Tietäjän tarinoita

Sisäinen tieto

Share |

Tiistai 28.9.2010 klo 18:24 - ÄitiKuu


Ihmisen askelin kohti sisäistä jumaluutta. Tiivistettyä oman polkuni totuutta. Sisäinen totuus löytyy olemalla itselle uskollinen rakastamalla omaa jumaluuttaan. Aluksi se on harjoittelua, kompastelua, paluuta vanhaan itsensä unohtamiseen, liiaksi ulkoiseen maailmaan tukeutumalla. Jo vuosia olens itä minäkin harjoitellut, ja kompastellut, kun omat oppiläksyni ovat liiaksi pakahduttaneet sydäntä.
Sisäinen ääni vahvistuu, kun sille antaa aikaa ja rauhaa. Se tulee osaksi sinua ja laajenee vahvuudeksi ympärillesi hiljaisuudessa. Arkipäivässä sen vahvuus mitataan, sen pysyvyys punnitaan.
Sisäisen äänen kuuntelu on askel sekin. Se ei ole viimeinen pysäkki, vaan uuteen menopeliin voi astua sen kautta. Jos tarkoitus on palvella, poistaa muidenkin kärsimystä, tuoda tietoa ja auttaa muitakin polullaa eteenpäin, on sisäisen äänen laajennuttava. Ja jälleen harjoittelua, kuuntelua ja avautumista uuteen.  Sisäinen kanava voi laajeta sisäiseksi tiedoksi, muiden hyväksi. Oman jumaluuden, sisäisen hienorakenteen tunnistaminen itsessään on tiedon polulla ensi askeleita. MIllainen on oma olemus? Sen tunnistaminen ilman muodon maailmaa ympärillämme on vaativa sisäinen pyrkimys ja tie. Oman hienorakenteen vahvistaminen ensin hiljaisuudessa ja sitten arjessa.
Kun elämä sitten meitä opettaa, omassa sisäisessä olemuksessaan pysyttelemällä läksyt helpottuvat. Tietoisena olemista ja itsensä palauttamista omaan todelliseen olemukseen. Harjoittelelua ja taas harjoittelua.. luultavimmin...ainakin suurimmalla osalla.
Kun tuo kanava itsessä on avautunut, et voi sitä unohtaa. Se on kauneudessaan sellaista, että siihen pyrkii takaisin. Siitä tulee sinun elämäsi.

Jos olet muiden auttaja, palvelija, tuota kanavaa kehitetään. Korkeammat voimat alkavat olla apunasi. Tietoisesti. Se on luottamuksen kehittämistä omaan sisäiseen tietoon, joka on avautunut korkeamman palvelukseen. Se polku on omalla tavallaan oikukas, haastava. Kun tarkoituksena on auttaa muita laajentamaan omaa tietoisuuttaan, kehittymään ja kasvamaan, ei aina ole helppoja vastauksia, joilla suoraan ohjata eteenpäin. Miten toisen tietoisuus voi laajeta, jos auttaja antaa suoran vastauksen, miten joka hetki toimia. Itsensä kehittäminen omien haasteiden kautta niin, että oppii kuuntelemaan omaa sisäistä ääntään, tulisi olla jokaisen apua pyytävän tie. Miten ohjata sille tielle, siinäpä jokaisen asiakkaan kohdalla yhä uudistettava pyyntö, oman sisäisen tien kautta. Ja ihmisen tasolla tuotuna, jokaisen ymmärrystä peilaten.

Krjoitukseni tarkoitus oli saada teitä kaikkia pyrkimään omaan sisäiseen tietoonne, se on arvokkain apunne.  Siihen saakka, voin vain palvella oman tietoni kautta. Kannustaa ja vahvistaa puhtainta olemustanne, jota jokainen itsessään kantaa.
Olkoon polkunne valaistut.

Lämpimin ajatuksin, Mamakilla