Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

* PUTSILISTA

• itsesääli
• kateus
• kateus, jossa ei halua suoda toiselle hyvää
• itsekkyys
• jakamattomuus
• mustasukkaisuus
• omistushalu
• himo
• kilpailu
• ylpeys
• loukattu ylpeys
• halveksunta*
• paremmuus
• ylemmyys
• ylimielisyys
• paremmuudenhalu
• ylemmyydenhalu
• oikeassa olemisen halu
• omahyväisyys
• laiskuus
• henkinen laiskuus
• heikko itsetunto*
• alemmuudentunne
• huonommuudentunne
• huomionhalu
• arvostuksenhalu
• tunnustuksenhalu
• viha*
• kiukku*
• uhma
• välinpitämättömyys
• arroganssi (välinpitämä- tön ylimielisyys)
• uskonpuute
• luottamuspula
• vallanhalu
• kontrollinhalu
• kärsimättömyys
• kostonhalu
• vahingonilo
• alaspainaminen
• pahantahtoisuus
• turhamaisuus
• ilkeys/pahan puhuminen/ juoruaminen/
• epärehellisyys
• pakkosyöttäminen
• uppiniskaisuus
• itsepäisyys
• mässäily
• ahneus
• saituus


Negatiivisten tunteiden noustessa on harvoin niin, että vain yksi tunne nousee putsattavaksi. Useimmiten nousee monia tunteita. Listalla tähdellä merkityt * tunteet ovat ainakin sellaisia. Esim. viha, kiukku ja halveksunta ovat tunteita, joita ei voi putsata yksin. Pitää analysoida, mistä syystä esim. viha nousee ja putsata myös ne tunteet. Vihan tunteen takana voi esimerkiksi olla mustasukkaisuutta ja/tai omistushalua.Tärkeintä on olla itselleen täysin rehellinen tunteita ja ajatuksia miettiessä. Siihen voi mennä jonkin aikaa, koska negatiivisten tunteiden ja ajatusten myöntäminen edes itsellemme on vaikeaa ja epämukavaa. Jos negatiivisesta tunteesta tai ajatuksesta on vaikea saada kiinni, voit meditoida tai rukoilla, että saisit tunteesta/ajatuksesta kiinni. Voit pyytää putsia Yltenånilta. Yltenån on tietoisuus, joka on mm. Buddhan, Jeesuksen, Krishnan ja Muhammedin takana.

* PUTSLISTA

• självömkan, självmedlidande
• avund
• missunnsamhet
• själviskhet
• ovilja att dela med sig
• svartsjuka
• behov att äga
• lust, begärelse
• tävlan, konkurrens
• stolthet
• sårad stolthet
• förakt*
• överlägsenhet
• högfärd
• övermod
• viljan att vara bättre
• överlägsenhet
• viljan att ha rätt
• självgodhet
• lathet
• andlig lathet
• dåligt självförtroende*
• underlägsenhet
• mindervärdighet
• behov av uppmärksamhet
• behov av uppskattning
• behov av bekräftelse
• hat*
• ilska*
• trots
• likgiltighet
• arrogans
• brist på tro
• brist på tillit
• maktbegär
• kontrollbehov
• otålighet/ brist på tålamod
• hämndlystnad/ hämndkänsla
• skadeglädje
• behov att förnedra/trycka ner
• illvilja
• fåfänga
• elakt förtal/skvaller
• oärlighet
• tvångsmatning/påtvinga åsikter
• vara orubblig (hårdnackad)
• envishet
• frossande
• girighet
• snålhet


När de negativa känslorna stiger till ytan är det sällan så att bara EN känsla behöver putsas. Oftast stiger det upp många känslor.
Åtminstone de som markerats med en stjärna ** i listan är sådana. Till exempel hat, ilska och förakt är känslor som inte kan putsas enskilt. Man bör analysera av vilken orsak till exempel hatet stiger upp och putsa även de känslorna. Bakom känslan av hat kan till exempel finnas svartsjuka och/eller viljan att äga.Viktigast är att vara helt ärlig mot sig själv när man funderar på känslorna och tankarna. Det kan ta sin tid eftersom det är svårt och obekvämt att medge de negativa känslorna och tankarna ens för sig själv.
Ifall du har svårt att få tag i en negativ känsla eller tanke så kan du meditera eller be så att du skulle få tag i känslan/tanken.
Du kan be om puts av Yltenån. Yltenån är ett medvetande som finns bakom bl.a. Buddha, Jesus, Krishna och Muhammed.
* CLEANSING LIST OF EMOTIONS/FEELINGS

• self-pity
• envy
• envy (not granting otherpersons to have anythinggood)
• selfishness
• unwillingness to share
• jealousy
• possessiveness
• lust/covet
• rivalry
• pride
• wounded pride
• contempt *
• superiority
• supremacy
• haughtiness
• need to be better
• need to be superior
• need to be right
• smugness/complacency
• laziness
• spiritual laziness
• low self-esteem *
• inferiority/feeling low-class
• inferiority
• need for attention
• need for appreciation
• need for acknowledgement
• hatred *
• anger *
• defiance
• indifference
• arrogance
• lack of faith
• lack of trust
• hunger for power
• need to control
• impatience
• vindictiveness
• schadenfreude/ epicaricacy
• malevolence/spite
• belittling/degrading
• vanity
• slandering/gossiping
• dishonesty
• force-feeding
• stubbornness
• pertinacious
• gluttony
• greed
• stinginess/avariciousness

A negative emotion/feeling that needs to be cleansed seldom arises alone. In most cases several emotions come to surface at the same time. Emotions marked with an asterisk (*) are at least such. For example, hatred, anger and contempt are emotions that cannot be cleansed by themselves. You have to analyze why for example, hatred arises and ask for cleansing also for those feelings. Behind hatred you might find for example jealousy and/or possessiveness. It is of utmost importance to be fully honest to oneself when analyzing your feelings and thoughts. It might take a while as it might be difficult and uncomfortable to admit negative feelings and thoughts even to oneself. If you find it difficult to get a hold of the negative feeling or thought, you can meditate or pray that you could get a hold of it. You ask for cleansing from the Light; be it Jesus, Buddha or any other great master and also angels and of course God itself represent Light.