Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

25.6.2018

På rengöringskur på grund av kvicksilver och en fästing

Det andliga uppvaknandet sker ofta via den egna kroppen. Många har ett kroppsbaserat förhållande till sig själv och genom att observera sensationer i kroppen lär man sig att lyssna på dess meddelanden.
Då det uppstår sjukdomar börjar man leta efter sätt att bota dem, man går hos läkare och lyckas lindra symptomen. Efter ett tag uppkommer dock problem någon annanstans i kroppen och man söker hjälp igen. Vid något tillfälle kanske man tröttnar på läkarbesöken och i all synnerhet då det visar sig att traditionell medicin inte hjälper väcks en vilja att söka alternativa sätt att ta hand om den egna hälsan. Man bekantar sig med akupunktur, homeopati, energibehandlingar osv. Detta blir för många en naturlig övergång till andra alternativa tankar och ett andligare liv. Man börja klättra uppför trappstegen mot en högre vibration genom att så småningom vänja kroppen vid nya energinivåer.

För många stjärnmedvetanden blir vägen lätt omvänd. Annorlunda tankar om världen existerar redan sedan barnsben, man förnimmer världen på andra sätt än via kroppen och de egna förmågorna kan aktiveras redan på de första stegen av uppvaknandet. Förhållandet till det här färdmedlet, kroppen, kan vara avlägset och man kanske glömmer att ta hand om den. Även om man lider av smärtor och mera ihållande ”sjukdomar” tar man bara emot dem och kroppen är den sista som får hjälp. Ofta har man en mycket neutral relation till sin kropp och denna kan upplevas enbart som redskap för att kunna existera i den här världen. Då vibrationerna stiger börjar dock kroppen ibland till och
med våldsamt meddela om sina problemområden och till exempel smärta vid
meditation är vanligt. Då börjar kanske en tanke om att lyssna på kroppen och
avlägsna blockeringar att väckas. På så vis skulle kroppen kunna sköta sin uppgift:
att utgöra en boplats för själen under hela det planerade livet.

Vi lever i en skadlig värld där våra odlingar och vår mat har varit förgiftade redan i tiotals år. Bioenergin har nästan helt försvunnit från vår mat och våra affärer är fyllda av rent av
skadliga livsmedel. Tyvärr får vi inte längre näring från vår mat utan enbart fyllnad för magen. Ekologisk mat får ett stort värde då man letar efter födoämnensom verkligen innehåller näring! De skadliga strålningarna som finns överallt,luftföroreningar, hav fyllda med plast och förstörandet av skogar minskarytterligare våra chanser att hitta naturlig, ren mat och leva hälsosamt. Våra kroppar är fulla av tungmetaller, parasiter, virus och skadliga bakterier som a lla förbrukar vår livskraft och förhindrar energiflödet framför allt i de inre organen. Vår kropp är en enastående helhet där alla delar är nödvändiga och har en egen uppgift, annars skulle inte kroppen vara skapad som den är! Om någon del av maskineriet är sönder påverkar det även andra delar negativt. Även om vi ”reparerar” den del som gått sönder, eller med andra ord avlägsnar symptomen från denna del, dyker felet snart upp någon annanstans eftersom energin fortfarande inte flödar i systemet så som den borde. Många lever ett liv där den ena sjukdomen följer efter den andra eftersom grundfelet aldrig har fixats, hela kroppens funktion har alltså aldrig kollats upp och man har inte gett akt på helheten.

Då man avlägsnar symptom från en kroppsdel försvinner inte felet/sjukdomen, utan ofta förvärras det bara någon annanstans i kroppen. Om man till exempel äter medicin för sina allergier blir den svaghet i mjälten som orsakar allergierna inte omhändertagen. Bakom den svaga mjälten ligger i sin tur känslor av något slag som aktiveras gång på gång och lagras i organet. Det här är bara ett enkelt exempel för att klargöra idén.
Sjukdomar/svaghet i något organ försvinner inte med hjälp av mediciner, men vi kan låtsas som om de gör det eftersom vi inte har några symptom.

Anthony Williams bok, Medical Medium, har uppnått stor popularitet runtom i världen eftersom den går till botten med vad som orsakar sjukdomar. Bokens grundidé är bra och korrekt, men ett djupare, andligare tankesätt fattas. Visst finns det ytliga andliga anvisningar, men ingen helighet. Det här är kanske skarpa ord, men det går inte att hitta livets andliga mening och ändamål i boken. Författaren närmar sig ämnet ur ett kroppsligt perspektiv, hur man kan få ett lyckligare liv då kroppen tillfrisknar. Jag medger att jag under årens gång har blivit allt mer skeptisk till i all synnerhet amerikansk media-andlighet och litar mera på forntida information om energier och beaktandet av kroppen som en helhet. Williams bok har dock en poäng och dess grundidé angående Epstein-Barr-viruset är korrekt. Detta virus torde vara orsaken till många av dagens oförklarliga sjukdomar.Min egen situation gav mig en möjlighet att fördjupa mig i ämnet kropp/sjukdom mycket djupgående nu också för andras del. Även bokens matdirektiv har uppdaterats och specificerats för oss som bor här uppe i norr. Övre våningen ger mig inte lov att verkligen rekommendera Williams bok eller instruktionerna i den här bloggen åt någon, utan var och en bör själv känna efter om ens kropp vill låta sig helas. Jag tror på min kropps förmåga att läka sig själv och jag fungerar för tillfället som en så kallad provkanin.

För över två månader sedan fick jag en borreliadiagnos efter ett fästingbett. Eftersom jag redan tidigare hade söndriga amalgamlagningar efter en fel utförd lagning av mina tänder hade en stor mängd kvicksilver hamnat i mitt blodomlopp. Detta har redan under ett halvårs tid så småningom börjat förorsaka svåra och smärtsamma symptom av
kvicksilverförgiftning.
Fästingbettet träffade alltså en redan från början svag kropp. Jag har också ”lidit av” en underaktiv sköldkörtel i tio år, men även denna har jag behandlat genom att förändra min kost. Sköldkörtelsymptomen var länge få, men under de senaste åren då vår arbetsmängd har ökat och vi inte har haft tillräckligt med tid för att vila har de blivit allt fler. Kroppen har reagerat med symptom på stress och energiflödet i kroppen har emellanåt försvagats.

Jag valde naturligtvis att inte inleda den 3 veckor långa antibiotikakur som läkaren ordinerade (jag är inte självdestruktiv��), utan jag började söka efter botemedel på annat håll. Jag kände till Williams bok och bekantade mig med den samtidigt som jag bad Övre våningen och instruktioner.
Jag försöker alltså nu få bukt med inte bara borreliabakterien utan även Epstein-Barr-viruset och samtidigt avlägsna parasiter och tungmetaller från min kropp. Min kost är
väldigt strikt, vilket inte gör det särskilt enkelt att åka omkring på arbetsresor! Om det redan tidigare var svårt att få tag i ren vegetarisk mat så är det nu nästan omöjligt att äta något annat än egen medhavd matsäck. Jag har börjat längta efter ett eget kök på hjul.

Jag uppdaterar den här bloggen oregelbundet men jag strävar till att också du ska få läsa och ta del av det väsentliga som händer. Jag är alltså en provkanin och jag vet ännu inte hur mitt experiment kommer att sluta. Jag anar ändå vad den stora planen med allt det här är. Jag rör mig modigt mot helande och befrielse med hjälp av nedanstående
instruktioner! Jag litar på att det finns en mening med det exempel jag sätter.

Här är en lista över de symptom jag tyvärr fick efter december 2017 på grund av en likgiltig tandläkares behandling. Jag inledde visserligen direkt en 6 veckor lång kur för att få bort kvicksilvret ur kroppen; då tog jag dagligen korianderextrakt och chlorella. Koriander får cellerna att spotta ut kvicksilvret och algen binder och för ut det.
Tyvärr var detta inte tillräckligt...

Mina
symptom/sjukdomshistoria

Ungefär en månad efter att man borrat/haft sönder
amalgamlagningarna i min mun, januari 2018:

·Kraftiga huvudvärksanfall, plötsliga smärtor i öronen, halsont, irritabilitet, förmågan att tolerera ljud blev ännu mindre än förut, trötthet mitt på dagen

Ett par månader efter lagningarna (februari2018)

·Huvudvärksanfallen fortsätter, svindel, kraftiga smärtor i magen och några plötsliga kräkningar, tröttheten fortsätter, stelhet i fotlederna på morgonen

·En striktare kost inleds, resten av glutenet utesluts (spelt)

.Feber under några kvällar

Tre-fyra månader efter lagningarna Mar-April 2018

·Nervsmärtor i extremiteter, huvudet, inflammation och brinnande smärta i pekfingrets första led, smärta och ömhet i området runt levern och gallblåsan, illamående efter , svårt
att sova på grund av värk (jag äter inte värkmedicin), kraftig svindel, anfall av smärta i öronen, ihållande känsla av trötthet, kraftlöshet, öronen fortfarande kraftigt utsatta..

Maj 2018

·Samma symptom som tidigare, varierar från dag till dag, ledinflammationen svår, irritabiliteten har förvärrats på grund av trötthet och kraftig nervsmärta särskilt i huvudet som förvärrar tillståndet

·En ännu striktare kost inleds

·Minnet sviker mer än tidigare och det är svårt att koncentrera sig

Juni-Juli 2018

·4.6. fästingbett under armhålanvid revbenen (i Ungern)

·Samma symptom som tidigare, ett par kvällar med feber

·12.6. lade jag märke till hudsymptomen runt bettet, ca 4 cm i diameter. Besök hos läkaren, 38,5 grader feber och recept för en 3 veckor lång antibiotikakur som jag inte påbörjade

·Jag inleder koriander-chlorellakuren på nytt och börjar leta efter andra anvisningar
angående borrelia.

·Fasta i 5 dygn och efter 17.6 börjar en strikt rengöringskur (se nedanstående bilaga)

·18.6. har ”fästingbett”-cirkeln blivit mycket större, nu ca 10 cm i diameter, liknande cirklar också på båda armarna

·25.6. likadana fläckar också på fötter, lår och ben, sammanlagt 5 stycken, jag lämnar bort kaffet...):

·3.7. kraftiga smärtor i tarmsystemet, området kring levern gör ont vid beröring, dödstrött

·4.7. smärtorna i tarmsystemet fortsätter, likaså ömheten vid levern, feberkänsla och halsont

·Smärta i njurarna nästan hela juli

·Stora leder, axlar och höften värker

Augusti 2018

·Jag mår lite bättre, är intelängre så väldigt trött, men toleransen får brådska/stress är låg, nerverna börjar lätt göra ont

·Området kring levern börjar lätt göra ont, speciellt om jag inte dricker tillräckligt..

·Smärta i de stora lederna, stark nervsmärta i fötterna, det hjälper mycket att röra på sig, jag sover bättre och ibland till och med redan bra

,Svindeln fortsätter

·Inflammationen har försvunnit från pekfingret, även om de små lederna i några fingrar är ömma


Arbetet fortsätter ännu, kuren är sträng, men jag märker att jag mår bättre redan efter 10 veckor av förändrad kost. Jag har (tyvärr) gått ner i vikt ungefär 8 kg den 15.8. Det tuffaste är att komma ihåg alla kosttillskott, i all synnerhet under våra resor. För att underlätta detta har jag nu med mig en dosett med fyra fack för varje dag. Den har varit
till stor hjälp. Egentligen skulle det inte fungera utan den eftersom regelbundenhet nu är det viktigaste för att jag ska få bukt med allt strunt i kroppen, inklusive borreliabakterien.

Jag provade också på bioresonans. Efteråt hade jag blandade känslor eftersom den på kroppsligt plan kan vara till hjälp, men inte heller den botar slutgiltigt utan nyttan ligger i att den skakar ut skadliga virus, bakterier och parasiter ur cellerna. Jag upplevde det som trist att den stör och förstör högt vibrerande information i cellerna. Visst, om man
enbart vill bota sin kropp utan att samtidigt försöka hålla denna högre information aktiv är bioresonansen till större nytta. Jag har dock valt denna långa väg (som kanske kommer att räcka till och med ett år) där man med hjälp av kosten förstör all gynnsam grogrund för skadliga varelser och tungmetaller.

September 2018
Nya symptom


Jag har nu följt dieten många veckor och dagligen intagit kosttillskott och örter. Emellanåt har jag mått bra och till och med känt mig pigg, men vid ansträngning märker jag att många symptom kommer tillbaka. Idag är det första oktober och bakom mig har jag en dryga tre veckor lång arbetsresa i Sverige och Kroatien. Det har inte varit möjligt att hela tiden få tag på optimal mat, men jag har undvikit så kallade skadliga livsmedel
och tagit alla extradroppar och piller.
Före resan i början av september fick jag nya symptom. Jag började känna små bortdomnade områden i ansiktet, först under vänster öga och i högra mungipan. Dessa domningar har så småningom ökat och platserna de dyker upp på varierar. De ”permanenta” platserna är underläppen, underkäken och kindbenen, dem känner av jag dagligen. Det sticker, kliar och känseln försvinner. Jag märkte också att den tunga resan tog mycket på krafterna och alla sinnesintryck blev nästan för mycket; många dagar var jag överkänslig för ljud, lukter och utomstående energier. Jag blev lättare trött och mer irriterad eftersom det knappt fanns tid för vila.
Som tur är kunde vi under de sista dagarna i Kroatien njuta av solen, simma och ta det lugnt.

Också i denna stund känner jag stickningar och domningar i underkäken och därifrån smyger de sig nu mot halsen. Jag är medveten om att dessa symptom redan klassas som allvarliga, men jag fortsätter orubbligt för jag vet att jag inte klarar av en antibiotikabehandling. Magen är känslig och jag är nuförtiden också mycket allergisk för många tillsatsämnen och industriell ”mat”. Jag ber om hjälp dagligen och får ofta energibehandlingar.
Jag vet redan med säkerhet att min kur kommer att pågå åtminstone tills nästa
sommar.

1.11.2018 Den värsta dagen såhär långt

Förra veckoslutet hade vi en stor kurs som jag intensivt koncentrerade mig på att dra i tre dagar. Jag glömde bort mig själv och mina egna kosttillskott, och dessutom fuskade jag lite med min kost. Jag åt bland annat en bit rulltårta som var gjord på indiansocker. Dessutom
drack jag för lite..

Jag var också kopplad under de här dagarna, jag kanaliserade alltså då jag höll kursen. Redan detta tär vanligtvis lite på nervsystemet..

På måndag vaknade jag på morgonsidan av natten med en bitande huvudvärk, nervsmärtor och illamående, njurarna värkte kraftigt och området kring levern/gallblåsan var återigen ömt vid beröring. Jag försökte stiga upp, men rummet och ögonen snurrade. Ögonen var väldigt ömma och jag kunde liksom inte fokusera dem. Kroppen värkte alltså riktigt ordentligt. Jag raglade mot toaletten och försökte ta mig in genom dörren. Jag drack renat vatten och lade mig ner igen, sedan slumrade jag till, skakande av smärta.

Ett par timmar senare steg jag upp och beslöt mig för att försöka äta morgonmål. Lite glutenfri gröt, blåbär och äpple. Några minuter senare rann tårarna, huvudvärken förvärrades och vassa anfall från öra till öra ökade mina plågor.

Hjärtat bankade och tillslut gav jag efter och böjde mig över toalettstolen.
Kräkningarna fick det för ett ögonblick att svartna i huvudet och jag var nära att svimma. Det bar av tillbaka till sängen med mera att dricka, ljummet vatten och honung. En halvtimme sömn och sedan fick jag zonterapi och en kopp kaffe.
Jag erkänner, jag älskar kaffe! Jag försöker ändå dricka med måttfullhet och för det mesta följer jag Övre våningens råd om en kopp per dag. Under veckoslutet överskred jag dock också den rekommendationen. Under zonterapin kunde nog alla mina sjuka organ lokaliseras och jag kände tydligt på vilket sätt energierna flödade i min kropp och var energin blockerades. Så småningom började symptomen lätta även om huvudvärken ännu svagt gav sig till känna.

Jag har nu vilat i tre dagar och bett om råd angående min situation. Kort sagt: inget mer fusk gällande mat, vila eller kosttillskott. EBV är skoningslöst och attackerar direkt, likaså bakterierna som det arbetar tillsammans med.

Jag fick verkligen en kännbar upplevelse av vad den här ”sjukdomen” i värsta fall kan innebära. Jag är helt enkelt tvungen att komma ihåg och orka hjälpa mig själv, varje dag och varje stund.

Domningarna i ansiktet har inte helt försvunnit. Mina Hjälpare gav mig rådet att ta rikligt med c-vitamin och därefter har symptomen tydligt lättat.
Jag tar nu ester-c-vitaminer tre gånger om dagen. Också b-vitamindosen har fördubblats.

Utöver detta behövs även vila och motion, annars börjar det kännas i lederna.

Som tur är har jag slutat tappa kilon; att gå ner tolv kilo i vikt på ett drygt halvår har varit ganska intensivt. Nu har kroppen anpassat sig/vant sig vid det här nya systemet och jag upplever att ett accepterande har skett på denna nivå.

Jag berättar mer om detta mot kroppen riktade förändringsarbete i min andra blogg.