikin lukuisia omia kokemuksia vainajista monien ihmisten lähellä ja olemme auttaneet heitä kohti Valoa, koska meidän kokemuksemme on, että he pyytävät ennen kaikkea apua siirtymiseensä eteenpäin. Emme yritä kommunikoida heidän kanssaan, muuta kuin joskus harvoin, kun he selkeästi ilmaisevat, että heillä on asiaa. Monet kokemukseni ovat tuoneet selvän kuvan autettavillemme niistä sieluista, jotka ovat heidän lähellään olleet. Sillä tavalla hekin ovat saaneet rauhan, kun läheiset ovat päässeet Valoon. Valoon siirtyminen on ensimmäinen askel, mutta muusta me emme tiedä, se ei ole meidän asiamme, vaan niiden Auttajien ja Valo-olentojen, jotka ovat sieluja siellä vastassa. Me vain autamme täältä eteenpäin.

Ristiriitaista tietoa on monissa kirjoissa, mutta myös samankaltaisuutta, tiettyyn vaiheeseen saakka. Työ tämän aiheen parissa siis jatkuu ja kokoan palapeliä edelleen.

Julkaisen tiivistelmäni heti, kun olen saanut palasista koottua näkyvän kuvan. Sitä tarvittaisiin tässä ajassa, enemmän kuin koskaan aiemmin. Siksipä auttajani antoivat tämän hyvin suurelta kuulostavan tehtävän juuri nyt.

 

 

Avainsanat: kuolema, kuolemanlähikokemus, kehosta irtaantuminen

Vuosi 2018

Maanantai 1.1.2018 klo 2:48

Vanhan vuoden loppusanat
Vuosi on juuri vaihtunut ja kirjoitan tätä melkoisen euforisissa tunnelmissa. Meillä oli hetki sitten joka sunnuntainen healingtuntimme ja sain jälleen kerran kokea jotain, mikä saa kiitollisuudesta polvilleen.

Energia ja Valo tuon tunnin aikana oli kaiken läpäisevä ja niin kirkas, että tunsin kehossani jokaisen solun sykkivän, värähtelevän ja tärisin ja värisin sisäisesti tuon energian kulkiessa kaikkien kehojeni läpi useaan kertaan. Kohosin ja kehoni jäi tuolilleni liikkumattomaan asentoon.
Nousin yhä ylemmäksi kohti kirkkaampaa ja kirkkaampaa Valoa, joka oli kuin pyörre tai portaali. Tiedostin suuren rakkauden, viisauden ja myötätunnon tuossa tilassa. Tiedostin myös kehoni tuolillaan ja koin, miten se oli lujilla tämän korkean energian vastaanottimena.
Tietoisuuteni oli laaja, Valoa ja ymmärrystä monella tasolla. En pysty sanoin kuvailemaan kokemustani, koska sen kaltaiselle tiedostamiselle ei vain ole konkreettista ilmaisua. 
Tiedostin Itseni ja tilassa olevat Auttajani yhä vahvemmin ja esitin muutamia kysymyksiä.
Kysyin työstämme, menneestä vuodesta sekä tulevasta.. Vastaukset olivat myönteisiä ja Auttajiemme rakkaus täytti värähtelyni. 
Auttajat kertoivat myös Jeesuksesta, Hänen tehtävästään ja tästä ajasta, jolloin KristusValoa suunnattomasti kaivattaisiin maan päälle. Miten tuota Valoa voisi tuoda, miten ilmentää Kristusta maan päällä.. Miten tunnistaa tuo Valo? 
Auttajat keroivat, että tietoisuus, joka on ilmentänyt korkeinta Rakkautta maan päällä, kehossa ollessaan, on tullut keskuuteemme eri aikakausina ja yrittänyt noiden valaistumiseen saakka yltäneiden elämiensä aikana tuoda Jumalallista Totuutta ihmiskunnalle. Jeesuksena, Buddhana....
Tuo Totuus on Rakkaus. Tänä päivänäkin keskuudessamme on tietoisuuksia, jotka seuraavat Totuutta, elävät itse sitä jokapäiväisessä arjessaan ja ovat edellekävijöitä. Korkea tietoisuus, joka Jeesuksenakin eli, on tänä ihmiskunnan alennusaikana jakaantunut jokaiseen maanosaan, seitsemänä eri kehona keskuuteemme. Mutta me emme tunnista tuota Pyhää värähtelyä, vaikka se vastaamme kävelisi, sillä emme ole tavoitelleet tuota Valoa pitkään aikaan, emmekä ole etsineet Totuutta, jonka avulla sen voisimme tunnistaa. Ihmiskuntana olemme kadottaneet yhteyden Totuuteen ja Jeesuksenkin sanomaan..
Jeesus oli aikansa kapinallinen, rohkea uudistaja, sitoutunut polkuunsa ja Totuudessa elämiseen. Hänen luottamuksensa Jumalaan, Lähteeseen oli sataprosenttinen. Tänä päivänä voimme etsiä Hänen kaltaisiaan keskuudestamme. Kuka henkinen opettaja täällä meillä pohjolassa, Amerikassa, Intiassa, tai missä vain, elää Totuudessa, Jumalaan sataprosenttisesti luottaen, Sanaa ja ohjausta seuraten.. Voimme etsiä näitä tämän ajan uudistajia, edellekävijöitä, "kapinallisia"  Sanan saattajia ja seurata heitä.
Rohkeus elää Totuudessa on heidän soihtunsa, jota seurata. Rauha heidän lähellään on varmuus, johon voimme luottaa. Voima heissä on Lähteen Valoa, joka poistaa pelkomme. Rakkaus heissä on lupaus, jota olemme etsineet. Ikiaikainen, Jumalallinen Totuus on polku, jota he avaavat muidenkin kulkea. 
He ovat jo täällä keskuudessamme ja ehkäpä he jo kantavat soihtua, jossa Valon nimi loistaa.. Olemmeko niin rohkeita itse, että uskallemme olla aikamme kapinallisia, uuden luojia ja soihdun seuraajia...

Palasin vastahakoisesti kokonaan takaisin kehooni tuon Valokylvetyksen jälkeen ja varmuus Itsestäni oli jälleen vahvistunut. Olen matkalla sinne, minne sieluni kartta oli ennen tämän kertaista syntymääni piirretty. Kuorin itseäni kerros kerrokselta, sitoutuen yhä syvemmin Valon palvelukseen. Seuraten soihtua, joka minun edessäni loistaa. Kiitollisena siirryin uuteen vuoteen.

Vuosi 2018, alkusanat
Tämä vuotemme nousee jälleen eteeni uuden energian kanssa. Nyt vielä aavistuksena, mutta nopeasti vahvistuen. Tammikuu nousee vahvana eteeni ja kantaa melkoista kaaosnenergiaa, joka vielä helmikuussa vahvistuu. Uuden vuoden ensimmäiset viikot haastavat meidän kaikkien tasapainoa, sillä kollektiivinen värähtely on matalalla ja niin moni kantaa tarttumapintaa sen matalampiin energioihin. Pysyäksemme itse tasapainossa ja korkeammalla värähtelyllä meidän on oltava hereillä. Muuten kollektiivipyörre imaiseen meidät mukaamme ja vaikka luulemme ajattelevamme, tuntevamme ja reagoivamme ihan itse, massaenergia onkin se, joka meitä ohjaa. Nämä ovat sortumisen mahdollisuuden viikkoja, mutta hereilläollen voimme välttää oman putoamisen ja raskaan uudelleen kapuamisen. 
Alkuvuodessa on lisäksi nuo kaksi pimennystä, joista täydellinen kuunpimennys päättää tammikuun. Pimennys osuu meidänkin asteillemme ja tarkka ajankohta on 31.1. kuun noustessa. Etelä-Suomessa noin puoli 5 aikaan illalla.
Kuunpimennys tapahtuu aina täydenkuun aikaan ja tällä kertaa se osuu leijonaan. Koen, että tämä on jatkoa viime kesän pimennysenergioille ja etsii edelleen puhdasta palvelemisen iloa, tahtoa ja nöyryyttä. En siis edelleenkään ole mikään ammatti-astrologi, vaan otan vastaan tietoa, jota minulle auttajilta annetaan. Esiin nousee varmaankin juuri tuo pyytettömyys ja ilo palvella paremman maailman ja ihmiskunnan hyväksi. Se nostaa esiin nöyrän, mutta itseensä uskovan voiman, joka avaa uusia tapoja olla muiden auttaja. Omat vahvuudet, lahjat ja tieto tulevat yhteisen päämäärän ja muutoksen hyväksi. Voisi olla hyvä siis pohtia omia kompastuskohtiaan ja intoaan soihdunkantajana.. miten palvelen, mihin valjastan oman osaamiseni, vahvuuteni ja intohimoni? 
Lapin maisemissa voisi olla hyvät voimat tukemassa pimennysenergiaa..
Auringonpimennys vesimiehessä on 15.2. ja tuolloin oivalliseksi pimennysenergian kohtaamiseksi näytettiin meren läheisyyttä. Me aiomme suunnata jollekin saarelle ja mitä lähemmäksi päiväntasaajaa on mahdollista matkustaa, sitä voimakkaampi on pimennyksen energia. Pimennys ei näy Euroopassa, vaan Etelä-Amerikassa, Antarctiksella ja Tyynellä Valtamerellä, mutta päiväntasaajan suuntaisesti se leviää nopeasti koko pallon ympäri. Pimennysenergiaa laskeutuu maljoihimme sillä vahvuudelle, millä sen pystymme vastaanottamaan. 
Vuosi jatkaa kulkuaan kohti kevätpäiväntasausta maaliskuussa. Sen hetken kohtaan laskeutuu harmonia, joka kuitenkin kestää vain hetkisen, sillä huhti-toukokuu nostaa jälleen kaaosenergiaa esille. Näkynä tulee valtaisia vesimassoja.. kuohuvia tunteita...
Kriittisimmät kuukaudet kuitenkin nousevat esille elo-syyskuuksi. Tuon ajankohdan sanotaan olevan jollain tapaa ratkaisevan, globaalissa mittakaavassa. Eikun kädet ristiin siis ja ahkeraa omaa puhdistus- ja värähtelyn kohotustyötä ennen noita loppukesän hetkiä. 

Vuoden 2018 teema
Tämä vuotemme kantaa laajentumisen ja uusien ajatusten teemaa. Tämä on toki suppeasti ilmaistu, mutta tiivistetysti suunta on tämä. Tämä vuosi on tottakai jatkoa edellisen vuoden  yhtenäisyys, omasta tahdosta luopumisen teemalle. Laajemman kokonaiskuvan näkeminen ja siihen pyrkiminen pehmeällä, feminiinisellä viisaudella voisi muuttaa ihmiskunnan suuntaa. Tähän sisältyy myötätunto, lempeä ymmärrys ja viisaus, joka perustuu kokemukseen ja Jumalalliseen johdatukseen. 
Keho, sielu ja henki teema syvenee ja haastaa meitä kaikkia olemaan voimakkaita polullamme kohti suurempaa Valoa. Lopultakin nimeäisin tämän vuoden tahdonvoiman vuodeksi, sillä sitä se todellakin vaatii, että pysyy Rakkauden polulla, sitoutuneena ja sinnikkäänä, vaikka ympäröivä maailma jatkuvasti yrittää kiskoa meitä takaisin yhteiseen uneen. Kun pysymme vahvoina, yhdessä, voimme valjastaa energiamme uusiin ajatuksiin, laajentumiseen ja puhtaaseen luomisvoimaan, joka sisällyttää päämääräänsä kaikki luodut, suuren kokonaisuuden, Äitimaan.
Tasapainoa joutuu etsimään ja vahvuutta kysytään, kun ihmiskunnan karma tulee nähtäväksi. On entistäkin tärkeämpää pitää toisiamme kädestä ja tukea kaikki lähelläolevia. Perheen ajatus tulee sekin laajentua ja lähimmäisenrakkaus ulottua muihinkin kuin omiin lapsiin, vanhempiin, puolisoihin... 
Tämä vuosi voi opettaa meitä jokaista olemaan se muutos, jota kaipaamme ja olemaan se esimerkki, jota kaikki kaipaavat. Meidän olisi ihmiskuntana kyettävä laajentamaan ajatuksiamme, käsityksiämme ja päämääräämme. 

Tämän vuoden pimennykset jatkuvat jo heinäkuussa ja lisää seuraa elokuun aikana. Kaikki, niin pimennykset, kuin tasaukset ja seisauksetkin, me voimme ottaa tietoisina vastaan ja pyrkiä niiden hetkien aikana laajentumaan ja olemaan astioita, joihin uusi informaatio voi virrata.

Toivotan kaikille Tähtipolulla kulkijoille avartuvaa ja tietoista uutta vuotta 2018! 

Kosmisia virtauksia ja Talvipäivänseisaus 2017

Maanantai 4.12.2017 klo 14:24

Kosmisia virtauksia ja Talvipäivänseisaus 2017

Missä nyt menemme?

Joulukuu on vahvojen energiapiikkien aikaa. Aurinkokunnassa liikkuu kosminen aalto, joka alkaa äänekkäänä liplatuksena ja lopulta vahvistuu suureksi vyöryksi, joka voimalla lyö rantaan. Maaplaneetta on tuo ranta.

Odotettavissa on voimakas/voimakkaita auringonpurkauksia, jotka nekin ovat saman kosmisen aallon herättämiä.
Planeettamme sisäosissa on tapahtuu liikettä. Siellä energia väreilee etsien nousukohtaa pinnalle. Ihmiskunta on kuin kahden voimavirran keskellä, muutosenergian pommittamana.

Viime vuoden joulukuussa, ennen talvipäivänseisausta, planeettaamme kiersi ennenkokematon energia-aalto, jonka alkuperää eivät tiedemiehet pystyneet paikallistamaan. Mitattuna tuo energia-aalto ja sen voimakkuus oli kuitenkin niin suuri, etteivät tiedemiehet olleet aiemmin sellaista kohdanneet. Tämän vuoden tammikuussa alkoi Schuman-resonanssi nousta ja vauhdilla!

Se nousi koko alkuvuoden uskomattomiin lukemiin, n. 50-kertaiseksi normaalista maan värähtelystä. Ja siellä on se pysynyt tämän vuoden. Schuman-resonanssihan on kuin Äitimaan sydämen sykettä, jota voidaan mitata. Tämä vuosi on ollut siis kiihtyvää maapallon sykkeen nousua. Meidän saaman tiedon mukaan tuo sykkeen nousu liittyy joulukuun 2016 energia-aaltoon. Auttajamme kertoivat myös, että tuo aalto tuli hyvin korkeasta ulottuvuudesta, maan sisäisen portaalin kautta.

Mitä tulisi ymmärtää?

Äitimaan on oma tietoisuutensa ja jatkaa omaa Jumalallista kehityspolkuaan ja kohoaa kosmisten aaltojen kannattelemana. Ihmistietoisuus saa toki Äitimaan kohoamisesta osansa ja apunsa, mutta siltikin vain niin harva sielu käyttää tuon avun hyväkseen ja ottaa vastuun omasta henkisestä kohoamisestaan. Ihmiskunnanhan tulisi kollektiivisesti valita henkinen työ/värähtelyn kohottaminen. Tämä työ on jokapäiväistä työtä yksilötasolla, jotta kollektiivinen muutos voisi tapahtua. Tämä tarkoittaa myös ihmistietoisuuden ja Äitimaan yhteistyötä, mutta sille ihmiskunta on jo aikoja sitten kääntänyt selkänsä. Ihmiskunta ei toisin sanoen ole pysynyt Jumalallisen suunnitelman toteuttajana. Liian suuri osa sieluista edelleen nukkuu ja heränneetkin usein kaihtavat lopullista valintaa, joka olisi täydellistä sitoutumista henkiseen työhön. Niin moni herännyt pitäytyy vain itseä tyydyttävissä valinnoissa, elämyksiä itsensä ulkopuolelta etsien ja henkisyys jää vain harrastukseksi. Tätä ei voi kieltää kukaan, joka on henkistä ”kehitystä” useamman vuosikymmenen seurannut. Henkinen työ on Hengen yhteyteen pyrkimistä ja tuo Henki tulisi ilmetä maan päällä kehojemme kautta. Se on työ, joka tapahtuu arjessa, se on elämäntapa, koko elämä. Suuri suunnitelma etenee, aurinkokunta ja Äitimaa sen mukana, mutta ihmiskunta odottaa edelleen lopullista valintaansa. Sitoutuuko ihmiskunta Valon kanssatyöskentelijäksi vai viekö elämää tuhoava voima sen mukanaan..

Talvipäivänseisaus 2017 ja siihen valmistautuminen

Seisaukset ja tasaukset ovat yksinkertaisesti muotoillen kuin portaaleja, jotka saavat voimansa galaksin keskuksesta. Seisauksissa energia virtaa voimalla maan päälle ja muut astrologiset kuviot sillä hetkellä tuovat siihen oman latauksensa. Puhdas astia voi tavoittaa tuota energiaa suuria määriä olemalla hereillä ja valmistautuneena tuota hetkeä varten. Muinaiset vihityt käyttivät kaikki tämänkaltaiset hetket korkeamman värähtelyn saavuttamiseksi.

Tämän vuoden talvipäivänseisaukseen mennessä tuo joulukuun kosminen aalto on kerännyt voimansa ja tuon voiman voivat sielut vastaanottaa oman henkisen kehityksensä tueksi. Joulukuun alun (3.12.) voimakas täysikuu muiden vahvojen planeettakuvioiden ohella, laittoi yksilöiden ja kollektiivin tasolla mm. astraalienergioita voimalla liikkeelle. Kaiken tämän alla on jo elokuussa alkanut uusi muutossykli, jonka tarkoitus on muutos myös konkreettisella tasolla ja koko ihmikuntaa varten. Parin tulevan vuoden aikana kollektiivin kaaosenergiat tulevat lisääntymään ja muutospainekin lisääntyy. Hienommilla tasoilla kulkijat voivat saavuttaa uutta, vahvempaa yhteyttä Valoon ja toimia sen kautta ankkureina, esimerkkeinä ja tukipilareina kuohuvassa maailmassa.

Kosmiset virrat yleensä nostavat sieluissa esille värähtelyitä, joiden on tarkoitus puhdistua ja muuttua korkeammiksi. Sama koskee myös ihmiskollektiivia. Tämä muutos ei tule odottamalla tai nukkumalla, vaan aktiivisesti Valolta apua pyytämällä. Kun värähtely ihmisen kentässä on matalampaa, se koetaan negatiivisina tunteina ja ajatuksina. Kun ne ovat aktiivisia, pyydetään heti niihin Valon apua, jotta ne puhdistuisivat pois. Tämä on työskentelyä Valon auttajien kanssa voi tuoda tässä ajassa nopeaa värähtelyn kohoamista, joka yhdistää sielun omaan Korkeimpaan Itseen, mikä taasen on linkki kaikkeen tietoon, ohjaukseen ja sielun suunnitelmaan.

Monilla on ongelmana omat halut, itsetuntemuksen puute tai sen välttely, mitä oikeasti kokee. Tai voi olla vaikeaa olla läsnä hetkissä, jossa totuus voisi tulla esille. Tästä hereilläolemisen tilasta voi kuitenkin tulla elämäntapa, joka oikeasti näkyy omassa arjessa ja kaikissa valinnoissa.

Sielut ovat täällä vapaan tahdon planeetalla kehittymässä, eivät taantumassa. Kehityspolku on vastuun ottamista omasta sielusta ja sen värähtelystä. Sielummehan on linkki kehon ja Hengen välillä. Mitä puhtaampi on sielumme pysyvä tila, sitä puhtaampa on Hengen, Korkeamman Itsen ohjaus. Vetovoiman laki pätee tähänkin. Yksittäisen sielun kehitys ja muutos kohti Valoa muuttaa koko kollektiivista ihmistietoisuutta kohti Valoa. Työ isen kanssa on työtä kokonaisuuden hyväksi.

Me olemme kaikki yksilöinä vastuussa maan tapahtumista ja siitä värähtelystä, mikä sitten konkretisoituu tapahtumina maan päällä. Ole siis se muutos, jonka tahdot nähdä. Valitse Valo, Rakkaus, Nöyryys ja Vahva tahto henkilökohtaiseen muutokseen. Ilman tuota valintaa ihmiskunta voi jälleen kerran tuhota itsensä ja tämän kauniin planeetan. Seisaushetki antaa jälleen yhden mahdollisuuden olla vahvemmin omalla polullaan.

Seisaukseen mennessä voi tehdä vielä paljon aktiivisen hereilläolemisen kautta. Kun muistaa päivittäin pyytää vaikkapa enkelten apua ihan kaikkeen, matalampien energioiden puhdistamisen lisäksi. Näin antaa Valon auttajille signaalia itsestään: Olen valinnut Valon polun, pyydän apua, suojausta, ohjausta. Tuo signaali vahvistuu lopulta yhteydeksi omaan Korkeimpaan. Seisaushetkenä se voi saada uuden, korkean latauksen Luojalta.

Tämänkaltanen henkinen työ on jatkuvaa, se on elämäntapa, koko elämä. Se ei todellakaan tarkoita ikävää puurtamista, tai omaan pimeyteen keskittymistä, vaan paljon iloa esimerkiksi itsetuntemuksen lisääntymisestä, omista oivalluksista, ohjauksen kuulemisesta. Kun värähtely kohoaa, se avaa yhä pysyvämpää yhteyttä Jumalalliseen ohjaukseen, eikä lopulta enää tarvitse miettiä, mitä elämällään tekisi, mitä valitsisi, vaan Rakkaus sydämessä ohjaa kaikkea, joka hetki.

Se on tila, jota sielut kaipaavat ja tavoittelevat. Meiltä on vain unohtunut, miten siihen pääsee. Tavoittelemme sitä itsemme ulkopuolelta ja etsimme nopeaa ratkaisua henkiseen hyppyyn. Mutta sellaista ei ole. Meidän on tehtävä työ itse, valittava henkisyys, Hengen yhteyteen pyrkiminen. Sinun Henkesi, tietoisuutesi voi olla myös muualta kuin maaplaneetalta. Alkuperäsi voi olla Siriukselta, Plejadeilta tai voit olla enkelitietoisuus. Olet unohtanut itsesi ja vajonnut kollektiivin mataliin energioihin. Ajattelet kuin nukkuva ihminen, toimit ohjelmointien mukaisesti, pelkäät olla erilainen, oma itsesi.. Ja unesi syvenee, elämä elämältä vaivut sikeämpää uneen. Mutta kaikilla on mahdollisuus herätä ja aloittaa työ! Se ei voi olla enää vain kiva harrastus, vaan se on tuotava valintoina ja tekoina joka päivään. Tässä työssä me kaikki voimme vahvistaa toisiamme, antaa oma esimerkkimme, positiivinen energiamme ja läsnäolon tukemme.

Yhteisyyden, Uuden suunnan luomisen, kokonaisuuden eteen työskentelyn ja Jumalalliseen Voimaan yhdistymisen vuosi alkaa olla ohitse. Seisauksen hetkenä voi itse kukin näyttää lopullisen valintansa luoda uutta, hyvää tulevaisuutta, transformoida elämää tuhoavaa voimaa Valoksi, joka luo ja ylläpitää elämää. Tietoinen työ ennen tuota seisaushetkeä vie sitä kohti. 

Ohjeita seisaushetkeä varten
18.28 Suomen aikaa on talvipäivänseisaushetki. Se on kuin yhtäkkinen pysähdys, silmänräpäys ajan ulkopuolella. Se on mahdollisuus Elämän Lähteeseen, Luovaan Voimaan, Rakkauteen.

Hetkeä varten on hyvä olla vahvasti vielä nämä jäljellä olevat päivät näiden muuttuvien virtausten kanssa. Voimakkaat astrokuviot vaihtelevat ja tekevät auttavaa työtään sielujen kanssa. Kukin siis kokee tämän ajan energian oman sielunsa kautta, johon on tallennettuna kaikkien elämien energia.

Itse h-hetkellä olisi hyvä meditoita vaikkapa tunnin verran ja pyytää koko olemuksellaan korkeaa apua tuohon hetkeen. On hyvä rauhoittaa hetki ihan itselle tai olla samoin suuntavien seurassa, rauhassa ja hiljaisuudessa ja lopulta vain avautua vastaanottamaan, mitä tuo hetki voi itse kullekin antaa.

Olisi hyvä olla jossain vahvassa Äitimaan energiapisteessä. Esim. kirkot, joissa vielä on rukousportaali tai kultainen portaali auki, ovat hyviä paikkoja. Tai kalliolla, metsän vahvistavassa voimassa voi myös saada tukevaa voimaa tuohon hetkeen. Veden elementti voi kuljettaa tulen energian liikkeelle panevaa suuntaa ja ilman elementti kirkastaa päämäärää.

Silti, vaikka istuisi omassa nojatuolissa, vilpittömästi tuohon hetkeen kurkottaen, sekin on rakkaudellinen valinta oman sielun puolesta. Vilpittömät pyynnöt kuullaan aina ja aina niihin myös vastataan korkeammalla energialla.

Meille suositeltiin kehon puhdistamista ja virittämistä korkeammalle taajuudelle. Kevennetty ruokavalio tai paasto, puhdistavat smoothiet, tai juomat kolme päivää ennen seisausta.

Tasaushetkellä on ”sieluntilan scannaus” ja virta vie sitten sen mukaisesti kohti seuraavaa vuotuista kosmista ”mittauspistettä”, joka on kevätpäiväntasaus. Sitä ennen on kuitenkin kuunpimennys 31.1. ja auringonpimennys 15.2.

Matkamme maailmankaikkeudessa jatkuu, aurinkokunta ja ihmiskunta kuljettaa sieluja kohti uusia virtauksia. Voin luvata, että tuleva vuosi tuo lisää vauhtia tähän matkaan. Pitäkää siis Valoa kädestä kiinni, niin ette tuossa vauhdissa niin helposti kompastu tai kaadu. Kaikki Valon auttajat odottavat pyyntöänne, joka hetki.

Rakasta itseäsi niin paljon, että annat sielullesi mahdollisuuden tässä elämässä. Se on suurinta Rakkautta, jota voit itsellesi antaa. Ja lopulta voit säteillä ympärillesi sitä Valoa, joka Lähteestä virtaa.” Hics.

Syviä messumietteitä

Maanantai 6.11.2017 klo 19:51

Viime vuodet olen kiertänyt henkisiä messuja yhdessä Patrickin kanssa ja aiempina vuosina yksin, tulkintoja tehden. Perspektiiviä on viimeiseltä kymmeneltä vuodelta tässä asiassa. Messut ovat muuttuneet vähitellen yhä enemmän sekamessuiksi ja palvelun tarjoajia alkaa olla laidasta laitaan. Kaikkea, mitä liittyy ihmisen fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin, kauneudenhoitoon, koruihin, vaatteisiin, taiteeseen, voi tavoittaa nykyään samalta messulta. Voi sanoa, että rajat `huuhaan`ja normi hyvinvointiin liittyvien palveluntarjoajien välillä ovat kovasti kaventuneet. Tätä voi pitää tietenkin hyvänä asiana, mutta sillä tottakai on varjopuolensakin, vaikka henkinen elämä tulisikin kulkea käsi kädessä fyysisen kanssa.
Mutta jos miettii asiaa sellaisen etsijän näkökulmasta, joka tulee messuille etsimään henkistä ohjausta elmäänsä, sielu täynnä kaipausta ja kysymyksiä, voi olla vaikeaa seuloa kaikesta `sekamelskasta` sitä, mitä etsii. Hyvinvointi- ja henkiset messut ovat edelleen muotia, mutta monien henkisyyttä etsivien asiakkaidenkin mielestä ne ovat muuttuneet liian pinnallisiksi. Mitä siis voisi tehdä? On hyvä yhdistää fyysistä ja henkistä, mutta ehkäpä niille voisi olla omat osastonsa esimerkiksi, tai niille voisi olla omat kerroksensa. Toki niin kauan kuin messut ovat pieniä, sekavuus ei ole niin suuri ongelma, mutta mitä suuremmat messut, sitä vaikeampi on löytää etsimäänsä.
Messuasiakkaat ovat myös muuttuneet viimeisen parin vuoden aikana. Olemme tämän kohta neljän yhteisen työvuoden aikana kohdanneet monia henkisiä konkareita, jotka ovat ilolla ottaneet putsityön vastaan puuttuvana linkkinä arjen henkiseen työhön. Ihania, uusia etsijöitä on tullut tulkintaan ja hoitoihin ja lähteneet myös kiitellen itsetyömetodista, joka voi tuoda tuloksia. Ennen oli lähes ainoastaan naisasiakkaita, mutta viime vuosina noin yksi neljäsosa on jo miehiä! Se on hieno muutos parempaan päin.
Paljon on messuille tullut mukaan nuoria etsijöitä, sekä myös nuoria palvelujen tarjoajia. Nuoret ovat aina olleet minun sydäntäni hyvin, hyvin lähellä, sillä vuonna -92 kuolemanlähikokemukseni aikana sain tietää oman elämäntehtäväni tässä inkarnaatiossa. Se liittyi nuoriin, jotka ovat syntyneet Alcionen spiraaliportaalin aikana. Tällä hetkellä monet noista nuorista ovat 20-30 vuotiaita. Heillä on paljon tietoa ja viisautta sielumuistissaan ja erityinen impulssi syntymäaikaansa liittyen. Surullista kuitenkin on, ettei heitä ole osattu kasvattaa hnekisesti heidän potentiaaliaan vastaavalla tavalla ja siksi niin monet ovat lähes täysin hukassa oman itsensä kanssa. Tietoa on usein hankittu lähinnä netin kautta, ja monien tiedot ovat dissinformaation lähteistä. Ne ovat sekoittuneett omaan sisäiseen infoon, mutta suurimmaksi osaksi omiin alempiin haluihin. Suurin suruni nousee siitä, että noin 90% niistä nuorista, joita olemme tavanneet näiden messuvuosien aikana, ovat sotkeutunut päihteisiin. Tänä syksynä olemme tavanneet monia, jotka vuosien käytön jälkeen ovat tajunneet olevansa syvästi hukassa ja vankeina tuossa negatiivisessa maailmassa, jota päihteet edustavat. Monet ovat meidän luonamme itkeneet sitä, miten vuosia on kulunut hukkaan heidän yrittäessään tavoittaa jotain korkeampaa erilaisten haitallisten huumekokeilujen ja matkojen kautta. Monet ovat luulleet kohdanneensa Jumalan, joka on antanut rakkaudellisia neuvoja vaikkapa uudenlaisten matkojen kokeiluun. Terve järki on jäänyt pois ja kokeilut ovat jatkuneet.. Olisi hyvä miettiä sitä, että JUmala on elämää ylläpitävä ja luova, suuri, sanoinkuvaamaton voima.. jos sielu suoraan kohtaisi tuon voiman, miten ihmeessä ei silloin myös fyysinen keho taysin parantuisi ja valaistuisi.. Jos JUmalan värähtely koskettaa sielua, ei ole mitenkään mahdollista, että sielu enää sen jälkeen tarvitsisi uusia, fyysisiä kokemuksia. Jumalan kohtaaminen poistaisi esteet ja toisi energian, joka loistaisi kauas ja saisi palvelemaan tuota voimaa puhtaasti ja epäitsekkäästi.. Jos mietimme vaikkapa Jeesusta tai Buddhaa, ymmärrämme, mistä on kysymys..
Me kuulemme nuorilta usein myös uskomattomia elämäntarinoita, jotka kertovat meille maailman tämän hetken tilasta paremmin kuin mitkään ikävät uutisotsikot. Monien sielu huutaa apua, yksinäisyyttään sekä epätoivoaan. Ja liian usein joudumme toteamaan, ettemme pysty auttamaan läheskään kaikkia, muuta kuin hetkellisesti. Voimme kannustaa, antaa työkaluja, tukea ja poistaa kaikki haitallinen energiakentästä. Monet kantavat kentässään ylimääräisiä negatiivisia olentoja, vainajia ja monet tuntevat ja näkevätkin nuo salamatkustajat, joille ovat kenttänsä avanneet. Ne voimme onneksi poistaa, mutta emme voi estää, etteivätkö ne tulisi takaisin, jos päihteiden käyttöä jatketaan. Kentän puhdistuksesta  on kuitenkin paljon apua, kun pyrkii eroon päihteistä.
Monilla on ollut psykoosi tai useampia ja monet kärsivät jatkuvasta häirinnästä, myös kenttänsä ulkopuolelta. Emme tietenkään milloinkaan luovuta, vaan jatkamme jokaisen kanssa, joka kauttamme apua hakee. Välillä onneksi saamme myös iloita, sillä on niitäkin, jotka ovat ottaneet putsityön tärkeimmäksi välineekseen ja sinnitelleet sen avulla itsensä takaisin valon maailmaan. Se ei ole ollut helppo työ ja siksikin onnistumisen riemu on sitä suurempaa.. 
En tiedä, miten muut selvänäkijät tähän asiaan suhtautuvat, miten he kokevat näkemänsä energiakentät, mutta minä katselen tätä kaikkea suruissani ja koen, että tätäkin negatiivista asiaa on tuotava päivänvaloon.
Olemme kyllä saaneet negatiivisen esille tuomisesta välillä rankkaakin kritiikkiä, lähinnä muilta henkisellä polulla olijoilta, jotka sanovat, että riittää, kun uskoo Valoon ja rakkauteen. Siihen mekin uskomme lujasti, mutta emme voi silti unohtaa negatiivisen olemassaoloa. Meidän on myös sanottu olevan ns. negatiivisella aikajanalla, joka vie maailman tuhoon tai me kuulemma kehoitamme ihmisiä keskittymään pelkästään negatiiviseen. Emme voi, emmekä tahdo vastata näihin syytöksiin kuin jatkamalla tätä työtä ja olemalla itse se esimerkki, mihin työmme pyrkii. Meidän kokemuksemme ja selkeä muistimme monesta aiemmastakin elämästä on tämän työn tukena. Tehtävämme on tuoda tietoa Valosta ja siitä, miten siihen päästään ja miten se polku kulkee pimeyden tunnistamisen kautta. Tässä maailmassa on paljon sellaista energiaa, joka edustaa elämää tuhoavaa voimaa. Sitä voimme kutsua pimeydeksi taikka pahuudeksi. Miten siis muuntaa se kaikki elämää ylläpitäväksi voimaksi, Valoksi.. Emmehän me voi vain sulkea silmiämme siltä tai sen olemassaololta, kun se tuhoaa elämää edessämme. Ihmisillä on taipumus kääntää selkänsä ikäville asioille niin kauan, kun ne eivät kosketa omaa elämää.. tyyliin ei Suomessa onneksi ole terrori-iskuja.. Silmien sulkeminen henkisyyden nimissä, vain Valoa ja rakkautta toistellen, ei poista lukemattomien sielujen hätää ja kärsimystä. Niin kauan kuin tätä kärsimystä on, olisi meidän kaikkien jaksettava ponnistella sen poistamiseksi. Ja ikävä kyllä, aloitettava itsestämme. Niin kauan kun itse kannan negatiivisia ajatuksia ja tunteita, reagoin negatiivisesti muihin sieluihin, vaikka tekisinkin sen iloisen naamarin takana, niin kauan annan tuhoavalle voimalle energiaa. Buddhalaisuudessa puhutaan mielen myrkyistä, joita taltutetaan monen elämän aikana. Tuota taltuttamista voi tehdä täällä länsimaissakin, omassa arjessaan, hereilläollen, puhdistustyön avulla, joka päivä Valoa kädestä kiinni pitäen. Se on polku Valoon ja vapauteen. 
Hellin usein mielessäni ajatuksia siitä, millainen tämä niin rakas, kaunis planeetta olisikaan, jos negatiivinen olisi pois työstetty. Kaikilla sieluilla olisi yhteys omaan Korkeimpaan Itseensä ja sen kautta olisi jumalallinen näkemys ihmiskunnasta ja sen suunnasta. Äitimaa elpyisi rakkauden voimasta, Hän voisi antaa ihmiskunnalle ne paratiisiolosuhteet, jotka alunperin olivat suuressa suunnitelmassa. Kunnioitus kaikkea luotua kohtaan olisi itsestään selvää, luonto, eläimet ja tietoisuudet ihmiskehoissa olisivat samaa perhettä, joka eläisi rakkauden Lähteestä. Jokainen uusi sielu, lapsi saisi alkunsa pyhässä yhtymisessä, tarkoituksenmukaisena hetkenä ja kasvaisi suunnitelmansa mukaisesti. Ihmiskunta kehittäisi itseään henkisesti, kohti Henkeä ja ilmentäisi tuota luovaa voimaa yhä kauniimmin ja tarkoituksensa mukaisesti kohti uusia ulottuvuuksia, kehonsa kautta. Sanani eivät riitä kuvailemaan tuota suuremmoista kuvaa, jota kohti kurkotan oman työni kautta. Vaikka en itse tule sitä tässä elämässä näkemään, iloitsen siitä mahdollisuudesta, että ehkäpä lopulta kaikki tahtovat tuota samaa, pyhää suuntaa ja tekevät kaikkensa sen toteutumiseksi. 
Suuri suunnitelma etenee, kosminen moniulotteisuus ja liike etenee ja tuo muutosta. Kosmiset Valon ystävämme ovat mukanamme tässä muutoksessa. He auttavat ja tukevat meitä tietoa ja kokemustaan tuoden. Heitä on paljon maan eri taajuuksissa ja he ilmentävät monenlaista olemusta. Vain harvoilla on fyysinen keho, vaikka he voivatkin tiivistää värähtelynsä fyysiseksikin niin tahtoessaan. Korkeammissa maailmoissa ei opetella luojavärähteen ilmentämistä kehossa, siksi he ovat Valo-olentoja, vailla kiinteää kehoa. Jotkut eivät ole valinneet sellaista kehityspolkua, vaan ovat valinneet korkeammat kehitystaajuudet. Jotkut taas ovat jo selvittäneet tämän tason ja nousseet ylös fyysisyydestä. Meitä seurataan suurella mielenkiinnolla, mutta myös ihmetellen valintojamme ihmiskuntana. Kaikki Valon korkeat auttajat kehoittavat meitä tähtäämään samaan päämäärään, lopputuloksen miettimisen sijaan. "Älkää ajatelko lopputulosta, vaan päämäärää". Tuo lause on hyvin viisas...  Meillä on ihmiskuntana oma päämäärämme, johon pyrimme: kolme Dstä nousta viisi Dhen. Polkuun kuuluu myös neljä D, joka on tunne- ja ajatusulottuvuus. Se on luotava ensin puhtaaksi, jotta voimme ilmentää puhtautta 5 Dssä. Sillä se on taso, jossa ilmentyminen tapahtuu ajatuksen kanssa samanaikaisesti. 5D on jo olemassa.. se kuuluu suunnitelmaan myös.. Onko sinun sielusi siellä, sen päätät itse omilla valinnoillasi.
Me istumme edelleen autossa kotia kohti suunnaten. Matkaa Joensuun messuilta Taalintehtaalle on reilut kuusi sataa.. Pienen mutkan, kotikäynnin jälkeen olemme mitanneet kilometrejä nyt reilut seitsemän tuntia ja vielä on matkaa pari sataa kilometriä. Meillä on mukanamme pikkuinen karvapallo ilostuttamassa elämäämme. Hän Yläkerran lähettämä vahvistus työhömme ja tämä oli hänen ensimmäinen matkansa kanssamme. Reissukoiramme on ollut aivan loistava! Kiitollisuus on jatkuvaa, kun suloisen suojattimme näen tai muistan. 
Nyt on aika taas pysähtyä, pikkuinen pitää siitä huolen, ettei liian pitkiä taipaleita tule ajettua yhteen mittaan. Nähdään taas seuraavilla messuilla, MIkkelissä parin viikon päästä.

Virtauksia ennen härän täysikuuta

Torstai 2.11.2017 klo 17:00

Ennen kuin aloitan varsinaisen kirjoitukseni härän täysikuusta, kerron tarkemmin, miten käsitykseni energeettisistä kuvioista muodostuvat ja millainen on maailmankuvani. 

En lähesty aihetta astrologisesta näkökulmasta, vaikka olenkin hiukkasen perehtynyt myös astrologiaan. Aikoinaan kävin joitain henkisen astrologian kursseja baltian henkisen astrologian suuntaukseen perehtyneen opettajan johdolla. Sieltäkin olen saanut pohjaa tarkastella tapahtumia isosti :) 
Oma herkkyyteni on myös vuosien aikana säädetty tutkailemaan aurinkokunnan energioita, maaplaneetan ja magneettikentän yms. muutoksia. Taustalla näen suuren kokonaisuuden, joka kertoo galaksimme muutoksista. Missä menemme suhteessa galaksin keskukseen, jne.. 
Tämä aikakausi, jota nyt elämme, tuo edelleen suurta muutosenergiaa koko aurinkokuntaan. Kaikki sen planeetat ovat tuon muutoksen tähden jatkuvasti kuin päivitystilassa, mitä niiden säteilemään energiaan tulee. En siis enää täysin usko perinteisen astrologian kuvauksiin eri planeettojen tuomasta värähtelystä, oppiläksyistä, taikka niiden vaikutuksesta astrokartoillamme. Arkkityypit, joita eri planeettoihin liitetään, tulisi myös siten päivittää tämän uuden sijaintimme tähden. Olemmehan sellaisessa kohdassa galaksiamme, josta todellakin on vain hitunen tietoa olemassa ja siitäkin liu`umme koko ajan kauemmaksi yhä kiihtyvällä tahdilla. Odotan hyvin innokkaasti, milloin tätä uutta informaatiota esimerkiksi joku kokenut astrologi alkaa ottaa vastaan. Toivon tietenkin, että sitä saadaan selkeällä ja sovellettavalla tavalla.
Tämä informaation selkeys on minulle nykyään tärkeä asia. Kolmenkymmenen oman henkisen taipaleeni aikana olen lukenut, kuullut ja nähnyt uudelleen ja uudelleen samoja, hienoja lauseita, samoja teemoja, samaa ylösnousemushehkutusta jne.. Ja varmaankin se on paikallaan monille etsijöille, mutta omasta perspektiivistäni katsoen se kuulostaa toistolta ilman konkreettista muutosta. Uudet sukupolvet nousevat ja kanavoivat samaa, mitä 80-luvulla kanavoitiin ja tällä hetkellä kanavoidaan hyvin samaa tekstiä kuin 90-luvulla. Feminiinisyys/maskuliinisuus, sielunkumppanit, parisielut, pyhä seksuaalisuus, muutoksen salliminen, oma voima ja luomiskyky, runsauden vastaanottaminen, olet jo valmis, olet jo luoja jne..mm... Muutamia otsikoita mainitakseni. Monet kanavoinnit ovat täynnä hienoja, ylimaallisia sanoja ja lauseita ja varmaankin moni sisäistää niiden sanomaa, mutta tässä ajassa on niin monia, jotka kaipaavat selkeyttä ja työkaluja tuon muutosenergian vastaanottamisen mahdollistamiseksi. Tiedän tämän myös niin monien asiakkaideni kautta. Tämä on oikeastaan viimeisen vuoden iso teema ja siksi me entistä enemmän tahdomme työskennellä arjessa, ihmisläheisesti ja mahdollisimman selkeästi. Kaikkihan maailmankaikkeudessa noudattaa värähtelyn lakeja, kaikki konkreettinenkin perustuu niihin. Nämä universaalit lait toimivat niin matalimmilla kuin korkeammillakin tasoilla. Elämässä ja kuolemassa sekä sen jälkeen. Näkyvässä ja näkymättömässä maailmassa. 
Nämä lait ovat niitä, joita vasten myös peilaan kosmisia tapahtumia. Miten esimerkiksi jokin korkeampi energiapurkaus toimii kohdatessaan kiinteämpää värähtelyä, mitä vaikutuksia voi odottaa jne.. Me voimme sillloin työskennellä oikealla tavalla tämän jumalallisen energian kanssa ja vahvistaa sen avulla omaa puhdasta kipinäämme. Se on tietoista henkistä elämää, jota seuraa suuri oivaltamisen vapautumisen ilo! 
Tiedän, että maailmankuvani on monien henkisten ihmisten ja uusien suuntausten näkökulmasta vanha ja "ankara", koska uskon, että ilman omaa työtä ei muutosta omassa värähtelyssä tapahdu. Kuljen vastavirtaan myös siihen ajatukseen nähden, jossa ylösnousemisprosessi tapahtuu, vaikka ei mitään muutosta itse tekisi, eli tyyliin sohvalla maaten, elämästä vain nauttien ja odottaen. Kokemukseni monen elämän ajalta kertoo, että on oltava hereillä, tavoiteltava valaistumista työskentelemällä oman värähtelyn puhdistamisen avulla.
Erilaisia suuntauksia ja tapoja tehdä uutta maailmaa on monia ja se kaikki on hyvöksyttävää ja sallittavaa. Jokainen tekee valintansa oman henkisen kokemuksensa ja värähtelynsä mukaisesti. Joko tiedostaen tai tiedostamattaan. 
Maailmankuvaani kuuluu läheinen/jokapäiväinen yhteys omaan jumalalliseen kipinääni, omaan Jumalosaani. Työskentelen sen kanssa puhdistaen itsestäni pois matalampaa värähtelyäni. En tuomitse itseäni, enkä toisia, vaan olen hereillä, opiskelen sieluani ja sen kautta ymmärrykseni ja tietoisuuteni laajenee.
Rakastan itseäni Jumallisena tietoisuutena niin paljon, ja se on se kannustin, joka arjessa vie eteenpäin. Kaipaan puhtautta ja todellisen, jumalallisen itseni kokemista kehossa. Tämän maailman tehtävän ja suunnitelman mukaisesti.
Konkreetisessa maailmassamme toimii kaksi voimaa: Elämää luova ja ylläpitävä voima sekä elämää syövä, tuhoava voima. Voimme myös puhua polariteeteistä, jotka tuovat sitä erillisyyttä. Tämä puhdistustyömme tähtää polariteettien tiedostamiseen, jotta niistä voisi vapautua. Käytännössä se on Valoon, omaan Korkeimpaan yhdistymistä omaa värähtelyä kohottamalla. Se vaatii sen oman puhtaan kipinän muistamista arjessa, sen vaalimista ja tuhoavan, elämän energiaamme syövän voiman ruokkimisen lopettamista! Meissä kaikissa on se JUMALALLINEN KIPINÄ, ja iloinen tehtävämme on kaivaa se esiin säteilemään kaikille kanssasisarillimme ja veljillemme. Me luomme yhdessä tätä hetkeä, tulevaamme ja muutamme menneisyyttämme niillä energioilla, värähtelyillä, joita nyt-hetkessä säteilemme. Me voimme valehdella itsellemme, mitä säteilemme, mutta Valon maailma on totuus, taso, jolla kaikki näyttäytyy. Siltä tasolta säteilee energia materian maailmaan ja luo näkyvää todellisuuttamme. Tämä konkreettinen on työkenttä, jossa vapaa tahto vallitsee. Mitä energiaa valitsemme tukea, joka hetki.. Jumala ei ole olento, vaan puhdas Valo ja Totuus, jonka voimme myös itsessämme herättää. 

Härän täysikuu osuu meillä nyt varsin aktiiviseen kosmiseen ajanjaksoon. Viime viikot ovat olleet auringon kautta tulleen energian kautta varsin vahvoja. Kun tuo nopea, hienommin värähtelevä energia saavuttaa maan magneettikenttää se aiheuttaa siinäkinmuutoksia. Tälläkin hetkellä tuo kenttä on hyvin aktiivinen, liikeessä. Silläkin on vaikutuksensa kollektiiviseen ihmistietoisuuskenttään. Siellä tuo aktiivinen värähtely laittaa sen sisältämää energiaa liikkeelle. Sellkokielellä sanottuna se, mitä sinne on luotu, ihmisten ajatuksilla, tunteilla ja teoilla, se lähtee liikkeelle. Monenlaiset tunteet aktivoituvat. Eri tunteiden aktivoituminen voi olla lahja, jos siihen niin suhtaudumme. Me voimme valita, mitä itsessämme ruokimme, mille tunteille annamme elinvoimaamme. Käytännössä se on sitä, että kohdatessamme itsessämme esimerkiksi nyt kollektiivikentässä paljon olevaa vihan värähtelyä, käännymme silloin Valon puoleen pyytäen puhdistusta. KIeltäydymme näin ruokkimasta sitä matalampaa värähtelyä itsessämme. Jos viha saa ylivallan, se purkautuu meistä ja saavuttaa jonkun/jonkin kohteen ja lisääntyy näin maailmassamme. Me siis valitsemme ruokkia tuhoavaa voimaa. Näin ei voi luoda uutta, parempaa maailmaa, vaan Valon valitsemalla voimme sen tehdä. Rakastan tätä työtä, sillä on se vapaan tahtoni kiitollista käyttämistä kaikkien hyväksi. Me olemme yhtä tässä maailmassa, jota yhdessä luomme, vastuu on siis meidän jokaisen. Tämän työn lisäksi vaalin itsessäni (ja ryhmäläistemme kesken) kaunista näkymää uudesta maailmanmallista; yhteisöllisyydestä, , rajojen ja rahan vallan poistumisesta sekä pyyteettömästä jakamisesta, rakkaudesta, puhtaasta tavasta elää jumallisena olentona, vapaana riippuvuuksista ja rajoituksista. Omalla konkreettisella yhteisömallillamme luomme sitä myös. Tämä ei ole kovin helppo polku, sillä näin vahvasti arkeen tuotuna se vaatii sitoutumista ja lujaa uskoa elämää ylläpitävään voimaan, Valoon. Me tiedämme jo kokemuksesta, että pyyteettömyys ihmisten kesken lisääntyy hurjasti, samoin rakkaus ja toisten tukeminen. Se on niin palkitsevaa ja kaunista! Tällainen työ ja uusi elämänmalli on mahdollista kaikkialla ja kaikille, kun pohjana on työ, johon kaikki jäsenet tukeutuvat. Kauniit sanat ja hienot energiakuvaukset uudesta maailmasta on tuotava konkreettisellekin tasolle ja siiihen on oltava luja tahto luoda uutta, vaikka esteitä olisikin. Meillä kuitenkin on jo vuosien kokemus, että se todellakin voi onnistua, koska päämäärä on yhteinen ja työkalut toteutukseen myös.

Härän täysikuu nostaa esille itse kunkin niitä kohtia, joissa olemme liian syvällä konkreettisissa rajoissa ja riippuvuuksissa. Mistä edelleen tahdomme pitää kiinni, jotta kokisimme turvallisuutta, tasapainoa ja vakaata maata jalkojemme alla. Tämä kylläkin usein tarkoittaa rajoituksia ja vanhasta kiinnipitämistä, ajatuksilla että vain nämä ja nämä asiat (huom konkreettiset) antavat minulle tuon etsimäni turvan yms. Esimerkiksi pidän kiinni turvallisesta, mutta ahdistavasta ja rajoittavasta työpaikasta tai ihmisksuhteesta. Tai haluan sellaisen ihmisen elämääni, joka edustaa tuota kaipaamaamme. Miksi rajoitamme itseämme, voimmehan saada tuon ihan itsessämme, mutta ilman niiden tuomaa vankilaa. Tämä energiavirtaus edustaa myös pysyvyyttä, meissä olevaa halua pitää asiat muuttumattomina;näin on aina tehty, tällainenhan tämä maailma on tai; pakkohan näin on toimia, koska kaikki niin toimivat. Mutta me vain pelkäämme muutosta ja sen tuomaa uutta näkemystä maailmasta ja itsestämme. Mitä enemmän yritämme kontrolloida elämäämme ja sen pysyvyyttä, sitä vahvemmin istumme itse luomassamme vankilassa ja kaipaamme, kaipaamme.  Toisaalta tämä täysi kuu voi herättää meissä luomisvoimaa, luovuutta tuoda konkreettiselle tasolle jotain uutta, parantavaa ja voimaannuttavaa, hylkäämällä perinteiset rajat. Ole se muutos, ilo ja rakkaus, jota kaipaat maailmaan. Näe itsesi todellisesti, hyväksy, rakasta ja pyydä Valon apua. Täydellisyys meissä on haudattuna harhan (ei todellisten tunteiden ja ajatusten) alle. Me emme ole tunteemme taikka väärät ajatuksemme itsestämme ja maaimastamme, vaan me olemme jumalallisia mahdollisuuksia, kipinöitä, jotka voivat syttyä täyteen liekkiinsä!
Tämä täysikuu 4.11. voi jälleen näyttää meille ne kohdat, joissa voimme vapauttaa itsemme Valon avulla. Kollektiivinen elämänkuva tottakai vahvistuu sen myötä ja vetää sieluja itseään kohti. Hereillä olemalla kieltäydymme antamasta sille voimaa ja valtaa itsessämme ja näin heikentää sitä vanhaa, valtaan ja pelkoon perustuvaa mallia, jota myös nyt ahkerasti ruokitaan. Kosmoksen tapahtumat, virtaukset vahvistavat kaikkea värähtelyä, joten emme pääse helpolla itsemme kanssa. Parempi silti antaa naamioiden ja muurien romahtaa ja aidon, herkän ja haavoittuvan itsemme nousta esille Valon autettavaksi. Voimme pyytää enkeleiden apua ja tukea, taikka turvata Kristusvaloon, Buddhaan, Jumalaan.. 

Tietoisena olemalla voimme seurata kosmisia virtoja ja työskennellä näiden uusia energioiden kanssa, luomalla uutta ensin itsessämme ja sitä kautta maailmassa.
Lauantaina jälleen uusi tilaisuus vahvistaa korkeampaa värähtelyä itsessäsi <3
Tarkka täydenkuun hetki on 4.11. klo 07.24.Mullistusmietteitä

Lauantai 14.10.2017 klo 0:02

Edelleen aurinkotuulet ja myrskyt riepottelevat maaplaneettaa ja sen kyllä todella voi tuntea. Herkät ihmiset voivat kärsiä pääsäryistä, oudoista oloista, huimauksesta, näköhäiriöistä, muistikatkoksista, korvien huminasta tai piippaamisesta. Ihan vain muutamia oireita mainitakseni. Onpa epilepsiatyyppisetkin kohtaukset olleet magneettikenttämuutosten ja auringonpurkausten seurausta. 
Fyysisten oireiden lisäksi toki vahvoja tunne-energia purkauksia, alakuloa, väsymystä ja itkuisuutta.. Äitimaa vie lapsiaan kohti muutosta, joka ei kuitenkaan tule sohvalla maaten, ikävä kyllä. Oma tietoisuus ja päämäärä on saatettava samaan linjaan muutoksen kanssa, muuten oudot ja ikävätki oireet jatkuvat ja voivat pahentuakin, kun muutosaallot vieläkin tehostuvat. Kollektiivin värähtely aktivoituu samalla tavalla kuin yksittäisissä ihmisissä ja näkyy tapahtumina maan päällä. On pyrittävä sitä korkeammille aalloille ja kuunneltava siellä, mistä tässä kaikessa on kysymys.
Myös Äitimaan mullistukset ovat olleet viime viikkojen aikana melkoiset ja ne ovat koskettaneet monia sieluja ympari maailmaa. Oudot sääilmiöt ovat ravistaneet mantereita ja meilläkin täällä pohjolassa on ollut outo kesä. Se oikeastaan jäi kesän odotteluksi ja kohta vuosi on lopuillaan.. Vettä on tullut yli normi rajojen ja pohjoiset virrat ovat kääntyneet uusiin suuntiin, mikä meille voi tietää entistä kylmempää tulevaa. Muutos ja mullistusaikaa toden totta.
Näissä "huuhaa" piireissä kuulee monenlaisia juttuja ja yksi tähän aikaan liittyvä suuri aihe on ollut säiden manipulointi. Monelta taholta on kuulunut arveluja, että näiden sääilmiöiden takana olisi taho, joka maailmaa hallitsee.. Mene ja tiedä, mutta suurista muutoksista joka tapauksessa on kysymys. 
Meidän filosofiamme mukaan on nyt entistä tärkeämpää olla hereillä ja tehdä itse kaikkensa, jotta muutosenergia, joka galaksimme keskuksesta nyt auringon kautta meille virtaa tai puskee, voisi toimia nostavana aaltona kohti uudenlaista ihmiskuntaa. Oman värähtelyn korkealla pitäminen, esiin nousevien matalampien energioiden puhdistaminen ja vastuun ottaminen oman työn kautta koko ihmiskunnan suunnasta auttavat tämän uuden aallon ankkuroitumista ihmiskuntaan. Mutta jos vain annamme tuon energian pommituksen heitellä tunteitamme, mielialojamme ja annamme sen purkautua muihin ihmisiin tunneryöppyinä taikka ikävinä tekoina, me voimme joutua tämän aallon hukuttamiksi.
Me todella elämme uutta aikaa, jolloin uusia mahdollisuuksia tuodaan eteemme. Yksittäisinä ihmisinä ja sieluina me päätämme, miten tämän ajan hyödynnämme, vai ajelehdimmeko orpoina ja vailla päämäärää.
Minussa on viime viikkoina omien reaktioideni kautta vahvistunut vastuun tunne koko ihmiskunnasta. Minä teen parhaani, jotta uusi maailma voisi vielä koittaa. Tasa-arvoinen, kaunis, rakkaudellinen ja yhteiseen hyvään pyrkivä.
Rakkaus on suurimmillaan, kun sen kädestä pitää kiinni vastuu. Kun sielu puhdistuu, tietoisuus lisääntyy ja mielen kirkkaus saa aikaan uutta ymmärrystä ihmiskunnasta, sen suunnasta ja Äitimaan tehtävästä ihmiskunnan kehitykseen liittyen. Ihmiskunnalla on sopimus Äitimaan kanssa, mutta tuo sopimus ei ole ihmiskunna osalta toteutunut suunnitellulla tavalla. Puuttuu tietoa, tahtoa, sitoutumista ja viisautta.. Äitimaa opettaa ja kulkee itse suuressa muutosvirrassa. Meidän tehtävämme on valita, annammeko sen saman viirran kuljettaa meitä kohti parempaa ihmiskuntaa, vai hukummeko uidessamme vastavirtaan.. 
Viikonloppuna on Helsingissä Hengen ja Tiedon messut ja mekin olemme siellä jälleen kerran palvelemassa ja jakamassa omaa osaamistamme, tietoa ja työkaluja jokaisen omaan henkiseen muutokseen. Ei anneta periksi, eikä uskota että kaikki vain lankeaa meille ilman omaa työpanosta. Yhdistytään ja tehdään uutta aikaa käsi kädessä. 
Nähdään messuilla!

Syyspäiväntasaus 22.9.2017

Maanantai 11.9.2017 klo 12:22

22.9. saavutetaan taas tämän vuoden kolmas vuotuinen mittauspiste. Syyskuun huikeat energiat vauhdittavat tähän tasauspisteeseen saapumista. Maailmalla kiertää energiaa, joka todellakin nyt purkaa vanhaa pois tieltään ja monien sielujen suruksi, ihan konkreettisella tasollakin. Kärsimystä ja hätää on syyskuu tähän mennessä luonut melkoisen määrän. Putsityön tärkeys nousee taas suureen arvoonsa.
Tasauksen teemaa kysellessäni, sain suoran otsikon: Henkinen vapaus! Mitä se voi tarkoittaa, kun se ajatus tuodaan ja pilkotaan arjen tasolle. Mistä syntyy henkinen riippuvuus, joka on vapauden esteenä? voisi asian esittää toisin päin. Tässä tulee selkeästi esiin ne rajat, joita itse ylläpidämme, rajoitamme itseämme. Vanhat ajatukset itsestä, monet vahvat ohjelmoinnit, itsen, tilanteiden, muiden toiminnan ja elämän kontrollointi, mm. On aika ajatella itsensä uusiksi ennen tuota h-hetkeä. Rajojen taustalla on yleensä jokin pelko. En pärjää, jos minulla ei ole tätä tai tätä. Jos ei ole turvaa rahasta, eläkesäästöistä, omistamisesta, suvusta.. ihan mistä tahansa, mikä on perinteisesti ollut se, mikä eniten tuo ihmisille sitä turvallisuudentunnetta. Ne ovat myös asioit, jotka eniten rajoittavat pysymään aloillaan, lykkäämään omia haaveita ja uloskasvamista. Rajoista uloskasvaminen on oman itsen kuuntelua, mutta ilman sitä pelkoon pohjaavaa turvallisuushakua. Jos ajattelet tilannetta, missä sinulla ei ole mitään, mistä pitää kiinni, materiaalisessa mielessä, etkö silloin ole vapaa toimimaan ohjauksessa. Asia ei kuitenkaan ole ihan noin yksinkertainen, sillä materiasta vapaakin ihminen voi olla rajojensa vanki. Uskonpuute omaan itseen, muutokseen taikka suunnan puuttuminen voivat olla sellaisia rajoja, jotka saavat jähmettämään oman elämän paikoilleen. Ei tiedä. mitä tehdä, joten on parempi sitten vain olla. Tämänkin taustalla on pelkoa vaikkapa virheiden tekemisestä. Entä jos valitsen väärin, entä jos elämäni meneekin vielä raskaammaksi, entä jos kadun.. Tiedän monia entä jos- ihmisiä, joilla olisi hurjan suuri potentiaali tehdä vaikka mitä, mutta tiukkaan istutetut ohjelmoinnit eivät vain päästä otteestaan ja niin elämä kuluu.
Hyvä elämä on tottakai erilainen kaikille, mutta nyt tämän tasauksen kynnyksellä olis hyvä aika taasen miettiä, miksi sielumme yhä uudelleen saapuvat maan päälle, elämästä toiseen.
Me saavumme tänne kehittymään, jotta joskus, jossain elämässä kykenisimme ilmentämään todellista, Jumalallista Itseämme. 
Syyspäiväntasaushetkenä me olemme erään kokoonpanon kanssa Kolin maisemissa. Siellä on kahden vuorokauden täysi hiljaisuus ja sisäänkatsomisen aika. Kuka minä olen? 
Olenko kopio vanhemmistani, olenko kopio vaikkapa new age henkisestä harhasta tai olenko kopio kollektiivisesta hyvästä ihmisestä.. on niin monenlaista samaistumispintaa, joka voi olla melkein sitä, mitä tahtoisimme olla. Tässä ajassa sen ei soisi riittävän, vaan jokainen voisi ponnistamalla saavuttaa sen todellisen Itsen ja henkisen vapauden olla se Valo, joka on.

Syyspäiväntasaus siis 22.9. klo 23.02. Hiljentymisen hetki ja kurkotus korkeuksiin. Impulssi meistä lähtee kohti keskusaurinkoa ja yhdistymällä sen kautta avautuvaan portaaliin, voimme vastaanottaa uutta luovaa energiaa. Tämä on lupaus.

Bosnian matkan näkyjä

Keskiviikko 12.7.2017 klo 15:13

Bosnia 16-27.6.2017

Kun suunnittelimme matkaa Bosnian pyramideille, Mostariin ja Medjugoreen Marian ilmestyskukkulalle, päämääränämme oli henkinen kehitys, uudet kokemukset ja muutos.

Henkisesti suuntautunut matkaseurueemme siis lähti Bosnian matkalle tietoisesti tutkimaan itseään, nostamaan itsestään esille asioita, joita arki ei anna irrottaa, sekä myös avaamaan uusien kokemusten kautta itsessään korkeampaa värähtelyä ja sielun muistia. Matkan tarkoitus toteutui loistavan hyvin!

Saavuimme Sarajevoon Mûnchenin kautta, eivätkä lennot olleet pitkiä. Sikäli hyvä, sillä pitkät lennot ovat ainakin minulle tällä ikää melko raskaita. Sarajevon kentällä meitä odottivat autot, joihin 18 hengen seurueemme juuri mahtui. Kaksi loistavaa kuskia aloitti tällä tasolla työnsä heti perille päästyämme. Matka Visokoon, pyramidien kylään, oli muutamalle meille tuttu jo ennestään. Olemme vierailleet Visokossa jo aiemmin, vuoden 2014 syksyllä. Se matka oli unohtumaton ainakin minun kohdallani ja siitä alkoi suuri muutos kohti laajempaa tehtävääni.

Oli hiukan jännittävääkin matkata muutaman vuoden jälkeen takaisin paikkaan, jossa suuret energiamuutokset saivat alkunsa. Hetkille avautuminen oli tärkeää, muuten ajatus olisi kulkenut menneiden ja nykyisten kokemusten vertailussa.

Ensimmäinen majapaikkamme oli ihan Sun pyramidin juurella ja se oli yllätys minulle matkan järjestäjänä. En ollut tietoinen sen sijainnista ennen kuin oikeasti saavuimme paikan päälle. Pyramid Lodge hotellin sijainti oli ihanteellinen ja paikka oli oikeasti suunnattu ns. henkisille matkailijoille. Paikka ja sen henkilökunta täyttivät kyllä odotukset ja enemmänkin. Saimme hyvin valmistettua kasvisruokaa ja varsinkin aamupala oli ihanan runsas ja monipuolinen. Talossa oli käytössämme myös joga/meditaatiosali, jossa kokoonnuimme aamuin illoin yhteisiin hetkiin. 

Koko seurueemme oli valvonut yhteen putkeen jo yli vuorokauden, mutta lähdimme kuitenkin taloon tutustumisen jälkeen liikkeelle tekemään tuttavuutta Aurinkopyramidin kanssa. Kiipesimme ylös rinnettä mutkittelevaa polkua ja asetuimme muinaisen linnanraunion muureille ihailemaan ympärillä avautuvaa maisemaa. Tämä osa Bosniaa on uskomattoman rehevää ja vihreys lepäsi kauniina peltoina sekä metsinä joka puolella, mihin katse osui. Rauhaa silmänkantamattomiin. Niin ei suinkaan ole aina ollut tämän maan historiassa. Sotavuosista ei ole niin pitkä aika ja moni kohtaamamme ihminen kantoi ihan henkilökohtiset muistonsa sen kauhuista. Silti ystävällisyys ja auttamishalu olivat aina läsnä, varsinkin kun välillä "eksyimme" ja jouduimme kiperiinkin tilanteisiin matkan aikana.

Valvomisesta voi olla joskus se hyöty, että aistit herkistyvät ja uusia kokemuksia voi aueta niiden kautta. Jotkut ryhmäläisistä saivat jo omat kokemuksensa asiasta.
Itse en kokenut Aurinkopyramidin energiaa korkeana, samoin oli jo edellisellä kerralla. Se, mitä on haudattuna syvällä pinnan alla, oli kaiken muun peitossa, eikä säteillyt enää puhtaasti ylös. Omilta auttajilta ja omasta muistista noussut info kertoi, että tuon pyramidin nimi oli muinoin ollut Valon Temppeli. Sen pääasiallisena tehtävänä oli ollut korkean, jumalallisen energian vastaanottaminen ja sen jakaminen koko alueen rakennuksiin. Joku sanoikin, että se oli toiminut "generaattorina". Pyramidialue on hyvin vanha ja tutkijoiden mukaan sen vanhimmat rakennelmat ovat yli 30000 vuotisia. Me saimme jo edellisellä kerralla infoa, että ne olisivat vieläkin vanhempia, jo Hyperborean lopulla rakennettuja. Aika luo kuitenkin niin suppeat rajat ymmärrykselle, joten lienee vain paikallaan aistia noiden pyrämidien vanha energia/ikä. 

Ensi pyramidikontaktin jälkeen kokoonnuimme hotellin jogasaliin, jossa miellä oli yhteinen hiljentymishetki. Päivän rutiinit olivat aamumedis klo 7.30 ja sen jälkeen aamupala ja sitten liikkeelle. Ilta päättyi jälleen yhteishetkeen, päivän ja kokemusten purkuun ja medikseen. Seuraavan päivän ohjelmaa kyselin aina iltahiljentymisen aikana ja vastaus antoi suunnan, miten/minne lähtisimme liikkeelle. Päivärutiineihin kuului myös korkeavärähteisen veden hakeminen ja kaikkien mahdollisten pullojen täyttäminen. Tähän aikaan vuodesta helle alkoi olla jo melkoinen, kolmekymmentä ja ylikin lähes joka päivä.

Seuraavanakaan yönä emme Patrickin kanssa nukkuneet paljoakaan, sillä hänellä oli solarhetkensä yöllä klo 2 aikaan. Ohjeet olivat, että pyramidilla tuo hetki kuuluisi viettää. Puoli kahden aikaan kun heräsimme, vettä satoi kaatamalla, oli pilkko pimeää, eikä ulos lähteminen ollut kyllä mahdollista. Yläkerta vastasi, ettei ole tarpeenkaan, sillä olimmehan jo pyramidilla! No niinpä, hotelli oli rakennettu sen rinteelle. Puolentoista tunnin hiljentyminen vaati kaiken tahdonvoiman väsymyksen ja univelan tähden, mutta onnistui hyvin. Tehtävä oli suoritettu ja uusi henkilökohtainen vuosi alkoi uusilla pyramidin latauksilla Patrickin kohdalla.

Seitsemän päivän ajan kiertelimme ohjauksen mukaisesti eri pyramideilla, tumuluksilla ja Ravnen tunneleissa. Ravnen toinen tunnelikokemus oli monelle ihan huippuluokkaa, sillä saimme yksityisajan iltamyöhällä, tunnelien jo ollessa yleisöltä suljettuna. Tuota yksityistä meditaatiohetkeä varten olimme varustautuneet lämpimillä vaatteilla ja istuinalustoilla, sillä pyramidialueen tunnelit ovat kosteat ja siellä tulee helposti vilu. Lähdimme matkaan oppaan kanssa, jonka tarkoitus oli saattaa meidät suuren megaliitin luokse. Matkalla opas kysyi, sammutetaanko valot, jotta voimme vahvistaa intuitiota.. Minä hänen takanaan vastasin heti, että joo, hienoa! Kun valot sammuivat, sankka pimeys todellakin oli tiiviinä ympärillämme. Tunsin monien hermostuneisuutta, mutta kehoitin kaikkia vain luottamaan. Aloimme edetä jonona, vain Patrickin taskulamppu ja muutaman puhelimen valo apunamme. Onneksi meillä oli kypärät päässämme, sillä pää saattoi kolista välillä kattoon, kun hapuilimme pimeässä tietämme. Jälkeenpäin moni kertoi, miten paniikki oli ollut todella lähellä ja syveni vain päästessämme tuohon meditaatiotilaan, suuren megaliitin äärelle. Silloin oppaamme lähti ja sanoi, että hän laittaa valot päälle tunnin päästä. Paljon omien pelkojen kokemista, puhdistamista ja lopulta niiden voittamista. 

Minua ei pimeä pelota ja koin, että aika tuossa täydellisessä mustuudessa meni nopeasti. Keskityin kaikki aistit avoimina ottamaan vastaan informaatiota tuosta tilasta. Suureksi surukseni oli megaliitti menettänyt voimaansa näiden kolmen vuoden aikana ja siitä oli merkkinä myös rajut halkeamat sen pinnalla. Meditaatiohetken aikana näin, miten muinoin nuo megatliitit olivat olleet tietopankkeja, joihin oli tallennettu pyhää tietoa ja siksi niiden sijaintikin oli kaiken ulkopuolisen energian, säteilyn ym. ulottumattomissa. Näin megaliittien verkoston, joka muodosti selkeän kuvion maan alla. Muinoin vesi oli kuljettanut tuota tietoa ja jakanut sitä ympäristöön tuon maanalaisen verkoston avulla. Suruni tuli siitä, että tuo pyhä tieto oli jo nyt vahvasti sotkettu, sillä kaikkien ihmisten energia, omat kivet ja korut megaliitin päällä, olivat sotkeneet puhtaan informaation. Megaliitin voima hiipui hiljalleen.

Sama oli havaittavissa koko pyrämidialueella. Energia oli muuttunut turistien myötä.
Vaikka pyrämidit värähtelivätkin vielä ja niissä oli havaittavissa energiapyörteitä, wortexeja, oli korkeampi informaatio jo jättämässä niitä. Puhuimme tästä vanhan tutun oppaamme, Hariksen kanssa, mutta hän ei tahtonut ymmärtää kantaamme, sillä paikallisten näkemys oli, että koko alue tuli olla kaikkien koettavissa, kosketeltavissa, ilman sääntöjä tai rajoituksia. He tahtoivat antaa kaikille mahdollisuuden omiin kokemuksiin. Me ymmärsimme kyllä tämän, mutta yritimme ehdottaa jonkinlaisia sääntöjä, miten muinaista pyhää tulisi kunnioittaa. Tässä epäonnistuimme..

Löysimme meille uuden vierailukohteen, joka oli nimeltää Pyramid of Love. Etukäteistiedon mukaisesti se alue oli yksityisomistuksessa, eikä olisi varmaa pääsisimmekö sen laelle. Lähdimme hotelliltamme taivaltamaan yli kolmenkymmenen asteen helteessä kohti lähellä loistavaa, puhtaan energian aluetta. Siellä oli selvästi havaittavissa puhdas energiapyörre jota ei oltu häiritty. Kerroimme ryhmäläisillemme, että tarkoitus oli jälleen aistia ympäröivää tilaa, etsiä portaaleja ja olla hiljaisesti läsnä tuolla alueella. Ihanat ystävät ymmärsivät tarkoin, mitä yhdessä lähdimme tutkimaan. Kiitos heille kaikille siitä(kin). 
Kun saavutimme kukkulan lakea, näimme, että joka puolella oli vastassamme rautalanka aitaa ja lukittu portti. Puhdas energiapyörre oli kymmenien metrien päässä meistä ja ehdimme jo ajatella, että se jää nyt kokematta. Hetkisen tuumasimme tilannetta ja yhtäkkiä rinnettä alas asteli mies ja nainen.. He tulivat luoksemme ja kysyimme olisiko mahdollista päästä tuonne huipulle. Mies vastasi amerikkalaisittain, että hän voi avata meille portin, olihan hän paikan omistaja. Astellessamme eteenpäin hän kertoi, miten itse oli muutama vuosi sitten ostanut paikan ja miten siihen liittyi erikoisia kokemuksia, esimerkiksi, että tilan tuolloinen omistaja, vanha mies, oli sanonut hänelle, että vihdoin sitten tulit ostamaan tämän, olen odottanut sinua.

Loven huippu oli ruohotasanne, jossa oli monia pieniä voimaportaaleja. Omistaja kehoitti meitä tutkimaan paikkaa rauhassa ja etsimään kenties uusia pyörteitä. Olimme kertoneet hiukan ryhmästämme ja matkamme henkisestä tarkoituksesta. Ryhmämme hajaantui ja tutkiskeli paikkoja. Uuden ohjauksen mukaan, kaikki halukkaat saisivat tässä paikassa "vihkimyksen" energian välittämiseen. Patrickilla on moniakin mastervihkimyksiä itsellä, joten hän alkoi työnsä ryhmäläisten kanssa. Olihan melkoinen paikka saada oma kytkentänsä kosmisen parantavan energian kanavaan. 

Lähdin kiertelemään ympäristöä ja tutkailin energioiden kulkua ja pyörteitä. Aurinko paahtoi kukkulalla todella kuumasti ja huomasin monen hakeutuneen pieniin varjokohtiin. Oma huomioni oli kiinnittynyt alarinteellä olevaan suureen, vanhaan tammeen ja lähdin astelemaan sitä kohti. Tammen aura ulottui koko alueen ylle ja siitä kulki myös suora energialinja kohti laella olevia portaaleja. Seisoessani tammen viisauskentässä, sain tiedon, että kevätpvntasauksen aikaan kuun ja auringon energiat yhtyvät Lovella ja virtaavat sen sisään, antaen uusille sieluille elämän. Eli Sun pyramid ja Moon pyramid yhdistivät muinoin säteensä tuossa Love pyramidin pisteessä ja uusiin ihmissieluihin puhallettiin silloin henki. Hyperborean aikaan koko tuolla alueella luotiin uutta ihmisrotua, edellisen puhdistuksen jäljiltä. Luotiin synnytystumuluksella veden kautta uusia kehoja, jotka sitten lähetettiin Loveen samaan sielu ja sen kautta yhteys Korkeimpaan. Koska kosminen säteily oli tuolloin voimakasta, moni vaihe luomistyössä tapahtui maan uumenissa, pyramideissa ja tunneleissa. Herkkä ihmisalku ei näin joutunut alttiiksi voimakkaille säteilyille, sillä sitä ne eivät olisi kestäneet. Kun olosuhteet vuosituhansien aikana vähitellen vakiintuivat, hennot ihmistaimet lähetettiin ulos maailmaan, oppimaan ja kokemaan elämää kehoissa.

Keskustellessani tuon vanhan viisaan tammirouvan kanssa, paikalle saapui tuo amerikkalainen Omistaja. Hän tuli kynän ja vihon kanssa ja halusi tarkemmin tietää, mitä me olimme siellä kokeneet, mitä ihmisiä oikein olimme jne. Hän oli saanut fiiliksen, että täytyisi pyytää yhteystietojamme, sekä kysellä meistä enemmän. Kerroin Omistajalle omista kokemuksistani, paikan energioista ja virtauksista ym. Kerroin myös huolestani pyhän tiedon katoamisen suhteen. Sanoin myös melko topakasti, että hänellä oli nyt suuri vastuu tästä vielä puhtaasta alueesta. Hän kuunteli ja nyökytteli ja sanoi lopulta, että minun juttuni kuulostavat siltä, että minun olisi syytä tavata eräs vanha herra, joka varmasti mielellään kuulisi kokemuksistani. Suostuin ja huusin lähistöllä olevan Patrickin mukaamme ja astelimme sitten yhdessä Omistajan pientä mökkiä kohden. Pienellä kuistilla istui jo aiemmin kohtaamamme nainen ja vanhempi mies. He esittelivät itsensä ja mieskin osottautui amerikkalaiseksi. Hän oli ollut vapaaehtoisena kaivamassa alueen tunneleita ja hänellä oli selkeä oma näkemys koko paikasta ja sen historiasta. 

Vanha mies esitti minulle muutaman kiperän tuntuisen kysymyksen ja tarkkaili kiinteästi vastaustani. Hän mm. kysyi, miksi olin mennyt tuon tammen luokse. Kerroin, että sen energia oli niin valtaisa ja voimakas ja että se oli kytköksissä noihin portaaleihin, jotka he olivat löytäneet ja merkinneet jne.. hän kuunteli hyvin intensiivisesti ja sanoi lopettaessani ettei siinä ole ihan kaikki.. saatko muuta kiinni? En osannut lisätä mitään ja niin vaihdoimme puheen aiheen Ravnen tunneleihin ja hän kertoi, miten kauniita megaliitteja oli kannettu ulos tunneleista, niitä oli rikottu, jotta niissä olevia kristalleja oli saatu esille ja myyntiin. Niitä oli myös siirrelty tunneleissa, jotta siellä olisi helpompi liikkua ym, ym. Kuuntelin itku kurkussa hänen tarinaansa ja suru kaiken kauniin häviämisestä vain syveni. Ihmiset ovat tuhonneet lähes kaiken kauniin ja pyhä tällä planeetalla, samoin luonnon ja vedet. Missään ei olisi sitä rajaa, jota ihminen ei ahneuksissaan ylittäisi. Vaikka ihmiskunta on tuhon partaalla, ei tartuta edes niihin tilaisuuksiin, jolloin voisi saada jotain tietoa, miten pelastaa Äitimaa ja sen asukkaat. Kenties juuri nämä rakennelmat, pyramidit ja megaliitit olisivat olleet tuon tiedon kantajia..Pyysin hartaasti puhdistusta omaan vihaani meitä kaikkia kohtaan ja samalla myös omaan syyllisyyslistaani. Se painaa repussani edelleen eniten ja aktivoituu välillä hyvinkin voimakkaasti. Olen ollut niin monessa elämässä osallisena tämän kaiken katoamiseen..

Lopuksi vaihdoimme yhteystietoja ja lupasimme niin pian kuin mahdollista lähettää oman versiomme Visokon pyramidialueesta. Tiesimme, että paikallisilla oli monenlaista tietoa jo olemassa. Kymmenet näkijät, meediot ja muut kokijat olivat tuoneet heille oman tietonsa ja kokemuksensa. Meidän lisämme olisi yksi erilainen pala heidän suuressa kuvassaan. Kuten Yläkerta oli meille infonnut, me emme oikeastaan enää itse tekisi mitään täällä saamallamme tiedolla, vaan käyntiimme oli muut syyt. Mutta ehkäpä Omistaja ja hänen ystävänsä hyötyisivät infostamme, sillä jäimme siihen käsitykseen, että hekin yrittivät pelastaa sen, mitä vielä oli pelastettavissa.

Muutama viikko kotiin paluun jälkeen saimmekin häneltä jo postia ja hän kertoi, että jänniä asioita oli tapahtunut vierailumme jälkeen ja hän hyvin mielellään pitäisi meihin yhteyttä. Tarinamme hänen kanssaan siis jatkuu.

Kesäpäivän seisaushetken otimme vastaan tumuluksella, joka on yleisnimitys muinaiselle, pyhälle kukkulalle. Meillä oli 21.6. varhainen herätys ja kukkulalla olimme jo ennen kuutta. Siellä olivat yöpyneet makuupusseissaan muutama saksalainen pariskunta ja tervehdittyämme heitä, asettauduimme paikalleen meditaatiohetkeä varten. Yli tunti kului jälleen nopeasti, vaikka huomasin kyllä polvieni valittavan risti-istuntaa. Se on uusi ilmiö minulla, sillä olen aina mielelläni istunut joko polvien päällä tai jalat ristissä.. Vanheneminen tuo mukanaan rajoja, vaikka ei mitenkään tahtoisi. Olisi siis entistä paremmin pidettävä tästä kehosta huolta, muuten ei tätä työtä ja jatkuvaa matkustamista jaksa.

H-hetki oli ryhmäläisten mielestä kaunis ja voimakas. Aurinko nousi edessämme ja saimme siunauksen sen säteiden kautta. Se oli kuin omanlaisensa vihkimys meille kaikille. Kauttamme oli avautunut portaali Kultaiseen verkkoon ja tuo paikka oli nyt kytketty siihen. Yksi tehtävistämme oli suoritettu. En voi olla kuin kiitollinen, että saamme tehdä työtä näin heränneen ja sitoutuneen ryhmän kanssa. Uskomattomia sieluja kaikki!

Kävimme myös edellisen vierailumme portaalikohteessa joen rannalla. Se myös yhdistettiin Kultaiseen verkkoon. Siinä paikassa moni koki häirintää, mutta tehtävä tuli suoritetuksi. Istuimme pyörteisenä kulkevan virran rannalla vielä jonkin aikaa, kukin omassa tilassaan ja omien kokemusten kanssa. Itku oli monella pinnassa, oli niin hyvä olla.

Kun matkamme jatkui sitten viikon jälkeen Visokosta eteenpäin, kävimme myös pienemmän joen rannalla, jylhien puiden siimeksessä. Siellä saimme kokemuksen noista suurista kivipalloista, jollaisia oli monien muidenkin pyramidien läheisyydessä. Saamani etukäteistiedon mukaan, olisi parempi ettemme koskisi fyysisesti noita kivipalloja. Kerroimme ryhmälle jälleen ohjeet ja sanoimme, että olisi parempi vain tunnustella niiden energiaa ja omia tuntemuksia niistä. Lähes heti paikalle saavuttuamme, aloimme kuulla muilta, että paikassa tuntui erikoinen energia, eikä niin hyvä. Moni kertoi, miten solarissa alkoi tuntua pahan olon tunnetta ja sitä myös minä ja P koimme. Kun annettu tehtävä oli taas suoritettu, kerroimme että etukäteisinfon mukaan nuo pallot oli myöhemmällä ajalla vallattu ja niiden alkuparäinen värähtely oli muutettu negatiiviseksi. 

Kenttälounaamme jälkeen, joka oli taas vihanneksia, hedelmiä, juustoja ja leipää sekä tuoremehuja, jatkoimme matkaa kohti Mostarin kaupunkia. Siellä yöpyisimme yhden yön verran ja tutkisimme tuota kuuluisaa sodan esille nostamaan kaupunkia yhden päivän ajan. Siitä jatkan myöhemmin. Ajelimme aivan upeiden vihreiden vuorimaisemien kautta sitten takaisin etelään päin ja pakko oli pysähdellä ihailemaan ja kuvaamaan noita kaikkia aisteja hiilaavia maisemia. Kaikki elementit olivat lähes kaikkialla läsnä ja se harmonisoi energiakenttiämme ja ainakin minulla tuo luonto syvensi rakkautta Äitimaata kohtaan. Aakeen laakeen kasvatit olivat aivan haltioissaan näistä näkymistä. Pienet vuorten rinteitä nuolevat tiet olivat nekin ihania kokemuksia ja kuskien taito vain korostui. Meillä oli heihin täysi luottamus koko matkan ajan, vaikka kiperissä paikoissa välillä olimmekin. Matka siis jatkui, mutta siitä toisen kerran.

Työmatkalla Ruotsissa

Perjantai 2.6.2017 klo 20:27

Viimeinen työmatkamme suuntautui Tukholmaan. Vierailimme siellä viimeksi vuosi sitten ja tapasimme muutamia hengenheimolaisia. Tällä kertaa saimme tutustua moniin, ihaniin naapurimaan etsijöihin. Oli upeaa huomata, miten sielläkin kaivataan yhä enemmän todellista henkistä työtä ja meidän sinne viemämme työkalut otettiin innolla vastaan. Monissa keskusteluissa tuli ilmi se, että niin vähän on oikeaa informaatiota, vähän oikeita ohjeita ja selkeää apua siihen suureen kysymykseen: miten pääsen omalla polullani eteenpäin?
Ruotsissakin henkinen etsintä on suurta ja monet ovat heränneet hakemaan muutosta omaan elämäänsä ja laajemminkin kokonaisuuden tähden. Materiaalinen hyvinvointi ei tuo sitä, mitä niin monen sielu kaipaa. Tapaamamme ihmiset olivat kulkeneet enemmän tai vähemmän pitkiä polkuja etsien keinoja muuttaa elämäänsä. Monet kokivat syvää ikävää omaan korkeimpaansa ja henkiseen arkeen sen myötä. Juuri sitä samaa, mitä tälläkin puolella rapakkoa.

Meille on muodostunut tietynlainen kaava, miten asikkaiden kanssa toimimme. Me tapaamme tehdä kokonaiskartoitusta asiakkaan elämään. Asiakkaiden kanssa toimimme täysin ohjauksessa, kanavana. Ensin avaan sielunpolkutulkinnan kautta ovea tämän kertaiseen elämään, siihen päämäärään, oppiläksyihin ja muutokseen, mihin sielu halajaa tämän elämän aikana. Sitten katsomme tietoisuuden alkuperää, mahdollista tehtävää ja tätä hetkeä. Tulkinnan aikana otetaan esille myös asiakkaan kysymyksiä, omia murheita taikka oivalluksia. Syvällistä ja usein hyvin avaavaa keskustelua ja vuorovaikutusta. 
Tulkinnan jälkeen teemme healingin, jonka aikana Patrick katkoo haitallisia energiasiteita, traumoja ja mahdollisia ylimääräisiä entiteettejä. Minä puolestani scannaan asiakkaan energiakentän, fyysisen kehon ja energiakanavat. Sen aikana saan selkeää kuvaa asiakkaan tilasta ja mahdollisista energiatukoksista, jotka voivat kertoa myös olemassaolevista sairauksista taikka tulevista sairauden aihioista. Healingin jälkeen keskustelemme yhdessä ja kerromme, mitä hoidossa tuli ilmi. Yläkerta myös antaa kauttamme neuvoja, miten päästä muuttamaan omaa tilaansa puhtaammaksi ja värähtelyä korkeammaksi.
Työmme on niin kiitollista ja tapaamamme ihmiset ihania, avoimia ja innokkaita uuteen alkuun omassa elämässään. 

Uusi alku työmme suhteen oli tämä kertamme ruotsalaisten kanssa. Tukholmaan syntyi ryhmä, joka aikoo jatkaa tapaamisia puhdistustyön nimissä. Tapaamme heidät jälleen luultavimmin syksyllä. Innokkaana odotamme heidän kommenttejaan työstään ja omista oivalluksistaan.

Kävimme viemässä myös ruotsinkielisiä kirjoja ja kortteja Vattumanneniin. Sielläkin vastaanotto oli lämmin. Kirjat ovat nyt siellä myynnissä, tukholmalaisten saatavilla.

Yksi huilipäivä oli matkalla ja sen vietimm Kungsholmenin puistossa ja kasvihuoneissa. Siellä saimme maailman parasta palsternakkakeittoa. Tuliaisiksi jälleen uusia ruusuja kotipuutarhaan.Täydellinen päivä ja illalla jälleen uusien tuttavuuksien luokse, hoitoja ja talon puhdistusta tekemään.

Laivamatka meni nukkuessa päivien kiirettä pois ja kotimaassa meidät otti vastaan jäinen tuuli ja muutama plusaste. Kunpa kesä vihdoin asettuisi ja saisi hoivailla kasvilapsiaan paljain varpain ne arvokkaat hetket, jotka kotioiloissa saamme viettää.IMG_1169.JPG

Kaunista valmistujaisviikonloppua kaikille niille, joiden opiskelu sai tänä vuonna päätöksensä.

Kosmisia aaltoja ja ajatuksia

Lauantai 29.4.2017 klo 12:46

Aallon harjalla ratsastaminen ei aina ole niin helppoa. Uudet, aurinkokuntaiset virtaukset voivat välillä olla hyvinkin voimakkaita. Viime viikkoina ja päivinä on meidänkin planeettaa huuhdeltu hienolla energialla ja voisi sanoa, että joinain päivinä ihan olan takaa. Näissä myrskyissä on haastavaa pysyä virrassa mukana.

ihminen aina omissa elämäntilanteissaan yrittää löytää sen mahdollisimmin suotuisan ja kivuttomimman tavan selviytyä. Omat rutiinit, ohjelmoinnit ja arjen sujuminen voivat tuoda turvaa ja sellaista ajatusta, että minullahan on kaikki hyvin, onneksi olen näin tasapainoinen, etteivät muutostuulet minua heilauta. Mutta voi hyvinkin olla, että tuo oman elämän tasapaino onkin vain jäykkyyttä ja tiukasti rannalla seisomista, virran mukana menemisen sijaan.

Olen niin monen monta kertaa miettinyt tätä kaikkea.. maailman tapahtumia, ihmisiä, itseäni, henkisyyttä, kehitystä.. Iän karttuessa, monien kokeilujen, itsetuntemuksen ja Yläkerran ohjauksen seurauksena on hahmottunut selkeämpi kuva siitä, miksi me sieluina täällä maan päällä olemme ja miten me liitymme tuohon suureen kokonaisuuteen; ihmiskunta, aurinkokunta, galaxi jne...

Unohduksen verhon läpi kun tömähdämme kehoon ja aloitamme maallisen matkamme, olemme viattoman lapsen tilassa, mutta siltikin sielussamme on jo monen elämän kokemukset ja jäljet nähtävillä. Maalliset oppiläksyt alkavat jo vanhempien valinnasta lähtien. Perhe, johon synnymme, on yleensä se, jonka olemme sielutasolla katsoneet kasvattavan meitä parhaiten. Jokainen sielu tulee maan päälle jatkaakseen kehittymistään. Sielun tarkoitushan on lisätä omaa Valoaan ja lopulta, jossain elämässä tuoda tuo Jumalallinen Valo oman fyysisen olemuksensa kautta maailmaan. Niin kauan inkarnoidumme maalliseen muotoon, kunnes olemme ssavuttaneet sen, mikä on ollut tämän suuren suunnitelman tarkoitus: Ilmentää fyysisessä kehossa Jumalallista substanssia. Se ei tarkoita sitä, että olisimme Jumalia, vaan me olemme sen luovan, elämää synnyttävän ja ylläpitävän energian kanavia.

Miten siis kosmiset aallot ja tämä kaikki liittyvät yhteen?

Jumalallisest alkulähteestä pulppuaan nyt enemmän tuota korkeaa energiaa kohti Aurinkokuntaa ja maaplaneettaa. Se on tähän suureen sykliin kuuluva kehitysvaihe ja sen tarkoituksena on auttaa ihmiskuntaa kehittymään ja nousemaan värähtelyssään korkeammalle tasolle. Ihmiskunnan kuuluisi oppia omat, karmalliset oppiläksynsä, kehittyä tietoisuutena ilmentämään paljon enemmän tuota JUmalallista Valoa. 
Jokainen yksittäinen ihmissielu on yhteydessä tuohon kollektiiviseen ihmistietoisuuteen. Eli, ihmissielut ovat yhtä. Jokaisen sielun kaikki energia vaikuttaa yhteiseen kenttään, joko sitä kohottavasti tai laskevasti. Johtopäätös on hyvin selkeä: jokaisen sielun kuuluu nostaa omaa värähtelyään kehittämällä itseään, kohtaamalla omat haasteensa, oppimalla uutta jne.. Yksinkertaisesti elämä on sitä varten, jotta sielu muuntaisi omat pimeät kohtansa valoksi ja näin voisi ilmentää Jumalallista itsessään yhä paremmin. Mitä enemmän meissä on Valoa, sitä paremmin voimme vastaanottaa ja käyttää hyväksemme tuota korkeavärähteistä kosmista aaltoa, joka tälle planeetalle nyt suuntautuu. 

Sielussamme olevan matalamman energian muuntaminen Valoksi on se työ, miksi synnymme maan päälle, sillä sielumme kaipaavat Jumalallista alkuperäänsä.
Se työ vaatii sitä hereilläoloa, sitoutumista sekä ahkeruutta. Jos piiloudumme omaan arkeemme, olemme vain ihan hyviä ihmisiä, emme välttämättä kehitä sieluamme yhtään sen elämän aikana. Sielun kehittäminen ei tarkoita kaiken samanlaisena, muuttumattomana ja turvallisena pitämistä, vaan se on oman itsen tutkimista, rajojen ulkopuolelle menemistä, rehellisyyttä ja ennen kaikkea JUmalallisen energian kaipuuta. Henkisyys ei ole harrastus, vaan elämä itse.

Näiden kolmen vuosikymmenen aikana, jolloin itse olen ollut henkisellä etsimismatkallani, olen nähnyt melko paljon, miten Suomessa henkisyys on aaltoillut, trendit siinäkin ovat tulleet ja menneet. Monessa suuntauksessa ei edes tunnusteta Jumalallista aspektia, ei pyritä kohti Jumalaa/Valoa, vaan idea on vain uskoa, että kaikki ovat Jumalia, jo valmiita, kunhan vain uskovat niin.. Hyvä kysymys onkin, näkyykö se sitten oikeasti arjessa? Itseen ja omaan henkiseen kehitykseen keskittyminen kuuluu kehityspolkuun, mutta itsekeskeisyys on alempaa värähtelyä, josta on tarkoitus vapautua. Itsensä ylentäminen, ilman mitään ponnisteluja oman värähtelyn muuttamiseksi, on suuri sudenkuoppa Valon polulla. Nöyryys suuruuden edessä on oppilaan ensimmäinen askel.

Valaistuminen on Jumalallisen Valon täydellistä ilmentämistä myös kehon kautta. Sitä eivät suuretkaan mestarit saavuttaneet vain uskomalla, käymällä joitain kursseja ja sitten esittämällä pyhää.. Se on vaatinut hyvin paljon henkistä työtä, omasta tahdosta luopumista sekä täydellistä antautumista Jumalalliseen virtaan.

Hyvään uskominen sekä kaiken positiivisen lisääminen omassa elämässämme, kuuluvat myös niihin henkisiin arjen asioihin. On hyvä tehdä asioita, joista nauttii, joista saa iloa sekä on hyvä auttaa muita, heidän apua pyytäessään. On hyvä myös tukea pienimpiä sekä jakaa sitä henkistä tietoa, mitä on itse siihen mennessä kokenut. Oma kokemus on hyvin tärkeä, kun jaamme oppimaamme eteenpäin, sillä silloin viestiimme laskeutuu ihan erilainen energia, joka sanojen lisäksi vaikuttaa kuulijaan positiivisesti. 

Positiivisuus on vain osa henkistä kehitystä. Se ei ole edes rehellistä, jos kenttämme ei tue sitä energiaa. Siksi itsemme, omien värähtelyjemme, tunteidemme ja ajatustemme opiskelu ja matalamman värähtelyn puhdistaminen tuo sen pysyvän muutoksen kenttäämme. Se on pohja, jolle on hyvä rakentaa elinikäistä henkisyyttään, Valoon turvaamisen avulla.

On myös hyvä opiskella suurten mestareiden opetuksia. Aiemmin oli helpompi saavuttaa oikeaa informaatiota esimerkiksi suuresta arkistosta, Akaasista aikakirjoista. Nyt on tilanne hankalampi, sillä kollektiivinen energia on entistä matalampaa ja sen värähtelyn yläpuolelle pääseminen voi olla työn takana. Mutta se on edellytys puhtaan tiedon välittämiselle. Sen tähden voikin olla hyvä suhtautua kriittisesti nykyajan kanavointeihin, sillä niissä luultavimmin on hyvinkin paljon juuri tuota dissinformaatiota, josta tänä aikana paljon on puhuttu. Itse luotan eniten juuri vanhoihin teksteihin ja niitä vertailemalla voi huomata, miten korkeampi totuus löytyy niistä kaikista, vain eri aikakausiin ja sanoihin puettuna. Sillä vaikka meillä kaikilla on omat polkumme/totuutemme, on olemassa yksi universaalinen totuus ja lait, joiden varaan aurinkokunnassa kaikki on rakennettu.
Viime vuosisadan vaihteessa oli monia suuria henkisiä etsijöitä, suuria sieluja, jotka janosivat totuutta niin paljon, että käyttivät (uhrasivat) oman elämänsä sen löytämiseen. 1800-1900 luvun vaihde oli kosmisesti sellainen, että henkisyys oli silloinkin varsin aktiivista ja globaalia. Herääminen oli silloin aktiivista ja uusi suurempi sykli aktivoitui.

Aurinkuntamme ja tämä ihana Äitimaa elää suurempien ja pienempien syklien mukaan, kehitys päämääränään. Tällä hetkellä planeettamme on edelleen suuressa hienon energian fotonivyöhykkeessa, jota myös Alcionen spiraaliksi kutsutaan. Suuri Lähde, galaximme keskus lähettää sen vyöhykkeen kautta impulsseja, jotka muuntavat kaikkea energiaa sen kohdatessaan. Oli kyse sitten materiasta tai hienommasta energiasta. Kaikki tasot saavat osakseen noiden kosmisten aaltojen tuoman värähtelyn. Tämän muutosaikakauden tuoman uuden energian voimme käyttää koko aurinkikuntaa ja ensisijaisesti omaa planeettamme ja ihmiskuntaa hyödyttävästi. Olemalla tuon energian mahdollisimman puhtaita kanssatyöskentelijöitä ja ilmentäjiä. Suuremman kuvan näkeminen ja vastuun ottaminen oman itsen henkisestä kehityksestä, Valon lisäämisestä, ovat ne tärkeät askeleet kohti ylösnousemista. Työ alkaa aina itsestä.

Olemme reilut kaksi vuotta nyt kiertäneet eri ryhmissä opettamassa tuota omaa työtä, jakamassa ajankohtaista infoa ja oppimaamme sekä käyneet säännöllisesti tukemassa sieluja, jotka ponnistelevat kohti parempaa elämää ja vastuullisempaa näkemystä ihmiskunnasta, pois itsekkyys ja 3D ajatuksista ja teoista.
Tuo työ antaa joka hetki suuren kiitollisuuden tunteen siitä, että niin monet kaipaavat todellista muutosta ja ovat valmiit tekemään paljon työtä sen saavuttamiseksi. Jumalallinen polku on jo monelle auennut ja Oman Korkeimman ohjaus tullut todeksi. Se kaikki tuo vilpitöntä iloa ja uskoa siihen muutokseen, jota jälleen kerran on viime vuosikymmenet yritetty saada aikaiseksi. Rakenteet muuttuvat hitaasti, mutta kun perustuksia on tarpeeksi huojutettu totuuden avulla, voi koko rakennelma romahtaa kerralla jonkin suuren aallon taas huuhtoessa tätä ihanaa, uskomattoman kaunista planeettaa.

Ryhmäläisemme ovat saaneet pohdittavakseen mm. kysymyksen: Mitä on henkisyys? Sana itsessään pitää sisällään vastauksen.. Ehkäpä sinäkin tahdot miettiä tätä kysymystä syvällisesti.

Suomessa on vappuviikonloppu tulossa. Se on yksi niistä juhlista, jolloin matalampi värähtely valtaa tämän maan. Vappuun liittyvät traditiot laskevat aina kokonaisenergiaa ja monien voi olla vaikeakin vastustaa tuota kollektiivissa olevaa matalaa energiaa, joka kehottaa toimimaan vappuna tietyllä tavalla. Ihmisen sanoin, pidetään kivaa ja juhlitaan! 
Tässä kohtaa voikin olla hyvä pysähtyä ja miettiä, edistääkö mikään perinteisistä valinnoista henkisyyttä ja oman Valon lisääntymistä.. 
Joka tapauksessa toivotan kaikille kaunista työn juhlan viikonloppua. Me juhlistamme eri ryhmien kanssa Pohjanmaalla sitä ajatusta, että niin monet ovat jo tarttuneet todelliseen työhön oman sielunsa ja ihmiskunnan hyväksi! Suuri kiitos kaikille teille <3

Rukous

Keskiviikko 15.3.2017 klo 23:39

Rakas Jumala, Luova Lähde

Kiitos, että saamme oman työmme avulla lisätä maailmaan Valoa   
Anna meille voimaa tehdä se ilolla ja kiitollisuudella

Jumala, auta meitä olemaan ahkeria, jotta saavuttaisimme sen puhtaan kirkkauden, joka meissä kaikissa on

Ota meistä pois ylpeys ja opeta meitä olemaan nöyriä, sillä me tiedämme, että vain vilpitön sydän löytää tien kotiin

Kiitos Jumala, että autat meitä olemaan toistemme tukena tällä Valon polulla. Aamen.

Käsi enkelin kädessä

Perjantai 10.2.2017 klo 11:53

Tänä aamuna paistaa ihana aurinko. Koko luonto kimmeltää miljoonin timantein ja kristallein. Tulee ihan tunne, miten hyvä on hengittää tuota kaikkea itseensä ja antaa sen lisätä rauhaa, kirkkautta itsessäkin. Kiitollinen ajatus lähtee ylös tästäkin kauniista päivästä ja ennen kaikkea siitä, että saa tämän päivän nähdä ja kokea omin fyysisinkin aistein.

Vuosi sitten minulla alkoi ajanjakso, jossa tuo oma fyysisyys oli kovasti mietinnän alla. Näihin aikoihin olin peruslääkärin tarkastuksessa ja sen seurauksena jouduin lisätutkimuksiin ja kahdeksan kuukauden odotustilaan, miten tämä asia kohdallani ratkeaisi. Lopputulos oli se, että saan jatkaa terveenä, mutta entistä tarkempi kuuluu olla oman fyysisen jaksamisen, energioiden kulun sekä ylipäätään kehosta huolehtimisen kanssa.

Minulla ei ole koskaan ollut kovin läheistä suhdetta omaan kehooni. Se on aina tuntunut jotenkin vieraalta, mutta ilmeisen välttämättömältä. Kaikki nämä tähän astiset kohta 56 vuottani olen hiljalleen rakentanut suhdettani tähän fyysiseen temppeliini. Parhaimmillaan yhteys ja rakkaus omaan kehoon on ollut kolmen raskauteni aikana, vaikka olenkin voinut usein ensimmäiset kuukaudet huonosti. Lasten ollessa pieniä, imetysajat sekä jatkuva fyysinen läsnä- ja lähelläolo heidän kanssaan on ollut siinäkin mielessä elämän parhaimpia aikoja. Silloin olen kokenut, että myös keho on siinä tehtävässä, missä sen kuuluu. 
Se, että on kokenut itsensä enemmän joksikin muuksi kuin kehoksi on tuonut aikoja, jolloin on vähän kuin unohtanut sen olemassaolon. Eli siitä huolehtiminen on jäänyt hyvin vähälle. OIen toki liikkunut hyötyliikunnan tavoin aina paljon ja yrittänyt syödä terveellisesti jne. Kuitenkin olen liian paljon aina kaivannut sitä kehottomuuden tilaa, rajatonta, rakkaudellista ei fyysistä tilaa. Sellaisista ihanista vapaushetkistä on lukemattomia kokemuksia ja ensimmäiset jo lapsena. Jo silloin minulla oli tapana karata ja lentää pois, avaruudessa taikka jossain ihanassa paikassa, jossa oli paljon kauneutta ja ihmeellistä valoa.

Tuollaiset kokemukset ovat olleet rikkaus, ne ovat muistuttaneet siitä, että olemme oikeasti muuta kuin tämä fyysinen välikappale. Me olemme sieluja, jotka kaipaavat oman korkeimpansa yhteyteen, eikä se yhteys löydy kehoon keskittymällä. Mutta ei kuitenkaan ole tarkoitus unohtaa kehoa, vaan kaiken tulisi toimia yhteistyössä ja harmoniassa. Kehon tarkoitus on olla astia, fyysinen taso, jonka kautta voi tuoda sen Jumalallisen osansa tänne konkreettiseen maailmaan. Siitähän on kysymys täällä 3Dssä. Miten ilmennän JUmalallista värähtelyä, luovuutta ja tahtoa tässä kehossa, sitä välineenä käyttäen. Keho on JUmalallisen ilmentymää sekin, vaikka värähteleekin näin karkealla tasolla kuin konkreettinen, muodon taso. Ei siis ole syytä kurkottaa itsensä ulkopuolelle, vaan vetää kaikki korkea tähän tasoon ja antautua Jumalallisen tahdon astiaksi.

Nyt karkasi otsikko melko kauas, mutta tämän aamun kiitollisuus valosta toi mieleen tämän kaiken muun. Tänä päivänä siis rakastan myös kehoani, yritän kuunnella vieläkin tarkemmin sen viestejä ja huoltaa sitä mahdollisimman hyvin. Myös tunteemme voivat koteloitua jonnekin päin kehoa ja omalla kohdallani on juuri tuo viime vuoden tulosten odottaminen vienyt siihen suuntaan, että sain nostetttua myös ne hyvin, hyvin syvällä olevat, kehossani piilotelleet tunteet puhdistettavaksi. Ja tänä päivänä uskon, että koska ne ovat syntyneet niin monen elämän aikana, niiden esille tulo minun kohdallanin vaati tällaisen prosessin. Ehkä joskus kerron koko tarinan, mutta nyt siis enkeleistä.

Tiistain meditaatiossa sain viestiä siitä, miten tänä erityisenä aikana, taas pimennysten lähestyessä ja astrologisten kuvioiden muuttuessa, myös suojauksen tarve voi kasvaa. Ulkopuoliset hyökkäykset voivat olla vahvoja ja jos niihin reagoi, voi oma värähtely laskea matalammalle ja näin heikentää sisäistä suojaa. Enkelit ehdottivat, että voisimme kaikki aloittaa päivämme niin, että pyydämme oman enkelimme hyvin lähelle ja tartumme häntä kädestä. Tämä yhteys tulisi muistaa päivän mittaan, varsinkin kun/jos tulee vaikeita hetkiä, hankalia tilanteita, haastavia ihmisiä tms. Silloin turvata siihen ajatukseen, että enkelisi pitää sinua kädestä ja johdattaa tilanteessa oikein ja suojaa sinua, ettet avaa itseäsi negatiiviselle energialle. 

Kuljetaan siis käsi enkelin kädessä tiiviisti, ja vahvasti ainakin tuonne kevätpäivän tasaukseen. Ja oikeastihan voimme tehdä siitä elämänmittaisen pyhän yhteyden. Vaikka et tuntisikaan mitään, niin kuin monet sanovat, niin pääasia, että pyydät ja sitten uskot. Totuus on, että meillä kaikilla on oma enkelimme, joka hetki ja vain meitä varten ja sitä varten, että yhteytemme Jumalaan pysyisi elävänä. Enkelithän ovat JUmalan sanansaattajia, välikappaleita pienen ihmisen ja suuren voiman välillä.

Kaunista Valon viikonloppua kaikille, valaiskoon enkelimme sitä vieläkin kirkkaammaksi. Ensi yönä voimme ehkä katsella luonnon näytelmää nimeltä kuunpimennys. 

AURINGONpimennys 26.2.

Maanantai 23.1.2017 klo 16:34

Aurinko pimenee 26.2. ja tämä pimennys nähdään esimerkiksi Amerikassa. 
Me emme valitettavasti saa olla täällä sitä ihailemassa ja h-hetkeä katsomassa. 
Aurinko pimenee Kaloissa ja se tuo siihen oman energiansa. Uusi kuu syntyy 16.58 eli silloin olisi hyvä hetki taasen hiljentyä ja olla mahdollisimman korkeissa energioissa. Auringonpimennyksen energia leviää ympäri maapallon yhdessä hujauksessa ja tuo uuden energian meille kaikille. 
Pimennys kaloissa tuo viestiä, miten voimme itsemme parantamisen kautta saavuttaa sellaista tasoa, jota voi myötätuntoisena ja puhtaana jakaa myös muille. Vaikkakin on todennäköistä, että oma kenttä reagoi myös tähän pimennykseen, ennen ja jälkeenkin, voi tehokkaasti itseään työstäen olla universaalin energian vastaanottimena. Aurinko tavallaan eliminoi kuun vaikutuksen ja tuo korkeamman säteilyn maan päälle. Pimennyshetki on kuin portaali kosmisiin energioihin, jotka tuovat universaalia tietoa ja ihmeiden mahdollisuutta sieluille, joiden värähtely mahdollistaa sen puhtaan vastaanottamisen. Auringon pimennyksen hetkellä olemme astia, johon Valo voi virrata. 
Muinaiset vihityt käyttivät nämä pyhät hetket tiedon vastaanottamiseen ja värähtelyn kohottamiseen. Näihin hetkiin myös valmistauduttiin huolella ja pitkän aikaan. Pimennyksen vastaanottopaikka oli tärkeä ja astrologisen kartan mukaan huolella valittu. 
Meille kaikille tavallisille Valon polun kulkijoille voisi hyvä paikka olla jossain, missä on vahva ilman energia ja tukeva maan kamara jalkojen alla. 
Lisäinfoa tuonnempana.. 
total-solar-eclipse-com.png

Lue lisää »

Avainsanat: auringonpimennys, kuunpimennys

Vuotuiset pimennykset alkavat helmikuussa: KUUN pimennys

Maanantai 23.1.2017 klo 15:55

Tämän vuoden pimennykset alkavat kuunpimennyksellä leijonassa helmikuun 11pv. ja huippuhetki on klo 02.44. Pimennys on osittainen ja näkyy Suomessakin. 

Mitä henkistä merkitystä on tämän vuoden ensimmäisellä pimennyksellä..
Kuten aina kuuhun liittyen, voi olettaa astraalitason muutoksia ennen, pimennyksen aikana ja sen jälkeen. Sielun energia vahvistuu ja se voi yksilöstä riippuen tarkoittaa joko vahvaa värähtelyn kohoamista taikka sitten repussa olevan energian vahvistumista. Oli miten oli, on hyvä olla noina päivinä mahdollisimman korkeissa ja puhtaissa energioissa. 
Leijonan merkin kuunpimennys nostaa kyllä esille egon osuutta elämässämme. Voi olla hyödylllistä tarkastella itseään, omaa käytöstään juuri sen valossa, milloin mm. huomionhalu, arvostuksenhalu, itsensä nostaminen ja muiden alaspainaminen saa valtaa. Ne voivat olla hiuksenhienoja välähdyksiä, ajatuksia omasta paremmuudesta taikka muiden huonommuudesta, itsekkyydestä tms.. Egon agenda on nostaa itseä muita paremmaksi ja olla enkeli/madonna tyylisesti esillä omien hyvien tekojen kanssa. Nämä huomiot voivat viedä vankasti eteenpäin omalla polulla ja tuoda tilalle nöyryyttä, joka kohdistuu Jumalalliseen kaikkinäkemiseen. 
Parhaimmillaan voi vahvistaa itsessään totuuden puolestapuhujaa ja taistelijaa, joka tulee esille oman polkunsa kautta. Voi olla muille tiennäyttäjä ja soihdunkantaja, koska tuntee jo polun. Esilläoleminen saa näin oikean energian, sillä kaikki on itse koettua ja kokemus on se, mitä jaetaan, kaikkien hyväksi, ei oman arvon tähden.
Nämä ajatukset eivät ole astrologista tietoa, vaan infoa, jota tähän pimennykseen laskeutui. 

Tulevat päivät voivat siis avoimesti tarkasteltuna näyttää meissä ne parannettavat ja puhdistettavat kohdat. Se tuo tähänkin aikaan sitä iloa ja kiitollisuutta, sillä kaikki auttajamme ja Yläkerta vain odottavat, että voivat keventää taakkaamme puhdistamalla tuota matalampaa värähtelyä.

On myös mahdollista saada maan muistista korkeaakin tietoa ja koska fyysisellä tasolla meremme ovat tuon muistin tallentajia, suosittelen meren äärellä oloa. Me kokoonnumme Vaasan seudulla meren ääreen. Meret ovat fyysisellä tasolla oleva akaasinen arkistomme.

totallunareclipsepenumbral.png

Avainsanat: kuun pimennys, auringon pimennys

VUOSI 2017

Maanantai 2.1.2017 klo 19:41

Tämän vuoden 2017 teema kantaa otsikkoa Erillisyydestä Ykseyteen taikka Minä olen ajatuksesta Jumala On ymmärrykseen. Tämä teema on kuin viimeisen portin teemaa: vapaan tahtoni mukaisesti päätän valita Jumalallisen ilmentämisen kehossa.
Tämän vuoden energia työntää monia kohti oman yhteyden vahvistamisen ja muokkaamisen suuntaan.

Niin monet etsijät ja henkisesti heränneet ovat sisimmässään rukoilleet ja pyytäneet saada kulkea omaa sielun polkuaan, oman suunnitelmansa mukaisesti. Valon auttajat ovat tämän kuulleet ja pyrkivät auttamaan tässä jokaista parhaalla mahdollisella tavalla.

Monille ovatkin muutama viime vuodet olleet monilta osin vaikeita, haastavia. Viime vuoden teeman mukaisesti, monet joutuivat ikään kuin selkä seinää vasten omassa elämässään ja näin pysäytetty näkemään ne kohdat, jotka eivät tue oikeaa suuntaa, eivätkä ole oman suunnitelman mukaisia.
Sielun kaipaus on kehittyä, eikä silloin turvallinen paikoillaanolo kehitä sitä. Talous, turva ja ihmissuhteet ovat niitä, joissa oppi menee parhaiten perille. Monille on opetettu, mihin he turvaavat. Ja myös monet ovat huomanneet, että turvaavat oikeasti vain konkreettiseen, materiaan.
Minä haluan ja minä tiedän -ajattelu on monen päätöksen pohjana, vaikka se ei olisikaan omaa sielua kehittävää. Useasti on juuri niin, että se mitä kentässämme jo on, sitä egomme vahvistaa. Eli monien päätösten takana on pelko muutoksesta ja turvattomuudesta.
Silti meillä voi olla kaikkea runsautta, varsinkin, jos se palvelee suurempaa kuvaa tai kokonaisuutta. Omat toiveemme ja halumme eivät aina tosiaankaan ole sopusoinnussa sielumme suunnitelman kanssa, vaikka monet Valon polullakin olijoista uskovat, että kuuntelevat vain sydämensä ääntä.. Onkin hyvä olla rehellinen ja tarkka itsensä tuntija, jotta oma sydämen ääni olisi mahdollisimman puhdas. Todellinen sydämen äänen kuuleminen onnistuu oman värähtelyn puhdistamisen ja kohottamisen kautta, silloin, kun omat halut eivät ohjaa sitä.
Henkinen herääminen on itsensä jatkuvaa kehittämistä, uskon ja luottamuksen lisäämistä ja lopulta yhteys omaan Korkeimpaan alkaa antaa niitä oikeita, ikuisen osamme kehittämisen kannalta oikeita vastauksia. 

Tämä vuosi kantaa Jumalan lukua. Se koostuu maskuliinisesta, feminiinisestä ja totuuden/viisauden osasta. Se on kuin kehotus tasapainottamiseen, viisauden ja totuuden kuulemiseen ja elämiseen sekä niiden kautta korkean ohjauksen vastaanottamiseen. 

Tähän vuoteen liittyy myös yhteenliittyminen, niin Jumalan kuin muiden sielujenkin kanssa. Suurempi kuva sydämessä voi ymmärtää, tuntea myötätuntoa ja pyyteettömämmin rakastaa lähimmäistään. On oman itsekkyyden hylkäämisen vuosi, joka tähtää korkeamman tahdon toteuttamiseen ja sitä kautta muutoksen tuomiseen kaikkien hyväksi. 

Äitimaa elää kriittisiä vuosiaan ja ihmiskunta, joka on rikkonut sopimuksensa hänen kanssaan, voi auttaa tuhoisan suunnan muuttamisessa ja maan parantamisessa. Näihin talkoisiin tarvitaan jokaista sielua ja heidän jokapäiväisiä positiivisia valintojaan.

Omavoimaisuus voidaan jättää taakse ja oppia turvaamaan Valon auttajiin. Ei ole tarpeen yrittää yksin eikä puskea omaa tahtoaan voimalla läpi. Eikä ole tarpeen yrittää hallita omaa elämäänsä. Me voimme luopua erillisyydestä, johon egomme meitä ohjaa ja löytää ykseyden.

Me olemme kaikki vastuussa siitä luomisesta, joka ohjaa tämän ihanan planeettamme tulevaisuutta. Jos päivittäin valitsisimme vain hyvän, korkeat värähtelyt, Valon ja pyytäisimme puhdistusta kaikkeen matalaan, mitä kentässämme on, voisimme todellakin muuttaa konkreettisia tapahtumia. Sillä kaikkihan on aluksi energiaa, joka tiivistyy ja jonka joku sielu taikka sielut vetävät puoleensa oman värähtelynsä mukaisesti. Jos me kaikki hiljalleen värähtelisimme korkealla, matalampi värähtely menettäisi vähitellen voimansa ja ikävät tapahtumat maapallolla katoaisivat. Me oikeasti valitsemme itse, joka ikinen päivä.

Toivon tämän kirjoituksen myötä meille kaikille tiedostavampaa, valoisampaa ja tehokkaampaa muutosvuotta. Nyt on kaikki tuki sille suunnalle, jonka kautta opimme näkemään sen suuren kokonaisuuden nimeltä Ihmistietoisuus, Äitimaa, Aurinkokunta ja Jumala. Me kaikki vaikutamme toisiimme ja luomme yhdessä. 

Siunattua Valon vuotta 2017

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »