Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Helig juletid

Söndag 22.12.2019 kl. 10:37 - Eija

Nu då vi firar jul är hjärtat öppet och en längtan bor i själen. Tiden runt jul väcker en ännu större saknad i mig nuförtiden än tidigare år. Jag längtar efter helighet, frid och varm, stillsam närvaro i mitt eget hjärta. Denna jul känns speciellt helig eftersom den handlar mycket om att släppa taget och tankar om den sista julen.

I somras under vår resa till England skrev jag för första gången mycket personliga tankar angående min mamma i denna blogg. Då jag skrev visste jag inte varför jag var så kopplad till hennes energi just då. Några dagar senare fick jag ett telefonsamtal från Finland och min syster berättade att min mamma hade insjuknat mycket allvarligt. Informationen kom inte som någon stor chock, mamma var ju redan till åren kommen. För en månad sedan firade vi hennes 85-årsdag med en känsla i hjärtat av att detta var hennes sista födelsedag. På samma sätt närmar vi oss julen med tanken om att detta är hennes sista jul. Julens helighet betonas då döden väntar så nära. Tacksamheten är stark och sorgen likaså. Mamma gav även mig livet och inget kan vara större än det. Jag fick chansen att än en gång landa i en kropp för att utföra arbete, vilket ännu är på hälft. Nu, då mamma tynar bort, följer tacksamheten mig i varje ögonblick. Sorgen stiger främst eftersom mamma inte kan möta sin övergång medvetet. Sorg finns också i de stunder då hon är försvunnen i sitt eget sinne och även då smärtan stärker sitt grepp om henne. Det är så lite jag kan göra. Jag ber, såklart, och ber om änglarnas hjälp åt henne och min pappa som även han håller på att släppa taget.

Julens heliga budskap ger stor tröst, nåden är nämligen alltid närvarande. Jesus' stora arbete, möjligheten mänskligheten har fått är något så stort att orden inte räcker till. Det är enbart en tyst vetskap i det egna hjärtat. Han visade vägen.

Stunden för vintersolståndet inföll för några timmar sedan. Dess kraftfulla virvel störtade genom alla kroppar och lyste upp meditationsstunden med stor styrka. Hela vårt kollektiv hade samlats tidigt på morgonen för en gemensam meditationsstund i vår healingsal. Vi var ett i energin och närvaron av Ljusets Hjälpare var så levande. Återigen en ny punkt vi upplevt tillsammans medan vi skapat något nytt.
Gårdagens julsångsevenemang i Mikaels kyrka tillsammans med över tusen andra som också sökte efter julens helighet finns ännu kvar i hjärtat. Kyrkan ekade vackert till tonerna av underbara, gamla och kära sånger. Julsångernas popularitet bara växer och idag får ingenting kyrkan att fyllas på samma sätt som detta evenemang. Så många själar delar denna längtan med mig.

Julafton är om några dagar och då infaller den nästsista oppositionen för den svarta och den vita månen. Det är spänningsfyllt och säkerligen också en känslig tid. Under julen har många stora förväntningar, skyldigheter som sliter i en och friden kan vara långt borta. Oppositionen för allt som ligger gömt under ytan till sin spets. Genom att välja ljus och medkänsla undviker vi konflikter. Julens budskap i hjärtat, god vilja och frid kan lösa många släktfester som känns som ett tvång.
Bort från det yttre och lägg fokuset på insidan, på det egna tillståndet av frid. Detta är centrala teman för julen, både iår och alla andra år.

På julandradagen får vi möta flödet från en solförmörkelse. Förmörkelsen är inte synlig här i Norden, men vi kan följa den på vibrationsnivå. Förmörkelsen når sin höjdpunkt på morgonen kl. 7.17 finsk tid och dess viktigaste tema är frigörande och att uppnå andlig självständighet. Jag frigör mig från gamla bördor, jag får äntligen plocka frukten av det arbete jag gjort. Det är en stund för tacksamhet samt en möjlighet för Ljuset att sänka sig ner och fylla ens varelse. Jag är redo som ett kärl, jag får fyllas för jag har gjort plats för det nya.

Frigörande är också temat för de kommande veckorna. Jag förblir i min egen energi och kraft och behåller på så vis min andliga frihet. Om två veckor infaller en månförmörkelse vid tidpunkten för fullmåne. Årets början får därmed en egen kraftfull knuff.

Vi här på Portaluxia önskar er alla Frid, Kärlek och Ljus i denna årets mörkaste tid. Vi tackar er för det gångna året, för alla möten och för det arbete ni har gjort för Ljuset.

Ett nytt år och ett nytt tema väntar redan bakom dörren. Jag återkommer till det då stunden är inne.


Mer om den nuvarande tidens energier

27.10.2019 Kanalisering angående den nuvarande tidens energier

Till att börja med vill jag säga att detta inte ännu är tiden för katten på bordet utan bara ytterligare information angående den nuvarande tidens energier. Imorgon den 27.10 står nymånen i skorpionens tecken och öppnar dörren till en ny period av avslöjanden. Stunden för nymånen infaller på morgonen kl. 6.38 finsk tid. Denna gång förstärks stunden och dess energier även av Merkurius' kommande stopp i skorpionens tecken.
Idag fick jag ta emot kraftfull information vars styrka fick mig att stanna upp. Flödet av information inleddes med rubriken avslöjandenas tid.

Denna tidsperiod inleds imorgon vid nymåne och fortsätter och förstärks ända fram till solförmörkelsen den 26.12. Visst är även denna period endast en del av en större cykel, men dess betydelse är verkligen omfattande.
Avslöjanden innebär att sanningen kommer fram och även att man förstår den rätt. Denna energi ser ut som ett stort hjul som rör sig runt om i världen och har sönder allt som byggts på en oärlig grund, oberoende av om det rör samhället, människogrupper, organisationer eller enskilda människor. Det är viktigt att vi alla vill se vad som händer runt omkring oss så vi inte upprätthåller illusioner ens på en mer omfattande nivå. Även om denna tidsperiod skulle lyfta fram information om stora massor eller otrevliga händelser är det meningen att vi ska lära oss fungera på ett nytt sätt. Det är meningen att vi ska lära oss se bakom lögnen, bakom den ridå av illusioner som visas för oss. Det är inte meningen att vi ska dras med i dramatiska händelser eller jämranden och inte heller i upprepningar och uppdateringar av händelser tillsammans med andra. Det är meningen att vi skall sträva till observation och via denna iaktta oss själva.

Detta är inte heller en tid för att frossa i känslor utan framför allt inre, ärligt arbete med sig själv så man sedan kan göra de ändringar som behövs för att rätta till situationer. Tid för att tappa och fälla sina masker utan dramatik och stöd utifrån. Arbetet innebär att koppla sig till denna energi och dess flöde, i kärlek till sig själv och den egna själens utveckling.
Beroende-energi står alltid i vägen för andlig frihet och kan vara maskerad även som positiva känslor. Den håller oss dock i bojor och får oss att söka bekräftelse utanför oss själva. Målet med tidsperioden som börjar vid nymånen är andlig frihet. Samma mål lyser också upp vid tidpunkten för den kommande solförmörkelsen. Det börjar nu och avslutet kan ske annandag jul. Att hålla fast i illusioner ökar bara på lidandet medan sanningen frigör oss och gör vägen mot framtiden synlig.
Vi kan välja ett tillstånd av klar närvaro och med kärlek se vår egen situation, varifrån förändringen kan börja. Förändring är inte möjlig om vi fortfarande klamrar oss fast vid det gamla och försöker skapa något nytt med hjälp av detta. Klichén att släppa taget om saker är nödvändig och för detta har vi ju metoder. Vi förlitar oss på Ljusets Hjälpare, vi försöker inte ensamma. Bort med alla tankar om att jag är sådan här, han är ju alltid sådan där, vår släkt har alltid gjort såhär, eller värst av allt; man kan inte lära en gammal hund sitta! Allt detta är exakt den illusion som förhindrar något nytt från att uppstå.
Det är inte längre nödvändigt att förhålla sig negativt till eller idissla över sin egen situation, utan nu har vi en utmärkt chans att släppa taget även om detta. Ärligt uppmärksammande, iakttagande och ärlig önskan om transformation av de egna lägre känslorna och tankarna är ett annorlunda vibrationstillstånd som för oss mot befrielse. Tanken eller affirmationen "jag älskar mig själv så mycket att jag ger min själ en chans att helas från gånga sår" är mer än aktuell.
Om man fortfarande går med på att spela offrets, den kontrollerandes etc. roll går man med på att hålla kvar illusionen. Illusionen rör en själv, samhället, organisationer eller mänsklighetens tillstånd och att hålla kvar vid den kan föra en in i en ny, kanske flera år lång cykel bestående av upprepningar av samma erfarenheter.

Temat för morgondagens nymåne är lärarens exempel. Detta innebär att man genom att vara en förebild öppnar en ny stig för andra som rör sig i sanningens energi. Vi kan frigöra andra genom att vara förebilder på vår egen stig mot andlig frihet och avståndstagande från lögnaktighet. Det är nu en utmärkt tidpunkt att lyfta fram våra oärliga masker, medge våra egna svaga sidor och vårt behov att gömma dem för oss själva. Vi kan varje dag välsigna oss själva mot en ny, mera äkta stig som går genom öppenhetens dal. Vi kan nyfikna betrakta oss själva och den onödiga börda som uppenbarar sig via våra handlingar och ord. Vi pekar inte finger mot andra, sätter dem inte på plats eller knuffar dem mot nya stigar, utan vi går själva och öppnar en stig så att andra lättare kan följa efter oss. Om vi däremot gömmer oss i buskarna längs med stigen kommer vi att avslöjas direkt då de stormiga vindarna blåser och avslöjar vårt gömställe. Denna blåsiga tid har börjat redan för några år sedan, men under den kommande tidsperioden kan vi vänta oss ordentliga stormar. De avlägsnar hindren i sin väg och fäller de veka konstruktioner vi försöker skydda oss bakom = stanna i illusioner. Sanningen är dock att vårt skydd ligger enbart i ärlighet och uppriktighet samt i vår kontakt med vårt Högre Jag som bär på gudomligt Ljus.

Även denna tidsperiod kan kännas tung, speciellt om vi klamrar oss fast vi det gamla genom att rättfärdiga vår negativitet. Detta kan ske medvetet eller helt omedvetet. Det bästa sättet att komma de ställen där förändring krävs på spåren är att vara vaken i stunden, eftersom vår sanna energi avslöjas via våra känslor och reaktioner. Den bräckliga, rädda och negativa delen i oss som behöver helande. I sanningen ingår också förståelse för att bara vi själva kan upptäcka såren och hela dem med hjälpa av gudomlig kraft. Våra egna svaga och låga energier räcker inte till som helande kraft, men som tur är kan vi lita på att våra Hjälpare är nära oss av precis denna orsak. Vi kan förlita oss på den kraft som upprätthåller liv, skaparen, som bär så många namn. Gud, Den Helige Anden, Den Store Anden, Kristus, Skaparen, buddhorna...

Själviskhet är en av mänsklighetens stora plågor, även om den döljs i de finaste dräkter. Ju mera vi vill förverkliga våra egna viljor, desto mer själviska varelser är vi. Det är inte ofta vi tjänar den stora helheten genom våra egna viljor. Vi kan dock växa i en riktning som känner helhetens behov och tillstånd, en alldeles ny stig av tjänande kan öppna sig. Det är just en sådan stig som föregångarna, vägvisarna väljer att gå. Det egna exemplet, de egna valen och framför allt det egna andliga arbetet lyser upp en ny riktning även för andra.

Som jag nämnde kan detta vara en ovanligt tuff tidsperiod, men om du tillhör dem som redan har skakats om, väckts till det nya kanske rent av med hjälp av tunga upplevelser, kan du känna dig välsignad eftersom du stöds och vägleds mot en ny riktning.
Så många själar har mycket mer omfattande planer än att bara eftersträva ett lyckligt människoliv. Men så många har också sår från tidigare liv som hindrar dem från att se denna lysande stig som väntar, om vi bara väljer den. Ju mera vi upprepar de gamla, gråtförorsakande maller för hur vi ska vara och leva, desto mer täcks den lysande stigen över av våra illusioner om oss själva. Om vi då det smärtar tror att det inte finns något annat framför oss, utan bara lider och blir offer för olycka eller hamnar under andras kontroll, då avstår vi från vår egen kraft och ger den åt dem som har gjort oss illa. Vi får inte tro att känslorna är permanenta eller det vi är på riktigt. Vi är gudomliga gnistor vars sken vi borde förstärka och vars ursprung vi borde förstå. I denna gnista finns det frö där vi alla är ett, vi är alla kärlek som skapats ur Ljusets Källa.

11.11 är det sedan dags för Merkuriuspassagen. Denna dag är en port in i denna nya förståelse om oss själva. Tills dess kan vi nu skapa vårt nya jag och bygga upp vår riktning mot just denna Ljusets stig som rör sig i kärlek. Hand i hand med Ljusets Hjälpare. Sträva mot dig själv, var ärlig i stunden och undersök vad du känner just i denna stund och varför. Om du längtar efter bekräftelse, uppmärksamhet, uppskattning etc. kan du fråga dig själv vad det är som fattas dig som får dig att behöva utomstående energi i form av känslor. Varför kan du inte acceptera, uppskatta och uppmärksamma dig själv, bara sätta dig ner för att ta emot gudomlig kärlek? Ju mera du gör detta, desto mera attraherar du av det. Om du känner dig dålig, inte litar på dig själv, känner dej underlägsen eller har låg självkänsla, då är det säkert att du drar till dig människor som lyfter fram dessa känslor i dig. Så fungerar lagen om attraktion! Gör allt du kan för att hjälpa dig själv. Observera ärligt din egen situation, ditt eget beteende och gör sedan ett benhårt beslut! Nu räcker det med detta offerbeteende, jag börjar arbeta för att hjälpa mig själv! Jag ber om hjälp åt mig själv från himlen och om rengöring för de lägre känslorna och tankarna i mig. Det är bra att göra ett bindande beslut med sig själv och sedan hålla fast vi det, att gräva fram sitt nya jag sker inte på ett ögonblick utan kan dröja många år. Man måste lära sig att vara vaken, aktivt be om hjälp och även förändra de maller som följer med offerenergin. Det tar tid att börja fungera på ett nytt sätt och att se sig själv, men detta arbete för en till just den där nya, lysande stigen. Det lönar sig också att komma ihåg att det bakom all offerenergi även döljer sig motsatt energi. De mest våldsamma delarna av oss bär ofta på djupt hat, hämndlystnad eller kanske illvilja. Vi har formats av så många saker, ty vår resa här på jorden har varit lång och fylld med de mest djupa upplevelser. Porten den 11.11. är början på Ljusets stig och vi kan röra oss dit genom att vara vakna. Under den stunden är det bra att sitta och förstärka bilden av sig själv som en positiv och ljus gudomlig gnista här på jorden. Man kan göra goda beslut t.ex. genom att vara ärlig, uttrycka sig själv positivt, vackert och stödja även andra.
Denna tidsperiod lyfter också fram kommunikation och det sätt vi uttrycker oss själva på, men även vårt sätt att lyssna: är vi närvarande i situationer för andra varelser.
Det är också risk för många missförstånd om man inte är närvarande i sitt hjärta då man umgår med andra. Det är viktigt att vilja se det goda i andra och via denna tanke lyssna på andras tal och kommunikation. Även i dessa stunder finns det risk för att vi upprepar illusioner, vi lyssnar alltså på andra människor via det förflutna. Detta är inte sanning, utan vår egen förvrängning av stunden. Då man ärligt vill förstå och lämna gamla tankar om hurdan den andra och hurdan man själv är bakom sig, då har man större möjlighet att höra sanningen i stunden. Bland annat detta är andligt arbete i vardagen.

För att sammanfatta tiden tills slutet av året vill jag säga att detta är en utmärkt möjlighet att återigen klättra högre upp på den andliga trappan. Och ju högre vi klättrar, desto bredare blir vårt perspektiv. Då man bestiger ett berg ur en dimmig dal blir utsikten helt annorlunda. Man kan rent av upptäcka att där längre bort, i en annan dal, där lyser solen!
Jag önskar er alla en bra dag för skapande av det nya! En ny period av vakenhet mot ett sannare Jag inleds. Och sannerligen, sanna Jag skapar en bättre värld för alla sanna varelser <3<3<3

Tid från och med nu

Söndag 20.10.2019 kl. 21.05 - Eija

Förra veckan inföll återigen ett energetiskt ögonblick vars följder man kunde se både ute i världen och i närmiljön. 16.10. stod de astrologiska himlakropparna den svarta och den vita månen i oppostion till varandra (läs mer om detta fenomen i mitt blogginlägg från 16.12.2018 längre ner på denna sida).
De två energierna som står mot varandra påverkade främst på en konkret och reaktionsbaserad nivå. Naturligtvis finns alltid känslorna som styr människornas aktivitet med i bakgrunden, och energin från de två månarna satte dessa känslor i rörelse. Denna kraftfulla oppositions inverkan syntes till exempel som behov att försvara sin egen position, kraftfullt framförande av egna åsikter samt våldsamma utbrott. Händelser utspelade sig i världen, också av det otrevliga slaget.

Då man lever ett omedvetet liv styrs man lätt av utomstående krafter och det är också enkelt att påverka ens tankar via den kollektiva energin. Den aktuella oppositionen inverkade väldigt mycket på det konkreta planet och man kunde lägga märke till den till exempel som fysiska symptom, trötthet eller sjukdom. Det skulle vara bra att fundera över vad som har reagerat inom en själv under oktober månad, hur har jag handlat och med vilken energi. Då man förhåller sig till astrologiska händelser som en utövare av andlighet kan man arbeta tillsammans med dem istället för att kämpa emot dem.

Slutet av året bär även det på en spänningsfylld energi och det mot kaos riktade vågsvallet förstärks. De som vill se lägger nog märke till denna ytterst spända, intensiva energi. Vi kan dock påverka! Detta är också viktiga stunder av förståelse ur ett globalt perspektiv eftersom var och en av oss är ansvariga för om denna spänning bryter ut som negativa handlingar eller om vi kan stoppa den med hjälp av vårt eget arbete. Givetvis är alla gemensamma positiva strävanden till godo, så även gemensamma meditationer i kärleksfull energi, men vi kan påverka och bryta ner det redan skapade också på individnivå i vardagen. Inte med utgångspunkt i rädsla och inte heller med en känsla av överlägsenhet, utan med medkänsla och förståelse för att vi alla sitter i samma båt.
Jag tar alltså återigen ansvar för mig själv och rengör min egen negativa energi och handlar med medkänsla och visdomens energi i min egen vardag. Detta är visserligen ett råd som rör varje stund, varje dag och varje år, men nu vore det verkligen nödvändigt att leva ut dess visdom.

Följande intressanta astrologiska händelse är Merkuriuspassagen vars höjdpunkt infaller 11.11 kl. 15.54 (finsk tid). Den kan observeras även här i Norden och man kan se hur en liten, svart prick rör sig över solen.
Angående händelsens astrologiska betydelse kunde man säga att Merkurius' positiva egenskaper kan förstärkas om vi är mottagliga för dem. Jag skriver mera om detta inom en nära framtid.

Sedan rör vi oss så småningom vidare mot vintersolståndet 22.12 och årets slut. Nästa oppositionsögonblick infaller snyggt på julaftonen och några dagar senare får vi gå årets sista förmörkelse till mötes då solen förmörkas i stenbockens tecken den 26.12. Denna årliga förmörkelse syns dock inte i Finland: vill man se den måste man åka iväg till exempel till södra Indien. Höjdpunkten infaller kl. 07.17 i Helsingfors.

I min nästa blogg tänker jag lyfta katten på bordet och låta den jama om det största andliga hotet som just nu sprids i världen.


Höstdagjämning 23.9.2019

Fredag 20.9.2019 kl. 0:11

Årets andra dagjämning öppnar sig på måndag 23.9. kl. 10.50. Höstdagjämningen innebär att dag och natt är lika långa på hela jordklotet. Stunden är energetiskt sett betydelsefull och årets tema är balans. Ett ganska passande tema, med tanke på att dag och natt då enas och delar dagen i två lika stora delar.

Temat balans skulle nu försiktigt men bestämt vilja ta sin plats i allas vår vardag. Kropp, sinne, känslor, tankar och avsikter.. alla mottagligt och stabilt riktade mot Ljuset. Ett andligt mål och engagemang för med sig balans och ett fridfullt liv. Jag vet vart jag är på väg och varför. Jag tror och litar på vägledningen och även på mig själv. Jag tar bestämt med mig allt jag lärt mig in i min vardag och på så sätt skapar jag harmoni och balans i mitt liv.

Då jag bär på frid och stabilitet i mig själv odlar jag dessa egenskaper också i min omgivning. Så som det är meningen. Vi stöder, lyssnar till och hjälper varandra. Vi kan bli lite tokiga, göra misstag och emellanåt låta ryggsäcken lura oss, men vår balans består ändå. Också i de svåraste situationerna.

Då vi rör oss mot ett tydligt mål kan vi också omfattande inverka på saker. Vi kan trampa upp nya stigar, föregå med gott exempel och skapa nytt. Så många längtar efter en ny värld, frihet att bestämma över sin egen väg. Längtan riktar sig mot en bättre värld där ingen skulle behöva vara rädd eller ensam och där lögner eller makt inte längre skulle användas för att tillintetgöra den lilla människan.

Var och en kan uppnå frid och balans i sitt inre. Detta är vår rättighet, men det kan inte uppnås helt utan ansträngning. Vi måste vilja ha det och kämpa oss igenom lögner och tung energi på vår väg. Igenom allt det som samlats i vår ryggsäck under våra många liv. Vårt mål är alltså att bli hela för helhetens skull och på så sätt ännu någon gång föra med oss frid och balans till jorden.

Under jämningsögonblicket kan vi också minnas Moder Jord som även Hon längtar efter ett tillstånd av harmoni. Idag, några timmar innan jag skriver detta, besökte jag åter igen Pilis, Moder Jords fyrdimensionella hjärtchakra. Vår underbara grupp gav all sin kärlek och andliga energi som stöd åt Moder Jord så att Hon fortfarande skulle orka bära upp oss med sitt hjärta. Moder Jords hjärta får kraft från vår kärlek och denna kärlek kan breddas och förstärkas till nya dimensioner någonstans på jorden.

På höstdagjämningen öppnar vi oss, stillar oss och ber om att Ljusets stärkande kraft ska nå mänsklighetens vardag. Må balansen och friden öka i oss alla. I mig, i dig, i Moder Jord.


Vlogg från vår resa till England, del 1

Lördag 31.8.2019 kl. 20:07

Jag påbörjar nu en videoblogg från vår resa till England då vi reste runt till heliga platser och rörde oss från ände till ände av St. Michaels ley-linje. Under vår resa anslöt vi portalkyrkor till det Gyllene nätet samt öppnade och rengjorde slocknade platser.
Meningen med resan var att aktivera den heliga forntida ley-linjen och uppleva kraften av forntida energi.Vi besökte också Stonehenge och undersökte sädesfältcirklar.

Här har vi nu vår första dag i England. Kvaliteten på videon ligger på nybörjarnivå eftersom detta är ett helt nytt område för oss båda. Våra Hjälpares instruktioner var att förmedla information åt människor direkt från platsen där vi arbetar, var det nu råkar vara. Att ni kan se videon i detta format är helt tack vare vår vän Håkan Lundkvist. Han har arbetat i tiotals timmar för att göra vår video klar att publiceras :) Den engelska undertexten är gjord av Minna Niemivirta. Tack till dem.

https://www.facebook.com/Starpath.fi/videos/2362176410665124


En kraftfull förmörkelsedag

Torsdag 18.7.2019 kl. 0:29 – Eija

Förmörkelsedagen var energetiskt sett kraftfull och påverkade vibrationerna, åtminstone hos oss. Vi nådde Glastonbury på eftermiddagen och vi hade fått instruktioner att runt klockan sex förflytta oss till kullen Tor och meditera där ett par timmar. Människor kom till kullen i en jämn ström och vi ställde oss i kön. Redan långt nerifrån kunde man se kullens energifält skina i regnbågens alla färger. På samma sätt sträckte sig en liknande stråle upp mot höjderna. Själva tornet öppnade sig inte för mig som någon energi alls. Jag upplevde liksom bara ett stillastående tillstånd. Tornet är egentligen en port som öppnar sig åt två olika håll och inuti det finns ett litet utrymme. Det är allt som finns kvar av en forntida storhet.

Patrick frågade mig om min åsikt angående portalen, skulle den kunna vara någon annanstans. Jag såg mig omkring och märkte att portalen öppnade sig lite lägre ner mot söder. Jag visade stället och P bekräftade att portalen hade funnits på samma plats också under hans förra resa. Linjerna hade flyttat sig under tidens gång och även denna korsningspunkt för många ley-linjer har förändrats lite. Våra Hjälpare gav instruktioner att vi skulle sätta oss till öster och väster om portalen, så vi satte oss på gräsmattan
bland med brännässlorna enligt instruktionerna.

Vi stillade oss och mediterade båda två på varsin plats i ett par timmar. Sedan fick vi meddelande om att byta plats eftersom många olika slags vibrationer hade samlats på berget. Som bekräftelse hörde jag trummande uppe vid tornet. De lokala gudinnorna och wicka-anhängarna inledde sina ritualer, det var ju fullmåne och förmörkelsen var på kommande. Hjälparnas åsikt var dock att det inte lönade sig för oss att stanna där under förmörkelseögonblicket utan vi kunde gå tillbaka till hotellet för att där ta emot energin som öppnade sig.

Själva förmörkelsestunden var mycket kraftfull och också mycket annorlunda än tidigare motsvarande stunder. Jag upplevde energin från stjärnan Pollux och Orion-Sirius-linjens inverkan starkt. En blå energi rörde sig också ner från halschakrat till hjärtchakrat och därifrån vidare ut i armarna. Under förmörkelsen fick vi ta emot information om sädesfältringarnas kraft och meddelande. Jag kan sammanfatta den information jag fick genom att berätta att de uppstår som ett resultat av ”samarbetet” mellan höga kosmiska
medvetanden, Moder Jord och mänsklighetens kollektiva fält. Enbart deras energi
hjälper redan mänskligheten och de kan även motverka händelserna i världen, men
meningen med dem är också att väcka oss. De är även varningar, väckarklockor. Att gå in i dem eller nära dem kan förändra vibrationer, men vad dessa vibrationer kan åstadkomma beror på människans egen energi. Jag hoppas verkligen att jag någon gång själv skulle få besöka och känna deras energi för just nu upplever jag meningen med dem som motsägelsefull. Jag kan förstås INTE förstå dem helt, eftersom jag själv inte har upplevt dem.
Jag hann se en liten skymt förmörkelsens sista ögonblick och sedan slocknade min utmattade kropp efter all laddning.

Idag fortsatte vår resa mot andra änden av Michaels linje och den här bloggen skriver jag i Cornwall. Landskapet har långsamt förändrats och man kan redan ana havets närvaro. Imorgon slutför vi den här uppgiften och därefter åker vi vidare mot de sista ”semesterdagarna” i området kring Hampshire. Det är dags att koncentrera sig på sädesfältringarna istället för ley-linjen. Sömnen är igen välkommen och i natt övernattar vi på en underbar plats, Old Chapel B&B. Ett litet och sött värdshus i ett tidigare kapell är
väl värt ett besök.

Vår resa till England 10-21.7.2019


Tisdag 16.7.2019 kl. 14:14 – Eija

Det här är vår första morgon utan brådska sedan vi kom till England. Jag får i lugn och ro sitta i parken vid vår övernattningsplats och njuta av stillheten. Endast naturens ljud omger platsen. En söt liten gärdsmyg gör mig sällskap i jasminträdet ovanför mig. Dess glada sång får hjärtat att smälta och får mig att le med hela ansiktet. Doften av jasmin når mig emellanåt då den milda brisen för den mot bänken där jag sitter. Framför mig porlar en fontän omringad av rosenbuskar i full blomning. Vackra färger, eldrött, ljusrött och laxrosa i morgonsolen. Högst upp i fontänen njuter en fågel som liknar en korp av sitt morgondopp. Jag är inte säker på vad det är för art, men det liknar en korp. Kanske det trots allt är en råka? En glädjefylld syn i vilket fall som helst. I en porlande damm simmar karpar som nog är väldigt stora för en så liten bassäng. De känner sig antagligen som fångar då de simmar runt i en liten ring. Jag försöker ändå njuta av allt som når mina sinnen och inte sörja över karparnas öde.

Att identifiera sig för mycket med lidande har alltid varit en utmaning för mig. Jag kan reagera kraftigt på djur, uteliggare, den unga flickan i kassan som försöker orka göra samma sak varje dag.. Jag upplever många själars nöd i den här tiden och det gör ont. Under de senaste åren har jag i det här arbetet med Hjälparnas handledning fått lära mig ett nytt sätt att förhålla mig till allt omkring mig. De har lärt mig att jag inte får bli
ett offer för min känslighet eftersom jag då inte orkar med det här arbetet. Informationen som flödar genom alla mina sjätte sinnen kan vara tung om jag inte lär mig att reglera flödet. Jag har varit tvungen att lära mig välja ut vilken information jag tar emot, annars kan jag inte hjälpa eller så hjälper jag på fel sätt, alltså genom mina egna känslor. Det högre planet blandar inte in sina egna känslor i hjälparbetet.

Jag var för känslig redan som barn, en lipsill. Jag kunde inte se på filmer där till exempel hästar föll omkull, för det gjorde så ont. Smärtan blev ännu värre då jag förstod att det bara var filmer, vilket betydde att människan har utsatt hästarna för de där situationerna för att kunna filma sina scener. Det fanns tider då jag kände enbart hat mot allt detta, ty jag upplever fortfarande att nästan allt här går så fel till. Jag förstod inte då och inte heller nu vad människornas målsättning är.. Jag kände mig ofta plågad och försvarade mig själv och min känslighet på fel sätt, med hårda ord och genom att sluta mitt hjärta. Jag försökte stå ut och skydda mig själv. Lyckligtvis var jag också modig och uttryckte denna del av mig själv genom att söka efter äventyr. Ibland var jag lite onödigt modig och envis och som minne av detta har jag nio ärr i mitt ansikte :) Det behövs verkligen mycket sådant mod och äventyrslust då man har en uppgift som denna. Det är bra att dessa egenskaper finns i min själ.

Detta är dock en stund av frid och jag skickar medkänsla och kärlek åt karparna. Platsen där vi nu övernattar har en lite högre övernattningsstandard. Det är meningen att vi ska vila lite mera idag innan månförmörkelsestunden. Till höger om mig står herrgårdens huvudbyggnad som har byggts om till ett hotell. Byggnaden omges av en stor trädgård som är väldigt engelsk med sina rosenbuskar och noggrant klippta häckar. Allt är ordningsfullt prydligt och vackert. En utmärkt plats att vara på, ta emot och till exempel
skriva en blogg. Rummen är alldeles vanliga, all tidigare glans har sanerats bort och det praktiska har tagit över. Tyvärr ett ganska normalt hotellrum. Morgonmålsbordet och dess service visade dock på en hög standard. En enorm takkrona i kristall, vackert snidade lister och traditionella tapeter med ornamentfigurer var en glädje för ögat. Tiden stannade då, när det ännu inte fanns någon brådska.

Vi inledde vår resa den 10.7. och då förflyttade vi oss till Devon rakt från flygfältet. Hjälparna gav oss instruktioner att följa St. Michaels ley-linje som går genom hela England. Vårt arbete här är att aktivera kraftpunkter längs med ley-linjen och kanske också öppna redan slocknade portaler. Michaels linje är kraftfull och man har känt till den redan i århundraden/tusenden. Redan innan medeltiden byggdes många stora och viktiga byggnader med avsikt längs med den. Jag har tagit emot vägledning om var vi ska
stanna och var detta arbete finns. I praktiken har det varit mycket arbete, körning och vaken uppmärksamhet. Även om vi egentligen borde vara på semester nu gör vi i verkligheten mycket arbete hela tiden. Det kan vara svårt att förstå att det här ofta är tungt, ty också den här resan innebär hundratals mil, mycket bilsittande och inte alls särskilt många spontana upptäcktsresor. Vi har nämligen fått ett tidsschema att följa som styr vår framfärd. Vi fick information att det finns några andra själar eller grupper på jorden som också gör liknande arbete. Tack och lov, för det här arbetet behövs för att balansen på jorden ska bestå. Vi har alltså hjälp i det arbete vi gör för Moder Jord.

Detta är vår andra så kallade semesterdag såhär långt. Den första dagen var alldeles ljuvligt underbar, för då körde vi till den vackra sagobyn Bibury. Jag satte upp bilder på facebook därifrån. Det var lyckligtvis en vacker dag och vi fick verkligen njuta av den söta byn. Tillsammans med tusentals andra turister, hahha. Det var stor rusning, men jag kunde ändå suga in skönheten och byns forntida frid. En djup beständighet och harmoni stod att finna där och man kunde nå den trots den stora mängden människor. Människor
söker sig dit inte bara för den otroliga skönheten utan även den inre energin drar folk till platsen. Det var på riktigt som att komma till en liten hobbit-by, låga stugor med halmtak stod vägg i vägg. Det lönar sig att googla om man älskar sagor.

För min egen potential inföll den största händelsen i Avebury, som är känt för sina sädesfältcirklar och runda stenformationer. Vi körde på kvällen mot vår följande övernattningsplats och plötsligt kände jag en bekant, gammal vibration närma sig och omringa oss. Jag hade upplevt samma energi senast i slutet av 90-talet då jag aktivt arbetade med mina egna kosmiska hjälpare. Energin kom verkligen från samma källa också nu! Tacksamhet fick mina ögon att svämma över och den kärlek som de lät flöda över oss var så helande och välkommen. Detta möte, återseende, utlovades redan för länge sedan och jag har väntat på det i många år. Nu var det äntligen dags. Vibrationen i de här landskapen gjorde det möjligt. Jag fick information om fortsättningen men också bekräftelse på att jag har burit på kontakten också till dessa höga hjälpare inom mig, även om jag inte kunnat upprätthålla en såhär stark kontakt. Det var tröstefullt att få välsignelse för den här resan. Det kan vara vågat att säga, men jag förväntar mig mycket av den här kvällen, ty jag känner redan nu en stark kontakt.

Vi fortsätter följa ley-linjen, nu är vi i Wiltshire och förflyttar oss så småningom mot syd/västkusten. Imorgon fortsätter färden, men idag får vi alltså vila lite. Vårt arbete här innebär också att vi undersöker sädesfältcirklar och kanske också tar emot information från dem. I sinom tid kommer vi också att publicera en resevlogg, den har vi sysslat med varje dag.

Varje dag väntar jag på nyheter om nya sädesfältcirklar så att vi skulle kunna förflytta oss närmare dem och förnimma dem. Redan nu vet vi om en som uppstod 1.7. och som det är tillåtet att besöka. Också det står på programmet de närmaste dagarna. Det är mycket som borde rymmas med under de sista dagarna här, men med vägledning så lyckas det säkert.

Vi lever ett kroppsligt liv här på jorden och det är ofta inte så lätt att förverkliga sin verkliga uppgift på konkret plan. Också mitt liv har bestått av sökande och fel stigar (som visserligen har lärt mig saker), men som tur är även av korrekta val. Jag skulle fortfarande vilja kombinera den mänskliga nivån med det här arbetet på ett ännu bättre sätt. Mina skuldkänslor stiger nämligen främst med mina närmaste släktingar. Jag försöker såklart göra mitt bästa, men jag kan bara inte förverkliga andras önskemål så som de
aktiveras för dem.

Mina förhållanden till mina barn är lyckligtvis goda och kärleksfulla även om vi inte alltid har samma syn på saker och ting. Trots det bär ärlighet och kärlek över också de svåra stunderna. Tillsammans har vi upplevt så mycket och vi har också klarat av riktigt stora utmaningar tillsammans. Som familj har vi inte alls kommit lätt undan. Jag har själskontrakt med alla mina barn och då är ansvaret väldigt stort. Den största hjälp jag nu kan ge dem är att leva ut min egen uppgift. På så vis inverkar jag på bästa sätt också på deras liv. Eftersom jag redan från barnaben har burit på mycket offerenergi, följt rakt i min mammas fotspår, har jag såklart förflyttat över detta också till mina barn. Under de senaste dryga fem åren har jag rengjort mycket av den energin med hjälp av putsarbetet. Förändringen har varit enorm och det speglas också hos mina vuxna barn. Jag är äntligen en korrekt förebild, en stark kvinna som vandrar sin egen stig i en högre sanning. Detta är den kvinnomodell som jag nu kan ge mina döttrar. Jag gör det på så vis möjligt för också dem att bli fria och växa sig starka. De gör dock arbetet själva och där är de riktigt skickliga och kraftfulla!

Mitt förhållande till min biologiska syster har under de senaste åren stått inför prövningar. Min kära äldre syster kan ännu få min balans att vackla och min skuldenergi att aktiveras. Som tur är, för då får jag möjlighet att putsa den. Vi gick länge, i många år, tillsammans på vägen för andligt sökande. Visst hade vi även då stunder som vi inte kunde nå varandra, men tyvärr hade jag inte dessa starka redskap då. Då jag fysiskt förflyttade
mig längre bort från henne förändrades situationen mycket. Ur min synvinkel angår vårt största problem och våra delade åsikter våra gamla föräldrar. Min 84-åriga mamma har Alzheimers och min 89-åriga pappa tar hand om henne hemma. Det tär hårt på dem båda och min syster är den enda som är fysiskt nära dem, så det största ansvaret faller på henne. Jag respekterar hennes val. Avståndet mellan mig och mina föräldrar är 500 km. Jag försöker mitt bästa, men jag kan inte förändra situationen så den skulle bli angenäm för alla. Då och då känner jag sorg över det här arrangemanget, men sen minns jag att jag inte kan förändra någons val och inte heller de lösningar som de har gjort. Även om det
är svårt att se mina föräldrar och den situation de hamnat i. Jag älskar och respekterar dem djupt, för av dem har jag i gåva fått den här möjligheten i detta liv.

Jag träffade mina föräldrar senast för ett par veckor sedan och vi tillbringade en dag tillsammans med dem. Vi hälsade på min pappas över 90-åriga storasyster och gjorde en snabbvisit på min systers gård, men tyvärr träffade vi henne inte. Vi besökte också min stuga där en härlig hyresgäst bor. Upp till denna ålder orkade gamlingarna bra, men mammas tillstånd skär i hjärtat. Emellanåt bra stunder, sedan förvirring och panik då hon själv märker att hon inte förstår eller minns. De värsta stunderna för henne är då hon själv förstår att hon inte kommer ihåg även om hon vet att hon borde. Då stiger ilska och även gråt. Så gråter också mitt hjärta. Varje möte med henne innebär avstående, att släppa taget och jag vet att det kommer en dag då hon inte längre känner igen mig. Jag har alltid haft ett starkt band till min mamma och vi har varit varandra lika i så många olika saker. Även till utseendet är jag mer lik min mamma än min pappa.

Ända från barndomen tills då jag fyllde trettio upplevde jag starkt mammas känslor och hon påverkade mig. Då mitt eget uppvaknande förstärktes på 90-talet började jag uppmärksamma detta och bryta de band som styrde mitt liv utifrån. Jag började se min mamma som den hon är. Då förstod jag också att jag inte kan hjälpa henne framåt mer än hon tillåter. Jag hade till stor del levt mina vuxna år så att min kära mamma lutade sig mot mig, sökte någon som lyssnade och stödde i hennes svåra situationer, speciellt de som hade att göra med min pappa. Med tre egna barn kunde jag inte längre ge henne min tid och energi på samma sätt som tidigare. Det var dags för mig att bli vuxen och i första hand
ta ansvar för min egen familj. Åren av uppväxt började, även om kontakten med mina föräldrar fanns kvar. Här är jag nu och jag gläder mig över de stunder som jag ännu kan tillbringa tillsammans med dem. Förståelse för deras stig och acceptans av den situation vi nu befinner oss i har fört med sig ett lugn till vår relation. För mig är detta det viktigaste och rätt på energiplan. Jag skulle göra fel mot alla om jag uppoffrade mitt eget liv bara för ett fåtal själars välmående även om min uppgift berör så många fler.

Jag skrev nu mer om mig själv, för på så vis kan jag föregå med exempel i denna stund. Karmiska energier - gamla sätt att handla ställs mot de nya - är nu aktiva tack vare dessa kosmiska händelser. Kvällens månförmörkelse lyfter ännu fram de fallgropar där vi kan snubbla och dessa fallgropar kan vi nu förändra. Jag läste Sarah Varcas’ blogg, det var äntligendags :) och om jag förstod rätt så betonar hon samma saker. Man måste hitta modet och styrkan att lyssna till sin egen vägledning även om den omkringliggande världen ropar i protest eller andra kallar dig för självisk, galen eller något helt annat. Jag känner uppmuntran och tröst vid tanken på att endast det Gudomliga planet ser vad vi alla är och med vilken energi vi handlar. Om vi då gör vårt bästa för att handla enligt den vägledning de ger vårt hjärta kan vi egentligen inte skada någon, även om det känns så ur
människoperspektiv. Kärlek är inte bara handlingar på konkret plan utan framför allt energi som vi utstrålar omkring oss, och den syns på de plan som är Gudomliga. Det lönar sig inte att döma sig själv eller andra för de val vi ännu inte kan se någon högre orsak till.

Vi kan förändras även om vi är ofullständiga och har vår svaga sidor. Jag är tacksam för att jag nu går den här stigen tillsammans med denna ljusa själ som stöder mig och min uppgift. Jag sökte i femtio år och till slut hittade jag på konkret plan det vad jag kommit hit till jorden för att göra. Det betyder inte att jag är fullständig eller bättre än andra, utan det är det mest betydelsefulla, det som bär upp mig. Jag arbetar med mig själv varje dag, jag lyssnar, rengör, gläds över de stunder jag får insikter och blir av med mina skadliga energier. Jag går framåt med egna steg och värnar om den kontakt som nu har getts mig. Därför kan jag också för andra vara ett exempel på hur det här putsarbetet lönar sig och hur det med hjälp av uthållighet till sist bär underbar frukt, vägledning från sitt eget Högre jag, Gudomlig hjälp. Allt detta är ämnat för alla, tro även ni på detta och sträva mot ert eget sanna jag. Vi har alla ett eget val och vi kan aldrig skylla på andra för felaktiga förhållanden, våra egna bördor eller reaktioner. Vi kan bara lägga märke till och acceptera dem och sedan be om hjälp, som hela tiden finns tillgänglig. Och tillslut förändra det konkreta planet då energin i oss har förändrats.

Tack att jag fick dela detta med er. En kraftfull dag till er alla.


Månförmörkelse 16.7.2019

Måndag 15.7.2019 kl. 23:11 – Eija

Jag skriver min blogg om månförmörkelsen omgiven av starka, forntida keltiska energier, ty vi är på semester(arbets)resa i England och har idag nått området kring Glastonbury. Någonstans i dessa omgivningar är det meningen att vi ska ta emot denna månförmörkelse.

Månen förmörkas på 25 grader i Stenbockens tecken och solen står fortfarande i Kräftan. Även många starka planetmönster påverkar kvaliteten för denna förmörkelse. Eftersom jag inte är någon astrolog kommer jag inte att gå djupare in på detta tema, utan jag berättar om förmörkelsens energier så som Hjälparna berättat om dem för mig.

I Finlands når denna partiella förmörkelse sin höjdpunkt kl. 00.31, men redan då månen stiger över horisonten kan man börja följa den. Här i Glastonbury följer vi förmörkelsen några timmar tidigare.

Förmörkelsen är en fortsättning på solförmörkelsen som stod för ett par veckor sedan. Ett liknande tema fortsätter, eller med andra ord är det bra att fortsätta granska sig själv och sitt eget beteende. Också denna förmörkelse präglas av stark karma. I praktiken innebär detta att gamla och även smärtsamma modeller fortfarande aktiveras. Polariteten i oss stiger för oss att se. Till exempel: Jag känner mig som ett offer, jag söker bekräftelse, men trots det slåss jag för mitt utrymme med aggressiva ord och tyr mig till hårda energier i mitt beteende. Man eftersträvar balans med hjälp av ytterligheter, men detta för inte med sig beständighet.

Nu är det igen dags att hela sina sår och be våra Hjälpare om hjälp med detta. Det är inte meningen att vi ska försöka leva här på jorden enbart med hjälp av vår egen styrka, utan vi kan be om hjälp och helande åt oss själva. Det är inte svaghet att ty sig till Ljuset, det är visdom. Det är inte meningen att energier från våra tidigare liv ska styra oss, utan meningen med även detta liv är att förädla alla våra tidigare erfarenheter och lärdomar så att vår ryggsäck kunde bli lättare och vi skulle utvecklas under det här livet.

Under vår ungefär en vecka långa rundtur här har jag lagt märke till nya, men ändå från tidigare liv bekanta, energier som påverkar mig. Även djupare rädslor har stigit fram. Jag minns nämligen åtminstone ett liv här då jag tvingats hoppa ner från en hög klippa mot strandens stenblock för att bevisa min oskuld som häxa. I det här livet har detta visat sig som misstro mot män och i all synnerhet mot auktoriteter som representerar en gammal världssyn. Vi har alla rädslor, också mycket djupa sådana, och de styr våra liv i onödan. Vi kan frigöra oss från dem och äntligen ge oss själva den balans och frid som denna förmörkelse strävar mot.

Det är alltså återigen bra att granska de gångna dagarna, dagarna efter solförmörkelsen. Vad har hänt i mig, hur har jag reagerat osv. Våra mest smärtsamma delar syns nu framför allt tillsammans med våra närstående och vår familj är en utmärkt spegel för oss själva. Vi kan kontinuerligt be om gudomlig hjälp med denna smärta och på så sätt långsamt skala bort tunga lager från oss själva.

Förmörkelsen lyfter fram samma teman också på mänsklighetens nivå. Det skulle vara dags att glömma gammalt hat, förlåta och lära sig att älska sina medmänniskor. Mänsklighetens låga tillstånd syns nu överallt, också i andligheten, och under förmörkelseögonblicket kan vi i form av gemensam meditation be om hög hjälp och stöd så att vår riktning skulle kunna förändras. Ytlighet, egna begär och självcentrering skulle sluta påverka människors strävan.
Det är ändå bra att förstå, att även om vi respekterar och älskar våra närstående får vi inte uppoffra vår egen stig genom att upprepa samma programmeringar och misstag som till exempel våra föräldrar har gjort. Vi måste själva vandra förändringens stig för att vi ska kunna se den i världen.

Förmörkelsestunden är alltså till för att gå samman och det gemensamma målet skulle vara balans och visdom åt alla. Vi kämpar uppåt med hela vårt hjärta och hela vår energi, mot Ljuset och dess hjälpare, så att världen skulle förändras. Inklusive mig själv.
Tro alltså: Nu, i den här stunden kan jag finna harmoni och kärlek i mig själv. Jag kan också förstärka detta i andra med förståelse, mitt stöd och min kärlek. Sök alltså upp en stark kraftplats inför kommande natts timmar och förena er med varandra.

Ni hittar och når oss troligtvis på någon kulle nära Glastonbury, jordens 3D hjärtchakra. Vi är trots allt enade på energiplan.

Solförmörkelse 2.7.2019

Söndag 30.6.2019 kl. 23:29 – Eija

En total solförmörkelse i kräftans tecken lyser upp himlen den 2.7., men tyvärr kan man inte se den här hos oss i Finland. Som alltid förr kan vissa teman anknytas till förmörkelsen och dessa speglas här på jorden via händelsen. De senaste veckorna har säkert redan visat den kommande förmörkelsens energier eftersom de långsamt har flödat ner också till vår värld. Ett kraftfullt tema som handlar om helandet av tidigare liv stiger..

De osäkra, små, sårbara och rädda delarna av oss har väckts upp. Nu är det meningen att uppmärksamma dessa och hitta sätt att hela dem. Det vore nu bra att med hjälp av visdom och medkänsla se, förändra och avaktivera de mekanismer och inprogrammeringar som hittills har styrt dessa delar. Det är inte nödvändigt att skydda eller täcka sin sårbarhet från andra, utan man kan acceptera och förstå sig själv och helheten ur ett bredare perspektiv. Det är nu ett utmärkt tillfälle att överge offerenergi, hjälplöshet, attacker/försvar, flykt från situationer och/eller att gömma sig bakom skyddsmurar. Detta är möjligt med hjälp av ärlighet, sanning, medkänsla och mod. Och såklart också genom att be om hjälp och puts åt sig själv! ”Jag kan vara mig själv” är ett bra mantra inför dessa dagar.

Alla har sina egna bördor och de visar sig på sitt eget sätt. Det är inte nödvändigt att tycka till om eller analysera andras problem, utan det räcker att man sköter sig själv. Genom att älska sina egna svagheter kan man omvandla dem till styrka. Detta är den gåva som självkännedom och acceptans för med sig. Det är inte nödvändigt att söka erkännande utifrån åt sig själv eller för hur man helar sina sår. Jag vågar dela med mig om min egen syn på saker och jag talar ärligt, med medkänsla och vackert då jag uttrycker mig själv. Möjligheten att bli hel följer automatiskt då man ärligt är medveten om sig själv. De insikter man då får för en vidare mot nya vanor. Jag ser mig själv korrekt, släpper taget och ber om hjälp av mina underbara änglar och andra Ljusets hjälpare. Jag litar och tror! På mig själv och på Gudomligt stöd.

I temat för förmörkelsen söker nu kropp-själ-ande-helheten efter att bli hel och på så vis efter att hitta ett eget, personligt sätt att ta sig uttryck. ”Jag måste inte gömma mig eftersom jag blivit sårad i så många liv och fortfarande är ofullständig, utan jag kan vara mitt äkta jag och med mitt eget ärliga exempel visa vägen till ljuset också åt andra. Den känslighet som jag bär på kan upplysas till styrka och en djupare syn på saker. Jag kan öppna upp mig för att ta emot det höga flödet och vända min känslighet mot tjänande.” Eller med andra ord: ”Jag öppnar mig för att bli en kanal för tjänande.” Offerenergin kan äntligen få överges, för med hjälp av Ljuset kan jag omvandla mina sår från så många tidigare liv till visdom och medkänsla och med hjälp av dessa kan jag hjälpa andra.

Det starka förändringstemat fortsätter alltså och vi kan ta emot det nya, rena flödet till vår egen varelse och via det också till Moder Jord. Moder Jord, ett vårdande, känsligt medvetande fyllt av medkänsla, deltar kraftfullt i förmörkelsen. Det är bra att även tillägna henne denna förmörkelse och dag.

Förmörkelsedagen infaller på den sista dagen av Saga Dawa, den sista, välsignade dagen av buddhisternas heliga månad. Under Saga Dawa-månaden blir ju effekterna av alla goda gärningar och andliga övningar många tusen gånger större. Förmörkelseögonblicket ger alltså ett löfte om höjdpunkten för dessa energier under dagens lopp, men givetvis har arbetet varit igång redan under de senaste veckorna.

Det ögonblick då förmörkelsen är som mest total infaller i Finland ungefär kl. 22.22, men det är bra att vara vaken och uppmärksam redan några timmar innan den stunden. Eller till och med koncentrera sig på saken under hela dagen.

Även om förmörkelsen inte syns här i Norden så når dess inverkan även hit och är mycket kraftfull. Ett känsligt, rent flöde som kan omvandla oss till starka Ljusets Soldater med tillhörande gåvor och visdom.

Huh, jag väntar med stor iver på inkommande tisdag. Jag hoppas du gör det också! Nästa förmörkelse infaller om ett par veckor. Då förmörkas månen.


Dharamsala 31/5-18/6 2019
Måndag 3.6.2019 kl. 20.20 - Eija

Dehär funderingarna kommer från Dharamsala, McLeod Ganji. Jag har varit här en gång förut, också då av samma orsak, nämligen Dalai lamas undervisning. Efter min första resa trodde jag inte att jag någonsin skulle komma tillbaka hit, jag upplevde det som en once in a lifetime-grej. Övre våningen har dock lett mig/oss hit igen tillsammans med en fin grupp.
Meningen med den här resan är att fördjupa deltagarnas förståelse för buddhismen, meditation och det fina med putsarbetet. Tanken med tiden här är också att deltagarna ska få ett djupare perspektiv gällande putsarbetets ursprung och buddhismens tankar angående mänskligheten, som har likheter med putsarbetet.
Patrick säger ofta att Luxia-metoden verkligen inte är någon ny grej, utan en uppdaterad version för västerlänningar i den här tiden. Grundidén är samma, du arbetar med dig själv så att du ska kunna förbättra världen. Det är en livslång resa.
Dagens tema för undervisningen var The 37 Practises of Bodhisattvas. Varje deltagare fick en bok där alla dessa övningar fanns nedskrivna och HH berättade om dem och deras betydelse för den andliga vägen. Bodhisattva är en term som avser en utövare av buddhism som strävar efter upplysning för allas skull, inte bara för sin egen. Alla övningar, handlingar, gärningar och insikter tillägnas alla varelser, med andra ord är de menade för allas väl.
Även i vårt arbete är tanken att sträva mot detta samma mål. Vi rengör vår egen vibration, vi beskyller inte andra för vår negativitet och vi strävar till att genom vårt eget arbete göra världen till en bättre plats för alla. Också för djuren, naturen, Moder Jord. Även goda gärningar är en del av denna stig och likaså även spridandet av information och att tjäna andra. Patrick har också i detta liv varit tillbringat retriter i tibetanska buddhistiska kloster och han har välsignats till sin egen stig av höga lamor. Även min stig har inkluderat studier av tibetansk buddhism, ty jag har upplevt den bestå av sanning som fortfarande är ren.

På morgonen var vi på plats i templet i god tid, men trots det hamnade vi mitt i trängseln. Efter noggranna säkerhetskontroller kom vi fram till de platser vi hade reserverat, men dessa hade dock krymptbetydligt sedan igår kväll då vi gått och märkt ut dem. Vår grupp på femton personer trängde in sig att sitta åp golvet tillsammans med alla andra. Vi var omringade av munkar och tibetanska gamla damer och satt nästan i famnen på varandra. All obekvämlighet glömdes dock bort och hjärtat fylldes av tacksamhet över att få vara där då det i TV-rutan började direktsändas hur HH anlände till templet. Hans Helighet vandrade mödosamt på tempelområdet med hjälp av två personer som stödde honom. Hälsan var tydligt inte längre den bästa. En bild av den globala sorg och tomhet som kommer att uppstå då det är dags för honom att lämna det här planet och återigen förena sig med de andra buddhorna glimtade till i mitt sinne. Också tanken på hur den sista heligheten på jorden kommer att försvinna med honom grep tag om hjärtat. Han har själv i ett av sina uttalanden sagt sig vara den sista Dalai laman. Nu står han dock framför oss och efter att ha promenerat runt templet vandrar han mot vårt område medan han vinkar til folk omkring sig. Under hela vandringen på tempelområdet har han emellanåt stannat, tagit i hand, rört vid och välsignat människor. Till slut vänder han sig om och kämpar sedan uppför trapporna för att inta sin plats. Undervisningen kan börja.

Det har varit otroligt hett även idag. Temperaturen närmar sig fyrtio grader och på eftermiddagarna har vi fått uppleva åskskurar och lyssnat till haglens bombardemang på plåttaken. Också idag har det regnat och haglat kraftigt och Himalayas bergstoppar har täckts av en grå gardin och försvunnit utom synhåll. Ännu på kvällen kunde vi beskåda en fantastisk ljusshow under vår gemensamma kvällsdiskussion och meditation.

Nu är det dags för de sista djupandningarna här på 1700 meters höjd och sedan blir det nattinatt. Jag försöker fortsätta mina berättelser under de närmaste dagarna. Ta hand om varandra.Mera hälsningar från Dharamsala
Torsdag 6.6.2019 kl. 20:14

Dalai lamas andra undervisningsdag inföll den 5.6. Vi var igen inklämda i det stora huvudtemplet och satt tillsammans med de tibetanska gummorna. Den egentliga undervisningen var ganska kort, för på dagens program stod en initiering utförd av HH och en kraftöverföring till deltagarna. Detta innebär att vi vigdes till att följa bodhisattvans stig. Det är ett löfte att sträva till att utvecklas, att arbeta med sig själv såatt det kommer alla varelser till nytta. Strävan till upplysning bär på samma tanke. För mig var initieringen en allvarlig och helig stund och mycket rörande med alla sina mantror och ritualer. Under den dagens kvällsmeditation öppnade sig syner om rymd och oändlighet. Förmiddagens invigning var alltså riktigt kraftfull. Jag måste återigen upprepa hur tacksam jag är över att få delta i allt detta och uppleva stora ögonblick på den här platsen.

Vi har nu en liten paus från vårt vanliga arbete och får också själva delta bara som elever, åtminstone stundvis. Såklart är vår uppgift även här att hjälpa gruppen, diskutera samt vägleda deltagarna i form av övningar och meditationer.
Under hel vår tid här har det varit mycket liv i den här lilla staden eller byn. Tränsel, oljud, det oavbrutna tutandet från bilar och mopeder, lukter och damm når överallt. Vaksamheten får inte svika för ett ögonblick, övningarna i närvaro fördjupas varje gång man stiger ut ur hotellet. Man måste också hela tiden noggrant hålla reda på sin egendom. Som kvinna lönar det sig inte att titta för länge på någon man, för då kommer snabbt någon att vilja göra en sällskap eller försöka sälja en något. Man får hela tiden akta sig för ko- och hundavföring, och samma gäller även allt annat skräp som gatukanterna svämmar över av. Detta är ändå ett mycket renare Indien än till exempel Delhi. Som tur är undvek vi den här gången det kaoset genom att direkt flyga vidare till Dharamsala.

Allt detta till trots ligger ändå en ihållande, helig energi över staden om man bara vill nå den. Detta världslia kaos och denna oreda kan hamna i bakgrunden och heligheten kan nå hjärtat. Jag upplever detta som ett medvetet val. Jag ser allt detta och upplever det på konkret plan, men i hjärtat håller jag kontakt med det högre planet.
Vi har råkat ut för personliga utmaningar här eftersom både Patrick och jag har fått kämpa mot feber och indlammationer i lungorna. Jag blev sjuk redan för nästan tre veckor sen under vår resa till Ungern och sjukdomen tog ny fart under de första dagarna här. Patrick fick feber den sista dagen i Ungern och var sjuk då vi åkte iväg på den här resan. Vi sökte oss dock genast till en tibetansk läkare och fick båda en veckas kur med örtpiller. Det är intressant att gå till en tibetansk läkare. Du går till dörren och knackar på. Om det inte finns någon annan patient i rummet kan du gå och tala med läkaren. Själva undersökningen är ännu mer simpel. Läkaren tar tag i en eller båda dina handleder, lyssnar och ställer kanske ett par frågor och skriver sedan ut medicinerna. Sedan sker betalningen, som i mitt fall bestod av 277 rupier eller med andra ord ungefär fyra euro. Då var både läkarbesöket och medicinerna inräknade. Jag fick fem olika påsar med piller som skulle tas tre gånger om dagen enligt instruktionerna. Jag kan nog säga er att de inte precis smakade jordgubb och upplösta i varmt vatten utgjorde de inte en särsklit trevlig dryckesupplevelse. Men nu då bara de sista dagarna av kuren återstår mår jag mycket bättre och hostan börjar ge med sig. Örterna börjar verka på ett rent och för kroppen stärkande sätt.

Under de senaste åren har vi arbetat i ett hårt tempo, spritt information samt hållit kurser och privata sessioner. Och rest kontinuerligt. Vi har båda redan egna grundrämpor som kräver omvårdnad. Det vore viktigt att vara uppmärksam på maten vi äter, annars förvärras tillståndet. Det är inte alls lätt att t hand om sig själv i olika länder och förhållanden. Det här året har bokstavligt talat varit ett enda flyg och fläng. Vi har besökt fem olika länder och några av dem flera gånger. Vi har definitivt tillbringat vår beskärda del av tid sittande i flygplan. Luftkonditionerinen där och i hotellrummen är som ett gift för luftvägarna. De fåtaliga vilodagarna och den lilla mängden sömn vi fått har tärt på den fysiska styrkan riktigt ordentligt. Till slut klarade fysiken inte mer och virusen tog över. Nu är riktningen återigen bättre och med Övre våningens vägledning kommer höstens planer och kommande resor att planeras på ett nytt sätt så att det finns utrymme också för tillräcklig vila.

Om några dagar inleder vi en tystnadsretrit och flyttar till ett nytt hotell närmare huvudtemplet. Fokuset på sitt eget inre fördjupas och nya övningar väntar. Tack vare alla våra förunderliga Ljusets Hjälpare är också den här tiden med alla de övningar och den vägledning de ger oss en utmärkt tid för utveckling. Våra hjälpare är oersättliga.

Tills vi hörs igen,
Tashi Delek, Eija

Sommarsolstånd 21.6.2019

Söndag 16.6.2019 kl. 16.59

I år får vi ta emot sommarsolståndet den 21.6. kl. 18.54. Den här gången undersökte jag temat här i Dharamsala, var vi förbereder oss inför Patricks solar imorgon. Hans solar infaller vid ett vackert tillfälle. Buddhisterna firar nämligen som bäst månaden Saga Dawa (4.6-2.7) och under den här tiden mångdubblas alla andliga övningar och goda gärningar 100 000 gånger. Den viktigaste dagen är dock imorgon 17.6 då det är fullmåne, eftersom förtjänster då mångdubblas med en miljon. Det lönar sig alltså att tillbringa måndagen den 17.6 med eftertanke. Med goda tankar och handlingar kan vi skapa en bättre framtid för alla, men framför allt lönar det sig att komma ihåg de andliga övningarna och på så vis hjälpa sig själv.

Även sommarsolståndet infaller under samma månad och vi tillbringar stunden i mycket känsliga och feminina energier. Det är en dag för förening av kropp, själ och Ande, vars tanke är ”Må min kropp tjäna min Ande/mitt medvetande. Jag ger alla delar av min existens till Gudomligt tjänande.” Temat är hisnande högt och fortsätter de senaste årens riktning uppåt.

Mycket känslig känslo-energi förstärks och den kan med kärlek styras mot Övre våningen. Möjlighet att aktivera och förstärka kreativitet. Ju högre energier man eftersträvar, desto renare idéer kan man ta emot. Bakgrunden till detta är tanken att då man vill tjäna helheten med sina egna förmågor och idéer, alltså tillägna dem allas bästa, kan man ta emot allt renare energi.

Andligt ansvar, medkänsla och feminin visdom förstärks.

På konkret plan vore det bra att hitta en plats som bär kraftig jordenergi eftersom denna balanserar den känsliga känslo-energi som är i rörelse. Luftens energier torde hittas högre upp, borta från havet. En kraftig portalplats så högt upp som möjligt tjänar alltså på bästa sätt solståndsögonblicket. Men det är också bra om man får klippor under fötterna så att Moder Jord kan stärka och stöda ögonblickets energi samtidigt som högre vibrationer flödar åt Moder Jord via oss. Då kropp-själ-medvetande förenas i det heliga ögonblicket kommer det Gudomliga flödet även Moder Jord till nytta.

Vi förenar oss alla än en gång för en högre riktning och en ljusare framtid. Alla där de befinner sig, men det vore bra att minnas hur stark gemensam energi som kan bildas då flera själar samlas inför ett gemensamt mål. Låt oss glömma midsommaren som endast är en billig kopia av sommarens mest kraftfulla händelse och låt oss förena oss med ren, gemensam styrka.

Vårdagjämning och kosmiska vindar Tisdag 19.3.2019 kl. 11:49 – Eija

För en knapp vecka sen kom vi hem från vår resa till Thailand. Det var en riktigt tung arbetsresa, den mest krävande såhär långt. Jag berättar mer om den i ett senare blogginlägg, för nu finns det mer akuta ämnen i luften.

Den allmänna energin som just nu är aktiv är mycket spännande. Då vi kommit hem lade jag märke till att energin här i Finland är väldigt annorlunda den nära ekvatorn. En elektrisk, kosmisk energi har intensifierats och rör sig nu med mycket snabba rörelser. Den känns speciellt i de finaste energikropparna. Under de tre veckor vi varit borta har det skett en stor förändring. En delorsak till detta torde vara solstormarnas inverkan här.

Då man granskar den stora bilden på solsystemets nivå kan man se att stora förändringar återigen är på gång. Jag upplever att vi får kosmisk hjälp nu under den här tidsperioden för den vita och svarta månens opposition. Förändringen berör främst individer och inte så mycket den globala nivån. Jag förväntar mig inte att någon större, global förändring kommer att ske ännu.

Det vore bra om var och en nu så mycket som möjligt fokuserade på att förstärka sin egen kontakt och på att upprätthålla den i vardagen. Den kosmiska hjälpen består nämligen inte enbart av solsystemets upphöjande energier, utan även av högre Hjälpare. Ljuset Hjälpare är nu närmare oss och har på sätt och vis intensifierat sin hjälp till vår godo. Kontakten med dem öppnas via vårt eget Högre Jag och därför kan man få mycket hjälp om man upprätthåller denna kontakt. I solsystemet är planetmönster aktiva som också de med sin egen kraft påverkar de nuvarande energierna. Jupiter, Saturnus, Pluto, bland annat. Man kan läsa mer om detta ämne i astrologiska översikter.

Vårdagjämningen infaller i Finland den 20.3. nära midnatt. Jämningen bär temat balans. Det är nu möjligt att via den energi som öppnar sig ta emot ett flöde som balanserar särskilt våra fina energikroppar. Det är alltså möjligt att förstärka den kropp som är aktiv vid jämningsögonblicket. Det lönar sig alltså att nå så högt som möjligt!
Genom att aktivera högre tankar, djupsinniga funderingar och en bredare syn på saker och ting har vi under jämningsögonblicket möjlighet att få svar, information och en extra kick. Energin har varit aktiv redan i många dagar innan jämningsögonblicket. Den har kunnat synas till exempel som en balansgång mellan vårt mänskliga sinne och den andliga delen av vår natur. Sinnet är vår största fiende just nu.

Som alltid förr är jämningsögonblicket en möjlighet då vi anstränger oss, själva är aktiva och ber om hjälp och kontakt.

Utöver vårdagjämningen är också den vita och den svarta månens opposition aktiv den 24.3. Detta är ett inflytelserikt tillstånd även på energiplan och det är bra att vara vaken med dess energetiska inverkan. Det lyfter alldeles säkert fram polariteter i oss.

Obeslutsamhet, tvekan, de egna viljorna som ställs mot den högre planen o.s.v. Nu är det bra att arbeta med vårt sinne. Gör alltså som buddhisterna: ge ditt apsinne något nyttigt att göra. Fokusera på nuet, lyssna på andningen, var öppen och närvarande för allt och alla nivåer. Tänk inte för mycket! Sinnets nivå innebär att kontakten till vårt Högre Jag fattas. Samma dag infaller också Maria bebådelsedag som är en Helig bland de stora Heliga.
Mildhet och visdom balanserar den nuvarande energin. Vi fokuserar på denna och försöker fylla oss själva med den här vid foten av det heliga berg var jag får tillbringa min födelsedagsretrit. Hjärtat spricker snart av tacksamhet över denna dröm som gått i uppfyllelse.

Oppositionsenergin kan i vilket fall som helst vara tung eftersom sinnet försöker dra oss tillbaka i gamla tankemodeller, får oss att tro att allt finns där ute någonstans och bara jag hittar det så blir jag lycklig. Jag söker min egen plats, min uppgift, alltså börjar jag söka utanför mig själv. Detta är en illusion och gör oss bara allt mer förvirrade vad gäller vårt sanna jag. Man hittar tillbaka till sig själv genom att stanna upp.
Allt finns inom oss, all frid, balans och lycka. Vi behöver bara ge det utrymme, låta det ta över våra hjärtan. Detta är inget som händer plötsligt, utan vi väljer att ge oss själva en chans och få med också vårt sinne i skapandeprocessen.
Vi skapar verkligen vår framtid här och nu, i detta ögonblick. Därför är det avgörande vad vi tänker, känner och gör i stunden. Då man håller Övre Våningen i handen, diskuterar med Hjälparna och ber om hjälp och vägledning skapar man detta också i sin egen framtid. Kontakten fördjupas och vägledningen förstärks. Tacksamhet och tro på Hjälparna, det Högre samt förstärkandet av den egna tron höjer vibrationen i stunden.

För att sammanfatta ovanstående och de nuvarande energierna: På konkret nivå göra så lite onödigt som möjligt och skicka impulsen upp mot det Gudomliga planet. Verklig, ihållande balans hittas genom egen kontakt till det Högre. Via detta kan man se allting ur ett vidare perspektiv och förstå den stora bilden, utöver sig själv. Arbete med sinnet, ge det högre saker att fundera på och/eller lev i nuet genom följa andningen, en ljuslåga eller varför inte vindens sus.Förena era krafter och stöd varandra i den här tiden.

Gemensamma meditationer och strävan mot ett gemensamt mål på jämningsögonblicket stärker även dem som för tillfället kämpar med sin ryggsäck. Tillsammans ska vi skapa en balanserad och fridfull framtid. Var och en med våra egna val i detta ögonblick.

Välsignelse härifrån retriten vid foten av heliga Montserrat! <3

Från arkivet 2014:

ARBETE I VÅR TID 30.8.2014

Under den senaste tiden har vi kommit allt djupare in på de grundläggande frågorna.
Vem är jag, vad är min uppgift här, vad bär jag med mig i min själ, hur upprätthåller jag kontakten till Skaparen, till mitt Högre Jag? Jag skulle vilja säga att varje sökare står inför dehär funderingarna, nu mer än någonsin förr. Vad är det alltså som hindrar oss från att förstå, från att bli medvetna om vad allt handlar om?


Jag anser att en orsak är att vi har godkänt en specifik mall hos oss själva, en mall som är skapad av våra föräldrar, vår barndom samt sociala omständigheter och kopplingar. Med gedigen förstärkning från tidigare liv, från tusentals olika erfarenheter.. Ingen har lärt oss att vi från födseln borde lyssna till och uppfostra våra barn i enlighet med deras sanna natur. Vi förflyttar samma helhet, samma gränser och negativa mönster från generation till generation till våra efterkommande, och lägger dessutom till krav och lager av masker. Detta liv i ett skal och godkännandet av skalet hindrar oss från att lära känna våra själar och från att rengöra dess lager, att ta av oss de masker som vi inte ens visste att vi hade.

Var ska man alltså börja? Förändring är här en del av allas våra stigar. Den är en lag som styr livet. Det första steget är att acceptera och hälsa detta välkommen med glädje. Jag möter många själar som är trötta på att vara här, på all denna meningslöshet. Trötta på att inget förändras ens hos en själv. Att acceptera förändring, vad än denna för med sig in i våra liv, är ett stort steg mot att hitta sin egen sanna natur. En kär, gammal vän till mig från tusentals år tillbaka har utvecklat en modell som möjliggör rengöringsarbete, att hitta sig själv och att få kontakt med sitt Högre Jag. Även i denna tid fylld av brådska och tvång! Den är fantastisk och fungerande i all sin enkelhet. Den kräver inget annat än total ärlighet mot sig själv och vakenhet. Som...suckar någon redan?


Min vän säger, och han har alldeles rätt, att var och en av oss har en ryggsäck (själsminne) som innehåller en ofantlig mängd erfarenheter, negativa känslor och tankar. Varje människa och situation som du möter är planerad just för dig, så att du ska kunna märka vad din ryggsäck gömmer. Vårt jobb är att tömma, att rengöra vår ryggsäck. Då du alltså möter till exempel en människa som får det att stiga hat, avund, svartsjuka, vilja att ha rätt m.m. hos dig.....lägg märke till det! Reagera INTE med att kasta denna känsla på honom/henne som ord/energi, utan fokusera på dig själv och be genast att känslan ska tas bort!
Det är viktigt att förlita sig på Det Högre i din begäran. Det är inte nödvändigt att försöka med egna krafter, utan genom samarbete med Skaparen, Gud, Kristus, Buddha, Mästarna eller högre änglar...du väljer själv vad som står dig närmast. Vi har alla otaliga mängder av olika negativa känslor och tankar inuti oss, ingen är bättre än någon annan i detta. Om vi förnekar vår negativa sida lägger vi på sätt och vis samma energi tillbaka ner i ryggsäcken och där väntar den på nästa gång, på nästa situation som gör det möjligt att stiga igen..
Var ärlig och titta bara på dig själv då du gör putsarbete. Vad stiger till ytan hos dig just nu? Då känslan är på ytan är den lättare att ta bort, att putsa.
Detta är ett intressant arbete, även om det emellanåt kan vara tungt. Det är dock säkert att det lönar sig! Då man putsar och lättar på sin egen börda är det mycket lättare att upprätthålla kontakten med Ljusets hjälpare och sitt eget Högre Jag. Då stör och hindrar inte våra egna reaktioner oss. Den här modellen är inte till för att fokusera på det negativa, utan just för att ärligt utforska sig själv och samarbeta med Högre krafter.
Det är frigörande att fälla våra masker och bryta våra mallar. Det för i vardagen med sig en uppfattning om att vi alla är lika, likvärdiga. Ingen är mer värdefull eller bättre än någon annan, vi har alla samma kärna.. En Gudomlig kärna, vars resa påbörjats ur många olika källor..

Meditation, lyssnande samt böner om skydd och vägledning stöder detta arbete i vardagen.. Hur intressant är det inte att vara här i en människokropp, som dess fånge, bakom många masker. Och hur lättande är det inte att frigöras från detta, uppnå renhet och till slut flyga hem.


"Människa, känn dig själv"


Från arkivet, 2014:

ARBETE MED KÄNSLOR TILLSAMMANS MED LJUSET


Många själar idag söker kontakt med sitt ursprung, sin egen Gudomliga del. Så många längtar efter... något större, egen vägledning, renarekärlek, sitt sanna jag...

Vad är det som hindrar oss från att vara i kontakt med vår vägledning, vårt Gudomliga ursprung, vårt sanna jag?

Alla de lägre vibrationerna i oss förhindrar en renare kontakt. Alla våra lägre känslor, tankar och reaktioner har samlats i vår själ och där bär vi dem med oss från liv till liv om vi inte vaknar och börjar arbeta till godo för oss själva. Genom att putsa bort våra lägre energier ökar Ljuset i oss och vår kontakt till vårt Högre Jag förstärks och blir klarare. Vi
börjar leva i kontakt med vårt Gudomliga jag och där finns all information om oss, all korrekt vägledning och information är tillgänglig. Älska dig själv så mycket att du ger dig själv en chans att utstråla Ljus, lite i gången och till slut så fullkomligt som din Gudomliga del i verkligheten förmår.Även jag letade i många årtionden, jag undersökte olika riktningar, gjorde otaliga övningar och meditationer. Visst förde de mig starkt framåt och jag fick mycket erfarenhet och med tiden även vägledning. Mina stjärnguider vägledde mig vid meditation och resor utanför kroppen. De undervisade mig i människans energetiska uppbyggnad och dess många nivåer. Jag var lyckligt lottad som som fick såhär personlig och nära vägledning. Dessutom har jag alltid haft systrar på den andliga vägen som stött den rättariktningen. Jag är mycket tacksam också för det.


Med tiden blev jag också vägledd att dela med mig av allt detta även till andra sökare. Jag höll kurser, meditationskvällar, möten och delade med mig av mina egna erfarenheter i flera år. Jag såg mycket iver och många insikter, stunder av lycka och förändringar av energi. Men något fattades ändå.. Jag försökte fråga och leta efter en sådan metod som på riktigt skulle föra med sig bestående förändringar i vibrationerna hos människor på den andliga vägen, och också i vardagen. Under årens gång fick jag nämligen märka hur många fina ögonblick och önskningar om att förändras som inte blev varaktiga.


Lugnet och tilliten var tillfälliga och vardagen var fortfarande trasslig och alltför utmanande för många. Samma problem upprepades, lyckan var inte bestående och den egna vägledningen fungerade inte. Negativa känslor styrde allas beteende och man kastade sina egna reaktioner runt omkring sig utan att tänka efter.. Var låg hemligheten till varaktig sinnesro och frid? Jag sökte alltså vidare..

Jag började tro och lita allt mer på gamla metoder, heliga böcker och skrifter. Jesus gav oss en modell över hur vi kan leva så att Gudstyr alla våra handlingar och denna baserade sig på stark tillit, även då man står inför prövningar. De buddhistiska metoderna strävade efter att varaktigt förändra vibrationen genom självkännedom och tillförlit till Buddha. Jag intresserade mig för de Forna Invigdas liv samt de metoder som bevarade höga vibrationer och kontakten med Ljuset.


Mottot MÄNNISKA KÄNN DIG SJÄLV började få en allt djupare mening och för några år sedan då jag träffade min gamle vän dök den saknade länken upp! Min käre vän hade också gjort efter forskningar och letat eftersvar, levt på renhetens stig redan i ett par årtionden och till slut skapat en tydlig, förenklad modell vars syfte var att alla skulle kunna få Gudomlig kontakt. Med hjälp av denna metod skulle alla människor vara likvärdiga och isin vardag kunna arbeta för att höja sin egen vibration oberoende av omständigheterna och till slut uppnå det som alla själar egentligen längtar efter!

En väsentlig del av denna modell är att ta ansvar över sig själv, sin egen energi samt att ha tillit till Ljusets krafter. Samtidigt växer vår självkännedom och då arbetet framskrider upprepar inte längre eventuella felsteg sig själva. Människan och dennes vibration förändras permanent tackvare rengöring samt acceptans och kärlek till sig själv, för att till slut också förändra vardagsfördållandena. Och allt i en mera positiv, helande riktning.


Genom att vara medveten om sin egen vibration och genom att be om hjälp av Ljuset då någon negativ, lägre energi stiger till ytan och styr våra reaktioner och handlingar skulle man på riktigt kunna bli fri från den lägre energi som förhindrar vår kontakt till vårt Högre Jag, till vår Gudomliga del. Ljuset kommer nämligen genast till vår hjälp då vi ber om det. Detta är mycket logiskt och stöds av alla lagar om vibration.


Vad innebär det alltså att arbeta med känslor tillsammans med Ljuset?


1. Var dagligen vaken med dig själv så mycket som möjligt.

2. Lägg ärligt märke till de stunder och möten då negativa känslor förstärks hos dig.

3. Identifiera den negativa känslan då den är aktiv, eller med andra ord på ytan i ditt energifält, och acceptera den hos dig själv. Försök inte kväva den eller gömma den från dig själv

4. Be omedelbart om hjälp av Ljuset; Gud, Buddha, Kristus, Änglar med flera är exempel på högre krafter av Ljuset som kan arbeta med dig om du bara väljer Ljuset och ber om hjälp.

Till exempel: "Jag ber att Kristus putsar bort denna
avund från mig" eller "Kära Ängel, ta bort den här svartsjukan från
mig".


5. Reagera inte så att du kastar den negativa känslan på någon annan, eller med andra ord beskyller andra människor, omständigheterna eller din omgivning för dina egna känslor eller reaktioner.

6. Lita på att du blir hörd och får hjälp!


7. Kom ihåg att man inte kan ljuga på energiplan, även om du kan ljuga för dig själv.

8. Gläd dig över att den otrevliga känslan (alla otrevliga känslor) stiger hos dig, eftersom du då kan acceptera och identifiera den/dem hos dig själv, du får hjälp och Ljuset i dig ökar!


9. Gläd dig också över alla dina lyckliga stunder, dina lugna dagar.

10. Gör goda gärningar, var så positiv som möjligt och njut av allt det vackra runt omkring dig. Älska dina närstående enligt bästa förmåga.


Framåt med glädje, alltså!

Detta arbete med Ljusets krafter är effektivt och det är inte någon ny, trendig metod från vår tid utan en uppdaterad version baserad på gamla, heliga böcker.


En klärvoajant person kan se en negativ känsla/tanke/reaktion som ett mörkt, orent och ofta obehagligt energimoln i vår aura. Dess form, styrka och inriktning kan variera, men jag lovar att också de mest "änglalika" människor har många olika saker i sina fält om de inte rengjorts med hjälp av eget aktivt, andligt arbete. Ingen är egentligen bättre eller sämre än någon annan på energiplan.. vi har alla saker att rengöra

Det vad vi är i det här livet är en sammanfattning av alla våra liv. Vi är en summa av dem både vad gäller våra känslor och vårt beteende. De och alla inprogrammeringar från det här livet rycker oss från ett håll till ett annat, vi är alla dess slavar även om vi tror oss vara mycket andliga redan...


Då Ljuset - eller med andra ord energi som skapar och upprätthåller liv - ökar i oss, ökar och förstärks även alla våra goda känslor.Vi förändras och får kontakt med vårt Högre Jag och dess vägledning. Så småningom kan vi allt starkare utstråla det Ljus vi verkligen är och till slutfår vi själva veta planen, målet och eventuellt en uppgift för det här livet. Lyckan och Ljuset skulle öka också hos våra egna närstående och till sist skulle allt negativt hos oss förlora sitt grepp och transformeras till villkorslös kärlek. Mänskligheten skulle förändras individ för individ.


Den rätta tiden att ta ansvar för sig själv, sin egen vibration och påbörja en verklig andlig resa är nu. Den här metoden erbjuder fina verktyg om man inte har möjlighet att tillbringa resten av livet på retrit under vägledning av en stor lärare.


Om alla människor skulle titta enbart på sig själva, sina egna känslor och börja arbeta för att rengöra sig själva skulle världen förändras. Detta eftersom mörkret inte längre skulle ha någon plats i våra liv. Jag vet att även Moder Jord skulle sucka ut i tacksamhet!

Själar med högre vibration kan inte längre skada sig själva, andra eller den här underbara planeten som är vårt hem och gör det möjligt för oss att leva i våra kroppar.


Utöver detta dagliga arbete med känslor skulle det också vara bra att fundera över de val man gör.. Ökar den här handlingen eller riktningen Ljuset i mig och för min själ närmare min Gudomliga del och dess vägledning.. Mat, dryck, omgivningen du rör dig i, ditt sällskap o.s.v.. de påverkar energin hos oss alla. Också positiv motion, meditation och ren natur är till godo.

Det är viktigt att fokusera på glädje, sträva efter positivitet och medkänsla samtidigt som man rengör det lägre hos sig själv. Kontakt med Moder Jord, sällskap av andra som går på samma stig och öppen diskussion ger ett enormt stöd i vår strävan efter ett lyckligare och mer balanserat liv. Med oss själva, med hjälp av arbete. Var alltså den förändring du vill se i världen. Allas vårt arbete hjälper helheten. Kanske kommer ännu den dag då vi uppnår den kritiska massan och det så länge efterlängtade uppvaknandet sker!

Månförmörkelse 21.1.2019

Lördag 19.1.2019 kl. 14:35
På måndag morgon får vi meditera under en total månförmörkelse. Det exakta förmörkelseögonblicket infaller alltså den 21.1. kl. 07.16. Vi börjar meditera inför förmörkelsen klockan halv sju och fortsätter säkert en dryg timme. Månen förmörkas i lejonets tecken och solen har nyss nått vattumannen. Och månförmörkelser infaller ju alltid vid fullmåne. Vid förmörkelseögonblicket har vi en så kallad rak linje till galaxens centrum. Jorden, solen och månen öppnar en kanal dit. Förmörkelsen kräver ändå lite andliga ansträngningar för att vi ska kunna förena oss med dessa högre energier. Det vore bra att tillbringa söndagen i stillhet, för sig själv, lyssnande till sitt eget inre och öppna sig för dess meddelanden innan förmörkelseögonblicket. Förmörkelsens tema stöder hela årets tema och är därför en riktigt kraftfull start på det nya året.
Visst hade solförmörkelsen också stark energi, men en mycket kraftig laddning stiger i och med denna totala månförmörkelse och just därför ger den en stor möjlighet till förändring och framför allt till att släppa taget om det gamla. Jag frigör mig själv från skadliga band till mitt förflutna (tidigare liv medräknade), jag skapar mot en ny, ljusare grund och stärker det bästa i mig själv. Möjlighet till helande lyfts alltså starkt fram. Och ju mera vi kan tjäna också andra genom att släppa taget och hela oss själva, desto kraftigare bearbetar förmörkelseenergin oss. Den egna stigen förstärks och likaså även det egna kunnandet och delandet av egna kunskaper.

Under söndagens meditation kunde man ännu en gång fråga sig själv Vem är Jag? Varifrån har min Ande kommit hit till jorden? Vad är min uppgift som jag kommit hit för? Hur kan jag tjäna?

Enligt vissa astrologer är också Sirius och Plejaderna starkt representerade under förmörkelseögonblicket. På Madeira beundrade jag ofta Sirius blåa skimmer och upplevde dess energi som stark redan då. Jag bar på dess energi då vi kom tillbaka till Finland i förrgår. Jag kan mycket väl tänka mig att Sirius påverkar också förmörkelseenergin och denna kan var och en också medvetet ta emot. Man kan göra detta genom att be att få förena sig med den, om man hör dess kallelse.

Den här förmörkelsen kan också ytterligare stärka vår förmåga till inre seende. Detta beror på att förmörkelseenergierna påverkar sådana fina nivåer som kan aktivera våra förmågor att uppfatta högre vibrationsplan. Om ens livsplan innefattar att tjäna på det här viset kan detta ögonblick vara början på en ny period. Den egna viljan är såklart viktig. Att hålla fast vid de onödiga band och energier som tär på själen kan vara ett hinder och en medveten begäran till Ljusets högre världar om att få befrias från dem kan vara nödvändig. Också lägre känslor och tankar är skadliga energier från det förflutna och det är bra att be om rengöring och befrielse även från dem.
Jag skulle kunna sammanfatta den kommande förmörkelsens tema med några ord och de är följande: Porten till en Ny Nivå är öppen. Det är bra att styra mot den redan idag och skapa en stark grund för detta sällsynta totala månförmörkelseögonblick.
Nästa möjlighet i Finland är år 2025.

År 2019
Söndag 13.1.2019 kl. 13:05

Jag beklagar att översikten över det nya året inte har fått skriftligt format före nu. Då jag skriver detta har det redan gått nästan två veckor av det nya året. Hittills har det påbörjade årets energier varit rörliga och aktiva. Förändringen har fortsatt sitt framskridande med fart.
Vi har redan gått igenom det första förmörkelseögonblicket 6.1 då en solförmörkelse och
dessutom den svarta och vita månens opposition inföll. Ögonblicket var kraftfullt men också utmanande. Nästa förmörkelse är en total månförmörkelsen den 21.1 och den kan vi bevittna också i Europa. Instruktioner inför denna kommer under de närmaste dagarna.

Temat för år 2019


Då jag undersöker teman för varje år liggerhuvudperspektivet på mänsklighetens och Moder Jords nivå, på de saker som detnya årets energier lyfter fram för att förändras och putsas. Det här året är särskilt kraftfullt eftersom det för med sigmånga speciella astrologiska händelser vars uppgift är att sätta fart på mänsklighetens utveckling. Och liksom tidigare, ju mera vi alla arbetar meddessa vågar av energi, desto lättare löser sig utmaningarna och positivaförändringar uppstår. Vi rör oss med strömmen, vi kämpar inte emot den.


Hos många själar stiger ett behov att släppa taget om det onödiga och slutföra saker, för andlighetens skull, vilket i slutändan innebär kollektiv förändring. Gamla dåliga och skadliga beteendemönsterförbrukar livsenergi och förorsakar till slut även fysiska symptom. Det skullevara bra att förändra dessa mönster och inprogrammeringar senast under dettaår. Också på mänsklighetens plan borde vi ändra den destruktiva riktningen tillen mer uppbyggande. I praktiken kommer det under det här året att uppstå meradelade åsikter och förändringsaktivitet också på samhällsnivå. Nu skulle det vara väldigt viktigt att vara medveten om med vilken energi vi söker förändringså att inte samma negativa energi som mänskligheten tidigare sökt förändra världen med återigen skulle öka.


Förändrandet av den egna energin är utgångspunkten för enstörre förändring som skulle kunna föra med sig ett nytt, permanent tillstånd för jorden. Det skulle vara ett stort tillstånd där alla skulle tas ibeaktande

Det är sannolikt att de saker som behöver förändras lyfts fram på ett radikalt sätt under det här året. Då jag tittar på utsikten för året stiger nämligen energispetsar fram nästan varje månad, vilket betyder attden negativa energin kommer att intensifieras. Det sjuder fortfarande kraftigt under ytan och den energin väntar på ett tllfälle att komma fram. Vi ser tillatt vi inte svarar på det negativa med mera negativt, utan vi ber om hjälp och puts så att vi skulle kunna förstå, se ur ett bredare perspektiv och förlåta.


Denna period av förändring och intensifiering av negativenergi har pågått redan i ungefär fyra år. Vi väntar alla på hur och på vilket sätt förändringen av världen kommer att ske. Det har ju talats mycket om detta även under de senaste årtiondena, men de större, konkreta globala händelserna väntar ännu på att få dyka upp. Det är trots allt vi själar som väljer hurdan förändringen kommer att vara. Vi är inte offer, utan vi borde vara aktiva deltagare.

Var och en kan delta i den här förändringen genom att förändra sig själv. Samma svar fortfarande, tyvärr. Vi måste alla göra det här tillsammans, annars kommer vi att märka att vi befinner oss i en situation därvi inte längre har möjlighet att förändra vår värld, vårt samhälle, och vi tvingas igen börja från de svåraste utgångspunkterna som kanske till och med ärså svåra att vi inte längre har möjlighet att påverka någånting..


Låt oss alltså igen samarbeta med de Gudomliga energierna som upprätthåller liv, varje stund, varje dag. Då vi förenar vår energi med Skaparens energi skapar vi en ny värld med kärlek som utgångspunkt. Om vi försöker skapa enbart enligt vår egen vilja (eller försöker skapa), gör vi helt säkert fel. Det viktigaste är att be om hjälp av Gud, Anden, Den stora kraften eller vilket namn som nu representerar Ovillkorlig Kärlek, Skaparen, för dig. Genom att varje morgon förena sig med denna Kärlekens källa börjar vi dagen på ett vackert sätt. Sedan gäller det att vara vaken med sig själv, sina känslor och tankar, samt att be om hjälp med sina egna svagheter och lägre vibrationer. Meditation, daglig motion och dessutom rätt kost som höjer dina energier och hjälper din kropp att göra det den kommit till jorden för att göra. Det är helapaketet!


Enkel och urgammal sanning.

Även goda gärningar, att hjälpa andra och framför allt att föregå med gott exempel är korrekt förändringsenergi. Men som så många gånger tidiare har sagts, börja med dig själv, putsa och bli starkare och först därefter kan du på riktigt hjälpa andra.


Förutom slutförandet av saker och att släppa taget om detgamla hör även helheten kropp-själ-ande till årets teman. Ovanstående instruktioner för vardagen passar bra också här. Med andra ord ska vi fördjupa vårt mångdimensionella jag i vardagen. Här poängteras starkt att göra själen klarare. Vi kommer ihåg att vi är själar som färdas i kroppar, att vi har levt tusentals liv på jorden och att vi bär med oss erfarenheter från alla dessa liv i vår själ. Genom att med Ljusets/Guds hjälp frigöra oss från våra lägsta minnen, eller med andra ord våra energier, höjer vi själens vibration. Då vi putsas får vi kontakt med vårt sanna Jag, vår Gudomliga del, vår Ande. Då förändras vårt liv och samtidigt också utgångspunkten för vårt skapande. Vi blir Gudomliga varelser som ser den stora planen och fungerar till godo för helheten. Individens/själens lägre nivå har rengjorts och höjts! Vi låter Gud få använda vår kroppsliga del på jorden. Vägen som Kristus visat..


Som en del av detta finns också glädjens energi över förändringen och att vi tillsammans kan göra stora saker och hjälpa mänskligheten och även Moder jord. Det är fint att göra trevliga, roliga saker ensam eller tillsammans, för också det ökar det positiva i världen. Gläd dej för fullt! Det är tillåtet. Vi kan välja glädjen och inte klagande vänta på att någon för den till oss! Jag får ofta höra att människor längtar efter glädje. Man måste själv skapa och söka den, genom att klaga på att den fattas försvinner den bara längre bort och du ger över ansvaret åt någon annan. Det är inte meningen att det ska vara så, utan du skapar själv ditt eget liv!


Det här året är alltså en ofattbart stor mölighet att föra fram nya tankar, beteende mönster och exempel på en bättre värld. En del av temat är deltagande med det här i beaktande och det är fint om det egna sättet att delta börjar ta form. Eller om du redan är på din egen stig kan du fungera ännu mera aktivt genom att föregå med ditt egna goda exempel. De tidigare årens tema att förena sig med andra själar genom sitt kunnande, energi och att sikta mot samma mål fortsätter fortfarande.


Var och en av oss är delar av förändringen, eftersom varje själ förändrar världen genom sitt eget arbete. Det finns inte en så liten positiv handling eller en så liten förändring av riktning att den inte skulle spela någon roll, för ett positivt val sätter alltid en större energi i rörelse och för dämed med sig nya möjligheter också för andra själar. Tro alltså på dig själv, var stark och känn igen dina svagheter, acceptera dem och älska dig själv, med hjälp av det Gudomliga. Ingen kan göra detta själv, och det är inte heller meningen. Denna Gudomliga hjälp är den största kärleken i en värld där vi lever i fysiska kroppar och övar oss på att förverkliga kärleken på konkret plan.


Be om Ljus, så får du hjälp. Ödmjukhetens tidsperiod har nu börjat.


Jag önskar er alla fina äventyr med det nya årets teman! Framåt modigt och i tillit, tillsammans, med Glädje!


Med tankar på Ljus och glädje, Eija

Under stjärnhimlen - solförmörkelse 6.1.2019Lördag 5.1.2019 kl. 0:50

RETRITRESA PÅ MADEIRA
En ofattbart vacker stjärnhimmel välver sig över Madeira. En aning på sned tycker jag, eftersom Sirius hänger rakt nedanför Orions bälte. Vår stuga ligger några hundra meter ovanför havsytan och de moln havets närhet för med sig hamnar under oss. Jag skulle kunna titta på denna Vintergata hur länge som helst. Visst är det ju ganska svalt väder såhär högt upp och under natten sjunker temperaturen till tio grader. Dunjackan har verkligen behövts på kvällarna. Under denna stora himmel rör sig tankarna lätt mot mänskligheten och människans ringhet. Detta väcker i sin tur förundran och ödmjukhet hos mig själv. Det finns så mycket som vi inte vet och inte kan förklara. Visst är det också vackert att acceptera det faktum att det finns en otalig mängd saker, fenomen och händelser i universum som vi inte behöver förstå och som det inte heller lönar sig att försöka förstå. Människans förmåga att klä storhet i ord är minst sagt begränsad. Det finns ändå mirakulösa saker och händelser som vi kan varsebli även om vi inte kan klä dem i ord. Detta är ett sådant ögonblick, just nu under denna himmel.

Vi har några dagar på den här ön bakom oss. Våra första dagar här har mest gått åt till praktiska saker. Då vi åkte hade vi bokat inkvartering bara för de två första nätterna och ännu igår åkte vi omkring och undersökte hus som vi skulle kunna hyra. Då man är såhär känslig och har en retrit framför sig måste man vara noga med var man tillbringar de kommande dagarna. Vi hittade ett förmånligt hus på västra Madeira, i bergen. Huset är anspråkslöst och kallt. Som tur är finns det värme och extra filtar. Huset är ett traditionellt hus på landet med en halv meter tjocka väggar av natursten. Jag kan föreställa mig hur underbart svalt huset är i sommarhettan, men såhär på vintern är det kallt. Visserligen sjunker temperaturen på den här ön sällan under tio grader ens på vintern. Golvet i köket känns fuktigt och kyligt, men som tur är förstod vi att ta med yllesockor.
Till huset hör en apelsinträdgård där det också växer mandarinträd. I hyran ingår C-vitamin pressad till juice många gånger om dagen. Idag har även några söta mandariner hamnat i magen.
Nästa vecka flyttar vi till en stuga som ligger ännu högre upp ovanför Funchal, där vi får egen ro på en gårdstomt. Vi får se hur himlen ser ut där. Då vi var och tittade på platsen kändes det bra och energin där är precis den rätta för vårt skrivarbete.


Då vårt flygplan landade på Madeira upplevde jag en djup och rörande känsla. Öns energi var omskakande och fick tårarna att stockas. Jag erkänner nog att jag fortfarande lätt blir berörd av allt, men den här energin var något speciellt, något som jag andades in i mig själv och som fick mig att bäva. Något slags igenkännande skedde på själsnivå och fick minnen att väckas. Jag avser fråga närmare om saken under de närmaste dagarna.

Under dehär dagarna har också öns mycket vackra och mångsidiga natur visat sig. Ofattbara berg och dånande hav. Djup grönska och frodig blomsterprakt. Bougainvillea, azalea, julstjärnor och många andra underbara blommor finns överallt runt omkring oss.
Idag gjorde vi en liten vandring, Levada walks, vilket innebär att man vandrar på bergens sluttningar längs med vattenkanalerna. Levadorna är Madeiras gamla bevattningssystem som för vattnet från bergen längs med byggda rännor till odlingarna och fördelar det jämnt åt alla. Längs med levadorna har man byggt stigar som jag tror från början varit till för dem som skött vattenrännorna. Nuförtiden är dessa många kilometer långa vandringsrutter populära bland turister. Längs med rutterna strömmar hela tiden porlande vatten. Levadorna börjar ofta vid ett vattenfall som blir slutmålet för vandringen. Idag rörde vi oss bara en kort bit, ungefär tre timmar, men även detta var en mycket givande upplevelse och förde oss hela tiden högre upp längs med bergets sluttning. Vi tog oss tillbaka längs med samma rutt eftersom kvällen närmade sig och mörkret faller snabbt här. Vi har ännu ett par veckor tid att bekanta oss med de många sluttningarna, vid sidan om skrivarbetet.


SOLFÖRMÖRKELSE 6.1.2019

Idag fick jag under förmiddagens meditation instruktioner inför den kommande förmörkelsen. Solen mörknar på andra sidan jordklotet, men som alltid sprids dess inverkan överallt.
På samma dag som solförmörkelsen infaller även oppositionen mellan den svarta och vita månen som jag tidigare berättat om och även andra kraftfulla astrologiska händelser. Vi kan vänta oss en kraftig förmörkelse-energi, ett flöde från galaxens centrum som förstärks med hjälp av dessa astrohändelser. Och som vanligt, ju renare vårt kärl är desto mera medvetet kan vi ta emot detta flöde.
Övre våningen gav instruktioner om en längre meditation än vanligt i samband med dessa händelser. Eftersom förmörkelsens höjdpunkt infaller under dygnets mörka timmar måste vi välja plats enligt detta. Vi kommer att vara ute i trädgården, men hemma i Finland är detta inte möjligt. Förmörkelsens höjdpunkt är kl. 3.28 finsk tid och det vore bra att börja meditationen, mottagandet, redan halv 3 och fortsätta till halv 5.
Detta är instruktioner till alla dem som orkar koncentrera sig i ett par timmar.
I början av meditationen bör man ansluta sig till Kristusnätet och be om att med sitt eget arbete få vara till nytta för den stora helheten och mänsklighetens Ljusets stig. Med idén "Jag tjänar Ljuset, Gud".

Vi upprätthåller tillståndet här, för alla själar och helhetens skull. Vi gör vad vi kan och det vårt tillstånd kan nå. Så gör också alla ni, som är vakna. Tack för det!

16.12.2018

Den här gången handlar min blogg om ett meddelande på youtube som publicerats av den ryska astro-tv:n.

Vår vän Leena Junttila har översatt texten åt oss. Detta astrologiska mönster bekräftade de tidtabeller och de speciella energier som våra Hjälpare har berättat om för oss. Förra våren började de tala om en ungefär två år lång övergångsperiod, under vilken vi skulle arbeta hårt, resa och sprida information. Därefter skulle situationen förändras och vi skulle kunna slå oss till ro, så att säga, och arbetet skulle ske från vårt andliga centrum. Vi fick också veta att platsen för vårt centrum kommar att förändras inom två år. Det är ju redan ett faktum att våra utrymmen har blivit alldeles för små under de tre år vi bott i Dalsbruk.

Ända sedan solförmörkelsen i augusti i höstas har vi fått meddelanden som uppmanat oss att påminna människor om hur viktig den här tidsperioden är och om att den kommande tiden inte nödvändigtvis kommer att vara lätt. Planeten Mars mönster har ofta stigit fram och vi har många gånger talat om dess energi. Orsaken till detta har varit att var och en skulle behöva ta ansvar för sina egna energier så att vi inte ökar på den redan lättantändliga energiansamlingen med vår egen negativitet. Böner och ständig kontakt med Övre våningen är alltid nödvändiga instruktioner även hos oss.

Det är tråkigt att behöva säga, men den här tiden får mörkret att stärka sitt grepp om vi inte är vakna och håller vår egen ängel i handen. Händelserna i världen visar varje dag vad det kollektiva människomedvetandet skapar och har skapat i hundratals, tusentals år. Svaret är inte att förneka mörkret och negativiteten, utan att omvandla det till ljus. Då individ efter individ vaknar och inleder sitt andliga arbete så kan vi förändra de kraftiga astrologiska händelsernas inverkan så, att de påverkar oss på ett uppbyggande sätt och inte via lidande så som alltid förr...


Här kommer den astrologiska översikten från Ryssland.


DEN SVARTA OCH DEN VITA MÅNEN
PAVELL GLOBAs prognos för kommande år (rysk astro-tv)

Detta är ett mycket sällsynt fenomen som astrologer undersökt väldigt lite. Bland annat forna persiska astrologer har studerat händelsen.
Två så kallade fiktiva planeter, alltså Den Vita och Den Svarta månen står mitt emot varandra, i opposition. Fenomenet uppstår vart 33:e år och forna civilisationer förknippade det med så kallat "etiskt imperativ", eller med andra ord kampen mellan gott och ont. Detta kan ofta ses som konkreta globala händelser på jorden. Kampen mellan Det Goda och Det Onda, änglarnas trupper och satanistiska krafter.


Den Vita månen - Selena, Arta - Ljusets väg, har en astrologisk cykel på ca 7 år.
Den Svarta månen - Lilith, Drudzh - uppkomsten av satanistisk lögn, förvridande av sanningen, har en astrologisk cykel på ca 9 år.
Tiden mellan oppositionerna (33 år) för tankarna till Jesu livstid.

Vi lever nu åter i sådana här tider och den nu pågående serien av oppositioner inleddes 18.9.2018.
Fenomenet reflekteras på jorden som avvikande apokalyptiska händelser, kritiska punkter, då människorna tvingas välja mellan gott och ont och mänskligheten måste välja följande avgörande steg.
Som exempel några tidigare gånger då fenomenet varit aktivt:mars 1917ledde till politiska omvälvningar - första världskrigets slut, revolutioner, tudelning av världen1951bland annat Koreakriget, Stalins död och förändring av ordningen1985det socialistiska lägrets fall, nya politiska personer och spelregler
Tidigare i historien har vi fått se Roms fall, uppkomsten av islam, naturkatastrofer och epidemier i samband med motsvarande oppositioner. Den nya ordningen som uppstått har inte alltid varit idealisk, men alltid otvetydigt annorlunda.

Vilka nya spelregler kommer att uppstå som följd av denna oppositionsperiod?
Nu har en serie oppositioner som fortsätter ända tills början av år 2020 inletts.
Med andra ord håller de "spelregler" som trädde i kraft år 1985 på att förändras (kommer att förändras innan 2020) - mänskligheten rör sig mot en ny värld som domineras av nya maktinnehavare och annorlunda regler. Hurdan kommer denna värld att vara? Det torde klarna inom en snar framtid.

Planeterna har bildat ett Storkors tillsammans med månnoderna, vilket gör händelserna ännu mer ödesdigra. Också Mars energi ansluter sig till det här mönstret, vilket innebär inte bara krigsenergi utan även ett kraftfullt behov att förändra saker. En vilja att leva på ett nytt sätt, söka nya vägar och standarder väcks hos människorna. Observera också Mars opposition för några månader sedan. Vi kan vänta oss kvalitativa förändringar i staternas struktur under åren 2019 till början av 2020.
Förändringarna justeras slutgiltigt år 2020-2021 då Jupiter och Saturnus förenas i Vattumannens tecken, alltså i samma tecken som oppositionerna mellan Den Svarta och Den Vita månen sker.
Det är möjligt att händelserna trappas upp och för med sig katastrofala förändringar, jämför år 1917-1918 då ett likadant kors också stod på himlavalvet.
Innan sådana här stora förändringar ges ofta tecken och varningar. År 1917 pågick till exempel en fem månader lång period då Vår Fru av Fátima (Jungfru Maria) uppenbarade sig för tre barn och många människor såg ljusfenomen (det finns många beskrivningar av detta). Vår Fru av Fátima gav oss tre meddelanden, varav det sista inte har publicerats - är det kanske en varning?!

Med hjälp av förstärkt "försvar", bland annat böner och dylikt, kan vi styra den här händelsekedjan mot ett mer gynnsamt håll även om detta stora Himmelens Kors redan har bildats.

Viktiga datum då Den Svarta och Den Vita månen står i exakt opposition mot varandra:
15.12.2018
6.1.2019 OBS! Sammanfaller med solförmörkelsen!!
24.3.2019
16.6.2019
16.10.2019
24.12.2019 (före solförmörkelsen 26.12)
2.3.2020 oppositionerna är slutgiltigt förbi, fram till dess en instabil tidsperiod


Följande oppositionsperiod mellan Den Svarta och Den Vita månen inleds 20.3.2050.

Linken till youtube

PÅ VÄG IGEN

Måndagen 5.11. 2018 kl 14.45. -Eija


Den här måndagen skiner en underbar sol och världen runtomkring oss ser så ljus och otroligt vacker ut. Bakom oss har vi en intensiv mässhelg i Joensuu och vi är på väg hemåt. Jyväskylä hägrar framför oss men resan hem tar ännu flera timmar.
Vårt liv..redan under flera år.

Jag känner mig en aning betryckt allt det vackra till trots. Den djupa sorg som jag har känt ända sen barndomen gällande det här vackra planeten tränger till ytan. Jag rengör här min egen vibration och stänger mig ute från den kollektiva energin.

Det händer så mycket tråkigt på mänsklig nivå men jag tror på allas vår förmåga att skapa någonting bättre varje dag.

Jag pratade en stund på mässan innan den gemensamma meditationen , att det skulle vara så viktigt att vi alla skulle förena våra krafter, vårt kunnande, vår visdom och börja även helt på konkret plan skapa ett nytt sätt att leva på. Det sker via egna val och exempel.
Stunden av stillhet var fin och den gemensamma energin vi skapade steg enormt. Av Ljusets hjälpare fanns det på plats ända till trängsel och kärlek östes otroliga mängder över alla deltagare.

Tacksamhet…

Vi har många vänner och såna som går vår gemensamma väg i Sverige. Där finns
fungerande grupper och ivriga som arbetar för att höja sin egen vibration.
Sveriges samhälleliga situation har avsevärt gått neråt under dom senare åren
och man kan klart se att där rustas för någon form av kommande kris.
Från samhälleligt håll har det under dom senaste åren getts och delats ut råd om,
hur vanliga svensson ska förbereda sig inför en kris. Senaste uttalande är från
ett par veckor tillbaka och gäller omplacering av statligt anställda,
”krigsplacering” ifall en kris inträffar. Planen ska fullföljas senast i slutet
av december. Samhällelig krasch, bankkris…? Vad än det förväntas hända i
Sverige påverkar det säkert också Finland. Norge har redan på eget vis
förberett sig och utrikesministern har redan för länge sen anmält om att stänga
gränserna för svenska flyktingar då krisen börjar. I Finland berättar man just
inte mycket om dom verkliga händelserna i Sveariket… varför månne…?

Det har även varit mycket rörelse bort därifrån på dom senaste åren. Vanliga svenskar flyttar utomlands och som orsak har varit hotet inifrån. Flyktingproblem, terrordåd och ett alltför liberalt tänkande är redan djupa problem som ursprungsbefolkningen blir tvungen till att se på utan att våga höja sin röst. Där är under arbete en lag som
skulle påverka beskattningen märkbart på pensionerna för dem som flyttar
utomlands från och med nästa vår ( 30.3. framstår som nån tidsgräns ) .
Tydligen försöker man på det här viset hindra emigrationen kraftigt och
eventuellt helt stoppa den?

Enligt medvetna svenskars åsikt jäser det i samhället en bomb som när som helst exploderar. När den bomben laddar ur sprider sig vågen kanske även längre än bara till Finland.

Jag vågar mig inte på någon gissning men ärdet en tillfällighet att det samtidigt är en storövning i finska Lappland där Natos trupper ”övar” på icke Nato-mark. USAs tunga bombartilleri och tusentals Natos soldater…


Mitt eget hjärta vänder sig till Moder Jord och ber om förlåtelse…fortsättningsvis ruskar vi på den känsliga balansen, agerar ur själviska, negativa utgångspunkter och trotsar vår Mor, förstör vårt eget hem.

Vi kan endast göra vår egen del för att mänskligheten skall vända på kälken och så småningom skapa kollektivt, individ för individ, ny jord för en högre mänsklighet.

Jag vet, att många väljer att koncentrera sig bara på det goda och det är säkert ett helt förståeligt alternativ och sker i självförsvarets namn. Många upplever ändå att det är viktigt att veta vad som sker bakom kulisserna och vill ”slåss” mot det med positiv energi. Så även vi.

David Icke pratade mycket sanning i Stockholm men gav egentligen inga verktyg för att skapa någonting bättre för mänskligheten. Han sa att sluta lyda och lyssna istället på era hjärtan… Bra och positiva råd, men hur? Många avlägsnade sig från auditoriet arga och
frustrerade. Många diskussioner typiska för svenskar hörde vi i nedre aulan och
utanför dörrar. Att underblåsa hat i sanningens namn är skrämmande och man
borde också ge verktyg för att transformera hatet..

Vi har träffat Ickes manager några gånger och han letar nu efter möjligheter att kunna samarbeta. Han är en sympatisk och medveten själ , ursprungligen från Chile. Vi blir och vänta och se hur Övre Våningen ordnar saken. Kanske en större andlig ”revolution” är på framtågande och allt flera själar går samman via ett gemensamt arbete. Det skulle vara en
positiv kraft av förändring, fylld av kärlek och medkänsla och där fördelarna för helheten tas i beaktande.

Molnen har samlat sig över Jyväskylä men solen tränger ihärdigt sina strålar genom det gråa, emellanåt helt och hållet synlig. Symbolik från människovärlden.


Till dessa ord och toner på återhörande och
återseende.


https://www.youtube.com/watch?v=lm3QaXbQUa


Tillit som tema

Måndagen 13.8.2018 kl 20:28


Det andra starka temat på gruppresan till Norge var även tillit. Vara i grupp, dela med sig, ta andra i beaktande och att vara närvarande kräver tillit. Många har s.k. dåliga erfarenheter och svårigheter med att vara öppen och ha tillit med sina egna sårbara punkter. På resan fick vi bra och positiva erfarenheter av gruppens stöd och medkänsla vilket säkert stärker tilliten till dom här vännerna och även till godheten i människan i allmänhet. Egna skyddsgränser blev alltså utvidgade och ändå blev man godkänd och flera vågade även vara närvarande under någon annans svåra stund. Precis som det skall vara ….
Mera utbrett lyftes temat om tillit fram när jag frågade om feedback från resan av Övrevåningen.Många människor upplever den vida naturen, kraften av havet och den karga naturen som rengörande och lugnande. Man får en trygg och skön känsla och känner kontakten med naturen och Moder Jord. Man t.o.m. känner en vilja att flytta hit till Moder Jords kraftställe.
Själarna på jorden har övat på att ha tillit till livet och Övrevåningen genom sin tillit till Moder Jord. Man har lärt sig att lita på att jorden ger trygghet, skydd och näring. Det har varit stigen till att lära sig lita på Övrevåningen, Gud. När människorna så småningom har förlorat sin kontakt med naturen, har en stor del också förlorat sin tillit till den Högsta kraften.
Därför är det på sådana här platser, där naturen är stark, kraftig och piskad av stormar och ens egna litenhet är närvarande, kan det i själen vakna ett minne som väcker saknaden och längtan efter tillit. Många upplevde att det bland dom karga stränderna vid Norska fjordarna skulle vara skönt att stanna, att Gud där skulle vara närmare och man själv skulle må bättre. Det som på energiplan sker på sånt här ställe är närvaron av den karga naturens sparade minne som också väcker i människans själ ett minne, som egentligen är längtan efter Gud, inte längtan efter det här landet. Vår själ minns den där tryggheten som tryggheten till landet hade med sig, men objektet för längtan är inte landet , utan Gud. Vi kan inte återvända till tidernas början utan nu måste vi leta efter tryggheten i vardagen från Övrevåningen och hämta den till vårt eget liv, var än vi befinner oss.
Vi kan inte fly till den här rymden omkring oss, utan vi måste hitta den inom oss, hur än vår själ känner saknad till det här stället. Tysta stunder eller länge retreater i dessa Moder Jords kraftställen är ändå behövliga. Vi kan där förstärka vår egen tillit på livet, Övrevåningen och till vårt innersta få kraft till att leta efter detsamma i vår vardag. Övrevåningen rekommenderade små, några dagars retreater för alla som längtar , men med förståelse att förändring är vägen framåt. Klamra sig fast vid land och stunder håller en på ställe och ger inte möjlighet till att ändra på det som ska förändras. Var och en enligt sin egen ryggsäck.
Vi är barn vars längtan är att påvisa Anden när vi är i kroppen. Vi saknar Fars skydd och Mors hem. Vår mor ger oss vår kropp och ett hem och vår Far blåser liv i allt. Vår uppgift på jorden är att hålla liv i den där livslågan och öka på dess kraft i vårt liv. På så sätt får vi trygghet och kan leva med tillit, oberoende av vad som händer i vårt liv.

Moder Jord. Fader i Himmelen. Tack.


Måndagen 13.8.2018 kl 17.17. - Eija

På resa till världens ände

Denna gång styrde vår resa genom hela Finland ända till Ishavets strand. Som jag redan tidigare berättade om, koncentrerades många djupa teman i den här tiden och även till den här resan. Personliga teman hade många som deltog på resan och många stunder av glädje och insikt upplevde vi tillsammans och var för sig med Övrevåningen. Större bild, urgamla felprogrammeringar även via vårt eget arbete blev renat.

Ett urgammalt tema visades för oss redan långt innan resan började. Vi har under åren blivit bombarderade bl.a. via e-post av en tros”sekt”, kristna människor. Vi har inte tidigare alltför ivrigt svarat, för vi förstår att något gemensamt språk inte helt lätt kan hittas, då vår tankevärld är så olika och mera vidsynt, att det utan att ha djupare satt sig in i den, är det omöjligt att förstå. När man redan har en egen, grundkristlig synvinkel på saker, finns det ingen vilja till att bli bekant med andra livsåskådningar.
Den här gången svarade vi ändå lite mera och strävade till att berätta om vår egen livsstil och på så vis försökte vi korrigera flera av dom fel antagelser som dom upplevde som sanningar, fastän dom aldrig har pratat med oss. Vi visste nog att vi så att säga slog huvudet i väggen, för dömandet på den sidan, av just dom här människorna, fanns redan starkt, utan att ha lyssnat på oss. Hotelser, att helt konkret blanda sig i vårt liv m.m. har varit deras sätt att påvisa kärlek för sin nästa och vad Jesus lärde ut… Döm inte, så ska ni inte bli dömda.
Fastän vi lär ut och lever annorlunda, blandar vi oss inte i någon annans sätt att leta efter Gud, sin egen väg. Så borde det vara, speciellt i ett land med religionsfrihet. Vi dömer ingens övertygelse eller religion, utan ser dom som möjliga stigar mot Ljuset. Vi själva ( jag och P ) hör inte till något religionssamfund , även om vi t.ex. älskar gamla kyrkor och bekänner Kristus som Guds son. Men vi bekänner också Buddha som förmedlare av den Gudomliga läran och vi respekterar allt heligt, som vilken annan religion eller livsåskådning som helst, har med sig.
Vi har sett en del av världen, speciellt Patrick som har rest och bekantat sig med alla världens heliga platser och olika religioner och vi förstår att endast av sina frukter känner man trädet.

Det starkaste tecknet på Gudomlig närvaro är individens egna förebild på hur man lever och förhåller sig till andra människor och hur man rengör sig själv från sina egna negativa känslor, tankar och beteenden. Inte själv med egen kraft, utan med hjälp av Ljuset och Gud.
För oss kopplas Gud inte till någon religion utan till en allvetande, evigt skapande kraft och en oändlig källa av Ljus som inte förstör, utan uppehåller liv. Det här är för ”troende” vår ”synd” som radikalt måste åtgärdas. Jag vill här inte ens upprepa med vilka hårda ord vi blev uppmanade att göra botgöring och erkänna vår sjukdom inför dem…
Den här processen med dem eskalerade just innan resan till en konkret attack som riktades mot oss som bor i samma hus. Attacken slutade med att polisen kom emellan.
Hemmafolket förstod och handlade situationen bra, tack vare flera år av eget andligt arbete. Händelsen satte igång funderingar och förståelse för vad just den här händelsen i den här tidens negativa energier fick i gång i omedvetna själar på konkret plan. Det var som ett modellexempel för allt tidigare bloggat, om hur negativ energi stiger till ytan.
Vi fick djup bekräftelse också på att här finns mycket kollektivt att rengöra och av det arbetet steg det för många under resan på personligt plan. Lyckligtvis finns redskap och vetskap om, att allt kommer från en själv, sitt eget arbete och utveckling.För att världen skall kunna bli mera fördomsfri, kärleksfull och jämlik, måste man hela tiden rikta blicken mot sig själv, inte på stickan i någon annans öga utan stocken i ens eget.
Vi kan bearbeta vår egen andliga vishet och öppna vårt hjärta för alla. Vi förstår också att attackerna beror på individer, inte på kristendomen, under vilken det nu uttrycker sig. Under alla tider har man anfallit, torterat, våldtagit, mördat och krigat. Allt det här händer i vår värld hela tiden även nu, för den energi som i forntid skapades, hat och maktbegär, har inte blivit rengjort från mänsklighetens minne. Det här jobbet via oss själva gjorde vi väldigt mycket under resan.

Övrevåningen styrde oss också till Vardø, längst ut till Norges östra kust.
Där träffade vi ”i misstag” på ett minnesmärke över häxjakten, som Norska staten för några år sedan har ställt upp som en bön om förlåtelse för dessa självsvåldiga mord och tortyrer som över hundra kvinnor och ett tiotal män hade blivit utsatta för under medeltiden på kyrkans vägnar. Kyrkan bär på en enorm ”skuld” börda som tidvis fortfarande syns som enskilda människors felhandlingar.
Många upplevde behov att förlåta och putsa i sig själv, även i sitt eget förflutna, från tidigare liv. Och flera frigjordes och hittade vägen till medkänsla och förståelse för det som handlade om kyrkans tjänare. Vi upplevde starkt att makten och överlägsenheten som många kristna under århundraden har skapat nu behöver vändas till positivt. Men vi kan gör jobbet endast med oss själva, putsa med Övrevåningen dom negativa känslor som allt det här väckte i oss. På så sätt ökar vi i alla fall inte på kyrkans fel energi med att öka på hatet, bitterheten eller oförmåga att förlåta. Det här var ett nytt steg på nytt plan för alla som var med på resan.

Med på resan fanns också barn, i sina egna sysslor och lekar, men kanske det även för dem någon gång i framtiden öppnar sig en ny mera fördomsfri syn på mänskligheten, även om dom inte nu deltog i det andliga arbetet. Havet och dom runda stenarna var intressantare än vuxnas göranden, men vi hoppas att nånting ändå lagras på energiplan och att dom i sinom tid kan vara stora förebilder för kärlek även i vardagen.

Vi åkte till den lilla byn Båtsfjord för att ta emot solförmörkelsen. Tråkigt nog regnade det, så vi kunde inte se själva händelsen. I svagt duggregn klättrade vi strävande en bit upp, placerade oss i en bergsbrant för att lyssna på oss själva och tystnade inför en inre röst samtidigt som kosmos öppnade en kraftig kontakt till fina energier. Den knappa timme med gemensam tystnad var vacker och rörande samt kopplade oss alla djupare ihop. Jag kände även av alla dom själar som var med oss för att skapa en ny tanke, en energi till att ta hand om varandra.
Kontakten till vårt hem, Moder Jord, var stark, och vi bad om att få hjälpa och stöda även den här planeten så den ännu skulle kunna vara vårt hem, även om vi inte respekterar den som vi borde. Kärleken till denna underbara planet, dess natur och kraft var i närvarande i stunderna. Även Moderns Kärlek till oss, Hennes barn, var stor. En av deltagarnas ord: ” Jag förlåter dig” . Moder Jord som medvetande älskar och förlåter människorna fastän hon väntar på vår botgöring. Även hon är skapad av Gud och visdomen finns i henne. Skulle vara önskvärt att den samma visdomen skulle finnas i oss människor också.

Efter stunden i stillhet klättrade vi ännu lite högre upp och framför oss öppnade sig en vid utsikt över fjorden och ut mot det öppna havet. Låt den heliga informationen i havet sprida sig runt hela världen, till världen ände så att alla skulle vakna och påbörja Kärlekens rengöring i sin egen vardag.

Barnen med sina mammor njöt av norska bakelser efter bergsklättringen och vi andra som är på strängare diet gladdes åt deras glädje och av att de njöt.

Vår resa var givande och synnerligen lärorik, på många plan. Gemenskap, att ”blåsa i samma glöd” samt stödet och kärleken mellan oss , temat enligt dom senaste åren, levdes igen i verklighet. Så stor tacksamhet…dom här upplevelserna belönar och hjälper till att orka i det här utmanande, men belönande arbetet som vi är styrda till. Så är det även med flera av deltagarna. Dom är herdar i en gemensam flock men även får ibland. Fårmetaforen kom som av sig själv efter att ha varit bland alla dessa norska fårflockar . Den underbart vackra, karga naturen öppnade sig hela tiden runtom oss och som slutord delar jag med er Hics djupsinta budskap till oss, när vi med Patrick kollade platserna innan gruppen kom.
Även att begrunda för alla er, som hittat fram till denna blogg.
” Nu när ni är här vid världens ände, isolerade, se hur omfattande allt är”

NYHETER FRÅN UNGERN OCH SOMMARENS HÄNDELSER 11.6.2018

Nyheter från Ungern & Sommarens händelser

Den heta sommaren fortsätter i Dalsbruk och vi får njuta av den hemma under ett par veckor innan följande resa.

Nyheter från Ungern

Resan till Ungern är nu bakom oss med en stor tacksamhet i hjärtat. Vår resa sträckte sig från den turkosa Balaton-sjön till skogarna och dom små bergen i Pilis och förutom att vi träffade på underbara människor så såg vi också underbara vyer och även andlighet på lokal nivå i vardagen.
I närheten av Budapest besökte vi ett hobbit-hus som gjorde stort intryck på oss. Huset var byggt in i jorden men otroligt ljust med fönster i taken och även på grund av människorna som bodde där. Den här unga familjen hade valt att bo så utanför samhället som möjligt och att vara så självförsörjande som möjligt. Modigt val!
Vi trampade kors och tvärs längs Pilis kullar för att hitta rätt ställe, där punkten till Moder Jords hjärtchakras skulle vara. Till all lycka fick vi ( igen en gång ) fin vägledning och vi hittade området som vi letade efter. Vi hade med oss ungerska vakna hjälpare och tillsammans samlade vi ihop all information om vart vi skulle orientera oss. Det finns inte så mycket information om det hela, utom några av nepalesiska munkars och Dalai lamas publikation om Ungerns skatt.
Våra ungerska vänner fick sedan exakta råd om att beskydda och uppehålla energin.
Vi återkommer till stället, högst sannolikt.

Sommarsolstånd

Sommarsolståndet närmar sig, men före det är det stund för nymåne, som är en utmärkt tid för nyskapande. Nymånen är den 13.6. i tvillingarna och temat kunde vara t.ex att ännu en stund koncentrera sig på allt konkret, alla saker och vanor som har levt klart. Nu är det bara att bygga ny och mera ansvarsfull grund under onsdagen. Vår nästa resa till sommarsolståndet riktas mot Ladoga i Karelen. Samtidigt väcker det i mig både sorgmod och glädje. Inte solståndsstunden i sig men för att mina rötter finns i Karelen. Min pappa är karelare och hemma från Harlu, stränderna över om Ladoga. Där har jag varit bara en gång tidigare och kände då starkt Moder Jords heliga kraft och min egen kontakt till den. Marken där bär på stor sorg och vemod, för många finländare var tvungna att den sista gången i all hast resa därifrån. På utbredda områden har tiden stannat, allt har blivit kvar på sin plats. Fortfarande går tiden där i maklig takt och det tycker jag om. Jag var på energiplan och tittade på vår kommande resas olika ställen och jag ser fram emot den med stort intresse. Det utlovas berättelser om Moder Jord. Vi kanske också träffar under resan våra gamla vänner från St. Petersburg.

Stunden för sommarsolståndet är alltså 21.6. kl.13.07. finsk tid. Som tema för stunden är den Gudomliga kontakten i mig, att höra Guds vägledning och på så sätt hjälpa andra, att dela visdomen och lära ut den. Vi rekommenderar något heligt ställe, portal eller t.ex. medeltida kyrka som ligger på en forntida helig linje. Gemensam samvaro är alltid på sin plats under alla sommarens händelser för även den skapande kraften förstärks då individer förenas.

Sommarens förmörkelser

Nästa dag för nymåne är 13.7. kl. 05.02 finsk tid och sommarens första i kräftans tecken. Den delvisa förmörkelsen syns inte här, men som tidigare, känner man nog av den. Förmörkelsens tema är kropp-själ-ande och helheten i oss är det som behöver beaktas. Hur förkroppsligar du ditt eget Högsta jag i kroppen och i vardagen …

Sommarsolståndets tema, att förenas med Gud, förstärks i förmörkelsens stund. Det räcker att be om det av Övrevåningen . Förena dig med ditt gudomliga jag och din stig är temat, sagt med andra vackra ord. Vattnets närhet förstärker stunden. Före stunden strävar jag till att tömma mitt kärl så att jag kan vara en så ren och klar mottagare som möjligt av den nya, fina vibrationen. 27.7. kl 22.22. finsk tid kan man även här se fullkomligt tidpunkten för månförmörkelsen.


Månen blir mörk alltid under fullmåne och den här gången i stenbockens tecken. Även den här stundens energetiska påverkan är stor. Vi kan fortsätta sommarens tidigare, fria från gränser-teman och genom putsarbetet frigöras från dom skuggor som våra själar bär på. Jag släpper loss, ber om hjälp och blir fri, tack vare universums stöd. Genom att frigöras kan man bygga ny, starkare grund för sin egen stig, även på konkret plan.
Genom att vara närvarande, stadigt i kontakt med Moder Jord och sitt eget Högsta kan var och en förstärka sin egen gudomliga vägledning, en fast strävan uppåt till en högre nivå. Veterligen stärks den kollektiva energin under den här tiden, vilket också är bra att komma ihåg, för dess vibration drar hårt mot det konkreta planet och fastnar där. Något högt ställe på Moder Jord vid havet, stöder den här stunden.
Min vägledning är att prata varmt för den här följande solförmörkelsen i lejonets tecken 11.8. och höjdpunkten är 12.21. finsk tid. Förmörkelsen syns hel i nordligaste delen av Skandinavien och också vi åker med en 40 personers grupp till nordligaste delen av Norge för att ta emot den. Årets teman kulminerar till den här förmörkelsestundens tema ,jag förenas fullkomligt i mig själv. Helheten, kropp-själ-ande får sin slutliga bekräftelse. Ett flöde av Ljus rakt från det stora centret. Från dessa händelser fortsätter vi sedan mot höstdagjämning och dess stund fyllt av ljus. Jämningens tema spetsar ännu mera hela det här årets tema. Med målet att bli upplyst. Jag återkommer till ämnet längre fram. Nu önskar jag alla ljuvliga och ljusa sommarens höjdpunkter

I DJUPANDNINGENS TIDER


Torsdagen 31.5. 2018 kl 1:57
31.5. 2018
Till maj månads sista dygn rundade vi för en timme sen i skenet av en stor fullmåne. Vi reser hemåt ännu i två och en halv timme. Jag upplever kraften av fullmånen som väldigt ömsint och beskyddande då den lyser upp vår väg. Under den senaste veckan har vi åter igen sett så många vägar. Då det var nymåne var vi ännu i Sverige och nu återvänder vi hem från Österbotten.

I Göteborg gjorde vi under en veckas tid behandlingar, tolkningar och undervisade samt delade information. Vi hade två info-kvällar om putsjobbet vi gör och hade i samband även tankar om Illuminati och hur man på ett positivt sätt kan kämpa emot dess kraft. Vi blev väldigt överraskade för det nådde ut till många nya själar. Ide´n att hämta nya redskap till dom som hatar den negativa eliten kom från vår vän i Göteborg som där samlar ihop människor i samband med putsjobbet. Under kvällarna berättade vi med hjälp av Hics hur allt det hat som människorna riktar mot den negativa eliten, Illuminati, endast ökar kraften åt dom som styr vår värld. Vårt budskap togs fint emot, tack för det till Ljusets Hjälpare som fint styrde våra kvällar. Efteråt hörde vi att vårt ämne hade uppmärksammats vida omkring. Kanske steg vi på tår som eventuellt ännu låter höra av sig. Vi litar på vårt skydd och fortsätter vårt jobb.

Förutom att vi delade informationen besökte vi flera energipunkter, av vilka några var alldeles underbara. Ley-linje punkten som kom direkt från Stonehenge, samt ett område med urskog som var beläget mitt emellan oljeraffinaderier! Några medeltida kyrkor kopplades till Gyllene nätverket och en jungfrudans med kraft av svart magi rengjordes med gemensamma krafter. Hjärtat är så tacksamt för det här jobbet som förenar, knyter ihop människor över gränser och språkmurar.
Vi återvänder i september och fortsätter vårt samarbete med göteborgarna.
Vår resa västerut hade med sig även denna kvälls avfärd till Ungern. I områden runt Budapest, spenderar vi dom följande fem dagarna. Även där finns det själar som saknar dessa verkliga redskap till att framskrida på sin egen andliga väg. Vi gör nu vår första resa till Ungern och besöker även där landets vackra energipunkter. Nepalesiska munkar publicerade år 2005 information om att det, enligt helig kunskap, i Ungern finns Moder Jords skyddade verkliga hjärtchakra. Det är också ett av våra besöksmål. Vi väntar med iver på den stundande resan och kanske blir det även reseskildringar därefter.

Klockan är halv två på natten och under dom sista kilometrarna har det hoppat fram flera näraögat fyrfotingar. Den änglavakt vi har och bubblan runt bilen behövs verkligen. Lyckligtvis är ingen av oss ännu trött även om vi har bakom oss nätter med lite sömn och många möten och behandlingssessioner. Vi konstaterar igen att det här arbetet och med den här takten skulle vi inte orka med egna krafter och utan konstant energistöd uppifrån. Vi vet från tidigare att då arbetsbördan lättar när vi kommer hem, då säger kroppen ifrån. Just nu finns det inte mycket tid för vila, senast tvåtiden på eftermiddagen startar vi mot Helsingfors-Vanda flygfält.

Vi är välsignade då det omkring oss finns många underbara, outtröttliga som stöder vårt arbete. Då det för några dagar sedan blev bekräftat att vi åker med jobbet till Budapest hade vi efter två timmar på vår hemsida färdigt översatt text på engelska angående dom viktigaste länkarna. Även bloggtexten m.m. översätts snabbt till svenska. Vi och vårt jobb stöds på så många kravlösa sätt , så vi kan endast ödmjukt tacka er alla.
Allt sånt här stärker hela tiden vårt gemensamma mål som strävar till att världen förändras till allas väl, och det sker endast genom att ta ansvar för sin egen vibration.
Var och en har med sig sitt eget kunnande, sin insats och ingens del är mindre värd än någon annans. Alla behövs.
.Igen en gång är det dags att koncentrera sig på att andas djup och stärka närvaron i stunden. Djupandningen och att efter det följa sin egen andning är den bästa meditationen. Att vara närvarande i stunden öppnar medvetenheten till sina egna vibrationer och att känna igen dem. Under dom två senaste månaderna har det kollektiva tankefältet och där varande programmeringar varit väldigt starkt. Egna tankar har alltså lätt kunnat bli styrda utifrån helt obemärkt. Pengaproblem, rädslor, ångest, likgiltighet m.m. är typiska kollektivenergier som sänker vibrationen då dom aktiveras. Om man inte är säker på varifrån dessa konstiga, tråkiga tankar tränger in i ens huvud, så kan man alltid, enligt dom andliga lagarna, för sig själv i sitt sinne befalla bort alla överlopps energier som inte hör till ens eget energifält. I Ljusets, Guds namn och tre gånger upprepat, måste mörkret avlägsna sig. Även om man från sitt eget sinne skickar en negativ tanke till någon så kan man dra den tillbaka med att be om förlåtelse i sitt sinne. På så sätt förorenar man ingen annan utan tar själv ansvar för sina negativa energier.

Sommarsolståndet är på kommande 21.6. kl13.07 finsk tid. Igen en gång kan man öppna upp för att ta emot kraft från den stora centralsolen. Temat är gudomlig kontakt, Guds röst i mig. Vi väntar på mäktiga flöden. Som rekommendation är gemensam samvaro någonstans där den gudomliga kraften ännu verkar. En sökandes tillitsfulla, öppna hjärta är det bästa kärlet för den strömmande kraften.
En ren, god midsommarstund till er alla! Djupandningens tid är inne.


NYHETER FRÅN VINTERGATAN 1


Lördag 17.3. 2018 kl 12.40Idag 17.3. är det nymåne, en tid för nya början. Den här dagens godhet, glädjeämnen och tacksamhet bär långt och ger fart åt tisdagen då dag och natt jämnar ut dygnet.

Energin koncentreras även till söndagen då det utlovas mera kosmisk kraft via solen. Så vi flyter på stora vågor dom närmaste dagarna och det enda som lönar sig att göra är att vara vaken och mottaglig.

Nästa vecka på tisdagen, uppnår vi igen den första jämningspunkten. Vårdagjämningsstunden är på tisdagen 20.3. kl 18.15 ( finsk tid ). Då är vi igen lyhörda, vaksamma och känner stunden som flödar ut på jorden. Vi öppnar oss och strävar till den energin. Jämningsstundens punkt ger energin och temat till tiden som kommer enligt den stjärnkonstellation den pekar mot. Den norra axeln visar riktningen och tar också först emot energin. Vattumannens tid är nu inne och dess teman för tiden förstärks.

Förra veckan uppdagades många nyheter där det sades att dom magnetiska polerna redan svajar med rätt så hög fart. Det pratas mycket om och spekuleras i om det nu är nära att polerna skiftar plats, eller vad det kan vara som svajningarna förebådar. Jag upplever, att den stora planen framskrider i sin egen fart, förändringarna kommer i sinom tid och vi små människors uppgift är att gör vår andel, för vi är klossar i den stora helheten som kallas för Solsystemet. Tiden visar vad komma skall, men det är bäst att göra sitt bästa så länge Moder Jord ännu går på jämn stig tillsammans med oss.

Jämningsstundens energi öppnar sig mustig, som hjälparna uttryckte det. Vi får ta emot en ordentlig portion kosmisk energi och det verkligen förstärker allt i oss. Jag meddelas att den här stunden kan komma att förändra energifältet starkt i riktning mot att höja frekvensen. Som en tilläggsgåva kan vi få fart till läkningsprocesser. Som andligt tema är att förstärka viljan att gå i sanningen och ljuset. Med dessa ord kan var och en närma sig jämningsstunden. Som element är luft och eld, så nya kreativa tankar bärs fram med fart. Så det lönar sig att uppehålla dom bästa egenskaperna i dig själv och skapa stora, positiva riktningar för en god större gemenskap. Själva stunden balanseras av jordens energi, så om möjligt, slå ner din fötter på ett berg, luta mot ett träd, om du i stunden vistas ute. Att jorda sig är att vara i koppen i stunden så via kroppen sträcker vi oss uppåt.

I den här tiden händer det alltså mycket så det är bra att påminna sig själv, i alla fall då, när den jobbiga dagen kommer, att vara medveten snabbar på ens egen utveckling och att gå i ljuset. Det har varit omruskning i luften, inte nödvändigtvis heller lätta stunder med egna smärtor, men utan omruskning får man inte nya syner om sig själv. Det grävs djupt ifrån så att sanningen kan komma fram och dom mörka ställen kan bli putsade. Världsaltets krafter är alltså nu ännu mera till vår hjälp.

Stora, kosmiska vindar blåser nu även utanför ifrån vårt galax mot oss och också vetenskapsmännen är förundrade. Enligt Space Weather har det mätts finfint foton- och subatomarisk energi förra veckan bl.a. runt månen. Så det är inte så konstigt att även vårt magnetfält reagerar. Även i den här stunden är den aktiv och mera aktivitet är utlovat. Vårt solsystem susar fram i en zon som för mänskligheten är ett äventyr i en ny värld, på en outforskad stig.

Den värld vi känner håller på att förändras med högt fart och det skulle vara bra att även vi gör det. Genom att lätta på sin egen ryggsäck, att öka på ljuset och det positiva, vara tacksam och ödmjuk, höjs vibrationen på bästa sätt. Tiden och tidsbegreppet förändras, att vara människa förändras, det vi skapar förverkligas fort och vi får svar på vår vibration genast… för att nämna några punkter.

Förändringen är trots allt en universell lag som man inte behöver vara rädd för, då den för oss mot allt snabbare utveckling och mot nya stora möjligheter att göra samarbete med Ljuset, med Kärlek.

Mot Ljuset alltså, alldeles snart är det vår !


28.1.2018 DÖDEN FINNS INTE

Ett möte med döden och den andra sidan

Min nära döden-upplevelse

Jag glider med hög fart i en ljusvirvlande tunnel och känner, eller närmast uppfattar, att jag styrs av två storaljusvarelser när jag flyger i ljusröret. Ljusvarelserna, mina hjälpare är påvar sin sida om mig. Farten är obeskrivlig men jag kan inte definiera åt vilket håll jag flyger, jag är endast medveten om den enorma vibrationshastigheten. Kanske det faktiskt bara är vibrationen som accelererar och övergår till en högre vibration.

Vi anländer till ”ett utrymme” där detendast finns ett vibrerande, kristallikt ljus, en otrolig frid och kärlek. Den samma känslan överförs till mig från mina ljusahjälpare som fortfarande finns i min närhet. Jag känner mig lycklig och fridfull.
Jag är medveten om att jag är ”långt” från min kropp som i det här skedet ligger kvar någonstans i ett kritiskt stadie omgiven av läkare och skötare. Mina hjälpare strålar av stor kärlek och låter mig förstå att jag är vid den första porten till döden. Jag fylls av en djup förståelse, en medvetenhet om Gud, Kärleken. Allt vad jag någonsin har saknat.

Hela mitt jag och min själ ber om, att jag skulle få stanna kvar i det tillståndet, men mina hjälpare meddelar att jag måste återvända, inte minst för mina barn, av vilka den yngstas överlevnad man just nu kämpar för där någonstans.


Mina underbara hjälparemeddelar mig också att det är dags att jag får se min livsuppgift. Lugnet och glädjen omkring mig blir tätare och som en reflektion ser jag en bild i den stunden: Framför mig öppnar sig en lång rad av bord, som när jag tittar närmare inte verkar sluta någonstans. Den ändlösa raden av bord är beklädd med vita dukar och på varje bord finns en brun lerkruka med en liten söt planta, som på våren, från vilken det öppnar sig två, tre kronblad.

Jag känner hur mina hjälpareler och förklarar att den här symboliken har tagits för mig därför att dom vet (naturligtvis! ) om min kärlek till trädgården och alla växter. Dom berättar också att min uppgift på jorden är att lära plantorna växa, för i den här tiden vet dom inte längre hur det går till.

Synen tränger djupt in i mitt hjärta och i min själ, men samtidigt känner jag en stor, förkrossande sorg och jag ber om att jag skulle få stanna kvar men dom meddelar mig att jag på grund av min uppgift inte kan stanna kvar…

Plötsligt är det som om Ljuset tar mig i besittning, jag förlorar medvetandet och min medvetenheten om tillståndet och stunden.


När jag sedan i sinom tid vaknar upp efter operationen kommer jag inte genast ihåg det som hänt, men jag får höra av läkarna hur dom kämpat för mitt och mitt lilla människofrös liv.Kejsarsnittet hade varit mycket svårt, min livmoder hade spruckit undersammandragningarna och mitt lilla barn låg sidledes i min mage. Hela personalen tyckte det var ett verkligt under att vi båda överlevde för vanligtvis dör båda två.

Under några dagar upplevde jag ett speciellt utanför koppen-tillstånd, jag förstod inte helt att jag inte var död.


En lång konvalescens började och småningom återfick jag minnet av händelserna. Jag mindes att jag hade sett ca tolv personer i operationssalen och en äldre man i ett närliggande rum vars knäoperation redan varit förberedd men som hade blivit uppskjuten p.g.a. mig. Jag kollade allt det här senare och mina minnesbilder stämde.


Utanför kroppen-upplevelsen då var inte den första för mig, men nära döden-upplevelsen var det. Under år 1992 öppnades det för mig dörrar, som vanligen förblir låsta, för ett visst specifikt ändamål. Även om jag då inte fullt ut förstod min uppgift så förstod jag djupet och hur viktigt det jag upplevt var för min andliga utveckling. Med andra ord, hela mitt liv förändrades.


Utanför kroppen-upplevelserna hade börjat redan några år tidigare, egentligen genast efter min ufo-upplevelse. Det inträffade nära vårt hem och jag fick uppleva det med mitt då fyraåriga första barn. Vi fick uppleva ett väldigt typisk ljusfenomen, ett ufo, varefter min andliga utveckling började på allvar. Hela nittiotalet var en intensiv lärotid även om det innehåller försök till att vara en helt vanlig mor och människa bland andra. Dom försöken bara förlängde min lärotid och sänkte min vibration. Nu ska jag inte berätta mera om mina resor eller möten med stjärnmedvetanden, kidnappningar eller mina andra upplevelser. Det kan bli ett annat ämne, till en annan gång.


Efter den upplevelsen läste jag endel böcker om dödsupplevelser men på den tiden fanns det inte så många böcker om dem. Numera kan man köpa sådana böcker från varje bokaffär eller från bensinstationer. Dom bästa förklaringarna fick jag från buddhistiska beskrivningar om bardo tillståndet. Många saker grubblade jag ändå över. Vad händer efter döden? Hur framskrider processerna, hur påverkar själens andliga erfarenhet osv., osv… jag hittade inte tillräckligt djupgående förklaringar och småningom blev upplevelsen i bakgrunden. Däremotgick det inte så med min andliga uppvakning. Jag kan uppriktigt säga att mitt liv, min uppfattning om mig själv och hela min världsbild förändrades efter den upplevelsen och händelserna som följde därefter.


När jag för fyra år sen hittade putsarbetet som Patrick utvecklat började bitarna så småningom falla på plats. Vi hade under åren råkat på varann tidigare i dom här kretsarna, men vi hade inte lärt känna varann närmare. När han sedan hämtade dessa verktyg till min ”mormorsstuga” förstod jag, att jag äntligen hade hittat dom fattande länkarna till min egen utveckling.


Mormorslivet slutade och relativt fort fick jag åta mig uppgiften som hjälparna hade visat mig för över tjugo år sedan. Olika försök till att förverkliga uppgiften hade gjorts under åren men mina verktyg hade inte varit tillräckliga. Nu är mitt liv ägnat tillandlig kunskap och till att sprida den. Jag försöker verkligen berätta för alla plantor hur dom ska växa upp mot sin egen Ande. Med Patrick försöker vi också vattna, skola om och förstärka nya plantor, som letar efter Anden. Nu äntligen gör jag det som jag kommit hit för i det här livet, i den här kroppen och mederfarenhet från många liv.


För ungefär ett halvt år sen återkom temat om döden och jag fick nya insikter om skeden efter döden och till vad det skulle vara bra att förbereda sig och hur processen på andra sidanframskrider. Jag var nog rätt så förvirrad för dom nutida böckerna, som skrivits av kända medium eller forskare, stödde endast delvis min upplevelse.
Jag behövde mera information och erfarenhet!


Plötsligt under djup meditation for jag iväg helt ”utan förvarning” in i ljusvirveln, samtidigt ändå medveten om min kropp som var kvar på stolen, nånstans långt borta. Jag upplevde igen enren, utvidgad känsla och stor kärlek. Ljusvirveln tog mig till ett ställe som plötsligt ändå blev mörkt och för en kort stund kände jag nästan panik, för jag visste inte hur jag skulle gå vidare där. Jag fick också uppleva hur djup en rädsla kan vara då man inser att det inte finns någon återvändo till kroppen. Jag upplevde allt det där under några korta stunder, samtidigt som jag förstod att jag på det stället är fullkomligt ensam. Jag famlade omkring en kort stund och lugnade mig med att be och bad om hjälp avLjuset. Gud hjälp mig, jag vet inte vart jag ”ska gå,” hur jag ska komma vidare. Tomheten runt mig på det stället var enorm och verkligen helt tom.Endast jag, min själ som strävade till Ljuset, min egen Ande…


Sen öppnade sig en syn där jorden var långt under mig, som om den lutade och jag fick veta att det inte längre fanns någon möjlighet att återvända, ingenting fanns kvar, ingen kropp, inget ”ställe” att ta vägen. Efter en stund av ro fylldes jag av ångest och stor vånda för jag visste att det finns så många själar som i sin dödsstund irrar ensamma omkring utan något mål. Jag kunde inte längre hjälpa, jag var redan borta. Min sorg blev allt djupare när jag mindes mina barn. Samtidigt upplevde jag hur det var som om det gick trådar från min själ till dom människorna som jag i den stunden kände oro för…andra trådar noterade jag inte i mig själv. Jag förstod att dessa trådar hindrade mig från att komma fram till Ljuset och till att förenas med mitt Högsta. Jag ville bli befriad från dem!Jag kunde befria mig från alla andra trådar utom från dom som var fast i mina barn som var så starka att jag inte kunde lösgöra mig från med. Skuldkänslan tog över allt mera och jag höll på att sjunka allt djupare i sorgen och därmed in i ett klibbigare, lägre tillstånd. Jag förstod ändå i den stunden att nu jag undervisades till det som komma skall. Det var som om ett högre jag hade styrt vid sidan om. Den trygga känslan kom tillbaka och samtidigt blev jag medveten om allt omkring mig.


Jag vände ryggen åt jorden och kände att jag måste fortsätta min resa på stället efter döden. Framför mig såg det som en port som jag fick veta var början på den resa, på vilken varje själgår igenom under det här livet insamlade och i våra själar sparade energier. Jag skulle gå igenom mitt nuvarande liv och min resa skulle börja med att jag först skulle få granska mina allra lägsta energier, mina rädslor, känslor och tankar. Om känslan skulle ta överhand var det sannolikt att jag skulle bli kvar i ett motsvarande tillstånd för en lång tid. Man måste sträcka sig mot Ljuset med tro och tillit. I den stunden visste jag att den resan måste varje själ ensam gå igenom och förstå sina egna känslo- och tankeenergier för nästa liv. Jag förstod, att dom erfarenheter våra själar har, är som en magnet för händelser efter döden.


Plötsligt var jag igen medveten om mig själv, sittande på min stol med mina upplevelser klara i minnet. Jag var mycket förvånad över att dom några minuterna där ute någonstans hade varat ifysisk form över en timme. Jag kände hur informationen hade lagrats i min vibration och igen var jag tacksam för den höga hjälp jag fått.


För några veckor sedan gjorde jag igen en likadan meditationsresa där det flödade mera exakt information än tidigare. Ämnet började intressera igen och jag törstade efter en bild av helheten, om den kunde vara möjlig. Jag bad om förståelse för dom många likheterna men också till alla olikheter inom olika kulturer angående upplevelser om döden. Vad skulle vara sanningen, logiken som man utan tvivel även i detta behöver ha.

Det jag vet är att den Högre Visheten, den Skapande Kraften följer dom kosmiska lagarna och att allt är systematiskt, det finns en s.k. röd tråd som visar hur dom kosmiska lagarna fungerar. Så väl uppe som nere, makrokosmos, mikrokosmos osv…. Jag tror inte att människosjälen blir en ängel när den dör, utan beroende på vilken vibrationsfrekvens individen har uppnått under sitt liv avgör var själen kommer att befinna sig och dom erfarenheter den måste gå igenom efter döden. Attraktionslagen fungerar nog utanför kroppen också. Det är ju inte kroppen som under livets gång drar till sig händelser och människor, utan själens tillstånd, vibration, vårt eget
energifält.

I den här stunden samlar jag ihop den information jag har, mina upplevelser och även andras upplevelser och studier via olika böcker. Jag försöker få ihop en sån helhet där ” den röda
tråden” skulle fungera. Jag försöker få ihop en större logik som jag ännu inte uppnår, som nu är splittrad till ett pussel mellan olika kulturer, religiösa programmeringar och mina egna förväntningar och förhoppningar. En stor fråga är bl.a. varför man i västvärlden umgås med dom döda, varför kan man få kontakt med dom från ett tillstånd efter döden via t.ex. medier. …varför det i västvärlden har blivit som en respektlös show, vad söker man här från dessa
mediesessioner…..varför vill så många klamra sig fast vid dom döda… När föds själarna som medierna kontaktar på nytt… Eller vad är den energin medierna når…

Jag undrar också varför vi här fortfarande ,inte kan lita och tro på att livet fortsätter efter döden och att själen går vidare… Eller: varför ser inte buddhister änglar när dom dör… och varför vill dom förbereda sig hela livet inför sin död, om dom är verkliga buddhister…osv. osv… Många lösa bitar som väntar på sin plats i helhetsbilden, i Sanningen som alltid varit och alltid förblir.


Jag har också själv många egna erfarenheter av avlidna som finns i närheten av människor. Vi har hjälp dom vidare mot Ljuset, för vår uppfattning är, att dom framför allt ber om hjälp att komma vidare. Vi försöker inte kommunicera med dem annat än vid fåtal gånger, då dom klart visar att dom har ärende. Mina många erfarenheter har hämtat en klar bild åt de människor vi hjälpt om själarna som funnits i deras närhet. På så sätt har även de fått ro, när deras nära kommit till Ljuset. Övergången till Ljuset är det första steget, men mera än så vet vi inte, det är inte vår sak, utan Hjälparnas och Ljusvarelserna, som finns där för att ta emot själen. Vi bara hjälper vidare härifrån.

Det finns motsägelsefullinformation i många böcker, men också till viss grad liknande. Arbetet med dethär fortsätter alltså och jag fortsätter pussla ihop bitarna.

Jag publicerar sammandraget genast när jag fått ihop bitarna till en synlig bild. Den skulle behövas mera än någonsin tidigare, i den här tiden. Just därför gav mina hjälpare just nu den här uppgiften, som låter väldigt stor.


*************************************

ÅR 2018

Måndag 1.1. 2018 kl 2.48.

Några ord om året som gått

Ett nytt år har just börjat och jag skriver detta i en rätt så euforisk stämning.
Vi hade för enstund sen i vanlig ordning söndagshealingen och jag fick igen en gång erfara någonting som jag av tacksamhet böjer mig på knä inför.


Under den timmen var Energin och Ljuset så genomträngande och klart att jag kände varje cell i min kropp pulsera och vibrera. Jag skakade och vibrerade inom mig då energin flera gånger gick igenom både dom fysiska och energikropparna. Jag höjdes upp och minkropp blev helt orörlig kvar på stolen.

Jag steg allt högre upp mot Ljuset som blev allt klarare och klarare och var som en virvel eller
portal. Jag blev medveten om stor kärlek, vishet och medkänsla i stunden. Jag var också medveten om min kropp som var kvar på stolen och kände hur den som mottagare av den här höga energin var hårt utsatt.

Mitt medvetande var vidgat, Ljust och fullt av förståelse på många plan. Jag kan inte med ord
beskriva min upplevelse, det bara inte finns något konkret sätt att uttrycka en sådan medvetenhet.

Jag var medveten om mitt Jag som helhet, även på fysiskt plan och alla Hjälpare i stunden som fanns där och ställde dem några frågor.

Jag frågade dem om vårt arbete, det gångna året och det kommande.. Svaren var positiva och Hjälparnas kärlek fyllde min vibration .

Hjälparna berättade också om Jesus, om Hans uppgift och om den här tiden då KristusLjuset så enormt skulle behövas på jorden. Hur kan man hämta Ljuset, hur kan man förkroppsligaKristus? Hur känner man igen Ljuset?

Hjälparna berättade, att medvetandet i sin fysiska form som Buddha, Jesus…har förkroppsligat den största Kärleken här på jorden och har kommit till oss under olika tidsperioder och i sina liv som lett till upplysning försökt förmedla den Gudomliga Sanningen till mänskligheten.
Den Sanningen är Kärleken.

Även i dessa dagar finns det medvetanden som följer Sanningen, som själva lever det i sin vardag
och som är föregångare. Det Höga Medvetandet, som även levde i Jesus har under denna mänsklighetens förnedringstillstånd fördelats till varje kontinent, som sju olika människokroppar bland oss. Men vi känner inte igen den höga vibrationen även om den skulle komma emot oss, för vi har inte strävat efter Ljuset på länge, inte heller har vi letat efter Sanningen med vilken vi kunde känna igen Ljuset. Som mänsklighet har vi förlorat kontakten med Sanningen och även med Jesus budskap.

Jesus var sin tids rebell, en modig föregångare som var hängiven sin stig och levde i Sanningen. Hans förtroende till Gud, Källan, var hundraprocentig.
I dessa dagar kan vi leta efter sådana som Han mitt ibland oss. Vilken andlig lärare här i Norden, Amerika, Indien eller var som helst, lever i Sanningen och hundraprocent litar på Gud och följer Ordet och vägledningen.. Vi kan leta efter dessa nutidens innovatörer, föregångare, ”rebeller” Ordets budbärare och följa dem. Modet att leva i Sanningen är deras fackla att följa. Lugnet i deras närhet är tryggheten vi kan lita på. Styrkan i dem är Ljuset från Källan som tar bort vår rädsla. Kärleken i dem är löftet vi letat efter. Den gamla Gudomliga Sanningen är stigen dom öppnar för andra att gå.
Dom finns redan här ibland oss och bär kanske redan på facklan med Ljusets namn lysande…Är vi tillräckligt modiga så vi vågar vara rebeller i vår tid, nyskapande och vågar vi följa facklan…

Motvilligt återvände jag helt och hållet tillbaka till min kropp efter badandet av Ljuset, igen med en försäkran om ett starkare Jag. Min väg bär mig dit, där kartan min blivit skriven innan jag föddes denna gång. Jag skalar av mig allt flera lager, förbinder mig allt djupare i Ljusets tjänst och följer facklan som strålar framför mig. Med tacksamhet gick jag över till det nya
året.

Inför 2018


Vårt år kommer på nytt framför mig med en ny energi som känns som en svag aning till en början menblir fort starkare. Januari stiger starkt framför mig med en hel mängd av kaosenergier som ännu i februari blir allt starkare. Dom första veckorna på det nya året utmanar balansen för oss alla då den kollektiva vibrationen är låg och så många bär på kontaktyta till den låga vibrationen. Vi måste vara vakna så vi håller oss själva i balans och på en högre vibration, för annars suger den kollektiva virveln oss med och även om vi tror att vi tänker, känner och reagerar helt själva så är det den kollektiva virveln som styr oss.
Dessa veckor är det möjligt att kollapsa men om vi är vakna kan vi undvika att falla och därmed också den tunga klättringen tillbaka.

I början av året är det dessutom dom två förmörkelserna av vilka den totala månförmörkelsen avslutar januari. Förmörkelsen inträffar även på våra breddgrader och den exakta tidpunkten är 31.1. då månen går upp och i södra Finland blir det ca halv fem på eftermiddagen.

Månförmörkelsen inträffar alltid då det är fullmåne och den här gången är det i lejonets
tecken. Jag upplever att det här är fortsättning på förmörkelseenergierna från förra året som fortfarande söker efter ren glädje, vilja och ödmjukhet att tjäna. Jag är alltså fortfarande ingen yrkesastrolog utan tar emot den information som Hjälparna ger mig.
Fram stiger just den där villkorslösheten och glädjen att tjäna mänskligheten och en bättre värld. Den lyfter fram en kraft som samtidigt är ödmjuk och tror på sig själv samt öppnar upp nya sätt att vara till hjälp för andra. Egna styrkor, gåvor och kunskaper kommer till godo för ett gemensamt mål och förändring. Så det kunde vara bra att fundera på sina egna stöteställen och sin iver att vara fackelbärare.. hur tjänar jag, till vad använder jag mitt kunnande, min styrka och passion?

I Lapplands landskap kunde det vara bra krafter som stöder förmörkelseenergin…

Solförmörkelsen i vattumannen infaller 15.2. och det optimala stället att ta emot
förmörkelseenergin visades att vara nära havet. Vi kommer att åka till någon ö och ju närmare ekvatorn det är möjligt att resa desto kraftigare är förmörkelsens energi. Förmörkelsen syns inte i Europa utan i Syd-Amerika, Antarktis och i Stilla Havet men längs ekvatorn sprider den sig snabbt runt hela jorden. Förmörkelseenergin fyller våra bägare med den styrka som vi är
kapabla att ta emot den med.

Året går vidare mot vårdagjämningen i mars. I den stunden sänker sig en harmoni som endast varar en kort stund för i april-maj stiger det igen kaosenergi… I synen kommer enorma
vattenmassor…svallande känslor… Som dom mest kritiska månaderna stiger ändå
augusti-september. Den tidpunkten sägs på något vis vara den avgörande på en global skala. Med andra ord, knäpp händerna, jobba flitigt med det egna putsarbetet och med att höja vibrationen innan dessa sensommarens stunder.

Temat för 2018

Det här årets tema handlar om att utvidga och få nya tankar. Detta är visserligen kort uttryckt
men riktningen är den här. Det här året är visserligen fortsättning på förraårets tema som var enighet och att ge upp sin egen vilja. Med ett mera vidsynt perspektiv och strävan efter helheten med en mera feminin vishet skulle kunna ändra mänsklighetens riktning. Den innehåller medkänsla, en ömsint förståelse och vishet som är baserad på erfarenhet och Gudomlig vägledning.

Kropp, själ och ande temat fördjupas och utmanar oss alla att vara starka på vår väg mot ett större Ljus. Slutligen skulle jag namnge det här året till viljestyrkans år, för det kommer verkligen att krävas viljestyrka för att hållas kvar på Kärlekens stig,förbundna och ihärdiga även om den omkringvarande världen konstant försöker slita oss tillbaka till den gemensamma sömnen. När vi tillsammans håller oss starka kan vi använda vår energi till nya tankar, till att utvidgas och till en ren, skapande energi som är målsättningen, som innehåller allt som skapats och den stora helheten, Moder Jord.

Det kommer att krävas balans och styrka när mänsklighetens karma kommer att ses. Det är ännu viktigare att hålla varann i hand och stöda alla i sin närhet. Begreppet familj behöver utvidgas och kärleken till sin nästa behöver sträcka sig längre än till dom egna barnen, föräldrarna och make/makan…


Det här året kan lära var och en av oss att vara den förändring vi längtar efter och vara den förebild som alla saknar. Vi skulle som mänsklighet behöva kunna vidga våra tankar, uppfattningar och målsättningar.

Det här årets förmörkelser fortsätter redan i juli och mera kommer det under augusti. Alla
förmörkelser, jämningar, solstånd kan vi medvetet ta emot och sträva till attunder dom stunderna utvidga och vara de kärl till vilka ny information kan strömma.


Jag önskar alla som går på Stjärnstigen ett vidgat och medvetet nytt år 2018

Med Kärlek, Eija

************************


Kosmiska strömningar och Vintersolståndet 2017

4.12.2017

Vart är vi på väg?

December är en tid för kraftiga energitaggar. I solsystemet rör sig en kosmisk våg som börjar med ett högljutt skvalp som växer till ett dån och till slut med stor kraft slår mot en strand. Den stranden är Jorden. Det är att förvänta stark/starka solstormar vilka också är en följd av den kosmiska vågen. Inuti vår planet sker det rörelse. Energin vibrerar, sökande efter hål att komma upp till ytan. Mänskligheten ligger som mellan två kraftfält, bombat med förändringens energi.

I december förra året, före vintersolståndet, cirklade det en energivåg runt vår planet som aldrig skådats förr, vars ursprung vetenskapsmännen inte kunde placera. Uppmätt var energivågen och dess kraft var så stor att vetenskapsmännen inte tidigare hade träffat på något liknande. I januari det här året började Schuman-resonanssen stiga med väldig fart!

Resonanssen steg under hela början av året till otroliga värden, ca 50 gånger högre än normala vibrationer på jorden och där har den varit det här året. Schuman-resonanssen är som Moder Jords hjärtslag som man kan mäta. Det här året har med andra ord varit ett år då jordens puls har stigit avsevärt. Enligt den information vi fått hänger det ihop med energivågen som kom i december 2016. Våra hjälpare har också berättat att energivågen kom från en väldigt hög dimension genom en portal som befinner sig inuti jorden.

Vad är det man behöver förstå?

Moder Jord är sitt eget medvetande och fortsätter sin egen Gudomliga utvecklingsstig och höjs upp med hjälp dom kosmiska vågorna. Människomedvetandet får visserligen sin del och hjälp av att Moder Jord höjs upp men ändå är det väldigt få själar som använder sig av hjälpen och tar ansvar för sin egen andliga upphöjning. Mänskligheten borde ju kollektivt välja det andliga arbetet / att höja vibrationen . Det här är för varje individ arbetet i vardagen för att den kollektiva förändringen skall kunna ske. Det gäller också samarbetet mellan människomedvetandet och Moder Jord men mot det har mänskligheten redan för länge sen vänt ryggen till. Mänskligheten har med andra ord inte klarat av att förverkliga den Gudomliga planen.

Allt för många själar sover fortfarande och även dom som har vaknat tvekar inför det slutgiltiga valet att binda sig till det andliga arbetet. Även många som har vaknat håller sig till val som tillfredställer dem själva, letar efter upplevelser utifrån och därmed blir andligheten endast en hobby. Ingen som under flera årtionden följt med den andliga ”utveckligen ” kan förneka detta. Det andliga arbetet är att sträva till att förenas med Anden och här på jorden borde Anden manifestera sig via våra kroppar. Det är arbetet som sker i vardagen, det är en livsstil, hela livet.

Den stora planen framskrider, solsystemet och ModerJord med det, men mänskligheten väntar fortfarande på sitt slutgiltiga val. Förbinder sig mänskligheten till att bli Ljusets medarbetare eller tar kraften som förstör liv den med sig…

Vintersolståndet 2017 och förberedelser inför det

Solstånden och gämningarna är förenklat formulerat som portaler som får sin kraft från galaxens centrum. Under solstånden strömmar det med stor kraft energi på jorden och andra astrologiska konstellationer under den stunden hämtar sina egna laddningar. Ett rent kärl kan nå den energin i stora mängder genom att vara vaken och förberedd för den stunden. Forna invigda använde alla sådana här tillfällen för att uppnå högre vibrationer.

Fram till vintersolståndet i år har den där kosmiska vågen samlat sin kraft och den kraften kan själarna ta vara på som stöd för sin egen andliga utveckling. Den kraftiga fullmånen i början av december (3.12.) tillsammans med andra starka planetkonstellationer fick med kraft igång energier förutom på individuella och kollektiva plan så även på astralplan. Som grund för allt det här är den redan i augusti påbörjade förändringscykel vars mål är förändring på konkret plan och för hela mänskligheten. Under dom kommande två åren kommer dom kollektiva kaosenergierna att öka och en press på förändring. Dom som går på finare nivåer kan uppnå en ny, starkare kontakt till Ljuset och på så vis fungera som ankare, föregå som exempel och stöttepelare i den omtumlande världen.

Dom kosmiska strömmarna lyfter vanligen upp vibrationer i själen vars syfte är att bli putsade och transformerade till högre vibrationer. Det samma gäller människokollektivet. Den här förändringen sker inte med att vänta eller att sova, utan genom att aktivt be om hjälp från Ljuset. När vibrationen i människans energifält är lägre, upplever man det som negativa känslor och tankar. När dom är aktiva ber man genast om hjälp från Ljuset så man får dom bort putsade. Det här arbetet med Ljusets hjälpare kan medföra att vibrationen snabbt höjs vilket förenar själen med ens Egna Högsta vilket i sin tur är en link till all information, vägledning och själen plan.Många har problem med sina egna begär, brist på självkännedom eller att man undviker att känna efter vad man egentligen känner. Eller det kan vara svårt att vara närvarande i stunder som skulle avslöja sanningen. Den här vanan att vara vaken kan ändå bli en livsstil som på riktigt syns i vardagen och i alla val man gör.

Själarna är här på denna far viljans planet för att utvecklas inte för att stagnera. Utveckligsstigen är att ta ansvar om sin egen själ och dess vibration. Vår själ är ju en länk mellan kroppen och Anden. Desto renare själens permanenta läge är desto renare är vägledningen från Anden, vårt Högsta Jag. Attraktionslagen gäller även här. En enskilds själs utveckling och förändring mot Ljuset förändrar det kollektiva människomedvetandet mot Ljuset. Vi är alla som individer ansvariga för händelser och för dom vibrationer som sedan konkretiseras på jorden. Var alltså själv den förändring du vill se. Välj Ljuset, Kärleken, Ödmjukheten, och en stark Vilja till en egen personlig förändring. Utan den förändringen kan mänskligheten igen en gång förstöra sig själv och denna vackra planet.

Solståndet ger igen en gång en chans till att vara starkare på sin egen stig. Man kan fram till solståndet ännu göra mycket genom att vara aktivt vaken. Som exempel kan man varje dag be om hjälp av ängarna till allt möjligt, förutom att be om puts till dom lägre energierna. På så sätt ger man signal åt Ljuset hjälpare om sig själv: Jag har valt Ljusets stig, jag ber om hjälp, vägledning, skydd. Den där signalen förstärks till slut och blir ett med ens Högsta Jag. Under den exakta tidpunkten för solståndet kan den få en ny, högre laddning från Skaparen.

Ett sådant här andligt arbete är kontinuerligt, det är en livsstil, hela själva livet. Det handlar verkligen inte om tråkigt gnoende eller att koncentrera sig på sitt eget mörker, utan en massa glädje i form av bättre självkännedom, egna insikter och att höra sin vägledning. När vibrationen stiger öppnar den väg för en allt mera stabil kontakt med den Gudomliga vägledningen och till slut behöver man inte längre fundera vad man ska göra med sitt liv, vad man ska välja för Kärleken i hjärtat vägläder allt i varje stund. Det är det tillståndet som själarna längtar och strävar efter. Vi har bara glömt hur vi kan uppnå det. Vi försöker uppnå det utifrån oss själva och söker snabba lösningar till ett andligt hopp. Men sådant finns inte. Vi måste göra jobbet själva, välja andligheten, sträva till att förenas med Anden. Din Ande, ditt medvetande kan även vara någon annanstans ifrån än från planeten jorden. Ditt ursprung kan komma från Sirius, Plejaderna eller du kan vara ett änglamedvetande. Du har glömt dig själv och sjunkit ner i dom låga kollektivenergierna. Du tänker som en sovande människa, fungerar enligt dina programmeringar , du är rädd för att vara annorlunda, dig själv… Din dröm blir allt djupare, liv efter liv, går du allt djupare in i sömnen. Men alla har en chans att vakna och börja jobba! Det kan inte längre vara en trevlig hobby utan måste ha med sig val och konkreta handlingar till varje dag. I det här arbetet kan vi alla stärka varandra, ge våra egna exempel, positiva energier och vara till stöd för varandra.

Året för Enhetligheten, skapandet av den Nya riktningen, arbetandet för en helhet och förenandet av den Gudomliga Kraften närmar sig slutet. Under solståndsstunden kan var och en visa sitt slutgiltiga val att skapa en ny, god framtid, transformera kraften som förstör liv till Ljus som skapar och uppehåller liv. Ett medvetet arbete innan solståndsstunden tar oss till det.

Anvisningar till solståndsstunden

Klockan 18.28. Finsk tid är vintersolståndsstunden. Det är som ett plötsligt uppstannande, ett kort ögonblick utanför alla tidsgränser. Det är en möjlighet till Livets Källa, Den Skapande Kraften, Kärleken. För den här stunden är det bra att vara kvar med dom föränderliga strömmarna ännu dom här kvarvarande dagarna. Kraftiga astrologiska konstellationer förändras och gör sitt hjälpande jobb för själarna. Var och en upplever den här tidens energier genom sin egen själ i vilken energin från alla liv är bevarat.

Just i den exakta stunden skulle det vara bra att meditera ungefär en timme och med hela sitt väsen be om närvaro från högre upp. Det är bra freda stunden helt till sig själv eller vara tillsammans med andra som har samma intentioner i lugn och ro och till sist bara öppna upp för att ta emot för, vad stunden kan innebära för var och en.
Det skulle vara bra att befinna sig någonstans på en för Moder Jords starka punkt. Till exempel kyrkor som ännu har en böneportal öppen eller har en gyllene portal öppen är bra platser. På berg eller i skogens stärkande kraft kan man också få stöd till stunden. Vattnets element kan föra den igångsättande riktningen för eldens energi och luftens element gör målet klarare.

Även om man sitter i sin egen länstol, med uppriktig vilja att nå stunden, är det också ett kärleksfullt val för sin egen själ. Uppriktiga böner blir alltid hörda och blir också alltid besvarade med högre energier. Vi blev uppmanade att rengöra och stämma in kroppen för högre frekvenser. En lättare diet eller fasta, rengörande smoothies eller drycker tre dygn före solståndet.

Solståndsstunden är ett tillfälle för ”scanning” av själens tillstånd och strömmen för sedan vidare enligt det mot följande årliga kosmiska ”scanningstillfälle” som är vårdagjämningen. Före det är det månförmörkelse 31.1. och solförmörkelse 15.2. Vår resa i världsaltet fortsätter, solsystemet och mänskligheten för själar vidare till nya flöden. Jag kan lova att det kommande året hämtar med sig mera fart till den här resan. Håll alltså Ljuset i handen så ni inte snubblar eller faller så lätt i farten. Alla Ljusets hjälpare väntar på att ni ber det av dem, i varje stund.

” Älska dig själv så mycket så att du ger din själ en chans i det här livet. Det är den största Kärleken du kan ge dig själv . Och till slut kan du stråla av det Ljus som flödar ur Källan .” Hics.