Tietäjän tarinoita

Muutoksen siunaus

Share |

Keskiviikko 25.9.2013 klo 11:01


Viikonlopun vahva tasausenergia loi oivan pohjan muutokselle. Vanhojen mallien katsominen, oman tilanteen tarkastelu muutoksen mahdollisuuden kannalta, irtipäästäminen ja uuden pohjan luominen. Työskentely jossain henkisessä ryhmässä antaa usein paremmat mahdollisuudet ymmärtää, nähdä ja sisäistää oma tila ja se kohta, jossa pitää kiinni kynsin hampain omasta, vanhasta energiastaan.
Omassa ryhmässäni kävimme myös läpi vanhoja malleja, pelkoja ja kiinnipitämisiä, joista olisi aika vapautua. Asioiden esilletuominen, pohdiskelu, oman ja muiden osallisuuden arviointi, työkalujen etsiminen ja lopulta muutoksen tilan löytäminen. Muutoksen tilan löytymisen kautta voi omasta tilastaan kiinnipitämisen sijasta antaa yhteisen sydömen ottaa hallinta, antaa kaikelle se myötätunto ja korkeampi näkemys. Kun kokee yhteisen sydömen, muutoksen tarpeen, poistuu myös halu olla muita parempi, halu olla oikeassa taikka halu muutokseen, joka palvelee omaa mukavuutta. 
Olen jo vuosia kokenut, miten loputon analysointi, pohtiminen, oman mielipiteen esilletuominen jne on ollut oman kehitykseni jarruna. Analysointi, vain tarkastelu, iritipäästäminen ja muutos jo onnistuvatkin, suurimmaksi osaksi. Mutta miten vahvassa onkaan tahto olla jotain mieltä asioista! Se nousee esille niin arjessa kuin työssäkin. On opittava erottamaan myös, se milloin on hyvä kertoa oma mielipide, näkemys, ja mielummin omaan kokemukseen pohjaten, ja milloin taas on syytä vaieta, koska mielipide menee oman tilan puolustamiseksi. Kun vihdoin joskus opimme, että olemme yhtä, koemme sen yhteisen sydämen, myötätunnon kautta, maailma tosiaan muuttuu. Pysytään siis pyrkimyksessä siihen suuntaan. Yhdessä.11.jpg