PÅ VÄG IGEN

Måndagen 5.11. 2018 kl 14.45. -Eija


Den här måndagen skiner en underbar sol och världen runtomkring oss ser så ljus och otroligt vacker ut. Bakom oss har vi en intensiv mässhelg i Joensuu och vi är på väg hemåt. Jyväskylä hägrar framför oss men resan hem tar ännu flera timmar.
Vårt liv..redan under flera år.

Jag känner mig en aning betryckt allt det vackra till trots. Den djupa sorg som jag har känt ända sen barndomen gällande det här vackra planeten tränger till ytan. Jag rengör här min egen vibration och stänger mig ute från den kollektiva energin.

Det händer så mycket tråkigt på mänsklig nivå men jag tror på allas vår förmåga att skapa någonting bättre varje dag.

Jag pratade en stund på mässan innan den gemensamma meditationen , att det skulle vara så viktigt att vi alla skulle förena våra krafter, vårt kunnande, vår visdom och börja även helt på konkret plan skapa ett nytt sätt att leva på. Det sker via egna val och exempel.
Stunden av stillhet var fin och den gemensamma energin vi skapade steg enormt. Av Ljusets hjälpare fanns det på plats ända till trängsel och kärlek östes otroliga mängder över alla deltagare.

Tacksamhet…

Vi har många vänner och såna som går vår gemensamma väg i Sverige. Där finns
fungerande grupper och ivriga som arbetar för att höja sin egen vibration.
Sveriges samhälleliga situation har avsevärt gått neråt under dom senare åren
och man kan klart se att där rustas för någon form av kommande kris.
Från samhälleligt håll har det under dom senaste åren getts och delats ut råd om,
hur vanliga svensson ska förbereda sig inför en kris. Senaste uttalande är från
ett par veckor tillbaka och gäller omplacering av statligt anställda,
”krigsplacering” ifall en kris inträffar. Planen ska fullföljas senast i slutet
av december. Samhällelig krasch, bankkris…? Vad än det förväntas hända i
Sverige påverkar det säkert också Finland. Norge har redan på eget vis
förberett sig och utrikesministern har redan för länge sen anmält om att stänga
gränserna för svenska flyktingar då krisen börjar. I Finland berättar man just
inte mycket om dom verkliga händelserna i Sveariket… varför månne…?

Det har även varit mycket rörelse bort därifrån på dom senaste åren. Vanliga svenskar flyttar utomlands och som orsak har varit hotet inifrån. Flyktingproblem, terrordåd och ett alltför liberalt tänkande är redan djupa problem som ursprungsbefolkningen blir tvungen till att se på utan att våga höja sin röst. Där är under arbete en lag som
skulle påverka beskattningen märkbart på pensionerna för dem som flyttar
utomlands från och med nästa vår ( 30.3. framstår som nån tidsgräns ) .
Tydligen försöker man på det här viset hindra emigrationen kraftigt och
eventuellt helt stoppa den?

Enligt medvetna svenskars åsikt jäser det i samhället en bomb som när som helst exploderar. När den bomben laddar ur sprider sig vågen kanske även längre än bara till Finland.

Jag vågar mig inte på någon gissning men ärdet en tillfällighet att det samtidigt är en storövning i finska Lappland där Natos trupper ”övar” på icke Nato-mark. USAs tunga bombartilleri och tusentals Natos soldater…


Mitt eget hjärta vänder sig till Moder Jord och ber om förlåtelse…fortsättningsvis ruskar vi på den känsliga balansen, agerar ur själviska, negativa utgångspunkter och trotsar vår Mor, förstör vårt eget hem.

Vi kan endast göra vår egen del för att mänskligheten skall vända på kälken och så småningom skapa kollektivt, individ för individ, ny jord för en högre mänsklighet.

Jag vet, att många väljer att koncentrera sig bara på det goda och det är säkert ett helt förståeligt alternativ och sker i självförsvarets namn. Många upplever ändå att det är viktigt att veta vad som sker bakom kulisserna och vill ”slåss” mot det med positiv energi. Så även vi.

David Icke pratade mycket sanning i Stockholm men gav egentligen inga verktyg för att skapa någonting bättre för mänskligheten. Han sa att sluta lyda och lyssna istället på era hjärtan… Bra och positiva råd, men hur? Många avlägsnade sig från auditoriet arga och
frustrerade. Många diskussioner typiska för svenskar hörde vi i nedre aulan och
utanför dörrar. Att underblåsa hat i sanningens namn är skrämmande och man
borde också ge verktyg för att transformera hatet..

Vi har träffat Ickes manager några gånger och han letar nu efter möjligheter att kunna samarbeta. Han är en sympatisk och medveten själ , ursprungligen från Chile. Vi blir och vänta och se hur Övre Våningen ordnar saken. Kanske en större andlig ”revolution” är på framtågande och allt flera själar går samman via ett gemensamt arbete. Det skulle vara en
positiv kraft av förändring, fylld av kärlek och medkänsla och där fördelarna för helheten tas i beaktande.

Molnen har samlat sig över Jyväskylä men solen tränger ihärdigt sina strålar genom det gråa, emellanåt helt och hållet synlig. Symbolik från människovärlden.


Till dessa ord och toner på återhörande och
återseende.


https://www.youtube.com/watch?v=lm3QaXbQUa


Tillit som tema

Måndagen 13.8.2018 kl 20:28


Det andra starka temat på gruppresan till Norge var även tillit. Vara i grupp, dela med sig, ta andra i beaktande och att vara närvarande kräver tillit. Många har s.k. dåliga erfarenheter och svårigheter med att vara öppen och ha tillit med sina egna sårbara punkter. På resan fick vi bra och positiva erfarenheter av gruppens stöd och medkänsla vilket säkert stärker tilliten till dom här vännerna och även till godheten i människan i allmänhet. Egna skyddsgränser blev alltså utvidgade och ändå blev man godkänd och flera vågade även vara närvarande under någon annans svåra stund. Precis som det skall vara ….
Mera utbrett lyftes temat om tillit fram när jag frågade om feedback från resan av Övrevåningen.Många människor upplever den vida naturen, kraften av havet och den karga naturen som rengörande och lugnande. Man får en trygg och skön känsla och känner kontakten med naturen och Moder Jord. Man t.o.m. känner en vilja att flytta hit till Moder Jords kraftställe.
Själarna på jorden har övat på att ha tillit till livet och Övrevåningen genom sin tillit till Moder Jord. Man har lärt sig att lita på att jorden ger trygghet, skydd och näring. Det har varit stigen till att lära sig lita på Övrevåningen, Gud. När människorna så småningom har förlorat sin kontakt med naturen, har en stor del också förlorat sin tillit till den Högsta kraften.
Därför är det på sådana här platser, där naturen är stark, kraftig och piskad av stormar och ens egna litenhet är närvarande, kan det i själen vakna ett minne som väcker saknaden och längtan efter tillit. Många upplevde att det bland dom karga stränderna vid Norska fjordarna skulle vara skönt att stanna, att Gud där skulle vara närmare och man själv skulle må bättre. Det som på energiplan sker på sånt här ställe är närvaron av den karga naturens sparade minne som också väcker i människans själ ett minne, som egentligen är längtan efter Gud, inte längtan efter det här landet. Vår själ minns den där tryggheten som tryggheten till landet hade med sig, men objektet för längtan är inte landet , utan Gud. Vi kan inte återvända till tidernas början utan nu måste vi leta efter tryggheten i vardagen från Övrevåningen och hämta den till vårt eget liv, var än vi befinner oss.
Vi kan inte fly till den här rymden omkring oss, utan vi måste hitta den inom oss, hur än vår själ känner saknad till det här stället. Tysta stunder eller länge retreater i dessa Moder Jords kraftställen är ändå behövliga. Vi kan där förstärka vår egen tillit på livet, Övrevåningen och till vårt innersta få kraft till att leta efter detsamma i vår vardag. Övrevåningen rekommenderade små, några dagars retreater för alla som längtar , men med förståelse att förändring är vägen framåt. Klamra sig fast vid land och stunder håller en på ställe och ger inte möjlighet till att ändra på det som ska förändras. Var och en enligt sin egen ryggsäck.
Vi är barn vars längtan är att påvisa Anden när vi är i kroppen. Vi saknar Fars skydd och Mors hem. Vår mor ger oss vår kropp och ett hem och vår Far blåser liv i allt. Vår uppgift på jorden är att hålla liv i den där livslågan och öka på dess kraft i vårt liv. På så sätt får vi trygghet och kan leva med tillit, oberoende av vad som händer i vårt liv.

Moder Jord. Fader i Himmelen. Tack.


Måndagen 13.8.2018 kl 17.17. - Eija

På resa till världens ände

Denna gång styrde vår resa genom hela Finland ända till Ishavets strand. Som jag redan tidigare berättade om, koncentrerades många djupa teman i den här tiden och även till den här resan. Personliga teman hade många som deltog på resan och många stunder av glädje och insikt upplevde vi tillsammans och var för sig med Övrevåningen. Större bild, urgamla felprogrammeringar även via vårt eget arbete blev renat.

Ett urgammalt tema visades för oss redan långt innan resan började. Vi har under åren blivit bombarderade bl.a. via e-post av en tros”sekt”, kristna människor. Vi har inte tidigare alltför ivrigt svarat, för vi förstår att något gemensamt språk inte helt lätt kan hittas, då vår tankevärld är så olika och mera vidsynt, att det utan att ha djupare satt sig in i den, är det omöjligt att förstå. När man redan har en egen, grundkristlig synvinkel på saker, finns det ingen vilja till att bli bekant med andra livsåskådningar.
Den här gången svarade vi ändå lite mera och strävade till att berätta om vår egen livsstil och på så vis försökte vi korrigera flera av dom fel antagelser som dom upplevde som sanningar, fastän dom aldrig har pratat med oss. Vi visste nog att vi så att säga slog huvudet i väggen, för dömandet på den sidan, av just dom här människorna, fanns redan starkt, utan att ha lyssnat på oss. Hotelser, att helt konkret blanda sig i vårt liv m.m. har varit deras sätt att påvisa kärlek för sin nästa och vad Jesus lärde ut… Döm inte, så ska ni inte bli dömda.
Fastän vi lär ut och lever annorlunda, blandar vi oss inte i någon annans sätt att leta efter Gud, sin egen väg. Så borde det vara, speciellt i ett land med religionsfrihet. Vi dömer ingens övertygelse eller religion, utan ser dom som möjliga stigar mot Ljuset. Vi själva ( jag och P ) hör inte till något religionssamfund , även om vi t.ex. älskar gamla kyrkor och bekänner Kristus som Guds son. Men vi bekänner också Buddha som förmedlare av den Gudomliga läran och vi respekterar allt heligt, som vilken annan religion eller livsåskådning som helst, har med sig.
Vi har sett en del av världen, speciellt Patrick som har rest och bekantat sig med alla världens heliga platser och olika religioner och vi förstår att endast av sina frukter känner man trädet.

Det starkaste tecknet på Gudomlig närvaro är individens egna förebild på hur man lever och förhåller sig till andra människor och hur man rengör sig själv från sina egna negativa känslor, tankar och beteenden. Inte själv med egen kraft, utan med hjälp av Ljuset och Gud.
För oss kopplas Gud inte till någon religion utan till en allvetande, evigt skapande kraft och en oändlig källa av Ljus som inte förstör, utan uppehåller liv. Det här är för ”troende” vår ”synd” som radikalt måste åtgärdas. Jag vill här inte ens upprepa med vilka hårda ord vi blev uppmanade att göra botgöring och erkänna vår sjukdom inför dem…
Den här processen med dem eskalerade just innan resan till en konkret attack som riktades mot oss som bor i samma hus. Attacken slutade med att polisen kom emellan.
Hemmafolket förstod och handlade situationen bra, tack vare flera år av eget andligt arbete. Händelsen satte igång funderingar och förståelse för vad just den här händelsen i den här tidens negativa energier fick i gång i omedvetna själar på konkret plan. Det var som ett modellexempel för allt tidigare bloggat, om hur negativ energi stiger till ytan.
Vi fick djup bekräftelse också på att här finns mycket kollektivt att rengöra och av det arbetet steg det för många under resan på personligt plan. Lyckligtvis finns redskap och vetskap om, att allt kommer från en själv, sitt eget arbete och utveckling.För att världen skall kunna bli mera fördomsfri, kärleksfull och jämlik, måste man hela tiden rikta blicken mot sig själv, inte på stickan i någon annans öga utan stocken i ens eget.
Vi kan bearbeta vår egen andliga vishet och öppna vårt hjärta för alla. Vi förstår också att attackerna beror på individer, inte på kristendomen, under vilken det nu uttrycker sig. Under alla tider har man anfallit, torterat, våldtagit, mördat och krigat. Allt det här händer i vår värld hela tiden även nu, för den energi som i forntid skapades, hat och maktbegär, har inte blivit rengjort från mänsklighetens minne. Det här jobbet via oss själva gjorde vi väldigt mycket under resan.

Övrevåningen styrde oss också till Vardø, längst ut till Norges östra kust.
Där träffade vi ”i misstag” på ett minnesmärke över häxjakten, som Norska staten för några år sedan har ställt upp som en bön om förlåtelse för dessa självsvåldiga mord och tortyrer som över hundra kvinnor och ett tiotal män hade blivit utsatta för under medeltiden på kyrkans vägnar. Kyrkan bär på en enorm ”skuld” börda som tidvis fortfarande syns som enskilda människors felhandlingar.
Många upplevde behov att förlåta och putsa i sig själv, även i sitt eget förflutna, från tidigare liv. Och flera frigjordes och hittade vägen till medkänsla och förståelse för det som handlade om kyrkans tjänare. Vi upplevde starkt att makten och överlägsenheten som många kristna under århundraden har skapat nu behöver vändas till positivt. Men vi kan gör jobbet endast med oss själva, putsa med Övrevåningen dom negativa känslor som allt det här väckte i oss. På så sätt ökar vi i alla fall inte på kyrkans fel energi med att öka på hatet, bitterheten eller oförmåga att förlåta. Det här var ett nytt steg på nytt plan för alla som var med på resan.

Med på resan fanns också barn, i sina egna sysslor och lekar, men kanske det även för dem någon gång i framtiden öppnar sig en ny mera fördomsfri syn på mänskligheten, även om dom inte nu deltog i det andliga arbetet. Havet och dom runda stenarna var intressantare än vuxnas göranden, men vi hoppas att nånting ändå lagras på energiplan och att dom i sinom tid kan vara stora förebilder för kärlek även i vardagen.

Vi åkte till den lilla byn Båtsfjord för att ta emot solförmörkelsen. Tråkigt nog regnade det, så vi kunde inte se själva händelsen. I svagt duggregn klättrade vi strävande en bit upp, placerade oss i en bergsbrant för att lyssna på oss själva och tystnade inför en inre röst samtidigt som kosmos öppnade en kraftig kontakt till fina energier. Den knappa timme med gemensam tystnad var vacker och rörande samt kopplade oss alla djupare ihop. Jag kände även av alla dom själar som var med oss för att skapa en ny tanke, en energi till att ta hand om varandra.
Kontakten till vårt hem, Moder Jord, var stark, och vi bad om att få hjälpa och stöda även den här planeten så den ännu skulle kunna vara vårt hem, även om vi inte respekterar den som vi borde. Kärleken till denna underbara planet, dess natur och kraft var i närvarande i stunderna. Även Moderns Kärlek till oss, Hennes barn, var stor. En av deltagarnas ord: ” Jag förlåter dig” . Moder Jord som medvetande älskar och förlåter människorna fastän hon väntar på vår botgöring. Även hon är skapad av Gud och visdomen finns i henne. Skulle vara önskvärt att den samma visdomen skulle finnas i oss människor också.

Efter stunden i stillhet klättrade vi ännu lite högre upp och framför oss öppnade sig en vid utsikt över fjorden och ut mot det öppna havet. Låt den heliga informationen i havet sprida sig runt hela världen, till världen ände så att alla skulle vakna och påbörja Kärlekens rengöring i sin egen vardag.

Barnen med sina mammor njöt av norska bakelser efter bergsklättringen och vi andra som är på strängare diet gladdes åt deras glädje och av att de njöt.

Vår resa var givande och synnerligen lärorik, på många plan. Gemenskap, att ”blåsa i samma glöd” samt stödet och kärleken mellan oss , temat enligt dom senaste åren, levdes igen i verklighet. Så stor tacksamhet…dom här upplevelserna belönar och hjälper till att orka i det här utmanande, men belönande arbetet som vi är styrda till. Så är det även med flera av deltagarna. Dom är herdar i en gemensam flock men även får ibland. Fårmetaforen kom som av sig själv efter att ha varit bland alla dessa norska fårflockar . Den underbart vackra, karga naturen öppnade sig hela tiden runtom oss och som slutord delar jag med er Hics djupsinta budskap till oss, när vi med Patrick kollade platserna innan gruppen kom.
Även att begrunda för alla er, som hittat fram till denna blogg.
” Nu när ni är här vid världens ände, isolerade, se hur omfattande allt är”

NYHETER FRÅN UNGERN OCH SOMMARENS HÄNDELSER 11.6.2018

Nyheter från Ungern & Sommarens händelser

Den heta sommaren fortsätter i Dalsbruk och vi får njuta av den hemma under ett par veckor innan följande resa.

Nyheter från Ungern

Resan till Ungern är nu bakom oss med en stor tacksamhet i hjärtat. Vår resa sträckte sig från den turkosa Balaton-sjön till skogarna och dom små bergen i Pilis och förutom att vi träffade på underbara människor så såg vi också underbara vyer och även andlighet på lokal nivå i vardagen.
I närheten av Budapest besökte vi ett hobbit-hus som gjorde stort intryck på oss. Huset var byggt in i jorden men otroligt ljust med fönster i taken och även på grund av människorna som bodde där. Den här unga familjen hade valt att bo så utanför samhället som möjligt och att vara så självförsörjande som möjligt. Modigt val!
Vi trampade kors och tvärs längs Pilis kullar för att hitta rätt ställe, där punkten till Moder Jords hjärtchakras skulle vara. Till all lycka fick vi ( igen en gång ) fin vägledning och vi hittade området som vi letade efter. Vi hade med oss ungerska vakna hjälpare och tillsammans samlade vi ihop all information om vart vi skulle orientera oss. Det finns inte så mycket information om det hela, utom några av nepalesiska munkars och Dalai lamas publikation om Ungerns skatt.
Våra ungerska vänner fick sedan exakta råd om att beskydda och uppehålla energin.
Vi återkommer till stället, högst sannolikt.

Sommarsolstånd

Sommarsolståndet närmar sig, men före det är det stund för nymåne, som är en utmärkt tid för nyskapande. Nymånen är den 13.6. i tvillingarna och temat kunde vara t.ex att ännu en stund koncentrera sig på allt konkret, alla saker och vanor som har levt klart. Nu är det bara att bygga ny och mera ansvarsfull grund under onsdagen. Vår nästa resa till sommarsolståndet riktas mot Ladoga i Karelen. Samtidigt väcker det i mig både sorgmod och glädje. Inte solståndsstunden i sig men för att mina rötter finns i Karelen. Min pappa är karelare och hemma från Harlu, stränderna över om Ladoga. Där har jag varit bara en gång tidigare och kände då starkt Moder Jords heliga kraft och min egen kontakt till den. Marken där bär på stor sorg och vemod, för många finländare var tvungna att den sista gången i all hast resa därifrån. På utbredda områden har tiden stannat, allt har blivit kvar på sin plats. Fortfarande går tiden där i maklig takt och det tycker jag om. Jag var på energiplan och tittade på vår kommande resas olika ställen och jag ser fram emot den med stort intresse. Det utlovas berättelser om Moder Jord. Vi kanske också träffar under resan våra gamla vänner från St. Petersburg.

Stunden för sommarsolståndet är alltså 21.6. kl.13.07. finsk tid. Som tema för stunden är den Gudomliga kontakten i mig, att höra Guds vägledning och på så sätt hjälpa andra, att dela visdomen och lära ut den. Vi rekommenderar något heligt ställe, portal eller t.ex. medeltida kyrka som ligger på en forntida helig linje. Gemensam samvaro är alltid på sin plats under alla sommarens händelser för även den skapande kraften förstärks då individer förenas.

Sommarens förmörkelser

Nästa dag för nymåne är 13.7. kl. 05.02 finsk tid och sommarens första i kräftans tecken. Den delvisa förmörkelsen syns inte här, men som tidigare, känner man nog av den. Förmörkelsens tema är kropp-själ-ande och helheten i oss är det som behöver beaktas. Hur förkroppsligar du ditt eget Högsta jag i kroppen och i vardagen …

Sommarsolståndets tema, att förenas med Gud, förstärks i förmörkelsens stund. Det räcker att be om det av Övrevåningen . Förena dig med ditt gudomliga jag och din stig är temat, sagt med andra vackra ord. Vattnets närhet förstärker stunden. Före stunden strävar jag till att tömma mitt kärl så att jag kan vara en så ren och klar mottagare som möjligt av den nya, fina vibrationen. 27.7. kl 22.22. finsk tid kan man även här se fullkomligt tidpunkten för månförmörkelsen.


Månen blir mörk alltid under fullmåne och den här gången i stenbockens tecken. Även den här stundens energetiska påverkan är stor. Vi kan fortsätta sommarens tidigare, fria från gränser-teman och genom putsarbetet frigöras från dom skuggor som våra själar bär på. Jag släpper loss, ber om hjälp och blir fri, tack vare universums stöd. Genom att frigöras kan man bygga ny, starkare grund för sin egen stig, även på konkret plan.
Genom att vara närvarande, stadigt i kontakt med Moder Jord och sitt eget Högsta kan var och en förstärka sin egen gudomliga vägledning, en fast strävan uppåt till en högre nivå. Veterligen stärks den kollektiva energin under den här tiden, vilket också är bra att komma ihåg, för dess vibration drar hårt mot det konkreta planet och fastnar där. Något högt ställe på Moder Jord vid havet, stöder den här stunden.
Min vägledning är att prata varmt för den här följande solförmörkelsen i lejonets tecken 11.8. och höjdpunkten är 12.21. finsk tid. Förmörkelsen syns hel i nordligaste delen av Skandinavien och också vi åker med en 40 personers grupp till nordligaste delen av Norge för att ta emot den. Årets teman kulminerar till den här förmörkelsestundens tema ,jag förenas fullkomligt i mig själv. Helheten, kropp-själ-ande får sin slutliga bekräftelse. Ett flöde av Ljus rakt från det stora centret. Från dessa händelser fortsätter vi sedan mot höstdagjämning och dess stund fyllt av ljus. Jämningens tema spetsar ännu mera hela det här årets tema. Med målet att bli upplyst. Jag återkommer till ämnet längre fram. Nu önskar jag alla ljuvliga och ljusa sommarens höjdpunkter

I DJUPANDNINGENS TIDER


Torsdagen 31.5. 2018 kl 1:57
31.5. 2018
Till maj månads sista dygn rundade vi för en timme sen i skenet av en stor fullmåne. Vi reser hemåt ännu i två och en halv timme. Jag upplever kraften av fullmånen som väldigt ömsint och beskyddande då den lyser upp vår väg. Under den senaste veckan har vi åter igen sett så många vägar. Då det var nymåne var vi ännu i Sverige och nu återvänder vi hem från Österbotten.

I Göteborg gjorde vi under en veckas tid behandlingar, tolkningar och undervisade samt delade information. Vi hade två info-kvällar om putsjobbet vi gör och hade i samband även tankar om Illuminati och hur man på ett positivt sätt kan kämpa emot dess kraft. Vi blev väldigt överraskade för det nådde ut till många nya själar. Ide´n att hämta nya redskap till dom som hatar den negativa eliten kom från vår vän i Göteborg som där samlar ihop människor i samband med putsjobbet. Under kvällarna berättade vi med hjälp av Hics hur allt det hat som människorna riktar mot den negativa eliten, Illuminati, endast ökar kraften åt dom som styr vår värld. Vårt budskap togs fint emot, tack för det till Ljusets Hjälpare som fint styrde våra kvällar. Efteråt hörde vi att vårt ämne hade uppmärksammats vida omkring. Kanske steg vi på tår som eventuellt ännu låter höra av sig. Vi litar på vårt skydd och fortsätter vårt jobb.

Förutom att vi delade informationen besökte vi flera energipunkter, av vilka några var alldeles underbara. Ley-linje punkten som kom direkt från Stonehenge, samt ett område med urskog som var beläget mitt emellan oljeraffinaderier! Några medeltida kyrkor kopplades till Gyllene nätverket och en jungfrudans med kraft av svart magi rengjordes med gemensamma krafter. Hjärtat är så tacksamt för det här jobbet som förenar, knyter ihop människor över gränser och språkmurar.
Vi återvänder i september och fortsätter vårt samarbete med göteborgarna.
Vår resa västerut hade med sig även denna kvälls avfärd till Ungern. I områden runt Budapest, spenderar vi dom följande fem dagarna. Även där finns det själar som saknar dessa verkliga redskap till att framskrida på sin egen andliga väg. Vi gör nu vår första resa till Ungern och besöker även där landets vackra energipunkter. Nepalesiska munkar publicerade år 2005 information om att det, enligt helig kunskap, i Ungern finns Moder Jords skyddade verkliga hjärtchakra. Det är också ett av våra besöksmål. Vi väntar med iver på den stundande resan och kanske blir det även reseskildringar därefter.

Klockan är halv två på natten och under dom sista kilometrarna har det hoppat fram flera näraögat fyrfotingar. Den änglavakt vi har och bubblan runt bilen behövs verkligen. Lyckligtvis är ingen av oss ännu trött även om vi har bakom oss nätter med lite sömn och många möten och behandlingssessioner. Vi konstaterar igen att det här arbetet och med den här takten skulle vi inte orka med egna krafter och utan konstant energistöd uppifrån. Vi vet från tidigare att då arbetsbördan lättar när vi kommer hem, då säger kroppen ifrån. Just nu finns det inte mycket tid för vila, senast tvåtiden på eftermiddagen startar vi mot Helsingfors-Vanda flygfält.

Vi är välsignade då det omkring oss finns många underbara, outtröttliga som stöder vårt arbete. Då det för några dagar sedan blev bekräftat att vi åker med jobbet till Budapest hade vi efter två timmar på vår hemsida färdigt översatt text på engelska angående dom viktigaste länkarna. Även bloggtexten m.m. översätts snabbt till svenska. Vi och vårt jobb stöds på så många kravlösa sätt , så vi kan endast ödmjukt tacka er alla.
Allt sånt här stärker hela tiden vårt gemensamma mål som strävar till att världen förändras till allas väl, och det sker endast genom att ta ansvar för sin egen vibration.
Var och en har med sig sitt eget kunnande, sin insats och ingens del är mindre värd än någon annans. Alla behövs.
.Igen en gång är det dags att koncentrera sig på att andas djup och stärka närvaron i stunden. Djupandningen och att efter det följa sin egen andning är den bästa meditationen. Att vara närvarande i stunden öppnar medvetenheten till sina egna vibrationer och att känna igen dem. Under dom två senaste månaderna har det kollektiva tankefältet och där varande programmeringar varit väldigt starkt. Egna tankar har alltså lätt kunnat bli styrda utifrån helt obemärkt. Pengaproblem, rädslor, ångest, likgiltighet m.m. är typiska kollektivenergier som sänker vibrationen då dom aktiveras. Om man inte är säker på varifrån dessa konstiga, tråkiga tankar tränger in i ens huvud, så kan man alltid, enligt dom andliga lagarna, för sig själv i sitt sinne befalla bort alla överlopps energier som inte hör till ens eget energifält. I Ljusets, Guds namn och tre gånger upprepat, måste mörkret avlägsna sig. Även om man från sitt eget sinne skickar en negativ tanke till någon så kan man dra den tillbaka med att be om förlåtelse i sitt sinne. På så sätt förorenar man ingen annan utan tar själv ansvar för sina negativa energier.

Sommarsolståndet är på kommande 21.6. kl13.07 finsk tid. Igen en gång kan man öppna upp för att ta emot kraft från den stora centralsolen. Temat är gudomlig kontakt, Guds röst i mig. Vi väntar på mäktiga flöden. Som rekommendation är gemensam samvaro någonstans där den gudomliga kraften ännu verkar. En sökandes tillitsfulla, öppna hjärta är det bästa kärlet för den strömmande kraften.
En ren, god midsommarstund till er alla! Djupandningens tid är inne.


NYHETER FRÅN VINTERGATAN 1


Lördag 17.3. 2018 kl 12.40Idag 17.3. är det nymåne, en tid för nya början. Den här dagens godhet, glädjeämnen och tacksamhet bär långt och ger fart åt tisdagen då dag och natt jämnar ut dygnet.

Energin koncentreras även till söndagen då det utlovas mera kosmisk kraft via solen. Så vi flyter på stora vågor dom närmaste dagarna och det enda som lönar sig att göra är att vara vaken och mottaglig.

Nästa vecka på tisdagen, uppnår vi igen den första jämningspunkten. Vårdagjämningsstunden är på tisdagen 20.3. kl 18.15 ( finsk tid ). Då är vi igen lyhörda, vaksamma och känner stunden som flödar ut på jorden. Vi öppnar oss och strävar till den energin. Jämningsstundens punkt ger energin och temat till tiden som kommer enligt den stjärnkonstellation den pekar mot. Den norra axeln visar riktningen och tar också först emot energin. Vattumannens tid är nu inne och dess teman för tiden förstärks.

Förra veckan uppdagades många nyheter där det sades att dom magnetiska polerna redan svajar med rätt så hög fart. Det pratas mycket om och spekuleras i om det nu är nära att polerna skiftar plats, eller vad det kan vara som svajningarna förebådar. Jag upplever, att den stora planen framskrider i sin egen fart, förändringarna kommer i sinom tid och vi små människors uppgift är att gör vår andel, för vi är klossar i den stora helheten som kallas för Solsystemet. Tiden visar vad komma skall, men det är bäst att göra sitt bästa så länge Moder Jord ännu går på jämn stig tillsammans med oss.

Jämningsstundens energi öppnar sig mustig, som hjälparna uttryckte det. Vi får ta emot en ordentlig portion kosmisk energi och det verkligen förstärker allt i oss. Jag meddelas att den här stunden kan komma att förändra energifältet starkt i riktning mot att höja frekvensen. Som en tilläggsgåva kan vi få fart till läkningsprocesser. Som andligt tema är att förstärka viljan att gå i sanningen och ljuset. Med dessa ord kan var och en närma sig jämningsstunden. Som element är luft och eld, så nya kreativa tankar bärs fram med fart. Så det lönar sig att uppehålla dom bästa egenskaperna i dig själv och skapa stora, positiva riktningar för en god större gemenskap. Själva stunden balanseras av jordens energi, så om möjligt, slå ner din fötter på ett berg, luta mot ett träd, om du i stunden vistas ute. Att jorda sig är att vara i koppen i stunden så via kroppen sträcker vi oss uppåt.

I den här tiden händer det alltså mycket så det är bra att påminna sig själv, i alla fall då, när den jobbiga dagen kommer, att vara medveten snabbar på ens egen utveckling och att gå i ljuset. Det har varit omruskning i luften, inte nödvändigtvis heller lätta stunder med egna smärtor, men utan omruskning får man inte nya syner om sig själv. Det grävs djupt ifrån så att sanningen kan komma fram och dom mörka ställen kan bli putsade. Världsaltets krafter är alltså nu ännu mera till vår hjälp.

Stora, kosmiska vindar blåser nu även utanför ifrån vårt galax mot oss och också vetenskapsmännen är förundrade. Enligt Space Weather har det mätts finfint foton- och subatomarisk energi förra veckan bl.a. runt månen. Så det är inte så konstigt att även vårt magnetfält reagerar. Även i den här stunden är den aktiv och mera aktivitet är utlovat. Vårt solsystem susar fram i en zon som för mänskligheten är ett äventyr i en ny värld, på en outforskad stig.

Den värld vi känner håller på att förändras med högt fart och det skulle vara bra att även vi gör det. Genom att lätta på sin egen ryggsäck, att öka på ljuset och det positiva, vara tacksam och ödmjuk, höjs vibrationen på bästa sätt. Tiden och tidsbegreppet förändras, att vara människa förändras, det vi skapar förverkligas fort och vi får svar på vår vibration genast… för att nämna några punkter.

Förändringen är trots allt en universell lag som man inte behöver vara rädd för, då den för oss mot allt snabbare utveckling och mot nya stora möjligheter att göra samarbete med Ljuset, med Kärlek.

Mot Ljuset alltså, alldeles snart är det vår !


28.1.2018 DÖDEN FINNS INTE

Ett möte med döden och den andra sidan

Min nära döden-upplevelse

Jag glider med hög fart i en ljusvirvlande tunnel och känner, eller närmast uppfattar, att jag styrs av två storaljusvarelser när jag flyger i ljusröret. Ljusvarelserna, mina hjälpare är påvar sin sida om mig. Farten är obeskrivlig men jag kan inte definiera åt vilket håll jag flyger, jag är endast medveten om den enorma vibrationshastigheten. Kanske det faktiskt bara är vibrationen som accelererar och övergår till en högre vibration.

Vi anländer till ”ett utrymme” där detendast finns ett vibrerande, kristallikt ljus, en otrolig frid och kärlek. Den samma känslan överförs till mig från mina ljusahjälpare som fortfarande finns i min närhet. Jag känner mig lycklig och fridfull.
Jag är medveten om att jag är ”långt” från min kropp som i det här skedet ligger kvar någonstans i ett kritiskt stadie omgiven av läkare och skötare. Mina hjälpare strålar av stor kärlek och låter mig förstå att jag är vid den första porten till döden. Jag fylls av en djup förståelse, en medvetenhet om Gud, Kärleken. Allt vad jag någonsin har saknat.

Hela mitt jag och min själ ber om, att jag skulle få stanna kvar i det tillståndet, men mina hjälpare meddelar att jag måste återvända, inte minst för mina barn, av vilka den yngstas överlevnad man just nu kämpar för där någonstans.


Mina underbara hjälparemeddelar mig också att det är dags att jag får se min livsuppgift. Lugnet och glädjen omkring mig blir tätare och som en reflektion ser jag en bild i den stunden: Framför mig öppnar sig en lång rad av bord, som när jag tittar närmare inte verkar sluta någonstans. Den ändlösa raden av bord är beklädd med vita dukar och på varje bord finns en brun lerkruka med en liten söt planta, som på våren, från vilken det öppnar sig två, tre kronblad.

Jag känner hur mina hjälpareler och förklarar att den här symboliken har tagits för mig därför att dom vet (naturligtvis! ) om min kärlek till trädgården och alla växter. Dom berättar också att min uppgift på jorden är att lära plantorna växa, för i den här tiden vet dom inte längre hur det går till.

Synen tränger djupt in i mitt hjärta och i min själ, men samtidigt känner jag en stor, förkrossande sorg och jag ber om att jag skulle få stanna kvar men dom meddelar mig att jag på grund av min uppgift inte kan stanna kvar…

Plötsligt är det som om Ljuset tar mig i besittning, jag förlorar medvetandet och min medvetenheten om tillståndet och stunden.


När jag sedan i sinom tid vaknar upp efter operationen kommer jag inte genast ihåg det som hänt, men jag får höra av läkarna hur dom kämpat för mitt och mitt lilla människofrös liv.Kejsarsnittet hade varit mycket svårt, min livmoder hade spruckit undersammandragningarna och mitt lilla barn låg sidledes i min mage. Hela personalen tyckte det var ett verkligt under att vi båda överlevde för vanligtvis dör båda två.

Under några dagar upplevde jag ett speciellt utanför koppen-tillstånd, jag förstod inte helt att jag inte var död.


En lång konvalescens började och småningom återfick jag minnet av händelserna. Jag mindes att jag hade sett ca tolv personer i operationssalen och en äldre man i ett närliggande rum vars knäoperation redan varit förberedd men som hade blivit uppskjuten p.g.a. mig. Jag kollade allt det här senare och mina minnesbilder stämde.


Utanför kroppen-upplevelsen då var inte den första för mig, men nära döden-upplevelsen var det. Under år 1992 öppnades det för mig dörrar, som vanligen förblir låsta, för ett visst specifikt ändamål. Även om jag då inte fullt ut förstod min uppgift så förstod jag djupet och hur viktigt det jag upplevt var för min andliga utveckling. Med andra ord, hela mitt liv förändrades.


Utanför kroppen-upplevelserna hade börjat redan några år tidigare, egentligen genast efter min ufo-upplevelse. Det inträffade nära vårt hem och jag fick uppleva det med mitt då fyraåriga första barn. Vi fick uppleva ett väldigt typisk ljusfenomen, ett ufo, varefter min andliga utveckling började på allvar. Hela nittiotalet var en intensiv lärotid även om det innehåller försök till att vara en helt vanlig mor och människa bland andra. Dom försöken bara förlängde min lärotid och sänkte min vibration. Nu ska jag inte berätta mera om mina resor eller möten med stjärnmedvetanden, kidnappningar eller mina andra upplevelser. Det kan bli ett annat ämne, till en annan gång.


Efter den upplevelsen läste jag endel böcker om dödsupplevelser men på den tiden fanns det inte så många böcker om dem. Numera kan man köpa sådana böcker från varje bokaffär eller från bensinstationer. Dom bästa förklaringarna fick jag från buddhistiska beskrivningar om bardo tillståndet. Många saker grubblade jag ändå över. Vad händer efter döden? Hur framskrider processerna, hur påverkar själens andliga erfarenhet osv., osv… jag hittade inte tillräckligt djupgående förklaringar och småningom blev upplevelsen i bakgrunden. Däremotgick det inte så med min andliga uppvakning. Jag kan uppriktigt säga att mitt liv, min uppfattning om mig själv och hela min världsbild förändrades efter den upplevelsen och händelserna som följde därefter.


När jag för fyra år sen hittade putsarbetet som Patrick utvecklat började bitarna så småningom falla på plats. Vi hade under åren råkat på varann tidigare i dom här kretsarna, men vi hade inte lärt känna varann närmare. När han sedan hämtade dessa verktyg till min ”mormorsstuga” förstod jag, att jag äntligen hade hittat dom fattande länkarna till min egen utveckling.


Mormorslivet slutade och relativt fort fick jag åta mig uppgiften som hjälparna hade visat mig för över tjugo år sedan. Olika försök till att förverkliga uppgiften hade gjorts under åren men mina verktyg hade inte varit tillräckliga. Nu är mitt liv ägnat tillandlig kunskap och till att sprida den. Jag försöker verkligen berätta för alla plantor hur dom ska växa upp mot sin egen Ande. Med Patrick försöker vi också vattna, skola om och förstärka nya plantor, som letar efter Anden. Nu äntligen gör jag det som jag kommit hit för i det här livet, i den här kroppen och mederfarenhet från många liv.


För ungefär ett halvt år sen återkom temat om döden och jag fick nya insikter om skeden efter döden och till vad det skulle vara bra att förbereda sig och hur processen på andra sidanframskrider. Jag var nog rätt så förvirrad för dom nutida böckerna, som skrivits av kända medium eller forskare, stödde endast delvis min upplevelse.
Jag behövde mera information och erfarenhet!


Plötsligt under djup meditation for jag iväg helt ”utan förvarning” in i ljusvirveln, samtidigt ändå medveten om min kropp som var kvar på stolen, nånstans långt borta. Jag upplevde igen enren, utvidgad känsla och stor kärlek. Ljusvirveln tog mig till ett ställe som plötsligt ändå blev mörkt och för en kort stund kände jag nästan panik, för jag visste inte hur jag skulle gå vidare där. Jag fick också uppleva hur djup en rädsla kan vara då man inser att det inte finns någon återvändo till kroppen. Jag upplevde allt det där under några korta stunder, samtidigt som jag förstod att jag på det stället är fullkomligt ensam. Jag famlade omkring en kort stund och lugnade mig med att be och bad om hjälp avLjuset. Gud hjälp mig, jag vet inte vart jag ”ska gå,” hur jag ska komma vidare. Tomheten runt mig på det stället var enorm och verkligen helt tom.Endast jag, min själ som strävade till Ljuset, min egen Ande…


Sen öppnade sig en syn där jorden var långt under mig, som om den lutade och jag fick veta att det inte längre fanns någon möjlighet att återvända, ingenting fanns kvar, ingen kropp, inget ”ställe” att ta vägen. Efter en stund av ro fylldes jag av ångest och stor vånda för jag visste att det finns så många själar som i sin dödsstund irrar ensamma omkring utan något mål. Jag kunde inte längre hjälpa, jag var redan borta. Min sorg blev allt djupare när jag mindes mina barn. Samtidigt upplevde jag hur det var som om det gick trådar från min själ till dom människorna som jag i den stunden kände oro för…andra trådar noterade jag inte i mig själv. Jag förstod att dessa trådar hindrade mig från att komma fram till Ljuset och till att förenas med mitt Högsta. Jag ville bli befriad från dem!Jag kunde befria mig från alla andra trådar utom från dom som var fast i mina barn som var så starka att jag inte kunde lösgöra mig från med. Skuldkänslan tog över allt mera och jag höll på att sjunka allt djupare i sorgen och därmed in i ett klibbigare, lägre tillstånd. Jag förstod ändå i den stunden att nu jag undervisades till det som komma skall. Det var som om ett högre jag hade styrt vid sidan om. Den trygga känslan kom tillbaka och samtidigt blev jag medveten om allt omkring mig.


Jag vände ryggen åt jorden och kände att jag måste fortsätta min resa på stället efter döden. Framför mig såg det som en port som jag fick veta var början på den resa, på vilken varje själgår igenom under det här livet insamlade och i våra själar sparade energier. Jag skulle gå igenom mitt nuvarande liv och min resa skulle börja med att jag först skulle få granska mina allra lägsta energier, mina rädslor, känslor och tankar. Om känslan skulle ta överhand var det sannolikt att jag skulle bli kvar i ett motsvarande tillstånd för en lång tid. Man måste sträcka sig mot Ljuset med tro och tillit. I den stunden visste jag att den resan måste varje själ ensam gå igenom och förstå sina egna känslo- och tankeenergier för nästa liv. Jag förstod, att dom erfarenheter våra själar har, är som en magnet för händelser efter döden.


Plötsligt var jag igen medveten om mig själv, sittande på min stol med mina upplevelser klara i minnet. Jag var mycket förvånad över att dom några minuterna där ute någonstans hade varat ifysisk form över en timme. Jag kände hur informationen hade lagrats i min vibration och igen var jag tacksam för den höga hjälp jag fått.


För några veckor sedan gjorde jag igen en likadan meditationsresa där det flödade mera exakt information än tidigare. Ämnet började intressera igen och jag törstade efter en bild av helheten, om den kunde vara möjlig. Jag bad om förståelse för dom många likheterna men också till alla olikheter inom olika kulturer angående upplevelser om döden. Vad skulle vara sanningen, logiken som man utan tvivel även i detta behöver ha.

Det jag vet är att den Högre Visheten, den Skapande Kraften följer dom kosmiska lagarna och att allt är systematiskt, det finns en s.k. röd tråd som visar hur dom kosmiska lagarna fungerar. Så väl uppe som nere, makrokosmos, mikrokosmos osv…. Jag tror inte att människosjälen blir en ängel när den dör, utan beroende på vilken vibrationsfrekvens individen har uppnått under sitt liv avgör var själen kommer att befinna sig och dom erfarenheter den måste gå igenom efter döden. Attraktionslagen fungerar nog utanför kroppen också. Det är ju inte kroppen som under livets gång drar till sig händelser och människor, utan själens tillstånd, vibration, vårt eget
energifält.

I den här stunden samlar jag ihop den information jag har, mina upplevelser och även andras upplevelser och studier via olika böcker. Jag försöker få ihop en sån helhet där ” den röda
tråden” skulle fungera. Jag försöker få ihop en större logik som jag ännu inte uppnår, som nu är splittrad till ett pussel mellan olika kulturer, religiösa programmeringar och mina egna förväntningar och förhoppningar. En stor fråga är bl.a. varför man i västvärlden umgås med dom döda, varför kan man få kontakt med dom från ett tillstånd efter döden via t.ex. medier. …varför det i västvärlden har blivit som en respektlös show, vad söker man här från dessa
mediesessioner…..varför vill så många klamra sig fast vid dom döda… När föds själarna som medierna kontaktar på nytt… Eller vad är den energin medierna når…

Jag undrar också varför vi här fortfarande ,inte kan lita och tro på att livet fortsätter efter döden och att själen går vidare… Eller: varför ser inte buddhister änglar när dom dör… och varför vill dom förbereda sig hela livet inför sin död, om dom är verkliga buddhister…osv. osv… Många lösa bitar som väntar på sin plats i helhetsbilden, i Sanningen som alltid varit och alltid förblir.


Jag har också själv många egna erfarenheter av avlidna som finns i närheten av människor. Vi har hjälp dom vidare mot Ljuset, för vår uppfattning är, att dom framför allt ber om hjälp att komma vidare. Vi försöker inte kommunicera med dem annat än vid fåtal gånger, då dom klart visar att dom har ärende. Mina många erfarenheter har hämtat en klar bild åt de människor vi hjälpt om själarna som funnits i deras närhet. På så sätt har även de fått ro, när deras nära kommit till Ljuset. Övergången till Ljuset är det första steget, men mera än så vet vi inte, det är inte vår sak, utan Hjälparnas och Ljusvarelserna, som finns där för att ta emot själen. Vi bara hjälper vidare härifrån.

Det finns motsägelsefullinformation i många böcker, men också till viss grad liknande. Arbetet med dethär fortsätter alltså och jag fortsätter pussla ihop bitarna.

Jag publicerar sammandraget genast när jag fått ihop bitarna till en synlig bild. Den skulle behövas mera än någonsin tidigare, i den här tiden. Just därför gav mina hjälpare just nu den här uppgiften, som låter väldigt stor.


*************************************

ÅR 2018

Måndag 1.1. 2018 kl 2.48.

Några ord om året som gått

Ett nytt år har just börjat och jag skriver detta i en rätt så euforisk stämning.
Vi hade för enstund sen i vanlig ordning söndagshealingen och jag fick igen en gång erfara någonting som jag av tacksamhet böjer mig på knä inför.


Under den timmen var Energin och Ljuset så genomträngande och klart att jag kände varje cell i min kropp pulsera och vibrera. Jag skakade och vibrerade inom mig då energin flera gånger gick igenom både dom fysiska och energikropparna. Jag höjdes upp och minkropp blev helt orörlig kvar på stolen.

Jag steg allt högre upp mot Ljuset som blev allt klarare och klarare och var som en virvel eller
portal. Jag blev medveten om stor kärlek, vishet och medkänsla i stunden. Jag var också medveten om min kropp som var kvar på stolen och kände hur den som mottagare av den här höga energin var hårt utsatt.

Mitt medvetande var vidgat, Ljust och fullt av förståelse på många plan. Jag kan inte med ord
beskriva min upplevelse, det bara inte finns något konkret sätt att uttrycka en sådan medvetenhet.

Jag var medveten om mitt Jag som helhet, även på fysiskt plan och alla Hjälpare i stunden som fanns där och ställde dem några frågor.

Jag frågade dem om vårt arbete, det gångna året och det kommande.. Svaren var positiva och Hjälparnas kärlek fyllde min vibration .

Hjälparna berättade också om Jesus, om Hans uppgift och om den här tiden då KristusLjuset så enormt skulle behövas på jorden. Hur kan man hämta Ljuset, hur kan man förkroppsligaKristus? Hur känner man igen Ljuset?

Hjälparna berättade, att medvetandet i sin fysiska form som Buddha, Jesus…har förkroppsligat den största Kärleken här på jorden och har kommit till oss under olika tidsperioder och i sina liv som lett till upplysning försökt förmedla den Gudomliga Sanningen till mänskligheten.
Den Sanningen är Kärleken.

Även i dessa dagar finns det medvetanden som följer Sanningen, som själva lever det i sin vardag
och som är föregångare. Det Höga Medvetandet, som även levde i Jesus har under denna mänsklighetens förnedringstillstånd fördelats till varje kontinent, som sju olika människokroppar bland oss. Men vi känner inte igen den höga vibrationen även om den skulle komma emot oss, för vi har inte strävat efter Ljuset på länge, inte heller har vi letat efter Sanningen med vilken vi kunde känna igen Ljuset. Som mänsklighet har vi förlorat kontakten med Sanningen och även med Jesus budskap.

Jesus var sin tids rebell, en modig föregångare som var hängiven sin stig och levde i Sanningen. Hans förtroende till Gud, Källan, var hundraprocentig.
I dessa dagar kan vi leta efter sådana som Han mitt ibland oss. Vilken andlig lärare här i Norden, Amerika, Indien eller var som helst, lever i Sanningen och hundraprocent litar på Gud och följer Ordet och vägledningen.. Vi kan leta efter dessa nutidens innovatörer, föregångare, ”rebeller” Ordets budbärare och följa dem. Modet att leva i Sanningen är deras fackla att följa. Lugnet i deras närhet är tryggheten vi kan lita på. Styrkan i dem är Ljuset från Källan som tar bort vår rädsla. Kärleken i dem är löftet vi letat efter. Den gamla Gudomliga Sanningen är stigen dom öppnar för andra att gå.
Dom finns redan här ibland oss och bär kanske redan på facklan med Ljusets namn lysande…Är vi tillräckligt modiga så vi vågar vara rebeller i vår tid, nyskapande och vågar vi följa facklan…

Motvilligt återvände jag helt och hållet tillbaka till min kropp efter badandet av Ljuset, igen med en försäkran om ett starkare Jag. Min väg bär mig dit, där kartan min blivit skriven innan jag föddes denna gång. Jag skalar av mig allt flera lager, förbinder mig allt djupare i Ljusets tjänst och följer facklan som strålar framför mig. Med tacksamhet gick jag över till det nya
året.

Inför 2018


Vårt år kommer på nytt framför mig med en ny energi som känns som en svag aning till en början menblir fort starkare. Januari stiger starkt framför mig med en hel mängd av kaosenergier som ännu i februari blir allt starkare. Dom första veckorna på det nya året utmanar balansen för oss alla då den kollektiva vibrationen är låg och så många bär på kontaktyta till den låga vibrationen. Vi måste vara vakna så vi håller oss själva i balans och på en högre vibration, för annars suger den kollektiva virveln oss med och även om vi tror att vi tänker, känner och reagerar helt själva så är det den kollektiva virveln som styr oss.
Dessa veckor är det möjligt att kollapsa men om vi är vakna kan vi undvika att falla och därmed också den tunga klättringen tillbaka.

I början av året är det dessutom dom två förmörkelserna av vilka den totala månförmörkelsen avslutar januari. Förmörkelsen inträffar även på våra breddgrader och den exakta tidpunkten är 31.1. då månen går upp och i södra Finland blir det ca halv fem på eftermiddagen.

Månförmörkelsen inträffar alltid då det är fullmåne och den här gången är det i lejonets
tecken. Jag upplever att det här är fortsättning på förmörkelseenergierna från förra året som fortfarande söker efter ren glädje, vilja och ödmjukhet att tjäna. Jag är alltså fortfarande ingen yrkesastrolog utan tar emot den information som Hjälparna ger mig.
Fram stiger just den där villkorslösheten och glädjen att tjäna mänskligheten och en bättre värld. Den lyfter fram en kraft som samtidigt är ödmjuk och tror på sig själv samt öppnar upp nya sätt att vara till hjälp för andra. Egna styrkor, gåvor och kunskaper kommer till godo för ett gemensamt mål och förändring. Så det kunde vara bra att fundera på sina egna stöteställen och sin iver att vara fackelbärare.. hur tjänar jag, till vad använder jag mitt kunnande, min styrka och passion?

I Lapplands landskap kunde det vara bra krafter som stöder förmörkelseenergin…

Solförmörkelsen i vattumannen infaller 15.2. och det optimala stället att ta emot
förmörkelseenergin visades att vara nära havet. Vi kommer att åka till någon ö och ju närmare ekvatorn det är möjligt att resa desto kraftigare är förmörkelsens energi. Förmörkelsen syns inte i Europa utan i Syd-Amerika, Antarktis och i Stilla Havet men längs ekvatorn sprider den sig snabbt runt hela jorden. Förmörkelseenergin fyller våra bägare med den styrka som vi är
kapabla att ta emot den med.

Året går vidare mot vårdagjämningen i mars. I den stunden sänker sig en harmoni som endast varar en kort stund för i april-maj stiger det igen kaosenergi… I synen kommer enorma
vattenmassor…svallande känslor… Som dom mest kritiska månaderna stiger ändå
augusti-september. Den tidpunkten sägs på något vis vara den avgörande på en global skala. Med andra ord, knäpp händerna, jobba flitigt med det egna putsarbetet och med att höja vibrationen innan dessa sensommarens stunder.

Temat för 2018

Det här årets tema handlar om att utvidga och få nya tankar. Detta är visserligen kort uttryckt
men riktningen är den här. Det här året är visserligen fortsättning på förraårets tema som var enighet och att ge upp sin egen vilja. Med ett mera vidsynt perspektiv och strävan efter helheten med en mera feminin vishet skulle kunna ändra mänsklighetens riktning. Den innehåller medkänsla, en ömsint förståelse och vishet som är baserad på erfarenhet och Gudomlig vägledning.

Kropp, själ och ande temat fördjupas och utmanar oss alla att vara starka på vår väg mot ett större Ljus. Slutligen skulle jag namnge det här året till viljestyrkans år, för det kommer verkligen att krävas viljestyrka för att hållas kvar på Kärlekens stig,förbundna och ihärdiga även om den omkringvarande världen konstant försöker slita oss tillbaka till den gemensamma sömnen. När vi tillsammans håller oss starka kan vi använda vår energi till nya tankar, till att utvidgas och till en ren, skapande energi som är målsättningen, som innehåller allt som skapats och den stora helheten, Moder Jord.

Det kommer att krävas balans och styrka när mänsklighetens karma kommer att ses. Det är ännu viktigare att hålla varann i hand och stöda alla i sin närhet. Begreppet familj behöver utvidgas och kärleken till sin nästa behöver sträcka sig längre än till dom egna barnen, föräldrarna och make/makan…


Det här året kan lära var och en av oss att vara den förändring vi längtar efter och vara den förebild som alla saknar. Vi skulle som mänsklighet behöva kunna vidga våra tankar, uppfattningar och målsättningar.

Det här årets förmörkelser fortsätter redan i juli och mera kommer det under augusti. Alla
förmörkelser, jämningar, solstånd kan vi medvetet ta emot och sträva till attunder dom stunderna utvidga och vara de kärl till vilka ny information kan strömma.


Jag önskar alla som går på Stjärnstigen ett vidgat och medvetet nytt år 2018

Med Kärlek, Eija

************************


Kosmiska strömningar och Vintersolståndet 2017

4.12.2017

Vart är vi på väg?

December är en tid för kraftiga energitaggar. I solsystemet rör sig en kosmisk våg som börjar med ett högljutt skvalp som växer till ett dån och till slut med stor kraft slår mot en strand. Den stranden är Jorden. Det är att förvänta stark/starka solstormar vilka också är en följd av den kosmiska vågen. Inuti vår planet sker det rörelse. Energin vibrerar, sökande efter hål att komma upp till ytan. Mänskligheten ligger som mellan två kraftfält, bombat med förändringens energi.

I december förra året, före vintersolståndet, cirklade det en energivåg runt vår planet som aldrig skådats förr, vars ursprung vetenskapsmännen inte kunde placera. Uppmätt var energivågen och dess kraft var så stor att vetenskapsmännen inte tidigare hade träffat på något liknande. I januari det här året började Schuman-resonanssen stiga med väldig fart!

Resonanssen steg under hela början av året till otroliga värden, ca 50 gånger högre än normala vibrationer på jorden och där har den varit det här året. Schuman-resonanssen är som Moder Jords hjärtslag som man kan mäta. Det här året har med andra ord varit ett år då jordens puls har stigit avsevärt. Enligt den information vi fått hänger det ihop med energivågen som kom i december 2016. Våra hjälpare har också berättat att energivågen kom från en väldigt hög dimension genom en portal som befinner sig inuti jorden.

Vad är det man behöver förstå?

Moder Jord är sitt eget medvetande och fortsätter sin egen Gudomliga utvecklingsstig och höjs upp med hjälp dom kosmiska vågorna. Människomedvetandet får visserligen sin del och hjälp av att Moder Jord höjs upp men ändå är det väldigt få själar som använder sig av hjälpen och tar ansvar för sin egen andliga upphöjning. Mänskligheten borde ju kollektivt välja det andliga arbetet / att höja vibrationen . Det här är för varje individ arbetet i vardagen för att den kollektiva förändringen skall kunna ske. Det gäller också samarbetet mellan människomedvetandet och Moder Jord men mot det har mänskligheten redan för länge sen vänt ryggen till. Mänskligheten har med andra ord inte klarat av att förverkliga den Gudomliga planen.

Allt för många själar sover fortfarande och även dom som har vaknat tvekar inför det slutgiltiga valet att binda sig till det andliga arbetet. Även många som har vaknat håller sig till val som tillfredställer dem själva, letar efter upplevelser utifrån och därmed blir andligheten endast en hobby. Ingen som under flera årtionden följt med den andliga ”utveckligen ” kan förneka detta. Det andliga arbetet är att sträva till att förenas med Anden och här på jorden borde Anden manifestera sig via våra kroppar. Det är arbetet som sker i vardagen, det är en livsstil, hela livet.

Den stora planen framskrider, solsystemet och ModerJord med det, men mänskligheten väntar fortfarande på sitt slutgiltiga val. Förbinder sig mänskligheten till att bli Ljusets medarbetare eller tar kraften som förstör liv den med sig…

Vintersolståndet 2017 och förberedelser inför det

Solstånden och gämningarna är förenklat formulerat som portaler som får sin kraft från galaxens centrum. Under solstånden strömmar det med stor kraft energi på jorden och andra astrologiska konstellationer under den stunden hämtar sina egna laddningar. Ett rent kärl kan nå den energin i stora mängder genom att vara vaken och förberedd för den stunden. Forna invigda använde alla sådana här tillfällen för att uppnå högre vibrationer.

Fram till vintersolståndet i år har den där kosmiska vågen samlat sin kraft och den kraften kan själarna ta vara på som stöd för sin egen andliga utveckling. Den kraftiga fullmånen i början av december (3.12.) tillsammans med andra starka planetkonstellationer fick med kraft igång energier förutom på individuella och kollektiva plan så även på astralplan. Som grund för allt det här är den redan i augusti påbörjade förändringscykel vars mål är förändring på konkret plan och för hela mänskligheten. Under dom kommande två åren kommer dom kollektiva kaosenergierna att öka och en press på förändring. Dom som går på finare nivåer kan uppnå en ny, starkare kontakt till Ljuset och på så vis fungera som ankare, föregå som exempel och stöttepelare i den omtumlande världen.

Dom kosmiska strömmarna lyfter vanligen upp vibrationer i själen vars syfte är att bli putsade och transformerade till högre vibrationer. Det samma gäller människokollektivet. Den här förändringen sker inte med att vänta eller att sova, utan genom att aktivt be om hjälp från Ljuset. När vibrationen i människans energifält är lägre, upplever man det som negativa känslor och tankar. När dom är aktiva ber man genast om hjälp från Ljuset så man får dom bort putsade. Det här arbetet med Ljusets hjälpare kan medföra att vibrationen snabbt höjs vilket förenar själen med ens Egna Högsta vilket i sin tur är en link till all information, vägledning och själen plan.Många har problem med sina egna begär, brist på självkännedom eller att man undviker att känna efter vad man egentligen känner. Eller det kan vara svårt att vara närvarande i stunder som skulle avslöja sanningen. Den här vanan att vara vaken kan ändå bli en livsstil som på riktigt syns i vardagen och i alla val man gör.

Själarna är här på denna far viljans planet för att utvecklas inte för att stagnera. Utveckligsstigen är att ta ansvar om sin egen själ och dess vibration. Vår själ är ju en länk mellan kroppen och Anden. Desto renare själens permanenta läge är desto renare är vägledningen från Anden, vårt Högsta Jag. Attraktionslagen gäller även här. En enskilds själs utveckling och förändring mot Ljuset förändrar det kollektiva människomedvetandet mot Ljuset. Vi är alla som individer ansvariga för händelser och för dom vibrationer som sedan konkretiseras på jorden. Var alltså själv den förändring du vill se. Välj Ljuset, Kärleken, Ödmjukheten, och en stark Vilja till en egen personlig förändring. Utan den förändringen kan mänskligheten igen en gång förstöra sig själv och denna vackra planet.

Solståndet ger igen en gång en chans till att vara starkare på sin egen stig. Man kan fram till solståndet ännu göra mycket genom att vara aktivt vaken. Som exempel kan man varje dag be om hjälp av ängarna till allt möjligt, förutom att be om puts till dom lägre energierna. På så sätt ger man signal åt Ljuset hjälpare om sig själv: Jag har valt Ljusets stig, jag ber om hjälp, vägledning, skydd. Den där signalen förstärks till slut och blir ett med ens Högsta Jag. Under den exakta tidpunkten för solståndet kan den få en ny, högre laddning från Skaparen.

Ett sådant här andligt arbete är kontinuerligt, det är en livsstil, hela själva livet. Det handlar verkligen inte om tråkigt gnoende eller att koncentrera sig på sitt eget mörker, utan en massa glädje i form av bättre självkännedom, egna insikter och att höra sin vägledning. När vibrationen stiger öppnar den väg för en allt mera stabil kontakt med den Gudomliga vägledningen och till slut behöver man inte längre fundera vad man ska göra med sitt liv, vad man ska välja för Kärleken i hjärtat vägläder allt i varje stund. Det är det tillståndet som själarna längtar och strävar efter. Vi har bara glömt hur vi kan uppnå det. Vi försöker uppnå det utifrån oss själva och söker snabba lösningar till ett andligt hopp. Men sådant finns inte. Vi måste göra jobbet själva, välja andligheten, sträva till att förenas med Anden. Din Ande, ditt medvetande kan även vara någon annanstans ifrån än från planeten jorden. Ditt ursprung kan komma från Sirius, Plejaderna eller du kan vara ett änglamedvetande. Du har glömt dig själv och sjunkit ner i dom låga kollektivenergierna. Du tänker som en sovande människa, fungerar enligt dina programmeringar , du är rädd för att vara annorlunda, dig själv… Din dröm blir allt djupare, liv efter liv, går du allt djupare in i sömnen. Men alla har en chans att vakna och börja jobba! Det kan inte längre vara en trevlig hobby utan måste ha med sig val och konkreta handlingar till varje dag. I det här arbetet kan vi alla stärka varandra, ge våra egna exempel, positiva energier och vara till stöd för varandra.

Året för Enhetligheten, skapandet av den Nya riktningen, arbetandet för en helhet och förenandet av den Gudomliga Kraften närmar sig slutet. Under solståndsstunden kan var och en visa sitt slutgiltiga val att skapa en ny, god framtid, transformera kraften som förstör liv till Ljus som skapar och uppehåller liv. Ett medvetet arbete innan solståndsstunden tar oss till det.

Anvisningar till solståndsstunden

Klockan 18.28. Finsk tid är vintersolståndsstunden. Det är som ett plötsligt uppstannande, ett kort ögonblick utanför alla tidsgränser. Det är en möjlighet till Livets Källa, Den Skapande Kraften, Kärleken. För den här stunden är det bra att vara kvar med dom föränderliga strömmarna ännu dom här kvarvarande dagarna. Kraftiga astrologiska konstellationer förändras och gör sitt hjälpande jobb för själarna. Var och en upplever den här tidens energier genom sin egen själ i vilken energin från alla liv är bevarat.

Just i den exakta stunden skulle det vara bra att meditera ungefär en timme och med hela sitt väsen be om närvaro från högre upp. Det är bra freda stunden helt till sig själv eller vara tillsammans med andra som har samma intentioner i lugn och ro och till sist bara öppna upp för att ta emot för, vad stunden kan innebära för var och en.
Det skulle vara bra att befinna sig någonstans på en för Moder Jords starka punkt. Till exempel kyrkor som ännu har en böneportal öppen eller har en gyllene portal öppen är bra platser. På berg eller i skogens stärkande kraft kan man också få stöd till stunden. Vattnets element kan föra den igångsättande riktningen för eldens energi och luftens element gör målet klarare.

Även om man sitter i sin egen länstol, med uppriktig vilja att nå stunden, är det också ett kärleksfullt val för sin egen själ. Uppriktiga böner blir alltid hörda och blir också alltid besvarade med högre energier. Vi blev uppmanade att rengöra och stämma in kroppen för högre frekvenser. En lättare diet eller fasta, rengörande smoothies eller drycker tre dygn före solståndet.

Solståndsstunden är ett tillfälle för ”scanning” av själens tillstånd och strömmen för sedan vidare enligt det mot följande årliga kosmiska ”scanningstillfälle” som är vårdagjämningen. Före det är det månförmörkelse 31.1. och solförmörkelse 15.2. Vår resa i världsaltet fortsätter, solsystemet och mänskligheten för själar vidare till nya flöden. Jag kan lova att det kommande året hämtar med sig mera fart till den här resan. Håll alltså Ljuset i handen så ni inte snubblar eller faller så lätt i farten. Alla Ljusets hjälpare väntar på att ni ber det av dem, i varje stund.

” Älska dig själv så mycket så att du ger din själ en chans i det här livet. Det är den största Kärleken du kan ge dig själv . Och till slut kan du stråla av det Ljus som flödar ur Källan .” Hics.